2023. február, A év


Martos Levente Balázs az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke lett

Miután betöltötte hetvenötödik életévét, 2023. február 3-án, Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján Ferenc pápa elfogadta Cserháti Ferenc centuriai címzetes püspök úr lemondását az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöki tisztségéről. Ezzel egy időben Martos Levente Balázst, a Központi Papnevelő Intézet rektorát trebai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

Dr. Martos Levente Balázs 1973. november 18-án született Szombathelyen. Családja anyai ágon katolikus, apai ágon evangélikus, mindkét oldalon erős egyházi kötődéssel. Szüleivel, két fiú- és egy lánytestvérével iskoláskorától Sárváron éltek. 1988-ban az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba került, ahol 1992-ben érettségizett. Teológiai tanulmányait 1992 és 1994 között a budapesti központi szeminárium növendékeként kezdte meg, majd főpásztora, Konkoly István 1994-ben Rómába küldte tanulni. A Collegium Germanicum et Hungaricum növendéke, illetve a Pápai Gergely Egyetem hallgatója lett. 1997-ben Rómában diakónussá, majd 1998-ban Szombathelyen pappá szentelték. 2008 és 2013 között Győr és Szombathely mellett a Szegedi Hittudományi Főiskolán is biblikus tárgyakat tanított. 2019. szeptember 3-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján a Központi Papnevelő Intézet rektorává nevezték ki. 2019-től a PPKE Hittudományi Karának egyetemi magántanára, 2022-től tanszékvezetője.

A Magyar Kurír teljes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Mackót kaptak ajándékba az óvodások

Plüssmackóval lepte meg a Városi Vegyeskar a Dienes Lajos Katolikus Óvoda ovisait.

A történet évtizedekkel ezelőttre nyúlik vissza, amikor a körmendi Városi Vegyeskar egy alkalommal Szlovéniában vendégszerepelt. A kórus ott kapta azt a plüssmackót, ami sokáig a zeneiskola egyik termében díszelgett. Miután Sabáli Lászlóné, a vegyeskar karnagya nyugdíjba vonult a zeneiskolából, otthon őrizte a kis medvét. Aztán gondolt egyet, gyönyörűen kitisztíttatta, és a vegyeskar elnökével, Báger Szabolccsal elvitte ajándékba az óvodásoknak. Az átadást a Medve-napra időzítették. A gyerekek sokféle mackós dalt tudtak, ezeket elénekelték köszönetképpen a kórus tagjainak.

A Vas Népe képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


2023. január, A év


Dr. Székely János: Coreth Mária Terézia – Az aranyszívű feleség

Dr. Székely János megyéspüspök Coreth Mária Terézia – Az aranyszívű feleség című könyve Boldog Batthyány László feleségének életét kívánja bemutatni az olvasóknak, felhívva a figyelmet emberi nagyságára, amely mindeddig kissé háttérbe szorult Boldog Batthyány Strattmann László érdemei mellett. A kiadvány megvásárolható a Martinus Könyvesboltban.

A kiadvány azt a Mislt igyekszik bemutatni, aki a Sacré Couer-beli neveltetése során mély vallásosságra tett szert, olyannyira, hogy hite később "átragadt" férjére is. Ő volt az az asszony, aki tizennégy gyermekkel ajándékozta meg hitvesét. Tizennégy gyermek világra hozatala, majd gondozása, nevelése önmagában is emberpróbáló feladat. Ám Misl mindezek mellett férje hű társa volt annak hivatásában is, többek között segítette őt a műtétek során.

"Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásakor nagyon sokan – püspökök, papok, hívek, történészek – mondogatták, és mondogatják azóta is: milyen kár, hogy nem a feleségével együtt avatták őt boldoggá. Boldog Batthyány László ugyanis nagyon nagymértékben ennek a nagyszerű feleségnek köszönhette azt, hogy elindult az életszentség útján, hogy szeretettel teli, és olyan sok gyümölcsöt termő lett az élete. Coreth Mária egy vidám, minden jóért lelkesedni tudó, őszintén és nagyon mélyen vallásos, nagyszerű asszony volt. Mindenben a férje mellett állt, megtanult magyarul, segítette őt a műtétek közben, a kórházi adminisztrációban és a szegények támogatásában. Tizennégy gyermeket hozott a világra. Értett ahhoz, hogy a férjét a zárkózottságából, a rossz hangulataiból kiemelje, hogy jó irányba alakítsa, segítse őt."

