2022. december, A év


Elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai megilletődött szívvel értesültek arról, hogy XVI. Benedek emeritus pápa 2022. december 31-én, 9 óra 34 perckor a Mater Ecclesiae Monostorban, a Vatikánban földi útját befejezte, és hazatért a Mennyei Atya Házába. XVI. Benedek emeritus pápa temetésére január 5-én kerül sor 9.30 órai kezdettel a vatikáni Szent Péter-bazilikában. A gyászszertartást Ferenc pápa vezeti. A szertartáson részt vesz Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Veres András a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Tóth Tamás a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára is.

A MKPK Állandó Tanácsának teljes közleményét és XVI. Benedek pápa életrajzát ide kattintva érhetik el.Pásztorjáték az evangélikus templomban

Az idei év rendhagyó volt, a színház bezárása után a pásztorjátéknak új helyszínt kellett keresni. Mivel a katolikus templom felújítása miatt nem tudtunk visszamenni a plébániatemplomba, ismét az evangélikus közösség segített ki minket.

Kiss László plébános köszöntötte a megjelenteket, utána kezdődött a játék, ami nem is játék csupán, hanem a karácsonyra, a Szeretet ünnepére segített ráhangolódni. Igazi, élményt adó misztériumjátékkal, énkekekkel sikerült széppé varázsolni az ünnep kezdetét. Az előadás után László atya jóságszaloncukrot ajándékozott minden jelenlévő gyereknek.

Köszönjük a hittanosoknak, a Batthyány iskola kórusának, a felkészítő hitoktatóknak, az evangélikus közösségnek, hogy idén is pásztorjátékkal tudtunk áldott karácsonyt kívánni, és köszönjük Jámbori Tamásnak a képeket.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Karácsonyi képek plébániánk a különböző filiáiból

Fogadják szeretettel plébániánk Facebook-oldalának képeit karácsonyi díszbe öltöztetett filiáinkból:

 • Vasalja, Szent István király templom
 • Körmend-Alsóberki, Sarlós Boldogasszony templom
 • Magyarszecsőd, Kisboldogasszony templom
 • Pinkamindszent, Mindenszentek templom
 • Körmend-Felsőberkifalu, Sarlós Boldogasszony iskolakápolna
A képeket honlapunkon ide kattintva tekinthetik meg.


A hit nélküli szeretet zsákutcába vezet – karácsonyi interjú Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsekkel

Az Egyház ma hanyatló korszakát éli – véli Márfi Gyula. Ám a korábbi veszprémi érsek szavaiból nem pesszimizmus árad, ugyanis azt is megtudjuk tőle, Krisztus jegyesét az esendő emberek többször elvilágiasították már az idők során, de a szentek mindig képesek voltak visszaterelni a jó útra. A katolikus főpap nyugdíjasként is igyekszik aktív életet élni, de annak örül, hogy figyelmesebben tud imádkozni az utóbbi időben, és eközben még arra is volt ideje, hogy nézze a labdarúgó világbajnokság meccseit.

Márfi Gyula atya példákkal is illusztrálja, milyen mértékű az elvilágiasodás az öreg kontinensen. Az is mindegy nekik, létezik-e valójában a mennyország. Azt mondják: "teremtsük meg mi a mennyországot itt a Földön!". Az egyházat ma maguk a keresztények fokozzák le népjóléti intézménnyé, amelynek ugyan van környezetvédelemmel foglalkozó hivatala, hajléktalan szállója, ami nagyon fontos és üdvös, de ennyiben ki is merül a tevékenysége. Az egyház így elszakad a hittől, és csak a szeretet számít neki. Csakhogy a hit nélküli szeretet zsákutcákba, hamis utakra vezet. Eltorzítja a szeretetet. Majd kifejti: Biztosan nem véletlen, hogy Sarah, egy afrikai bíboros gondolkodik a legtermészetfölöttibb módon egyházunk jelenlegi főpapjai közül. Szinte kedve lenne az embernek hangosan felkiáltani: végre egy bíboros, aki valóban keresztény módon beszél, és nem csak annyit mond, hogy szeressük egymást gyerekek!

Vizvári Soma teljes karácsonyi interjúját Horváth Péter Gyula fotóival a Híradó honlapján ide kattintva érhetik el.


Horvátnádaljától a Szentföldig Isten vigyázott Gyürki Lászlóra

A hit hegyeket mozgat meg – ez jutott elsőként Tóth Judit eszébe, amikor Szendi Péter fotós kollégájával meglátogatta dr. Gyürki László pápai prelátust, és ő széttárt karral üdvözölte őket a papi idősotthon emeleti szobájában.

Dr. Gyürki László november 8-án ünnepelte kilencvenedik születésnapját. A kerek évfordulón a körmendi és a horvátnádaljai hívek nagy szeretettel köszöntötték. A prelátus úr is boldog volt, hogy – ha rövid időre is, de – hazatért. Nyár óta ugyanis Szombathelyen, az Egyházmegyei Papi Otthonban él idős paptársaival. Szobája egyszerűen van berendezve, de azért láthatóan a prelátus úrra van szabva. Könyveit említi először, amelyeknek egy kis részét sikerült elhoznia utolsó szolgálati helyéről, Horvátnádaljáról, na meg persze a számítógépét, ami elég régi, azonban még használható, ráadásul rengeteg fontos dolog van rajta. 

Amióta az eszemet tudom, mindig pap szerettem volna lenni. Nagyon korán kezdtem ministrálni, másodikos koromban már tudtam a latin szöveget kívülről, annyira tetszett, annyira szerettem. Elég küzdelmes és nehéz volt a tanulás akkoriban. A családom egyházasrádóci, öten voltunk testvérek, mind fiúk, én vagyok a legidősebb – mesélte László atya.

A Vas Népe teljes karácsonyi interjúját ide kattintva érhetik el.


Plébániai esték: Vendégünk volt Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök

December 22-én folytatódott a körmendi Plébániai Esték előadás sorozata.

Az idei évben az utolsó plébánia est vendége Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök atya volt. Kiss László plébános kérdéseire válaszolva megismerhettük életútját, bepillantást kaptunk gyermek és ifjúsági korába, az egyetemi évekbe, a papi szolgálatába.

