2021. április, B év


Ételszentelés lovaskocsiról

A Batthyány Lovas Bandérium és a Körmendi Polgárőrség közreműködésével Kiss László plébános úr húsvétvasárnap reggelén idén is végijárta lovaskocsival Körmend utcáit, megszentelve a közösségi pontokon összegyűlt hívek húsvéti ételeit.
A TV2 hírműsora, a Tények Lovaskocsiról áldották meg az ételt címmel tudósított az eseményről, amit ide kattintva tekinthetnek meg.

"Ne féljetek" (Mt 28,10)

2021 húsvétjára közös nyilatkozatot adott ki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK). A dokumentumot a Magyar Kurír honlapján ide kattintva érhetik el.

Ingyenesen elérhető az Adoremus áprilisi száma is

A kiadványt az Új Ember honlapján ide kattintva találják meg.

Ismét módosult az iskolaátvételi eljárás

A digitális oktatás elhúzódása és a Kormány 151/2021. (111.27.) Korm. rendelete szerint, mely a szülői szavazáskor nem teszi lehetővé az on-line véleménynyilvánítást, csak a jelenléti szavazást, módosul a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskolában a fenntartóváltással kapcsolatos eljárásrend.

Az iskola intézményvezetőjének tájékoztatóját ide kattintva olvashatják az iskola honlapján. Ebben szerepel, hogy az intézmény alkalmazottjainak 81%-a a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába történő jövőbeni működése mellett foglalt állást.

A Szombathelyi Tankerület igazgatójának tájékoztatóját és részletes eljárásrendjét pedig ide kattintva érhetik el. Eszerint a szavazásra későbbi időpontban, április 19-én (hétfőn) és április 20-án (kedden) reggel 7 órától 19 óráig tartó időtartamban személyes megjelenéssel lesz lehetőség.

A Szombathelyi Egyházmegye új videójában megismerhetik megyéspüspökünk és plébánosunk szempontjait, és a szülők is kifejtik véleményüket az egyházmegyei fenntartás előnyeiről. A videót az Egyházmegye Youtube-csatornáján ide kattintva tekinthetik meg.

Kérjük a Kedves Szülőket, jöjjenek el és támogassák az iskola egyházmegyei fenntartásba vételét. Ez csak akkor teljesülhet, ha szavazatukkal is megpecsételik akaratukat. Imádkozzunk, hogy Körmenden is legyen katolikus iskola!


2021. március, B év


Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása

Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a nagyhét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Jézus fogantatását, Urunk megtestesülését (Conceptio Domini, Conceptio Christi) ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 18. évfordulója

Március 23-a Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 18. évfordulója. Megemlékezésül tekintsék meg Komáromi Mária eladását, melyet a Ferences Világi Rend szervezett idén januárban, halálának 90. évfordolója kapcsán. Az előadásról készített YouTUbe-videót ide kattintva érhetik el. Szeretettel ajánljuk honlapunk BATTHYÁNYAK menüpontját is, melynek anyagát folyamatosan gyarapítjuk új anyagokkal és információkkal.

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Szent Józsefre, az egyetemes Egyház védőszentjére, a keresztény házasságok és családok, munkások, kézművesek, ácsok, favágók, asztalosok, üldözöttek és a jó halál védőszentjére emlékezünk főünnepén, március 19-én. A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Hetven éve halt meg Coreth Mária Terézia

Idén januárban ért véget a Batthyány-év: 150 éve született és 90 éve halt meg Boldog Batthyány-Strattmann László. Ehhez kapcsolódik még hitvesének – Coreth Mária Terézia grófnőnek – halála is: 70 éve halt meg. Körmenden óvodát neveztek el róla. Dr. Gyürki László ny. plébános, pápai prelátus méltó megemlékezésül honlapunk rendelkezésére bocsátotta Coreth Mária Teréziáról írt mélyreható, lélekemelő tanulmányát, amit ide kattintva érhetnek el.