Coreth Mária Terézia alakja példaértékű volt akkoriban, és ma is az. A modern nő példája is ő, hiszen Isten útján járva, minden nap hitéből merítve jelenítette meg és tartotta egyensúlyban a családanya és a dolgozó nő kettősét. Amellett, hogy gyermekeit nevelte, jutott ideje arra is, hogy férje mellett lelki társként és a munkában is kiteljesedjen. E kiadvány célja, hogy szélesebb körben is megismertesse és kiemelje férje árnyékából e nagyszerű asszony alakját.

A Martinus.hu könyvajánló cikkét ide kattintva érhetik el. A Magyar Kurír tudósítását pedig ide kattintva találják meg.


Tudósítás a Szent Erzsébet-plébániatemplom felújításának első szakaszáról

A munkaterületet szeptember végén adtuk át a kivitelezőnek, és nagyjából két hete költöztünk vissza – mondta Kiss László esperesplébános, aki egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a hívek nevében hálás köszönetét fejezi ki a Körmendi Evangélikus Egyházközségnek, hiszen négy hónapon át az evangélikus templomba járhattak misére a katolikusok.

A felújítás első szakaszában megtörtént a templom átvágása, amire azért volt szükség, hogy a vizesedés megszűnjön. Emellett megvalósult a teljes elektromos hálózat cseréje is, amely már igencsak elavult, sőt balesetveszélyes is volt. A felújításnak azonban még koránt sincs vége, nagyon sok munkával kell még számolni a jövőben. Hátravan a templomon belül a sekrestye, a téli kápolna és a gyóntatófolyosó lapozása, kívül pedig zajlik a templom melletti vízelvezetés rendbetétele és az árkok betemetése. A külső és belső falak egy évig biztosan leverve maradnak, a száradás miatt. A déli ajtót nem használjuk, csak a lapozás befejezése után, a gyóntatófolyosóra pedig a templomon keresztül mehetnek a hívek. A téli kápolnát nagypénteken a szent sír megnyitásával vesszük majd használatba. A kórus alatti részt eredeti állapotába állította vissza a kivitelező. A lourdes-i kápolnát a falak kiszáradása után építjük vissza 90 fokkal elfordítva, vagyis így az előtérből nyílik majd. A nyitott boltívet pedig ráccsal zárjuk le – tette hozzá az atya.

A Vas Népe képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Az orvosok hercege – Boldog Batthyány-Strattmann László élete

Az orvosok hercege – Boldog Batthyány-Strattmann László élete című Kiss Stefán Mónika rendezte dokumentumfilm első premier előtti bemutatója 2022. december 8-án 18 órakor volt Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dísztermében.

A filmet január 23-án, hétfőn délután 5 órakor Szombathelyen is levetítették a Boldog Salkaházi Sára Technikum zsúfolásig megtelt termében. A dokumentumfilm érdekessége, hogy a hercegorvos leszármazottai készítették, életének helyszínein dédunokája kalauzolta a nézőket. Feltárult Dunakiliti, Köpcsény, Körmend, Felsőőrs, Németújvár lakóinak és tudományos szakembereinek múltidézése kapcsán a nemes életút. A film után beszélgetés volt a film készítőivel, a Batthyány család tagjaival. A Martinus.hu képes beszámolóját ide kattintva érhetik el.

A film teljes zenéjét a YouTube-on ide kattintva hallgathatják meg.

A film hivatalos bemutatója 2023. január 27-én volt Budapesten, melyről a Magyar Kurír képes tudósítását ide kattintva érhetik el. Ebben örömmel olvastuk, hogy Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke elmondta azt is, hogy idén számos vidéki helyszínen, közöttük Körmenden kívánják megismertetni a nagyközönséggel az 50 perces dokumentumfilmet.