Köszönjük, hogy eljött hozzánk és továbbra is Szabolcs atya marad számunkra, akinek fontos a rábízott lélek. Isten áldása kísérje élete útján, hogy jó pásztorként teljesítse feladatát a saját, és Egyházmegyénk javára!

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Segítsünk az evangélikus templom karácsonyi díszítésében

Kedves Hívek! December 22-én, csütörtökön 16 órától készítik elő karácsony ünnepére az evangélikus templomot. Hálánkat, hogy befogadtak minket, fejezzük ki azzal is, hogy elmegyünk segíteni takarítani, díszíteni a templomot. Aki ott tud lenni, kérjük, hogy jelezze a plébánián vagy a plébánia Facebook-oldalának felhívásánál. Köszönjük szépen az aktív részvételt.


Nem futamodott meg – A Vas Népe riportja dr. Soós Viktor Attila egyháztörténésszel

Dr. Soós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója középiskolásként kezdte kutatni Brenner János életét.

Később nagy szerepe volt a káplán boldoggá avatásának előkészítésében. A történésszel beszélgetett Tóth Judit az éppen 91 éve született, 65 éve meggyilkolt Brenner Jánosról. Dr. Soós Viktor Attila Körmenden született, ott járt középiskolába. Érdekelte a történelem, azon belül is az egyháztörténelem, így Gyürki László plébános és Császár István káplán segítségével elkezdte kutatni a közelmúlt egyházüldözését. Megismerte Brenner József akkori püspöki helynököt, aki mesélt testvére, János vértanúságáról. Ezután felgyorsultak az események: Császár Istvánnal felkerestek olyan személyeket, akik még ismerték János atyát. A 2000-es évek elején közel száz emberrel készítettek interjút. 

A Vas Népe teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Adventi kórusmuzsika a világ minden tájáról Körmenden

Advent harmadik vasárnapján, délután 4 órakor adventi kórusmuzsikával hangolódtak a közelgő ünnepre az evangélikus templomban. A program házigazdája a Városi Vegyeskar volt.

Az Adventi kórusmuzsika című ünnepi program ebben az évben rendhagyó volt, hiszen nem a megszokott helyen, a felújítás alatt álló Árpád-házi Szent Erzsébet templomban tartották. A rendezvénynek ezúttal az evangélikus templom adott helyet, amelyet a Körmendi Evangélikus Egyházközség bocsátott a szervező Városi Vegyeskar rendelkezésére.

Elsőként az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és Somogyi Béla Tagiskola kórusa lépett fel Pestiné Bánhidi Szilvia vezetésével. Ezután a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola tanulója, Horváth Márton Juhász Gyula Karácsony felé című versét szavalta el, majd az intézmény énekkara következett, amelyben gyerekek és tanárok is együtt énekeltek, sőt csatlakozott a kórushoz Kiss László esperes-plébános, iskolalelkész is. A kórust – amely öt karácsonyi dalt, köztük finn és olasz szerzeményeket is énekelt – Németh Zsuzsanna vezényelte. A zárószám John Lennon és Yoko Ono ismert slágere, a Happy Christmas volt magyar fordításban.  Sabáli Anna fuvolaszámai után pedig a házigazda Városi Vegyeskar tagjai léptek közönség elé. Műsorukat nemzetközi énekekből állították össze, a kórust Sabáli Lászlóné vezette, zongorán kísért az est folyamán Sabáli László. Szólót énekeltek Nagy Georgina, Porpácziné Tóth Cecília, Pestiné Bánhidi Szilvia és Németh Zsuzsanna.

A Vas Népe teljes képes tudósítását ide kattintva tekinthetik meg.


Templom épül Boldog Brenner János vértanúságának helyén

Ünnepi szentmisén, zarándoklaton emlékezett december 10-én a Szombathelyi Egyházmegye Boldog Brenner János vértanúra.

1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjel kegyetlen módon megölték Brenner János rábakethelyi káplánt, a tettesek pontos kilétét máig homály fedi. Halálának 65. évfordulóján a vértanú lelkipásztorra emlékezett a Szombathelyi Egyházmegye. A szombathelyi Székesegyházban a délelőtti ünnepi szentmisén Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek szentbeszédében az evangéliumból idézett: boldogok a szelídek – János szelíd ember volt, de szelídségével kivívta maga ellen az egyház ellenségeinek haragját – mondta, majd Váci Mihály versét olvasta fel, a Szelíden, mint a szél címűt.

Este püspöki szentmise helyszíne volt a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templom, ahol a mise főcelebránsa, Székely János mondott szentbeszédet. A szentmise után zarándoklat indult Rábakethelyen át Zsidára, a vértanúság emlékkeresztjéhez. Útközben a püspök megáldotta Rábakethelyen a vértanú tiszteletére emelt, felújított Piéta-szobrot.

Vértanúságának helyén templomot építtet a Szombathelyi Egyházmegye Boldog Brenner János tiszteletére szentelve – jelentette be Székely János megyés püspök a zarándoklat végén.

A Magyar Kurír képes tudósítását ide kattintva, a Vas Népe cikkét pedig ide kattintva érhetik el.

Elkészültek az új templom első vázlattervei, nyilatkozta dr. Székely János megyés püspök a Vas Népe riportjában, amit ide kattintva érhetnek el.


Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől. E hittételt ünnepeljük december 8-án. A Szeplőtelen Fogantatásról szóló dogmát Boldog IX. Piusz hirdette ki 1854. december 8-án. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

December 8-án, csütörtökön a Szeplőtelen Fogantatás főünnepén délután 5 órakor a plébániatemplom elől körmenetben indultak a hívek a Fő térre, ahol imádkoztak, mécsest gyújottak, koszorút és virágokat helyeztek el a Maria Immaculata, azaz a Szeplőtelen Fogantatás szobránál. Utána a Coreth Mária Terézia Imaszövetség szentségimádási órát tartott a családokért a plébánia közösségi házában, ahol elimádkozták a Litániát a Szent Családhoz, amit pl. ide kattintva találhatnak meg.


