2020. február, A év


Nyílt napra várja az érdeklődőket a győri szeminárium

A győri Brenner János Papnevelő Intézet hívja és várja a papi hivatás iránt érdeklődőket február 22-én 9 órára. A nyílt napon a papi hivatás iránt érdeklődők személyesen megismerhetik a szeminárium és a kispapok életét. Lehetőség lesz tanúságtétel meghallgatására, közös imádságra, szentmisén való részvételre. A találkozó a közös ebéd után Szűzanya-köszöntővel zárul. A részletes programot és a regisztrációs űrlapot ide kattintva érhetik el.

A Kolping Család farsangi bálja

Az idei esztendőben is megrendezésre kerül plébániai közösségünk Kolping bálja február 22-én 19.30 órai kezdettel a Korona Étteremben. Meleg vacsora, élő zene szórakoztatja a megjelenteket. Éjfélkor tombolasor-solás lesz. Belépőjegyek Gemziczky Dávid kántor úrnál vásárolhatók 5000 Ft értékben. A rendezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak! Ízelítőnek és kedvcsinálónak tekintsék meg a Körmendi Kolping Család tavalyi nagy sikerű farsangi báljának képeit, melyeket honlapunkon ide kattintva érhetnek el.

Egyházi iskola lehet Körmenden is

2020. szeptember 1-től a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működhet a Kölcsey Utcai Általános Iskola Körmenden, amennyiben a szülők erről döntenek márciusban. Az intézményben dolgozóknak és a szülőknek tartott tájékoztatót január 30-án Dr. Székely János megyéspüspök. Az eseményről a Szombathelyi Egyházmegye honlapján Egyházi iskola Körmenden? címmel ide kattintva olvashatnak részletesebben. A cikk kivonata Újabb iskola fenntartását veheti át a Szombathelyi Egyházmegye – Márciusban a szülők döntenek címmel a Magyar Kurírban is megjelent, melyet ide kattintva érhetnek el.
Az iskolaátvétellel kapcsolatos Szülői tájékoztatót, a Pedagógusok tájékoztatóját, ill. a felmerülő kérdéseket és válaszokat az egyházmegye honlapján ide kattintva találják meg.
A Kedves Szülőknek azzal is szeretnénk segíteni megfontolt és felelősségteljes döntésükben, hogy itt közöljük a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő Vas megyei közoktatási intézmények linkjeit. Kérjük, tanulmányozzák ezeket a honlapokat, hogy meggyőződhessenek róla, milyen tartalmas és szeretetteljes nevelőmunka folyik ezekben az iskolákban: Városunk polgármestere, Bebes István is támogató nyilatkozatot tett az átvétel mellett: "Én azt gondolom, hogy az a tájékoztató, amelyet a püspök atya és az egyházmegye felvázolt számunkra, az egy nagyon biztató és szívet melengető dolog volt, és hát én abban is bízom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a Szombathelyen működő egyházi iskolák, vagy más településen működő iskolák is egy színes és sokrétű feladatot ellátó intézményt tudhatnának maguk mögött, amennyiben a szülők ezt támogatják. Nagy a felelősség, hiszen a városban lévő ugyanilyen gondolkodással bíró szülők, akik bíznak az egyházi oktatásban, is biztos, hogy szívesen vennék azt, hogy ha gyermekeiket egy ilyen típusú iskolába adhatnák. Én abban bízom, hogy az elkövetkezendő időszak szavazásán a szülők felelős döntést hoznak és figyelembe veszik azt, hogy igenis jól működő intézmények vannak egyházi fenntartásban." A teljes videót a YouTube-on ide kattintva tekinthetik meg.
Az elmondottakhoz azt is hozzátehetjük, hogy a Kölcsey utcai iskola számára ez a szavazás sokkal több, mint a megújulás, a fejlődés lehetősége, ez lehet a fennmaradás, a stabil működés hosszú távú garanciája is. Kérjük a Kedves Híveket, imádkozzanak érte, hogy várusunk fiataljainak is lehetőségük legyen helyben katolikus iskolában tanulni, ahol a lelkiség és szakmaiság harmóniájában gyarapodhatnak testben, lélekben és tudásban!

A nyugdíjas klub farsangja

2020. február 11-én, kedden délután 2 órakor a farsang jegyében tartottuk meg a nyugdíjas klub összejövetelét a plébánia közösségi házában. Mivel ez a nap a Betegek Világnapja, az összejövetel közös imádkozással ért véget a templomban a betegekért. Bedőcs Gyula képeit a Plébánia Nyugdíjas Klubjának oldalán ide kattintva tekinthetik meg.