Plébániánk közössége március 14-én vasárnap az esti szentmisében emlékezett meg Coreth Mária Teréziáról. A szentmiséről Buda Brigitta készített képes beszámolót, amit ide kattintva tekinthetnek meg.


Ferenc pápa részt vesz az Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjén

Iraki útjáról hazatérőben, március 8-án a repülőgépen az újságírókkal beszélgetve Ferenc pápa a következőket mondta: "Most Magyarországra kell mennem a kongresszus zárómiséjére, de ez nem országlátogatás lesz, hanem csak a misére megyek. De Budapest két órára van Pozsonytól, miért ne látogassak el Szlovákiába? Így jönnek a dolgok ..."

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Sajtószolgálatának közleményét a Magyar Kurír honlapján ide kattintva érhetik el.


Ingyenesen olvasható és letölthető a márciusi Adoremus

Az Új Ember szerkesztősége ingyenesen elérhetővé és letölthetővé tette az Adoremus márciusi számát. Remélik, ezzel könnyebbé válik mindenkinek, hogy egyénileg és családilag – akár otthonában – még áhítatosabb lélekkel tudjon bekapcsolódni az Egyház liturgiájába, imájába, továbbá az online miseközvetítésekbe. A kiadványt az Új Ember honlapján ide kattintva érhetik el.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Nyilvános istentiszteletek csak a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal összhangban végezhetőek, az illetékes ordinárius rendelkezése szerint. Felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.

2. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai újfent megadják további intézkedésig.

A közlemény teljes szövegét ide kattintva érhetik el.


Katolikus YouTube-csatornák, élő liturgiaközvetítések


2021. február, B év


Barsi Balázs nagyböjti konferenciabeszédei

A nagyböjti szent időszak elérkeztével Barsi Balázs ferences szerzetes idén is megtartja hagyományos konferenciabeszéd-sorozatát, melyre a járvány miatt a sümegi kegytemplomban kerül sor, és a Ferences Rendtartomány YouTube-csatornáján élőben közvetítik. Az élő adás nagyböjt minden vasárnapján 18.30-kor kezdődik: Balázs atya először szentmisét mutat be, majd ezt követően mondja el az adott heti elmélkedését. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

A konferenciabeszédeket a Gondolatok menü Barsi Balázs elmélkedései YouTube videókon menüpontjában, ill. közvetlenül ide kattintva is megtekinthetik.


Jézussal a Keresztúton

A keresztút az egyik legismertebb keresztény ájtatossági forma. Mai formájában 14 stációból (vagy állomásból) áll, amelyek Krisztus végső szenvedését jelképezik. Minden stációnál a kegyeletet végző hívő az Úr szenvedésén elmélkedik. A keresztútjárás a szentföldi zarándoklatokat eleveníti föl, amelyek során a zarándokok Krisztus szenvedésének helyeit keresték föl.

Plébániatemplomunk keresztútjáról Bedőcs Gyula készített fotósorozatot, melyet lélekben ide kattintva járhatnak végig. Vagy zarándokoljanak el (legalábbis gondolatban) Horvátnádalja igazi mennyei szigetet alkotó templomkertjébe, melynek keresztútját honlapunkon ide kattintva találják meg.

Bár a Kórházkápolna felújítás miatt jelenleg zárva van, Kerecsényi József Dr. Gyürki László: A körmendi kórházkápolna története c. könyve alapján készített videójával most is betérhetnek, s számítógépük vagy akár okostelefonjuk előtt végigelmélkedhetik a videó 12.36-nál részletesen bemutatott keresztútját, amit minden állomásnál meg is tudnak állítani. A videót ide kattintva tekinthetik meg.

Egyházmegyénk legszebb modern templomát Dr. Takács Gyula plébános koncepciója alapján építették fel Csörötneken az 1980-as években. A képzőművészeti alkotások Lesenyei Márta és Kiss Sándor munkái. A 14 stáció bronz domborművei 1991-ben készültek el. A Csörötneki Örök Ige Plébániatemlom keresztútjához ide kattintva juthatnak el.

