Hittel és hűséggel

Dr. Gyürki László gyémántmiséje

2017. június 11-én tartotta gyémántmiséjét a körmendi Szent Erzsébet-plébániatemplomban Dr. Gyürki László pápai prelátus, egyházközségünk 1986 és 2007 közötti plébánosa. A szentmise homíliáját dr. Márfi Gyula veszprémi érsek végezte. A szertartás után agapé fogadta az ünnepeltet, a megjelent papokat és a híveket a templomkertben. Dr. Gyürki Lászlót 1957-ben szentelték pappá, azóta szolgálja Istent és a római katolikus híveket hitben és hűségben.

Az eseményen a Szombathelyi Egyházmegyén kívül a határokon túlról is érkeztek papok a gyémántmisére, köztük többen szintén jubilánsok voltak, akár a szentmisén a szentbeszédet mondó aranymisés dr. Márfi Gyula veszprémi érsek. Először Laposa Istvánné, az egyházközség alelnöke köszöntötte a nyugdíjas plébánost, akiről külön kiemelte, hogy a hat évtized több mint felét Körmenden töltötte.

Bebes István polgármester a városért végzett, közéleti tevékenységéért mondott köszönetet. – A kanonok úr működése megmutatja, hogy igen, ezt így is lehet csinálni. Aktivitása számtalan területre terjedt ki, ma is ellátja a plébánosi teendőket Horvátnádalján – fogalmazott. Dr. Gyürki László is szólt a templomot zsúfolásig megtöltő hívekhez és paptestvérekhez. Elmondta, hogy Isten elé helyezi életét, és hálát ad a hatvan év szolgálatának kegyelméért. Megköszönte, hogy ilyen sokan eljöttek a gyémántmiséjére, ami egyben élete harmincezer-kilencszázhuszonkettedik szentmiséje.

Dr. Márfi Gyula homíliájában arról beszélt, hogy a fiatal káplán egy olyan korszakban választotta a papi pályát, amikor azt hirdette a hatalom, hogy az egyház fölött eljárt az idő. És mégis, minden gátló tényező ellenére ki tudott teljesedni ez az életút. 1975-től kanonok, 1999-től pápai prelátus lett. Teológiai doktor a tudományos fokozata. Bibliai, teológiai tudása, érdekes, intelligens előadásai nagyon sok embernek jelentettek nagyon sokat.

A szentbeszédet követően, az áldozás után a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend képviseletében prof. dr. Tringer László emeritus helytartó az ünnepelt Szentföld iránti elkötelezettségét köszönte meg, majd Németh Zoltán plébános méltatta a munkásságát. Kijelentette: a körmendi plébánia közössége bővelkedik olyan papokban, akik a hívekkel együtt várják a vas- és rubinmisét is, és ehhez azt kívánják, hogy az atya továbbra is Krisztussal és Krisztus mögött teljesítse küldetését.

Gyürki László megköszönte a szentbeszédet, és megemlékezett arról, hogy 70. születésnapján és aranymiséjén is a veszprémi érsek prédikált a szentmisén. Köszönetet mondott a paptestvéreknek, a híveknek, majd Eckhart mestert idézte: "Ha az egyetlen ima, amit egész életedben elmondanál, annyi volna hogy köszönöm, az is elég lenne." Ezután saját szavaival folytatta: – Köszönöm, Uram, hogy meghívtál szolgálatodra, és hatvan éven át megtartottál hűségben és szeretetben.

Forrás: Vas Népe

Fotó: Bedőcs Gyula

(A képekre kattintva teljes méretben nyílnak meg.)