Dr. Gyürki László: Itt vagyok, engem küldj!

Dr. Gyürki László pápai prelátus 1932. november 8-án született Egyházasrádócon. 1957. június 23-án szentelték pappá. 1986-tól 2007-ig volt Körmend plébánosa, azóta nyugállományú lelkész Horvátnádalján. Azonban ma is nagyon aktív, rendszeresen tart előadásokat Szent Pál apostol vagy Boldog Batthyány-Strattman László életéről. 1999-ben Hargitai József kérésére írta le addigi élettörténetét "Itt vagyok, engem küldj!" /Izajás 6,9/ Hivatásom története címmel. A könyvet most honlapunk rendelkezésére bocsátotta. A bescannelt könyvoldalakat, ill. a könyv Pdf változatát ide kattintva tekinthetik meg. Olvassák szeretettel, imádkozzanak érte és új papi hivatásokért!

Dr. Gyürki László kaszinó estje

Február 6-án csütörtökön 18 órakor a Körmendi Kulturális Műhely szervezésében tartották meg Dr. Gyürki László pápai prelátus "Batthyány László Körmend hercege" című kaszinó estjét a Batthyány Örökségközpont aulájában. Az előadóval Szabó Ferenc beszélgetett.

2020. január, A év


Ökumenikus Imahét

"...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk..." (ApCsel 28,2)
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2020. január 19-26. között szervezte az Ökumenikus Imahetet a keresztény egységért. Az ökumenikus imahét anyaga megtalálható a MEÖT honlapján, ill. ide kattintva érhetik el. Városunkban az ökumenikus imahét istentiszteletei Boldog Batthyány László ünnepe miatt kerültek egy héttel későbbre. Január 29-én, szerdán este az evangélikus templomban igét hirdetett Szabadi István református lelkész, január 30-án, csütörtökön este a református templomban prédikált Kiss László plébános, január 31-én, pénteken este a katolikus plébániatemplomban igét hirdetett Benedek János evangélikus lelkész.
Benedek János igehirdetését ide kattintva hallgathatják meg.
Bedőcs Gyula képeit ide kattintva tekinthetik meg.

Szent Pál apostol megtérése – Pál fordulása

Január 25-én Pál fordulását, Szent Pál apostol megtérését ünnepeljük. A Magyar Kurír megemlékezését ide kattintva érhetik el. A Linkek menüpont alatt több szinkronizált Biblia-filmet is találnak, néhányat, köztük a Pál apostol élete című filmet is a korábbinál jobb minőségben. Ez a film most már teljes egészében, két részben tekinthető meg honlapunkon, ill. az első részt ide, a másodikat pedig ide kattintva is megnézhetik a YouTube-on.

Boldog Batthyány-Strattmann László ünnepnapja

  • 2020. január 22-én nyílt meg a Boldog Batthyány-Strattmann László emlékév a Batthyány-Strattmann László liturgikus emléknap rendezvényeivel. A nyitónap eseményeinek meghívóját a Vasi Hegyhát – Rábamente honlapon ide kattintva tekinthetik meg.
  • A Magyar Kurír Orvos volt a hercegek között, és herceg az orvosok között című írásában emlékezik a boldoggá avatott hitvallóra és szemorvosra. A cikket ide kattintva érhetik el.
  • Január 22-én, szerdán 17 órakor a kastély színháztermében vette kezdetét az ünnepség, ahol köszöntőt mondott Bebes István polgármester, Kovács Andorné, Dunakiliti polgármestere, majd az orvosi hivatás és a hit kapcsolatáról, valamint Batthyány László példájáról dr. Nagy Katalin, a tavalyi év díjazottja osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A Test és a Lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díjat idén Dr. Császár Tamás, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház osztályvezető főorvosa vehette át Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspöktől. A program a Szent Erzsébet-templomban folytatódott, ahol Székely János megyéspüspök volt az ünnepi szentmise főcelebránsa. Szentbeszédében példaként állította elénk Boldog Batthyány-Strattmann Lászlót, akinek az élete gyönyörű egységben volt: egyszerre volt szerető férj, édesapa; zseniális orvos; a szegények segítője; mélyen hívő, imádságos ember.
  • A Szombathelyi Egyházmegye képes tudósítását Dr. Császár Tamás főorvos vehette át A Test és Lélek orvosa díjat címmel ide kattintva érhetik el, videótudósításukat pedig A Test és a lélek orvosa – Díjátadó ünnepség Körmenden címel ide kattintva tekinthetik meg.
  • A színházi ünnepség hangfelvételét ide kattintva, Dr. Székely János szentbeszédét az ünnepi szentmisén pedig ide kattintva hallgathatják meg.
  • A Magyar Kurír beszámolóját az ünnepségről Császár Tamás főorvos kapta idén a Boldog Batthyány László-díjat címmel ide kattintva olvashatják el.
  • Bedőcs Gyula képeit plébániánk honlapján pedig ide kattintva tekinthetik meg.