A keresztutakhoz tartozó imádságokat és elmélkedéseket Bánk József érsek-püspök 25 keresztutat tartalmazó, Jézussal a keresztúton című gyűjteményében ide kattintva, vagy a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár 28 keresztútból álló Keresztút gyűjteményében ide kattintva érhetik el.


Nagyböjti lelki naptár

Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. (Fil 2,5)

A Pesti Ferencesek idén is elkészítették Nagyböjti lelki naptárukat, melyet ide kattintva találnak meg. Az elmélkedések gondolatait Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa: Isten projektje c. műve Bűn és megváltás fejezetéből vették.


Diós István: Napi kenyerünk. Hamvazószerdától Nagypéntekig

Dr. Diós István római katolikus pap Szombathelyen született 1943-ban. A Magyar Katolikus Lexikon főszerkesztője és a Szentek élete c. kiadvány szerzője ebben a könyvében a nagyböjt napjaira ad lelki táplálékot. Budapesten, az Egyetemi Templomban 2001 nagyböjtjében elhangzott homíliáit tartalmazza. A könyv első fele a hétköznapokra ad elmélkedési anyagot, második fele pedig a vasárnapi konferenciabeszédeit tartalmazza Embernek lenni a harmadik évezred elején címmel. Itt hosszabban beszél a böjtölésről és az imádságról. A könyv elektronikus változatát a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár honlapján ide kattintva érhetik el.

Szűz Mária lourdes-i jelenése – A betegek világnapja

1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette Soubirous-nak megjelent a Szűzanya. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

A Szegedi Fogadalmi Templom honlapján Kilenced található a lourdesi Szűzanya tiszteletére és közbenjárásáért. A pdf formátumú imafüzetet ide kattintva találják meg.

A betegek világnapja alkalmából Bedőcs Gyula készített fotót plébániatemplomunk Lourdesi barlangjáról. Aki nem tud személyesen eljönni a templomba, jöjjön el lélekben és imádkozzon a Szűzanya előtt. A fényképet ide kattintva érhetik el.

A Via Sacra zarándok utazási iroda filmjét Lourdes történetéről és a 2019. augusztus 16-21. közötti lourdes-i zarándokútról pedig a Linkek menüpont alatt vagy ide kattintva tekinthetik meg.


Szent Ágota szűz és vértanú

A keresztény ókor egyik leghíresebb szentjére, Szent Ágotára emlékezünk liturgikus emléknapján. Vincéhez és Balázshoz hasonlóan az ő élete és halála felől is csak a számos változatban ránk maradt, legendásan fölékesített szenvedéstörténet tájékoztat. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Szent Balázs püspök és vértanú

Szent Balázs püspök élettörténetét idézzük fel liturgikus emléknapján, február 3-án. A vértanú püspök emlékezete különösen a névadásban és a népszokásokban él elevenen. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

Február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

2019. január, C év


Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító

Január 28-án Aquinói Szent Tamásra emlékezünk, a teológusra és filozófusra, aki egyetemi tanári és hittudományi munkásságának termését naponta letette az Úr oltárára, hogy a minőségét Ő döntse el. Összegző műve, a Summa Theologiae nyolcszáz év után is a katolikus gondolkodás és tanítás fontos forrása. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el. Plébániánk honlapján, a Gondolatok menüpontban pedig két könyvet is találhatnak Aquinói Szent Tamás életéről és munkásságáról.

Boldog Batthyány-Strattmann László emlékév záróünnepsége

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 12-i ülésén a 2020-2021-es évet Boldog Batthyány-Strattmann László emlékévvé nyilvánította a hercegorvos születésének 150., halálának 90. évfordulójának tiszteletére. Az emlékév 2021. január 22-én, pénteken ünnepi szentmisével zárult, amely a járványhelyzet miatt délután 5 órakor kezdődött a plébániatemplomban. Főcelebránsa és szónoka Dr. Székely János megyéspüspök úr volt. A szentmise végén a templomban került sor a Boldog Batthyány-Strattmann László díj átadására. Idén egy orvos és egy ápoló részesült az egyházmegye kitüntetésében.

