2020. január, A év


Batthyány-Strattmann László ünnepnapja

A január 22-én nyílik meg a Boldog Batthyány-Strattmann László emlékév a Batthyány-Strattmann László liturgikus emléknap rendezvényeivel. A meghívót, ill. a nyitónap részletes programját a Vasi Hegyhát – Rábamente honlapon ide kattintva érhetik el.

Ökumenikus Imahét

„...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk...” (ApCsel 28,2)
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2020. január 19-26. között szervezi az Ökumenikus Imahetet. Az ökumenikus imahét anyaga megtalálható a MEÖT honlapján, ill. ide kattintva tekinthetik meg. Városunkban az ökumenikus imahét istentiszteletei a keresztény egységért, Boldog Batthyány László ünnepe miatt egy héttel később lesznek. Január 29-én, szerdán az evangélikus templomban, január 30-án, csütörtökön református templomban, január 31-én, pénteken a katolikus templomban lesznek az imaalkalmak. Mindhárom nap az istentiszteletek este 6 órakor kezdődnek.

Püspöki körlevél

Dr. Székely János megyéspüspök körlevelét, amelyben a budapesti Eucharisztikus Kongresszuson való részvételre buzdítja a híveket, a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva olvashatják el.

Árpád-házi Szent Margit szűz

Szent Margitra, a nagy engesztelőre, IV. Béla király leányára emlékezünk ünnepén, égi születésnapjának 750. évfordulóján. Az Árpád-házi királylány 1270. január 18-án, huszonnyolc éves korában halt meg. 1943-ban avatta szentté XII. Piusz pápa. A Magyar Kurír cikke ide kattintva tekinthető meg. A Margit-legenda (Szent Margit élete, 1510) a Debreceni Egyetem honlapján ide kattintva érhető el. Az oldalon (az egyik felső sarokban lévő képre kattintva) megtalálják a Margit-legenda eredeti példányának elektronikus másolatát pdf formátumban, a menüben pedig a könyv betűhű szövegét latin fordítással együtt, és a modernizált szöveget is. Radványi Imre Margit-sziget története című könvyve pedig, melyet 1858-ban a Szent István Kiadó jelenetett meg, ide kattintva olvasható el.

Magyarország elfeledett védőszentje

A 3-4. században élt Remete Szent Pálra, az első keresztény remetére, a szerzetességnek mint a világtól elvonuló életformának első kezdeményezőjére emlékezünk január 15-én. Róla kapta nevét a magyar alapítású pálos rend. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Sarah bíboros könyve a papi cölibátusról

Január 12-én a Le Figaro francia napilap vasárnapi száma előzetest közölt XVI. Benedek pápa és Robert Sarah bíboros szerdán megjelenő, a Szívünk mélyéből című könyvéből, melyben a szerzők az írásaikkal vitába szállnak a cölibátus kérdése kapcsán a nős férfiak pappá szentelésének a lehetőségével. "Én hiszem, hogy a cölibátusnak fontos jelentése van, és elengedhetetlen ahhoz, hogy Isten felé vezető utunk életünk alapja tudjon maradni" – állapítja meg Joseph Ratzinger a könyvben. A Magyar Kurírban a könyv megjelenéséről ide kattintva, a szentszéki szóvivő nyilatkozatáról pedig ide kattintva olvashatnak részletesebben. Január 14-én kedden, a tervezett megjelenés előtti napon XVI. Benedek különleges titkára szólalt meg a kötet ügyében: "Az emeritus pápa tudott arról, hogy Sarah bíboros készít egy könyvet, és elküldte neki az írását a papságról, felhatalmazva őt arra, hogy tetszése szerint használja. Nem járult azonban hozzá semmiféle olyan könyvtervezethez, amelynek két szerzője van." Ezt követően Robert Sarah így reagált: "Figyelembe véve a vitákat, amelyet a Szívünk mélyéből című könyv kiadása keltett, az a döntés született, hogy a kötet szerzője Sarah bíboros lesz, XVI. Benedek közreműködésével." További részleteket a Magyar Kurír honlapján ide, ill. ide kattintva olvashatnak. Sarah bíboros nyilatkozatát a XVI. Benedekkel folytatott megbeszéléseiről a Vatican News honlapján ide kattintva találják meg. Antonio Socci vatikanológus szerint Ferenc pápa rendelte el, hogy vegyék le a szerzők közül elődje, XVI. Benedek pápa nevét a papi cölibátust védelmező könyvről. Erről a Mandiner honlapján ide kattintva találnak további információkat.

Plébánosi beszámoló, 2019

A Körmendi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia 2019. évi hitéleti statisztikáját és plébánosi beszámolóját a Vasárnapi hirdetések menüpontban, ill. ide kattintva érhetik el.