Püspöki körlevél

Dr. Székely János megyéspüspök körlevelét, amelyben a budapesti Eucharisztikus Kongresszuson való részvételre buzdítja a híveket, a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva olvashatják el.

Árpád-házi Szent Margit szűz

Szent Margitra, a nagy engesztelőre, IV. Béla király leányára emlékezünk ünnepén, égi születésnapjának 750. évfordulóján. Az Árpád-házi királylány 1270. január 18-án, huszonnyolc éves korában halt meg. 1943-ban avatta szentté XII. Piusz pápa. A Magyar Kurír cikke ide kattintva tekinthető meg. A Margit-legenda (Szent Margit élete, 1510) a Debreceni Egyetem honlapján ide kattintva érhető el. Az oldalon (az egyik felső sarokban lévő képre kattintva) megtalálják a Margit-legenda eredeti példányának elektronikus másolatát pdf formátumban, a menüben pedig a könyv betűhű szövegét latin fordítással együtt, és a modernizált szöveget is. Radványi Imre Margit-sziget története című könvyve pedig, melyet 1858-ban a Szent István Kiadó jelenetett meg, ide kattintva olvasható el.

Magyarország elfeledett védőszentje

A 3-4. században élt Remete Szent Pálra, az első keresztény remetére, a szerzetességnek mint a világtól elvonuló életformának első kezdeményezőjére emlékezünk január 15-én. Róla kapta nevét a magyar alapítású pálos rend. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Sarah bíboros könyve a papi cölibátusról

Január 12-én a Le Figaro francia napilap vasárnapi száma előzetest közölt XVI. Benedek pápa és Robert Sarah bíboros szerdán megjelenő, a Szívünk mélyéből című könyvéből, melyben a szerzők az írásaikkal vitába szállnak a cölibátus kérdése kapcsán a nős férfiak pappá szentelésének a lehetőségével. "Én hiszem, hogy a cölibátusnak fontos jelentése van, és elengedhetetlen ahhoz, hogy Isten felé vezető utunk életünk alapja tudjon maradni" – állapítja meg Joseph Ratzinger a könyvben. A Magyar Kurírban a könyv megjelenéséről ide kattintva, a szentszéki szóvivő nyilatkozatáról pedig ide kattintva olvashatnak részletesebben. Január 14-én kedden, a tervezett megjelenés előtti napon XVI. Benedek különleges titkára szólalt meg a kötet ügyében: "Az emeritus pápa tudott arról, hogy Sarah bíboros készít egy könyvet, és elküldte neki az írását a papságról, felhatalmazva őt arra, hogy tetszése szerint használja. Nem járult azonban hozzá semmiféle olyan könyvtervezethez, amelynek két szerzője van." Ezt követően Robert Sarah így reagált: "Figyelembe véve a vitákat, amelyet a Szívünk mélyéből című könyv kiadása keltett, az a döntés született, hogy a kötet szerzője Sarah bíboros lesz, XVI. Benedek közreműködésével." További részleteket a Magyar Kurír honlapján ide, ill. ide kattintva olvashatnak. Sarah bíboros nyilatkozatát a XVI. Benedekkel folytatott megbeszéléseiről a Vatican News honlapján ide kattintva találják meg. Antonio Socci vatikanológus szerint Ferenc pápa rendelte el, hogy vegyék le a szerzők közül elődje, XVI. Benedek pápa nevét a papi cölibátust védelmező könyvről. Erről a Mandiner honlapján ide kattintva találnak további információkat.

Plébánosi beszámoló, 2019

A Körmendi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia 2019. évi hitéleti statisztikáját és plébánosi beszámolóját a Vasárnapi hirdetések menüpontban, ill. ide kattintva érhetik el.

Egyházközségünk plébánosai és káplánjai

Honlapunkat folyamatosan fejlesztjük és frissítjük a benne szereplő információkat. Ezért érdemes időről-időre átnézni a menüpontokat, mert a kisebb változtatásokat általában nem jelezzük a nyitólapon. Most pl. egy nagy hiányosságot pótolva a Bemutatkozás menüpont alatt Egyházközségünk jelenlegi lelkipásztorainak és kántorának bemutatásán túl felsoroljuk az összes ismert plébánosunk nevét, hivatali idejét. Hasonlóan az összes káplánunk esetében is, akik 1950. január 1-je után szolgálatot teljesítettek plébániánkon. Ahol tudtuk, feltüntettük az elhunyt lelkipásztoraink halálának évét is. Imádkozzunk értük!