Rákos József papnövendékünk részletes beszámolóját és Bedőcs Gyula fényképeit honlapunkon ide kattintva érhetik el.

Az ünnepi szentmisét az Egyházmegye YouTube-csatornája élőben közvetítette, a felvételt ide kattintva tekinthetik meg.

Az Egyházmegye A test és a lélek orvosa díj átadója Körmenden címmel videó-összefoglalót is készített az eseményről, amit ide kattintva nézhetnek meg.


Ökumenikus Imahét

"Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek" (Jn 15,5–9)
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2021. január 17-24. között szervezte az Ökumenikus Imahetet a keresztény egységért. Városunkban a járványhelyzet miatt idén nem lesznek közös imaalkalmak a templomokban. Mindannyian egyénileg imádkozzunk, hogy Jézus Krisztus akarata szerint: egy akol legyen és egy pásztor! Ehhez nyújt segítséget az ökumenikus imahét Imafüzete, amely megtalálható a MEÖT honlapján, ill. ide kattintva érhetik el.

Mivel idén elmaradnak a személyes találkozások, Bedőcs Gyula körmendi templomokról készült fotóival szeretnénk erősíteni a helyi keresztények egységét. Az emléklapot ide kattintva tekinthetik meg.

Január 20-án, szerdán 18 órakor Ökumenikus imaest volt a Szombathelyi Székesegyházban, melyet az Egyházmegye YouTube-csatornája élőben közvetített, a felvételt ide kattintva tekinthetik meg.


Segítsünk a földrengés sújtotta horvát testvéreinken!

Horvátországot több földrengés is sújtotta a napokban. Sisek városa is nagy kárt szenvedett. Ennek a városnak volt püspöke Szent Quirinus, aki Savariában, a mai Szombathelyen halt vértanúhalált. Az Egyházmegyei Karitász már küldött segélyszállítmányt a városba, és felvette az ottaniakkal a kapcsolatot, akik mobil kályhákat és fűtőtesteket kérnek. Erre gyűjt a héten a karitász, hogy hétvégén már szállítani tudják a kályhákat. Kérjük a Kedves Hívek nagylelkű, jószívű adományait a szükséget szenvedőknek. A pénzadományt a plébániatemplomban a karitászperselybe tehetik a Testvérek, vagy a plébánián adhatják át. A többi templomban a miséző atyának adhatják oda az adományaikat. Segítsünk azokon, akik súlyos károkat szenvedtek, és nélkülöznek!

Imádkozzunk a katolikus iskoláért!

Miután a Kölcsey iskolába járó gyermekek szüleinek 70%-a szavazott a katolikus iskolára, így az egyházmegye elindítja az iskola átvételének kérelmét. Most még inkább imádkozzunk a katolikus iskoláért! Az iskolaátvétellel kapcsolatos friss híreket és tudnivalókat a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva érhetik el.

Készüljünk a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra!

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire – úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztotta a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontja 2021. szeptember 5-12. A Kongresszus honlapját ide kattintva érhetik el.

Az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve tanulmányozzuk az alábbi térképet, hol élnek többségben katolikus testvéreink, illetve az egyes országokban melyek a jellemző vallások. Az országok azonosításában segíthet az alsó térkép. (Mindkét térkép kattintással kinagyítva 8000x4060 képpont méretű.) Különösen diákoknak javasoljuk, hogy gyakorolják csak a felső térkép alapján kitalálni az országok nevét és a fővárosukat is. Így a Kongresszus idején minden résztvevőt szinte ismerősként köszönthetünk majd! Imádkozzunk azért is, hogy a világ minden részéről eljöhessenek hozzánk keresztény testvéreink, s általuk magunkat is hitben gazdagítva, mi is hozzájárulhassunk lelki megújulásukhoz!
Kezdőlap    –    Hírarchívum   2020   2019   2018