Elkészültek plébániánk 2023-as falinaptárai

Idén a következő naptárakat ajánlom plébániánk híveinek figyelmébe, melyeket az alábbi linkeken, ill. a 2023-as hírarchívumunkban vagy a Programok menüpont Naptárak részlegében is megtalálhatnak és letölthetnek:
 • Plébániánk képes névnapos falinaptára, 2023. Ez az idei naptárunk frissítése plébániánk templomairól, amit a Programok menüpontban 2035-ig is megtalálhatnak. (Készült a naptárletöltés.hu honlap naptárkészítő alkalmazásával)
 • Képes névnapos falinaptár, 2023. Egy új névnapos falinaptár, r. k. egyházmegyéink székesegyházairól és püspöki palotáiról készített idei képekkel. A székesegyházak mellett szerepelnek a társszékesegyházaik is (Szeged-Csanád esetében ez a békéscsabai), ill. a Tábori Püspökség székesegyháza, a Mátyás-templom, valamint a közvetlenül az Apostoli Szentszék alá tartozó Pannonhalmi Területi Főapátság bazilikája is. (Készült a naptárletöltés.hu honlap naptárkészítő alkalmazásával)
 • Képes liturgikus falinaptár, 2023. Magyar r. k. templomaink, köztük néhány híres búcsújáró helyünk idei belső képeivel. Érdekességként szerepel a sopronbánfalvi templom Szent Mihály-freskója a Sztálin arcvonásait viselő Sátánnal. (Készült a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet liturgikus naptárának felhasználásával)
 • Képes névnapos falinaptár, 2023. Egy ráadás, szintén idei képeimből, egy kis kitekintéssel (pl. a gyulai ortodox székesegyház, a békéscsabai evangélikus nagytemplom, a szegedi zsinagóga vagy a majki refektórium, a zalaegerszegi Mindszentyneum, ill. a Budavári Palota Szent István-terme). (Készült a naptárletöltés.hu honlap naptárkészítő alkalmazásával)

2022. november, C év


Adventi gyertyagyújtás Alsóberkiben

Alsóberki lakói a hagyományokat folytatva idén is elkészítették a Szt. Imre Herceg utcai haranglábnál az adventi koszorút. Kiss László esperes-plébános 2022. november 27-én 17 órakor ünnepi köszöntőjében elmondta: az Advent a szeretet, a várakozás, az ünnepre való lelki ráhangolódás ideje. Ezután megáldotta a koszorút és meggyújtotta az első gyertyát. (Kárnics Ferencné)


Adventi gyertyagyújtás Körmenden

A Dienes Lajos Katolikus Óvoda ovisainak és a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola tanulóinak műsorával nyitották meg november 26-án, szombaton délután 5 órakor az adventi időszakot Körmenden. Kiss László esperes-plébános gyújtotta meg az első gyertyát a város adventi koszorúján, aki ünnepi beszédében így fogalmazott: "Igazi fény csak maga az ember lehet, a gyertya csak jelkép." Az első adventi hétvége programján részt vett a Városi Vegyeskar, az énekkar tagjai karácsonyi dalokat énekeltek a jelenlévőkkel.

A Vas Népe képes tudósítását ide kattintva tekinthetik meg.


Adventi készület, 2022

"Ha érzed, hogy meg akarsz javulni, akkor Ő az aki kopogtat nálad. Ne hagyd elmenni!" – Ferenc pápa
A ferencesek az idei évre is elkészítették már hagyományos Adventi naptárukat, melyben lelki programot kínálnak a hívek számára a karácsonyi készület minden napjára. Idén az elmélkedések szövegét a Liturgia Horarum olvasmányaiból válogatták. Az Adventi lelki naptárt az Országúti Ferences Plébánia honlapján ide kattintva érhetik el pdf formátumban.

"Mit félsz? Az a bíró, akinek el kellene téged ítélnie, Jézus Krisztus, aki azért halt meg a keresztfán, hogy ne kelljen téged elítélnie" – Villanovai Szent Tamás
Az ember, amíg él, remél. Vagy úgy is mondhatnánk: addig él, amíg remél. A most következő adventi időben, még inkább ajánljuk hát életünket legfőbb Reményünk oltalmába, és erősítsük magunkban annak tudatát, hogy Nélküle nem sokra megyünk, de Vele együtt mindent elérhetünk! A Szegedi Fogadalmi Templom Adventi Remény című online adventi naptárát ide kattintva érhetik el. Ahhoz, hogy a naptár valóban elérje célját, kövessék a használati utasítást: 1. Klikkelj a mai napra! 2. Olvasd el az idézetet! 3. Váltsd tettekre az olvasottakat!

"Készítsétek elő az Úr útját!" – Lk 3,4
A Székesfehérvári Egyházmegye is megjelentette idei Adventi lelki füzetét, melyet szeretettel ajánlanak mindenki számára. Ennek a kis füzetnek minden oldalából sugárzik a bizonyosság, hogy Jézus Krisztus ezen a karácsonyon nem csak megszületeik a betlehemi jászolban, de képes lesz igazán gyökeret verni a szívünkben is. A kiadványt ide kattintva tölthetik le.


Ave Maria Adventi Naptár, 2022

A tavalyi évhez hasonlóan immár negyedszer, idén is egy Máriát köszöntő Adventi Naptárral szeretnénk a Körmendi Plébánia híveinek és minden olvasónknak segíteni az adventi lelki felkészülésben. Advent minden vasárnapján meggyújthatják virtuális adventi koszorúnk aktuális gyertyáit, s minden nap meghallgathatnak egy-egy újabb Ave Maria-éneket, népszerű és kevésbé ismert csodálatos feldolgozásokat. Különleges kincsünk Boldog Batthyány-Strattmann László fiatalon elhunyt elsőszülött fiának, Gróf Batthyány Ödönnek a műve, mely idén ismét Takács Klára csodálatos előadásában szerepel Advent első vasárnapján.

Adventi Naptárunkat ide kattintva érhetik el. A videókat a háromszögre kattintva indíthatják el. Elindítás után a jobb alsó sarokban lévő négyzetre kattintva teljes képernyőre nagyíthatják, a YouTube feliratra kattintva pedig YouTube-környezetben nézhetik meg.


Plébániai esték: Vendégünk volt Soós Viktor Attila

November 25-én folytatódott a körmendi Plébániai Esték előadás sorozata.

Az est vendége Soós Viktor Attila egyháztörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) és a Mindszenty Társaság tagja, aki fiatalon sokat ministrált, segített a plébánián.