Szombathelyi Egyházmegye 2020

A Szombathelyi Egyházmegye 2020-as keemelt programjait és azok időpontjait az Egyházmegye honlapján elérhető plakáton ide kattintva tekinthetik meg. Az első kiemelt program Körmenden lesz, január 22-én 17 órakor: Egészségügyi dolgozók találkozója. Az Egyházmegye vezetése és a Körmendi Plébánia papsága szeretettel vár minden egészségügyi dolgozót erre az eseményre, hogy együtt adjanak hálát a szolgálatukért és imádkozzanak a Jóisten segítő kegyelméért a hivatásuk gyakorlása területén!

Jószolgálati-díj vándorkiállítás

Február 7-én szabadtéri kiállítás nyílt Szombathelyen a Fő téren. A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány által létrehozott Jószolgálati-díj nyerteseit és tevékenységüket mutatják be a képeken. Köztük Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatójának munkásságába is belepillanthatunk, aki az Életműdíjat vehette át 2019. februárjában a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében rendezett ünnepélyes gálaesten. A kiállításról szóló tudósítást a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva olvashatják, a képeket ide kattintva nagyobb méretben is megtalálják a Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldalán. Az Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva pedig egy videót tekinthetnek meg az eseményről.

Vízkereszt, Urunk megjelenése

Vízkereszt, epifánia (Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenése vagy Urunk megjelenése) vagy Háromkirályok az egyik legősibb keresztény ünnepünk. Kialakulásáról, történetéről és tartalmáról tömören a Magyar Katolikus Lexikonban ide kattintva, illetve szemléletesebben a Wikipédián ide kattintva olvashatnak.

"Esteledik, a nap már lemenőben"

Tavaly tavasszal már hírül adtuk, hogy Franciaországban megjelent Robert Sarah, a legismertebb afrikai bíboros új könyve "Esteledik, a nap már lemenőben" címmel (Lk 24,29). Sarah bíboros nagy sikerű könyve immár magyarul is olvasható Barsi Balázs fordításában. A Szent István Társulat eddig már két könyvét is megjelentette Robert Sarah új-guineai bíborosnak, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusának: Isten vagy a semmi (2015), A csönd ereje. A zaj diktatúrájával szemben (2018). A főpásztor mindhárom kötetben Nicolas Diat újságíróval beszélget a kereszténység modern világban betöltött szerepéről. A Magyar Kurír könyvismertetőjét ide kattintva olvashatják. A könyvet ide kattintva rendelhetik meg a Szent István Könyváruházban.

Boldog Batthyány-Strattmann László emlékév

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 12-i ülésén a 2020-2021-es évet Boldog Batthyány-Strattmann László emlékévvé nyilvánította a hercegorvos születésének 150., halálának 90. évfordulójának tiszteletére. Felkérte a Körmendi Kulturális Központot, hogy az emlékév rendezvényeit a Megyéspüspökkel egyeztetve megszervezni szíveskedjék. Első rendezvényként a Batthyány-díjak ünnepélyes átadására kerül sor 2020. január 22-én. Idézünk a Határozati javaslat előterjesztéséből: "Boldog Batthyány–Strattmann László 1870-ben született, és 1931-ben halt meg, így 2020-ban lesz születésének 150. évfordulója, míg 2021-ben lesz halálának 90. évfordulója. Megyéspüspök úrral egyeztetve kezdeményezzük azt, hogy a 2020-2021-es évet nyilvánítsa a Testület Batthyány-Strattmann László tiszteletére emlékévvé. Ennek első rendezvényeként kerülhet sor jövőre is, januárban a Batthyány-díjak átadására, és az emlékév 2021. január 22-én zárulna szintén a Batthyány-díjak átadásával. A további rendezvények koordinálására pedig a Kulturális Központot kérjük fel, az Egyházközséggel is egyeztetve."
Bebes István polgármester elnökletével 2019. január 8-án 16.30 órakor a Batthyány Örökségközpont előcsarnokában Civil Koordinációs Fórumot tartanak a kultúra és a sport területén tevékenykedő intézmények, szervezetek képviselői számára. A rendezvény célja, hogy "minél szélesebb körben, minél bővebb információval rendelkezzenek a 2020. évi tervekről, különös tekintettel a Batthyány-Strattmann László emlékév méltó megünneplésére".


Kezdőlap    –    Hírarchívum   2019   2018