Egyházközségünk plébánosai és káplánjai

Honlapunkat folyamatosan fejlesztjük és frissítjük a benne szereplő információkat. Ezért érdemes időről-időre átnézni a menüpontokat, mert a kisebb változtatásokat általában nem jelezzük a nyitólapon. Most pl. egy nagy hiányosságot pótolva a Bemutatkozás menüpont alatt Egyházközségünk jelenlegi lelkipásztorainak és kántorának bemutatásán túl felsoroljuk az összes ismert plébánosunk nevét, hivatali idejét. Hasonlóan az összes káplánunk esetében is, akik 1950. január 1-je után szolgálatot teljesítettek plébániánkon. Ahol tudtuk, feltüntettük az elhunyt lelkipásztoraink halálának évét is. Imádkozzunk értük!

Szombathelyi Egyházmegye 2020

A Szombathelyi Egyházmegye 2020-as keemelt programjait és azok időpontjait az Egyházmegye honlapján elérhető plakáton ide kattintva tekinthetik meg. Az első kiemelt program Körmenden lesz, január 22-én 17 órakor: Egészségügyi dolgozók találkozója. Az Egyházmegye vezetése és a Körmendi Plébánia papsága szeretettel vár minden egészségügyi dolgozót erre az eseményre, hogy együtt adjanak hálát a szolgálatukért és imádkozzanak a Jóisten segítő kegyelméért a hivatásuk gyakorlása területén!

Jószolgálati-díj vándorkiállítás

Február 7-én szabadtéri kiállítás nyílt Szombathelyen a Fő téren. A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány által létrehozott Jószolgálati-díj nyerteseit és tevékenységüket mutatják be a képeken. Köztük Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatójának munkásságába is belepillanthatunk, aki az Életműdíjat vehette át 2019. februárjában a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében rendezett ünnepélyes gálaesten. A kiállításról szóló tudósítást a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva olvashatják, a képeket ide kattintva nagyobb méretben is megtalálják a Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldalán. Az Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva pedig egy videót tekinthetnek meg az eseményről.

Vízkereszt, Urunk megjelenése

Vízkereszt, epifánia (Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenése vagy Urunk megjelenése) vagy Háromkirályok az egyik legősibb keresztény ünnepünk. Kialakulásáról, történetéről és tartalmáról tömören a Magyar Katolikus Lexikonban ide kattintva, illetve szemléletesebben a Wikipédián ide kattintva olvashatnak.

"Esteledik, a nap már lemenőben"

Tavaly tavasszal már hírül adtuk, hogy Franciaországban megjelent Robert Sarah, a legismertebb afrikai bíboros új könyve "Esteledik, a nap már lemenőben" címmel (Lk 24,29). Sarah bíboros nagy sikerű könyve immár magyarul is olvasható Barsi Balázs fordításában. A Szent István Társulat eddig már két könyvét is megjelentette Robert Sarah új-guineai bíborosnak, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusának: Isten vagy a semmi (2015), A csönd ereje. A zaj diktatúrájával szemben (2018). A főpásztor mindhárom kötetben Nicolas Diat újságíróval beszélget a kereszténység modern világban betöltött szerepéről. A Magyar Kurír könyvismertetőjét ide kattintva olvashatják. A könyvet ide kattintva rendelhetik meg a Szent István Könyváruházban.

Boldog Batthyány-Strattmann László emlékév

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 12-i ülésén a 2020-2021-es évet Boldog Batthyány-Strattmann László emlékévvé nyilvánította a hercegorvos születésének 150., halálának 90. évfordulójának tiszteletére. Felkérte a Körmendi Kulturális Központot, hogy az emlékév rendezvényeit a Megyéspüspökkel egyeztetve megszervezni szíveskedjék. Első rendezvényként a Batthyány-díjak ünnepélyes átadására kerül sor 2020. január 22-én. Idézünk a Határozati javaslat előterjesztéséből: "Boldog Batthyány–Strattmann László 1870-ben született, és 1931-ben halt meg, így 2020-ban lesz születésének 150. évfordulója, míg 2021-ben lesz halálának 90. évfordulója. Megyéspüspök úrral egyeztetve kezdeményezzük azt, hogy a 2020-2021-es évet nyilvánítsa a Testület Batthyány-Strattmann László tiszteletére emlékévvé. Ennek első rendezvényeként kerülhet sor jövőre is, januárban a Batthyány-díjak átadására, és az emlékév 2021. január 22-én zárulna szintén a Batthyány-díjak átadásával. A további rendezvények koordinálására pedig a Kulturális Központot kérjük fel, az Egyházközséggel is egyeztetve."
Bebes István polgármester elnökletével 2019. január 8-án 16.30 órakor a Batthyány Örökségközpont előcsarnokában Civil Koordinációs Fórumot tartanak a kultúra és a sport területén tevékenykedő intézmények, szervezetek képviselői számára. A rendezvény célja, hogy "minél szélesebb körben, minél bővebb információval rendelkezzenek a 2020. évi tervekről, különös tekintettel a Batthyány-Strattmann László emlékév méltó megünneplésére".


Kezdőlap    –    Hírarchívum   2019   2018