Egyházközségünk jelenlegi lelkipásztorai, kispapja és kántora

Szent Imre herceg főünnepe - Kiss László atya homíliája
2014.11.05. (YouTube videó)

Kiss László plébános

Felszentelés: 1992. június 18.
Születési hely, idő: Szombathely, 1966. szeptember 22.

Szolgálati helyek:

Káplán:
1992-1995: Zalaegerszeg, Szent Mária Magdolna Plébánia
Plébános:
1995-2007: Táplánszentkereszt
2007-2017: Páka
2017. augusztus 10-től Körmend, Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia

Egyéb megbízatások:
1996-2007: karitász lelkész
2000-2007: börtönlelkész, Szombathely
2013-2017: kerületi esperes
2018-ban lett az Őrségi Esperesi Kerület esperese

Újmisés jelmondata:

"Isten a szeretet."
                 (1 Ján 4,8)


Ezüstmisés jelmondata:

"Isten irgalma végtelen."


Kiss László atya személyes hangvételű bemutatkozását ide kattintva találják meg.

Kiss László plébános atya időszerű gondolatait ide kattintva olvashatják.


Kaszás Csaba atya köszöntése plébániánkon
Kaszás Csaba Richárd káplán

Felszentelés: 2017. június 17.
Születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1993. február 18.

Szolgálati helyek:

Káplán:
2017-2018: Lenti, Szent Mihály Plébánia
2018-2019: Jánosháza, Keresztelő Szent János Plébánia
2019-2020: Szentgotthárd, Nagyboldogasszony Plébánia
2020. augusztus 1-től Körmend, Árpád-házi Szent Erzsébet PlébániaÚjmisés jelmondata:

"Nagyobb szeretete senkinek nincs annál,
mint ha valaki életét adja barátaiért."
                                               (Jn 15,13)Kaszás Csaba Richárd atya 2017-ben, pappá szentelése évében több alkalommal is szerepelt a médiában:
Kaszás Csaba atya Szentgotthárdon, 2020 tavaszán bemutatott szentmiséjéről és az utána következő litániáról készült YouTube videót ide kattintva érhetik el.

Kaszás Csaba atya bemutatkozását a körmendi híveknek ide kattintva tekinthetik meg.


A képre kattintva érhető el a teljes kép.
Nagy Gábor Sándor kisegítő lelkész

Felszentelés: 1982. június 16.
Születési hely, idő: Körmend, 1956. március 11.

Szolgálati helyek:

Káplán:
1982-85: Szombathely Szent Erzsébet Plébánia
1985-92: Sárvár Szent László Plébánia
Plébános:
1992-2011: Káld
2012-2013: Zalaháshágy, Salomvár
2014. február 1-től kisegítő lelkész KörmendenPapi jelmondata:

"Népünknek: Isten Országát, Nagyasszonyunk tiszteletét!
Népünkért: ..."Dr. Gyürki László gyémántmisés oldala
Dr. Gyürki László nyugállományú lelkész

Felszentelés: 1957. június 23.
Születési hely, idő: Egyházasrádóc, 1932. november 8.

Szolgálati helyek:

Káplán:
1957-1958: Kisunyom
1958: Kőszeg
1958-1962: Páka
1962-1963: Szentgotthárd
1963: Vasvár
Plébános:
1963-1969: Szőce
1969-1989: Olaszfa
1986-2007: Körmend
2007. aug. 1-től nyugállományú lelkész Horvátnádalján

További címei:
1986-2003: kerületi esperes
1995-2008: főiskolai docens
1975: tiszteletbeli kanonok
1999: Pápai prelátus
Tudományos fokozata: Teológiai doktor

Papi jelmondata:

"Mindent az evangéliumért teszek,
hogy abban részem legyen."
                                 (1 Kor 9,23)2002-ben jelent meg Gyürki atya 70. születésnapjára a "Mindent az Evangéliumért" című tanulmánykötet. Ebben olvashatjuk Dr. Székely János következő sorait:
"Gyürki László atyának több okból is igen hálás vagyok. 1987-ben az ő közbenjárása folytán kerülhettem Izraelbe, a Betlehem melletti Cremisan-ba tanulni. Gyürki atyának jó ismerőse volt az ottani fakultás akkori vezetője, Adrzej Struz lengyel szalézi atya, aki elmondta neki, hogy - egy olasz jótevő segítségével - négy új ingyenes diákot fel tud venni Cremisan-ba. Gyürki atya egyből rávette, hogy a négy közül az egyik magyar legyen. Ezután feljött a Központi Szemináriumba, ahol Tarjányi Zoltán prefektussal megkonzultálva a dolgot, rám esett a választás. ... Így tölthettem életem egyik legszebb három és fél évét a Szentföldön. Ám ettől a kiküldetéstől eltekintve is Gyürki atyára mindig nagy tisztelettel néztem. Sokszor minket fiatalabb papokat megszégyenítő munkabírással és lelkesedéssel végezte a rengeteg teendőt, a tanítás, a lelkipásztorkodás sok feladatát."

A képre kattintva érhető el a teljes kép.
Rákos József, plébániánk kispapja

Beöltözés: 2019. november 23.
Születési hely, idő: Körmend, 1999. augusztus 10.

Tanulmányok:

Középiskola: Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend

Főiskola: Brenner János Hittudományi Főiskola
Katolikus teológus (lelkipásztor) hallgatóMottója:

"...mert Istennek semmi sem lehetetlen!"
                                               (Lk 1,37)"Bérmálkozásomra készülődve, az imádságos lelkület, a gondolkodás és a felkészítő oktatások által, egyre erősebben tapasztaltam, hogy az Isten hív. Bérmálkozásomkor egy erős lelki töltetet kaptam, ami ahhoz kellett, hogy magamban igent mondjak a Jóisten hívására. Később, nyíltan a 2015-ös vasvári bérmálkozók találkozója után mertem elmondani jövőbeli terveimet, bár eleinte nem volt bátorságom, de az ott elhangzott prédikáció, tanúságtételek és nem utolsó sorban a vasvári Szűzanya közbenjárása bátorsággal töltött el ahhoz, hogy bátran kimondjam mások előtt, hogy pap szeretnék lenni."

Bemutatkozás a Győri Szeminárium honlapjánA Magyar Kurír cikkét a győri beöltözési szertartásról ide kattintva találják meg.
Gemziczky Dávid kántor és sekrestyés

Születési hely, idő: Budapest, 1973. július 16.

Tanulmányok:

Középiskola: Piarista Gimnázium, Kecskemét

Főiskola: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Hittanári és énektanár-egyházzenész diploma

A főiskola elvégzése után 1998-ban pályázta meg a megüresedett kántori állást.

Mottója:

"Áldott az Úr, mert legyőzte a halált,
feltámadt Jézus dicső, nagy királyunk.
És üdvözítette minden gyermekét:
áldjuk az Ő nevét mindörökké!"
      (Kisközi énekeskönyv A-10-es ének)
Egyházközségünk plébánosai a kezdetektől

 • Bálint (1437-ben említi okirat)
 • Dénes (1467-ben említi okirat)
 • Sobry Márton (†1644) (1634 után)
 • Bornemissza Pál (1712 előtt)
 • Deák István 1712.2.4 - 1730.3.24.
 • Aács Mihály 1730.3.24 - 1755.2.27.
 • Csődy Pál (†1794) 1755.4.17 - 1757.10.6.
 • Csik Ádám 1757.10.10 - 1760.10.17.
 • Salamon István 1761.2.19 - 1778.10.5.
 • Dr. Szabó Imre1 (†1826) 1778.10.5 - 1795.2.10.
 • Gombás Mihály (†1812) 1795.2.20 - 1812.2.14.
 • Niklesz János (†1854) 1812.3.4 - 1830.5.9.
 • Sákovits János (†1843) 1830.5.20 - 1843.9.16.
 • Gaál Sándor (†1859) 1843.12.24 - 1859.10.16.
 • Gergátz György (†1871) 1859.10.28 - 1871.11.8.
 • Perényi Antal1 (†1922) 1871.12.3 - 1922.7.14.
 • Dr. Fuchs (Gyöngyös) Ferenc2 (†1957) 1922.10.1 - 1948.11.1.
 • Gerencsér József (†1973) 1948.11.1 - 1952.1.8.
 • Takáts István (†1998) 1952.2.1 - 1956.7.31.
 • Hirschberg Ernő (†1966) 1956.8.1 - 1966.9.21.
 • Gőcze István3 (†1990) 1966.12.1 - 1986.10.1.
 • Dr. Gyürki László4 1986.10.1 - 2007.7.31.
 • Németh Zoltán 2007.8.1 - 2017.8.9.
 • Kiss László 2017.8.10 -