Nehéz témát hozott elénk, amiről még sok mindent nem tudunk, de már idővel egyre jobban megismerhetőek. Sok anyagot megsemesítettek a 80-as évekből, de az anyagok kutathatók. A Szombathelyi Egyházmegye történetével Brenner János atya kapcsán kezdett el foglalkozni, akkor Gyürki László atyával és Császár István atyával a levéltári kutatások kapcsán kerültek a kezébe olyan iratanyagok, amelyek nem csak az áldozatokról, hanem azokról is szóltak, akik megfigyeltek.

Ennek az előadásnak nem az volt a célja, hogy nevek hangozzanak el, hanem, hogy jobban belelássunk múltunkba, megismerve azt, feldolgozzuk és ne tabuként kezeljük. "Semmi sem fekete vagy fehér, ahogy a mi életünkben is, azért valljuk be őszintén néha, gyakrabban követünk el hibákat, követünk el vétkeket és nem vagyunk abban a helyzetben vagy szerepben, hogy megítéljünk vagy ítéletet mondjunk valaki fölött. Megismerni a múltat az egy dolog, de nem a mi tisztünk pálcát törni valaki felett."

Köszönjük Viktornak az érdekes, tanulságos és ismeretekben gazdag előadást. Általa jobban megismerhettük országunk, egyházunk történetét, beleláthattunk a dolgok lényegébe. Isten áldása kísérje útján!

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Dr. Gyürki László köszöntése 90. születésnapja alkalmából

November 20-án köszöntöttük dr. Gyürki László nyugalmazott plébános atyát a 90. születésnapja alkalmából. Erre a szép hálaadásra megtelt az evangélikus templom, hogy együtt adjunk hálát Gyürki atya életéért, munkásságáért a jó Istennek.

Kiss László plébános atya köszöntő beszédében kiemelte: Gyürki atya nagyon sok talentumot kapott a jó Istentől, de nem ásta el, élt vele, gyarapította. Amikor most hálát adunk az ő életéért, 90. születésnapján, akkor kérjük őt, hogy az ő imádságával támogassa a körmendi egyházközséget, ahogyan mi is imádkozunk érte megköszönve mindazt a jót, amit értünk tett.

A szentmise végén Laposa Istvánné köszönte meg kanonok úrnak a sok-sok ajándékot, amivel az egyházközség, az egyházmegye gyarapodott általa.

Köszönjük Istennek az ő életében megmutatkozó tenni akarást, példamutatást, értünk vállat áldozatokat. Egykoron majd vezesse be Isten őt is örök országába, megkapva az örök élet ajándékát.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását és Kiss László plébános atya szentmisén elhangzott gondolatait ide kattintva honlapunkon is elérhetik


Hálaadás a karitász munkatársakért

Szent Erzsébet napján – idén november 19-én – minden évben összegyűlnek a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász munkatársai, hogy hálát adjanak szolgálatukért, az Istentől kapott kegyelmekért és egyben imádkozzanak azokért, akik jóvoltából segíteni tudnak a rászorulókon.

Az ünnepség keretében vehette át Erős Klára a körmendi karitász vezetője 70. születésnapja alkalmából Ferenc pápa áldását életére és munkásságára.

A Szombathelyi Egyházmegye képes tudósítását ide kattintva, a Magyar Kurír ezt átvevő cikkét pedig ide kattintva érhetik el. (A publikációba egy kis hiba csúszott, Erős Klára pápai áldása helyett a 2019-ben kapott Szent Erzsébet rózsája kitüntetését említik meg.) A Vas Népe is tudósított az ünnepi szentmiséről, képes beszámolójukat ide kattintva tekinthetik meg. A Vaskarika című portál Ferenc pápa apostoli áldása kapcsán külön hangsúlyozza Erős Klára kiemelkedő és példamutató karitász munkásságát és rengeteg képet is közöl az eseményről, az oldalt ide kattintva találhatják meg.

Merklin Tímea a pápai áldás alkalmából riportot készített Erős Klárával, melyben élete két nagy szerelméről mesél. A cikket a Vas Népe honlapján ide kattintva érhetik el.


Erzsébet-napi vásár

A Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola épületében került megrendezésre idén is november 18-án Erzsébet-napi vásárunk. Mézeskalács, advetni koszorú, karácsonyi díszek, zsákbamacska és egyéb kézműves termékek színes kínálatával vártuk az érdeklődőket. Az árusok után hamarosan megérkeztek a vásárlók is. Kicsik és nagyok örömmel válogattak a szebbnél-szebb termékek közül. Senki sem távozott üres kézzel. A vásár alatt gyűjtést rendeztünk a Körmendi Karitásznak. Játékok, könyvek, ruhák érkeztek, amelyeket majd a Karitász eljuttat a rászoruló családoknak. A nagy sikerre való tekintettel jövőre is szerettetel várunk minden érdeklődőt. (Léránt Anett)

Az eseményről a Vas Népe is képes tudósítást közölt, amit ide kattintva érhetnek el.


Tours-i Szent Márton püspök

Szent Márton püspökre emlékezünk liturgikus emléknapján, november 11-én. Márton napjához, mely gazdasági határnap is volt, számos népszokás és hiedelem is kapcsolódott. A Magyar Kurír összeállításában ide kattintva, a szent életéről és az ünnephez kapcsoló szokásokról olvashatnak.


2022. október, C év

Plébániai esték: Vendégünk volt Magung Franciskus Xaverius verbita missziós atya

Október 28-án folytatódott a körmendi Plébániai Esték előadás sorozata.

Az est vendége Magung Franciskus Xaverius verbita szerzetes pap, a vasvári plébánia plébánosa volt, akit Kiss László esperesplébános atya kérdezett. Francis atya bevezetett minket az indonéziai keresztények világába, valamint mesélt a missziós tevékenységről saját életén és tapasztalatain keresztül.

Francis atya az előadás elején elmesélte, hogy őt egy magyar missziós pap, Mészáros Ferenc atya keresztelte meg. Mészáros atya a hatvanas évektől volt Indonéziában, ahol társaival kápolnákat és iskolákat építettek. Francis atya hálás szívvel mondta, hogy annak idején a magyarok nagylelkűek voltak, hogy elengedték fiaikat misszióba. Most valamiképpen ezt viszonozzák, mert a misszió egy kölcsönös dolog, hiszen, a missziós és a misszionált kölcsönösen tanítják egymást.