Így készült a Szent beszélgetés

Nagyszabású felkérésnek tett eleget Kisléghi Nagy Ádám, a Vasi-Hegyhát erdejében viszszavonultan élő és alkotó Kossuth-díjas festőművész. Tizenhét négyzetméteres, Szent beszélgetés című olajképe a magyar kultúra napjától kezdve Budapesten a karmelita kolostor hangversenytermének falát díszíti.

A pályája elején Szőcén élő, a felsőberki Sarlós Boldogasszony iskolalakápolna oltárképét is megfestő művész a most elkészült festmény elkészítésére három évvel ezelőtt kapta a megtisztelő megbízást. Olyan hatalmas olajképet kellett terveznie, ami a karmelita kolostor – ma hangversenyteremként funkcionáló – egykori kápolnájának nyugati, azaz hátsó falát díszíti majd. Mindjárt tudta, hogy nem térhet ki a feladat elől, kötelessége megfesteni ezt a képet, hiszen a legnagyobb bűn a mulasztás, amikor nem teszünk meg valami jót, amit megtehetnénk. A Sacra Conversazione, azaz szent beszélgetés témát választotta vezérfonalnak.

Kisléghi a feltámadt Krisztust festette meg tizenöt üdvözülttel, a festő szívéhez legközelebb álló szentekkel a környezetében. Olyan alkotást képzelt el, ami idő és felekezetek fölötti, nincsenek glóriák, a feltámadt Krisztuson nem láthatók a sebek. A három éven át tartó alkotói folyamathoz a műtermet egy vasvári megürült iskolaépület tornatermében rendezték be.

A Vas Népe teljes cikkét ide kattintva érhetik el. A festményt végső helyén nagyobb méretben ide kattintva tekinthetik meg.


Boldog Batthyány-Strattmann László Liturgikus Emléknapja

Dr. Kovács Mónika, a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház I. belgyógyászat és infektológia osztályvezető főorvosa, valamint Szabó Imréné, a szombathelyi Markusovszky Kórház szemészeti műtősasszisztense vehette át idén A test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díjat január 22-én, a Szegények orvosa emléknapján Körmenden.

A Hercegorvos emberi nagyságát, kimagasló orvosi tevékenységét méltatta Bebes István, Körmend polgármestere, kiemelve, hogy Batthyány László nemcsak orvosi hivatásában igyekezett a legtöbbet adni betegeinek, hanem a hitéletben is igyekezett példát mutatni. Ezután a tavalyi egyik díjazott dr. Wolf Terézia osztotta meg gondolatait. Kitért rá, hogy amikor a gyógyító tevékenység véget ér, akkor a reményadás, vigasztalás erejével kell helyt állniuk az orvosoknak, ápolóknak szenvedő embertársaik mellett.

Szentmisével zárult az ünnep az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban. Szentbeszédében Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök idézte a Hercegorvos egyik levelét amelyben azt írta az orvosoknak, ápolóknak: mielőtt bemennél a kórterembe, a türelmetlenségedet hagyd az ajtón kívül. A betegekkel a legnagyobb együttérzéssel, részvétettel kell foglalkozni. A beteg ágya mellett legyen ott a csupa türelem, jóság, szelídség, együttérzés, a kímélet, idézte a segédpüspök, aki a szentmise végén Kiss László plébánossal imádkozott Boldog Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért.

A Martinus.hu képes tudósítását ide kattintva érhetik el. Fekete Szabolcs Benedek szentbeszédét ide kattintva hallgathatják meg.


Szombathelyi Egyházmegye zarándoklata Rómába

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök Facebook-oldalán szeretettel hív mindenkit az útra:

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek!

