Dr. Gyürki László pápai prelátus vasmisés oldala

Dr. Gyürki László atya vasmiséje Körmenden

Felszentelés: 1957. június 23.
Születési hely, idő: Egyházasrádóc, 1932. november 8.

Papi jelmondata:
"Mindent az evangéliumért teszek, hogy abban részem legyen." (1 Kor 9,23)

Szolgálati helyek:

Káplán:
1957-1958: Kisunyom
1958: Kőszeg
1958-1962: Páka
1962-1963: Szentgotthárd
1963: Vasvár
Plébános:
1963-1969: Szőce
1969-1989: Olaszfa
1986-2007: Körmend
2007. aug. 1-től nyugállományban,
2022. április végéig kisegíti a horvátnádaljai fíliát

További címei:
1986-2003: kerületi esperes
1995-2008: főiskolai docens
1975: tiszteletbeli kanonok
1999: pápai prelátus
Tudományos fokozata: teológiai doktor
Örömünnepre gyűltek össze Körmenden a Szent Erzsébet templomban a hívek és az egyházmegye papjai valamint Dr. Székely János püspök úr, Dr. Gyürki László pápai prelátus, kanonok, a plébánia egykori plébánosa 2022. június 26-án vasárnap mutatta be vasmiséjét.

A szentmise elején a gyermekek nevében Horváth Márton, az egyházközség nevében Laposa Istvánné, a város részéről Bebes István polgármester köszöntötte az ünnepeltet. Befejezésül Kiss László plébános szólt Gyürki atyához, akit az Isten rabul ejtett. Beszéde után felhangzott Gyürki László atya egyik kedves dala a "Bárka" – "Jézus egyszer megállt a parton". Ezután plébános atya átadta Ferenc pápa üdvözletét a vasmisés lelkipásztornak.

A szentmisében a szentbeszédet Püspök atya mondta, aki hálatelt szívvel köszöntette Kanonok urat, valamint a vele együtt ünneplő ugyancsak vasmisés Brenner József atyát és Sámbokréthy Péter atyát is. János püspök atya beszédében ugyancsak Isten rabságáról beszélt. Valamint Jézus meghívásáról aki azt mondja mindnyájunknak: jöjj, kövess engem. Az evangéliumban el van rejtve az az üzenet, hogy Jézus követésének útja nem könnyű, de meg vagyunk hívva, de a kegyelem átragyog a nehézségeken.

Gyürki atya életét idézte fel a megyéspüspök beszédében. Elmondta, Kanonok úr mennyit dolgozott már gyerekként, milyen szorgalmas volt és becsülettel végezte munkáját. Ez is oka,hogy életéből annyi gyümölcs fakadt. A biblia hamar megfogta a szívét. Megtanulta a teljes Máté evangeliumát, a biblia életet alakító erővé vált Gyürki atya életében.

Amióta az eszét tudja, az atya érezte a hívást a papságra. Elérkezett 1957. június 23-a, a papszenteles örömteli napja. Amiután petróleum lámpa mellett készült a doktorátusra. Sok nehézség, betegség tarkította életét, de hűséges maradt.

1986-tól Körmenden szolgált, ahol hittantermet alakított ki, keze alól csodák fakadtak. Szentbeszédében Püspök atya felemlítette személyes kapcsolatát Gyürki atyával, aki által 3,5 évet Betlehemben tanulhatott. Zárógondolatként Püspök atya azt mondta, Gyürki László atya élete olyan mint a biblia: Lélek és Élet.


Forrás: Plébániánk és a Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

(A képekre kattintva teljes méretben nyílnak meg.)


Dr. Gyürki László atya vasmiséje Horvátnádalján

Dr. Gyürki László atya 2022. július 10-én vasárnap délután 4 órakor Horvátnádaján is megtartotta vasmiséjét. Eljött oda, ahol nyugdíjas éveit töltötte, hogy a helyi hívekkel is hálát adjon a hivatásáért, a kapott kegyelmekért, Isten csodáiért, a megélt evangéliumért. A Jó Isten fizesse meg munkáját!

Forrás: Plébániánk Facebook-oldala

(A képekre kattintva teljes méretben nyílnak meg.)

A Szombathelyi Egyházmegye honlapjának képes tudósítása, köszöntők és Gyürki atya búcsúbeszéde