Francis atya az előadás végén a hívek kérdésére válaszolt, ahol elmondta például azt a megállapítást, hogy papból sohasem lesz elég, mert mindig van valami feladat.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Erős Klára köszöntése 70. születésnapján

Október 24-én hétfőn este ünnepségre, hálaadásra gyűlt össze plébániánk Karitász csoportja. A szentmise után köszöntötték a 70. születésnapját ünneplő Erős Klárát, a Körmendi Karitász vezetőjét. Köszönjük eddigi önzetlen munkáját, Isten áldását kérjük további életére és tevékenységére is!

Plébániánk és Tuczainé Régvári Marietta Facebook-oldalának tudósítását s képeit ide kattintva honlapunkon is megtekinthetik.


Rózsafüzér Királynője

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7. Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii), az "Olvasós Boldogasszony" emléknapja: hálaünnep Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért.

"Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál?" (II. János Pál pápa)

A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.


2022. szeptember, C év


Plébániai esték: Tanúságtételek a családban megélt nehézségekről

Szeptember 30-án folytatódott a körmendi Plébániai Esték előadás sorozata. Ez alkalommal két meghívott vendégünk tartott előadást dr. Marx Gyuláné szemorvos, valamint dr. Asbóth Mária a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szombathelyi csoportjának vezetője. Ez alakalommal nem a munkájuk miatt kérdeztük őket, hanem a családi életükről, a családban megélt örömömeikről, áldozataikról, nehézségeikről. Miért pont őket kérdeztük ezekről? Azért, mert mindkettőjük tanúságtétele hitelt érdemel számunkra.

Dr. Marx Gyuláné tanúságot tett arról, hogy milyen az, aki a családot választja a világ dicsősége helyett, tudniillik feladta szemorvosi karrirjét, hogy nyolc gyermek édesanyja legyen.
A következőket hallhattuk tőle:
"Volt, hogy irigyek voltak a gyermekeim osztálytársai, mert nálunk meg lehetett beszélni a dolgokat",
"Amikor dolgoztam, többet találkoztam az anyósommal, mint a gyerekeimmel és rájöttem, hogy ez így nem mehet tovább",

Valamint dr. Asbóth Máriána arról tett tanúságot, hogyan éli meg azt, hogy a fia gyógyíthatatlan beteg.
Így tanított minket:
"Volt, hogy a fiam ezt mondta: anya én már nem élek, hanem csak létezem",
"Uram kössünk üzletet: elfogadok mindent, amit adsz, de akkor adj minden napra erőt, és adott".

Megköszönjük nekik, hogy itt voltak és tanítottak minket. Kívánunk nekik további sok kegyelmet és erőt, hogy tanúságtételük még sokakhoz eljusson.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Baba-mama klub plébániánkon

Mesterházy Dorina osztotta meg Plébániánk Facebook-oldalán:

"Baba-mama klub szeptember 26-án hétfőn 9-kor a körmendi plébánián! Az alkalom közben is van lehetőség ellátni a kicsiket, a gyerekek szabadon mozgolódhatnak, játszhatnak! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A közösségi házba a Damjanich utca felőli bejáraton lehet bemenni. További kérdésekkel bátran keressetek!"


Zsámár Péter születésnapjára

Szeptember 20-án, Zsámár Péter egykori kispapunk születésnapján Pete Polgár Máté rédicsi plébános emlékezett meg Plébániánk Facebook-oldalán a Mennyei születésnapos című írásával.

"Szeptember 20. Zsámár Peti kispap barátunk születésnapja. Immár tizenhetedik éve nem ünnepli velünk itt a múlandóság világában. Így az első őszi hónap idejére meggyengül a nap ereje, az első falevelek már hullnak a fákról, eszünkbe juttatja, az idő múlik és az ifjúi tündöklés is halványul. Az élet rövid és múlandó, de vannak maradandó kincsek, amelyeket érdemes a földi küzdelmekben elraktározni. Ez adja a valódi gazdagságot, melyet jellemgazdagságnak nevezünk, állandósult jó tulajdonságok összességének. Hiába a több mint másfél évtizedes hiány, nem felejtjük Peti emlékét, arcának ragyogását, mélyen szántó gondolatait, szelíd természetét."

Máté atya megemlékezésének teljes szövegét honlapunkon ide kattintva olvashatják el.


A hűség példaképe – Mindszenty-szobrot avattak Szombathelyen

A szombathelyi premontrei gimnázium udvarán 2014 óta emlékkereszt őrizte Mindszenty bíboros nyolc éves itt-tartózkodásának emlékét. A most felavatott életnagyságú bronzszobor Bíró Lajos Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész munkája.

Fazakas Márton apát megáldotta az alkotást, majd rövid beszédet mondott: "Az akkori idők, az 1945 utáni világ a mindennapjainkat keserítette, illetve tette tönkre. Ebben a világban Mindszenty stabilitást jelentett, biztos pontot. Egyik idős rendtársam azt mondta: amikor kirúgták őket a Központi Szemináriumból, és hazafelé tartottak sírva, az amerikai követség felé fordulva imádkoztak. Tudták, ott van az a biztos pont, oda menekült Mindszenty, aki hűséges Krisztushoz. Azt hallani mindenhonnan, hogy most nehezebb idők közelednek. Annyiban biztosan igaz ez, hogy ami előttünk áll, az mindig nehéz, mert nem tudjuk, mi jön. Ám ha mostantól kezdve úgy jöttök az iskolába, hogy egy kicsit errefelé néztek, láthatjátok, hogy tárt karokkal vár benneteket Mindszenty. Ő, akinek sokkal nehezebb időkben kellett élnie, hűségesnek lennie, és úgy tudott az maradni, hogy nyolc éven át mindennap bejött ide az iskolába, és teljesítette a kötelességét. Minden túlzás nélkül mondhatom, a családi fészek mellett ez az a hely, ahol Mindszenty azzá lett, akinek ma tiszteljük: a hűség példaképe."