Nagy örömmel adom hírül, hogy 2023. május 15-19. között Boldog Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából egyházmegyei zarándokutat szervezünk Rómába a Misszió Tours szervezésében. Terveink között szerepel a Szentatyával való találkozás a szokásos általános kihallgatás során, ahol egyrészt hálánkat fejeznénk ki a 20. boldoggá avatási évfordulóért, másrészt bejelenteném a Boldog feleségének, Coreth Máriának boldoggá avatási eljárásának elindítását. A zarándokútnak természetesen része lesz a katakombák, néhány nagy római bazilika és fontos történelmi emlék megtekintése is. A szállásunk a Szent István Házban és a Tamagno magyar zarándokházban van lefoglalva. Nagyon örülnék, ha minél többen tudnánk együtt zarándokolni, ezért buzdítom Egyházmegyénk papjait és híveit a részvételre. Legyen ez a néhány együtt töltött nap a szentjeinkért való közös hálaadás, a Szent Péter utódával való találkozás, a közös ima és testvérei együttlét ideje.

A találkozás reményében: János püspök

A részletes programot és tudnivalókat a Misszió Tours honlapján ide kattintva találják meg.


Coreth Mária Terézia boldoggá avatásának elindítása

Miután a Bécsi Érsekség és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a szükséges engedélyeket 2022-ben megadta, 2023. március 19-én, Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulóján a Szombathelyi Egyházmegye az Eisenstadti Egyházmegyével együtt Güssingben elindítja Boldog Batthyány-Strattmann László feleségének, Coreth Mária Teréziának a boldoggá avatását. Coreth Mária szívből jövő, mély vallásossága és férje iránti nagy-nagy szeretete volt az, ami elindította Batthyány Lászlót az életszentség útján. Tizennégy gyermeket hozott a világra, asszisztált a férje műtétjeinél, segítette a szegényeket: legyen példaképe és égi pártfogója a feleségeknek, édesanyáknak!

Forrás: Van miért hálát adni – Dr. Székely János megyépüspöki szolgálatának 5 éve hallgathatják meg.

Ökumenikus imahét 2023

Január 15-én kezdődik a 2023-as Ökumenikus imahét. Az idei imafüzetet a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, amit a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honlapján ide kattintva érhetnek el és tölthetnek le. Az imahét körmendi programjait a Vasárnapi hirdetésekben találják meg.


Templomtakarítás

Nagyon szépen köszönjük a sok szorgalmas kezet, hogy időt szántak a templomra és segítettek visszarendezni, kitakarítani a templomot. Az Önök munkája is nagyon fontos, hogy minél előbb, igaz csak ideiglenesen is, de vissza tudjunk térni a plébánia templomba. A Körmendi Szent Erzsébet templom takarítása megtörtént. Köszönjük még egyszer az asszonyok, férfiak és gyerekek önzetlen munkáját, a jó Isten áldása kísérje életüket!

Január 19-én, csütörtökön az ökumenikus istentisztelettel vesszük ismét használatba templomunkat. 22-én vasárnap, Boldog Batthyány-Strattmann László ünnepén, este 6 órakor pedig mindenkit szeretettel hívunk és várunk a püspöki szentmisére!

Körmend város Facebook-oldalának képes tudósítását a templomtakarításról ide kattintva honlapunkon is megtekinthetik.


Ünnepélyes gyászmise XVI. Benedek pápa lelki üdvéért

"Aki hisz, soha nincs egyedül – sem az életben, sem a halálban." /XVI. Benedek/

Január 5-én, csütörtökön 18 órakor a Szentgotthárdi Nagytemplomban ünnepélyes gyászmisét mutat be XVI. Benedek pápa lelki üdvéért az Őrségi Esperesi Kerület papsága.

Imádkozzunk együtt Őszentsége lelki üdvéért a temetése napján!

Forrás: Plébániánk Facebook-oldala.Angol és spanyol nyelvű képes katolikus falinaptárak

A Catholic Extension, egy amerikai katolikus segélyszervezet a honlapján évről-évre ingyenesen is elérhetővé teszi képes katolikus falinaptárait. 2023-ban az angol nyelven elérhető naptárak témái: Ünnepek és szentek, az Isteni irgalmasság és az USA tájképei. A spanyol nyelvű naptár címe: Ó, Mária, anyám.

A naptárakat ide kattintva találják meg és tölthetik le pdf formátumban.
Friss hírek

Ave Maria

Hírarchívum

2023   2022   2021   2020   2019   2018