Dr. Gyürki László gyémántmisés oldala, vasmisés oldala

Dr. Gyürki László

pápai prelátus

Felszentelés: 1957. június 23.
Születési hely, idő: Egyházasrádóc, 1932. november 8.

Szolgálati helyek:

Káplán:
1957-1958: Kisunyom
1958: Kőszeg
1958-1962: Páka
1962-1963: Szentgotthárd
1963: Vasvár
Plébános:
1963-1969: Szőce
1969-1989: Olaszfa
1986-2007: Körmend
2007. aug. 1-től nyugállományban,
2022. április végéig kisegíti a horvátnádaljai fíliát

További címei:
1986-2003: kerületi esperes
1995-2008: főiskolai docens
1975: tiszteletbeli kanonok
1999: pápai prelátus
Tudományos fokozata: teológiai doktor


Papi jelmondata:

"Mindent az evangéliumért teszek,
hogy abban részem legyen."
                                 (1 Kor 9,23)2002-ben jelent meg Gyürki atya 70. születésnapjára a "Mindent az Evangéliumért" című tanulmánykötet. Ebben olvashatjuk Dr. Székely János következő sorait:
"Gyürki László atyának több okból is igen hálás vagyok. 1987-ben az ő közbenjárása folytán kerülhettem Izraelbe, a Betlehem melletti Cremisan-ba tanulni. Gyürki atyának jó ismerőse volt az ottani fakultás akkori vezetője, Adrzej Struz lengyel szalézi atya, aki elmondta neki, hogy - egy olasz jótevő segítségével - négy új ingyenes diákot fel tud venni Cremisan-ba. Gyürki atya egyből rávette, hogy a négy közül az egyik magyar legyen. Ezután feljött a Központi Szemináriumba, ahol Tarjányi Zoltán prefektussal megkonzultálva a dolgot, rám esett a választás. ... Így tölthettem életem egyik legszebb három és fél évét a Szentföldön. Ám ettől a kiküldetéstől eltekintve is Gyürki atyára mindig nagy tisztelettel néztem. Sokszor minket fiatalabb papokat megszégyenítő munkabírással és lelkesedéssel végezte a rengeteg teendőt, a tanítás, a lelkipásztorkodás sok feladatát."