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


A plébániatemplom felújításával kapcsolatos információk

Elkezdődik a plébániatemplom felújítása. Első fázisban a szigetelés történik meg a templom átvágásával. A falakat kívül-belül leverik két méter magasságig, hogy száradjanak. Teljesen megújul a templom villanyvezeték hálózata is.

Szeptember 25-től a vasárnapi 1/2 9-es szentmise az evangélikus templomban lesz megtartva, hálás köszönet érte az Evangélikus Egyházközségnek. Kérjük a Kedves Híveket, hogy akik gépkocsival érkeznek a szentmisére, CSAK a Sportcsarnok parkolójában, az iskola előtt parkoljanak, a templom előtti teret hagyják szabadon! Köszönjük.

A vasárnap esti 6 órás szentmise a Batthyány-templomban lesz megtartva.

A hétfői 1/2 8-as, a csütörtöki, pénteki és szombati este 6 órás szentmise a Közösségi Házban lesz. A szentmisére a Damjanich utca felőli bejáraton lehet bemenni.

A keresztelők a Batthyány-templomban, a temetési misék pedig a Közösségi Házban lesznek.

A munkálatok előre láthatólag az év végéig eltartanak. Kérjük a Kedves Hívek megértését és türelmét! Köszönjük.


Szűz Mária születése – Kisboldogasszony

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony (népi elnevezése: Kisasszony) napján Egyházunk Szűz Mária születésnapját (Nativitas Beatae Mariae Virginis) ünnepli.

Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújárónap. A Stella puerpera Solis ('hajnali szép csillag') tiszteletére szokás volt szeptember 8. hajnalán a napfelkeltét a szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek "érdeme van rá", meglátja a kelő napban Szűz Máriát. A népi megfigyelések szerint a fecskék Kisasszonykor indulnak útnak.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


Katolikus óvoda nyílt Körmenden

Egyházmegyei fenntartásban működik ez év szeptemberétől Körmenden a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Dienes Lajos Utcai Tagóvodája, Dienes Lajos Katolikus Óvoda néven. Szeptember 5-én tartották az új nevelési év első szentmiséjét.

Dienes Júlia, intézményvezető, az alapító Dienes Lajos ükunokája a martinus.hu-nak adott interjújában elmondta: ez az intézmény volt a város első óvodája, 1900-ban nyitotta meg kapuit. Az alapító azt követően határozott egy óvoda létesítése mellett, hogy fia torokgyíkban meghalt. Ingatlanait, köztük családi házát, a városnak adta, azzal a kikötéssel, hogy abban óvoda működjön.

Az új nevelési év első szentmiséjének Székely János megyéspüspök volt a főcelebránsa. Rövid szentbeszédében azt mondta a gyermekeknek: akárcsak az ószöveségi kis Sámuel, mi is meghallhatjuk Isten szavát, azt amit nekünk mondani akar. Fontos, hogy ebben az óvodában Őrá is figyeljünk, amit Ő a szívünk mélyén mond.

A Szombathelyi Egyházmegye honlapjának, ill. Dr. Székely János püspök atya Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is megtekinthetik. A Martinus.hu cikkét ide kattintva érhetik el. A cikket a Magyar Kurír is átvette, ide kattintva találják meg. A Vas Népe is tudósított az eseményről, ezt pedig ide kattintva olvashatják el.


Püspöki szentmise Boldog Batthyány László és hitvese tiszteletére

A boldoggá avatott hercegorvosért, dr. Batthyány-Strattmann Lászlóért és feleségéért, Coreth Mária Teréziáért tartottak hálaadó szentmisét az Árpád-házi Szent Erzsébet templomban szeptember 4-én vasárnap este. A misén jelen volt a Batthyány család néhány tagja: Batthyány Ádám felesége, Batthyány-Schmidt Margit és fia, Batthyány Boldizsár.

A szentmisét dr. Székely János megyés püspök celebrálta, aki beszédében arra emlékeztetett, hogy a hercegorvos és felesége olyan életet éltek, amely példaértékű mindenki számára.

Plébániánk Facebook-oldalán már a szentmise előtt szerepelt néhány kép az előkészületekről, ide kattintva honlapunkon ezeket és a Vas Népe képét is megtekinthetik. A Vas Népe teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


2022. augusztus, C év


A Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola tanévnyitója

A nyár utolsó napján, augusztus 31-én a 18 órakor kezdődő szentmise volt katolikus iskolánk tanévnyitó ünnepsége. A szentmisét bemutatta, a biztató szavakat Kiss László plébános atya mondta az új elsősöknek.

Beszédében kiemelte: "Azért vagyunk itt, azért kezdtük szentmisével a tanévet, hogy kérjük a jó Istent, adjon nekünk kegyelmet, erőt a tanuláshoz, a tanévhez. Jelmondatunk FIDALETE et CARITATE, Hűséggel és Szeretettel. Hűséggel a tanulásban és szeretettel egymás iránt. Meg kell látszani, hogy ez egy dr. Batthyány-Strattmann László iskola! Isten adjon ehhez kegyelmet, erőt! Ámen"

A szentmise záró áldása előtt szép műsorral készült a két új osztály, majd Kiskós Kitti igazgató ismertette a nyáron elvégzett felújításokat, személycseréket, köszöntötte a 43 elsős tanulót és az 5 új felső tagozatos diákot. Megköszönte a szülők bizalmát, hogy iskolánkat választották. Beszéde végén Szent-Györgyi Albert szavaival biztatta a gyerekeket:

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.

A Vas Népe képes tudósítását pedig ide kattintva tekinthetik meg


Szent István napi ünnepi szentmise és kenyéráldás

Államalapításunk ünnepén az este 6 órakor kezdődő szentmisét Kiss László plébános úr mutatta be. Az oltár körül segédkezett egyházmegyénk három papnövendéke is: Bodorkós Áron, aki a plébániánkon megkezdte 2 hónapos gyakorlatát, a szentbeszédet ő mondta, Rákos József és Rátkai István, akik szeptemberben kezdik V. évfolyamukat a szemináriumban.

A szentmise végén plébános úr megáldotta a kihelyezett kenyereket, amiket Bebes István Körmend város polgármestere megszegett, mise után a kedves hívek vihettek el belőle, ki-ki gondolva családtagjaira, akár többet is. Köszönjük Körmend Város Vegyeskarának a zenei szolgálatot, hogy emelkedettebbé tették ezt az ünnepet számunkra.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását Bodorkós Áron prédikációjának teljes szövegével ide kattintva honlapunkon is elérhetik. Jámbori Tamás fényképeit pedig Körmend város honlapjának képgalériájában ide kattintva tekinthetik meg.