Lelkészeink

 • Dr. Gyürki László 2007.8.1 -
 • Nagy Gábor Sándor 2014.2.1 -


1 Dr. Gyürki László: Életképek Körmend századaiból
2 A kinevezés híre a Zalai Közlönyben, 1922. szeptember 20-án
3 Dr. Gőcze Rezső: A felvidéki Gőcze família káldi és váti ágának története
4 Dr. Gyürki László gyémántmisés oldala
5 Magyar fiatalokért díjat kapott a "gördeszkás atya"
6 Kovács György ezüst évfolyamtalálkozója Győrben, 2018. június 11-én
7Császár István ezüstmiséje Körmenden, 2020. június 21-én
8 Böjti Balázs bemutatása honlapunkon körmendi káplánként

Egyházközségünk káplánjai 1950-től

 • Szomor Tmás (premontrei) 1948.12.1 - 1950.3.1.
 • Horváth János 1949.1.1 - 1952.5.15.
 • Kelety Géza (cisztercita) 1950.10.1 - 1950.12.1.
 • Nagy János (szalézi) 1950.3.1 - 1950.10.1.
 • Mozsolits Antal (domonkos) (†2001) 1950.12.1 - 1951.12.1.
 • Harangozó János (szalézi) (†1978) 1952.2.1 - 1955.10.13.
 • Dr. Sill Aba Ferenc (ferences) (†2018) 1952.9.1 - 1954.8.1.
 • Tschida József (segédlelkész) (†1980) 1952.10.1 - 1953.1.1.
 • Dr. Pataki László (†1981) 1952.6.1 - 1952.9.1.
 • Solymos Rezső (†1983) 1954.8.1 - 1956.3.1.
 • Asbóth István (†1997) 1955.9.1 - 1960.
 • Bálint László (†1962) 1956.3.1 - 1956.10.21.
 • Nagy Ferenc (†1966) 1956.9.1 - 1958.12.1.
 • Bárdics Lajos (†2013) 1958.12.1 - 1960.4.1.
 • Bősze József (†2013) 1960.4.1 - 1962.
 • Hencz Ernő (†2015) 1960 - 1962.
 • Hegedűs László (†2000) 1961 - 1964.
 • Németh Alajos (†2007) 1962 - 1968.
 • Dr. Szabó Gyula (†2009) 1962 - 1967.
 • Dr. Cseke József (†2005) 1967 - 1970.
 • Tóth Ferenc (†2010) 1968.9.1 - 1969.8.31.
 • Panágl Jenő (†2004) 1970.9.1 - 1971.9.1.
 • Tüske József 1971 - 1975. szept.
 • Dr. Gergye Zoltán 1975 - 1976. szept.
 • Kónya László (†2010) 1976 - 1977. szept.
 • Kerécz József (†1985) 1977 - 1980. szept.
 • Farkas Károly (†2018) 1980 - 1982. szept.
 • Varga Ottó (†2017) 1982 - 1986. okt.
 • Bundics Antal 1986 - 1990. szept.
 • Dóka Ferenc 1990 - 1991. szept.
 • Lendvai Zoltán János5 1991 - 1994. aug.
 • Kovács György6 1994 - 1995. aug.
 • Császár István7 1995 - 2007. aug.
 • Zakó Jenő 2007 - 2009. aug.
 • Varju Gábor 2009 - 2010. aug.
 • Kiss György 2010 - 2012. aug.
 • Kovács Richárd 2012 - 2014. aug.
 • Óra Krisztián 2014 - 2018.6.30.
 • Böjti Balázs8 2018.7.1 - 2020.7.31.
 • Kaszás Csaba Richárd 2020.8.1 -

Források:

 • Bundics Antal Miklós: Fejezetek a Körmendi Római Katolikus Egyházközség történetéből (Körmend, 1993.)
 • A Szombathelyi Egyházmegye gyászjelentései