Szent István király, Magyarország fővédőszentje

Első, államalapító, szent királyunk, hazánk fővédőszentje életét és művét idézzük fel liturgikus ünnepén, augusztus 20-án. Szent Istvánt diplomáciai és politikai érzéke korának, sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból egyaránt ő teremtette meg Magyarországot, ő jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


Állami kitüntetésben részesült dr. Takács Gyula csörötneki plébános

Nemzeti ünnepünk alkalmából Novák Katalin köztársasági elnök által adományozott kitüntetéseket adott át Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten, augusztus 19-én.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést vehette át dr. Takács Gyula teológus, pápai káplán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának magántanára, a csörötneki Örök Ige-templom plébánosa, a Szent István Tudományos Akadémia tagja. Szeretettel gratulálunk!

A Magyar Kurír képes tudósítását ide kattintva tekinthetik meg.


Testvérként elfogadni a másikat és megőrizni az identitást

Majd három évtized után visszatért Szombathelyre Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek. Az elmúlt hétvégén költözött, a napokban csomagolt ki az egyházmegyei papi otthonban, ahova Székely János megyés püspök már korábban is hívta.

A cikkből kiderül, hogy Gyula atyának azért kellett távoznia Veszprémből, mert nem értett egyet utódjával, Udvardy György érsekkel, aki pannonhalmi mintára készül lecsupaszítani a székesegyház belsejét, eltüntetni a népszerű festett üvegablakokat és falfestéseket is. "Most van 39 milliárd forintja az egyházmegyének, mikor restaurálják őket, ha nem most" – teszi fel a költői kérdést arra utalva, amit a Veszprémi Főegyházmegye sajtótájékoztatóján Vörös Tamás főépítész fogalmazott meg: "a vitát kiváltó fehér festés arra szolgál, hogy egyfajta letisztultság mellett megóvja a rétegek alatti festést, amit idővel és még több felderítő munka után el lehet majd távolítani és talán vissza lehet állítani, vagy rekonstruálni eredeti küllemében". "Az üvegképeket meg nem kellene lecserélni fehér üvegre, ami most divat. Az a véleményem, hogy ez is arra mutat, hogy dekadens korban élünk. Imádkoznunk kell azért, hogy a Jóisten küldjön olyan szenteket, akik átviszik az egyházmegyét és egész Európát egy újra felemelkedő korba. ... Remélem, hogy a jelenlegi dekadens időszakból is újra kiemelkedünk. Mindenesetre a festmények és üvegképek eltüntetése semmiképpen sem a hitélet megújulásához fog vezetni." – nyilatkozta a "száműzött" nyugalmazott érsek.

A Vas Népe teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


Brenner József nagyprépost Vas megye legújabb díszpolgára

Brenner József nagyprépost Vas megye új díszpolgára. A szentszéki bíró, borhi címzetes apát az elismerést csütörtökön vehette át a Megyeházán, az államalapítás alkalmából rendezett ünnepségen. Szeretettel gratulálunk!

A Vas Népe teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük

A Katolikus Egyház augusztus 15-én, hétfőn Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A zsinat leszögezi, hogy Mária a "hit zarándokútját járta" (Lumen Gentium 58). Ezért ő előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket.

Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


Szentmise Miszori Zoltán atya halálának 10. évfordulóján

Augusztus 31-én szentmisét mutatnak be a szombathelyi Székesegyházban Miszori Zoltán atya lelki üdvéért halálának 10. évfordulóján. Szeptember 2-án 19 órakor pedig a szombathelyi Savaria Moziban levetítik a Pásztor című filmet, ahol Székely János megyéspüspök atya mond bevezető gondolatokat.

A Szombathelyi Egyházmegye közleményét az egyházmegye honlapján ide kattintva érhetik el.


Találkozót tartott Körmenden a Coreth Mária Terézia Imaszövetség

Augusztus 12-én, pénteken Körmenden találkozót tartott a Coreth Mária Terézia Imaszövetség. Délután 5 órakor a közösségi házban kezdődött az összejövetel, 6 órakor szentmise következett a templomban, majd szentségimádást tartottak családjainkért.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását honlapunkon a Közösségek menüpontban a Coreth Mária Terézia Imaszövetség oldalán, ill. közvetlenül ide kattintva is elérhetik.


Egymásnak testvérei vagyunk

2022. augusztus 2-án emlékművet avattak Körmenden a roma holokauszt áldozatainak emlékére.

Horváth István, a körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszédében kifejtette: Fontosnak tartottuk, hogy Körmenden is legyen a roma áldozatoknak emékmű, mivel a német megszállás idején a komáromi Csillag erdőbeli tábor mellett a legnagyobb cigány gyűjtőtábor az országban itt volt. Innen indult el sok roma család a Harmadik Birodalom számos területén felállított koncentrációs táborokba. Megállunk egy pillanatra, hogy gyászoljuk és emlékezetünkbe idézzük azt a több ezer cigány honfitársunkat, akiket a II. világháborúban megyilkoltak.

Az emlékművet Székely János megyéspüspök áldotta meg, aki rövid beszédében felidézte a roma emberek bátorságát, amikor Auschwitzban nem engedték szétválasztani a családokat, így a férfiak, nők, gyermekek együtt maradtak. Vagy amikor 1944. május 26-án ellenálltak a meggyilkolásukra irányuló német kísérlet ellen.

A Szombathelyi Egyházmegye teljes képes tudósítását az egyházmegye honlapján ide kattintva tekinthetik meg.


2022. július, C év


Mariazelli gyalogos zarándoklat

Két év kihagyás után – a szentgotthárdi Keresztény Megmozdulásokért Egyesülethez csatlakozva – újra elindultunk Mariazell felé, immáron 13. alkalommal. A zarándoklat július 19. és 23. között került megrendezésre, az útvonal 176 kilométer hosszú volt.

A korábbi évekhez hasonlóan a szakaszok:
   1. nap: Szentgotthárd – Bad Waltersdorf, szállás iskolai tornateremben,
   2. nap: Bad Waltersdorf – Birkfeld, szállás iskolai tornateremben,
   3. nap: Birkfeld – Mitterdorf, szállás a templom alatti termekben,
   4. nap: Mitterdorf – Niederalpl, szállás a Holzbox Niederalpl szállodában,
   5. nap: Nideralpl – Mariazell, hazautazás.

Az út nem volt könnyű senki számára sem, de egymással, egymást segítve, az ima erejével szombaton a Mariazelli kegytemplomban a buszos zarándokokkal együtt adtunk hálát az öt napért.

Plébániánk Facebook-oldala naponta frissen tudósított az eseményekről. Ezek összegzését, ill. a gyalogos zarándokok érkezéséről-fogadásáról szóló képes tudósítást ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Szent Mária Magdolna

Az Úr feltámadásának első tanújára, az "apostolok apostolá"-ra, a megtérő bűnös nők, az orvosok és gyógyszerészek, a haldoklók, a foglyok, a borászok, a fodrászok és a parfümkészítők védőszentjére emlékezünk liturgikus ünnepén, július 22-én. A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Kármelhegyi Boldogasszony

Július 16. a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. A kármeliták védasszonya az ábrázolásokon egyik karján a Kis Jézust tartja, másik kezével a skapulárét nyújtja. A skapuláré gyakran a Kisded kezében is ott van. Kármelita templomokban és más templomok mellékoltárain is gyakran látható.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Plébániánk hittantábora

Július 4-én kezdődött plébániánkon az idei hittantábor. A két turnusban, hétfőtől péntekig közel 100 gyermek töltötte hasznosan a szabadidejét, élvezhették a hitoktatók: Erzsi néni, Ági néni; Csaba atya és az ifjúsági csoport tagjainak vendégszeretetét. Kellemesen, vidáman teltek a tábor napjai. Új barátságok is kötődtek, régiek erősödtek, mindenki jól érezte magát. A táborokban nem csak vallási élményekkel gazdagodhattak a gyerekek, a mindennapi imádság mellett lehetőség volt "lazulásra" is.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Dr. Gyürki László atya vasmiséje Horvátnádalján

Dr. Gyürki László atya 2022. július 10-én vasárnap délután 4 órakor Horvátnádaján is megtartotta vasmiséjét. Eljött oda, ahol nyugdíjas éveit töltötte, hogy a helyi hívekkel is hálát adjon a hivatásáért, a kapott kegyelmekért, Isten csodáiért, a megélt evangéliumért. A Jó Isten fizesse meg munkáját!

Gyürki atya vasmisés oldalán, amit honlapunkon ide kattintva érhetnek el, megtalálják plébániánk Facebook-oldalának a horvátnádaljai vasmiséről szóló képes tudósítását is. A Szombathelyi Egyházmegye honlapjának képes tudósítását, a köszöntőket és Gyürki atya búcsúbeszédét plébániánk vasmisés oldaláról és közvetlenül ide kattintva is elérhetik, ill. meghallgathatják.


Szűz Mária látogatása Erzsébetnél – Sarlós Boldogasszony

Magyarországon régi szokás szerint július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Mivel ezekben a napokban kezdődnek az aratási munkák, és a katolikus magyarság minden munkáját a Szűzanya oltalma alatt végezte, ezért Sarlós Boldogasszonynak nevezték el az ünnepet. Mária Gábriel főangyaltól tudta meg, az angyali üdvözletkor, hogy idős rokona, Erzsébet áldott állapotban van. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban Erzsébet segítségére lehessen, aki Keresztelő Szent Jánost hordta a szíve alatt.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


2022. június, C év


Sikeres évet zárt a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola

Június 27-én megjelent a Körmendi Híradó legújabb száma, melynek 7. oldalán Sikeres évet zárt a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola – A katolikus iskolának közösek a céljai az új fenntartóval címmel egész oldalas riportot találhatnak Kiskós Kittivel, az iskola igazgatónőjével.

A cikket jpg formátumban közvetlenül ide kattintva, a teljes újság digitális változatát Körmend város honlapján pdf formátumban ide kattintva érhetik el.


Dr. Gyürki László atya vasmiséje Körmenden

Örömünnepre gyűltek össze Körmenden a Szent Erzsébet templomban a hívek és az egyházmegye papjai valamint Dr. Székely János püspök úr, Dr. Gyürki László pápai prelátus, kanonok, a plébánia egykori plébánosa 2022. június 26-án vasárnap mutatta be vasmiséjét. A szentmise elején a gyermekek nevében Horváth Márton, az egyházközség nevében Laposa Istvánné, a város részéről Bebes István polgármester köszöntötte az ünnepeltet. Befejezésül Kiss László plébános szólt Gyürki atyához, akit az Isten rabul ejtett. Beszéde után felhangzott Gyürki László atya egyik kedves dala a "Bárka" – "Jézus egyszer megállt a parton". Ezután plébános atya átadta Ferenc pápa üdvözletét a vasmisés lelkipásztornak.

Gyürki atya vasmisés oldalát honlapunkon ide kattintva érhetik el, ahol megtalálják a Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldalának teljes képes tudósítását, plébániánk Facebook-oldalának kiegészítő anyagait, a városi, megyei és az országos sajtó cikkeit is.


Szeretettel hívjuk dr. Gyürki László pápai prelátus vasmiséjére

Szeretettel hívjuk a Kedves Híveket dr. Gyürki László atya vasmiséjére, amelyre 2022. június 26-án 16 órai kezdettel kerül sor a körmendi Szent Erzsébet plébániatemplomban.

"Mindent az evangéliumért teszek, hogy abban részem legyen." (1 Kor 9,23)

Dr. Gyürki László pápai prelátus 1932. november 8-án született Egyházasrádócon. 1957. június 23-án szentelték pappá. 1986-2007-ig volt Körmend plébánosa, majd nyugállományba vonulása óta Horvátnádalján él. Idén ünnepli pappá szentelésének 65. évfordulóját. 1975-től kanonok, 1999-től pápai prelátus lett. A tudományos fokozata teológiai doktor. Bibliai, teológiai tudása, érdekes, intelligens előadásai nagyon sok embernek jelentettek nagyon sokat. Dr. Gyürki László: A Szentírás az életemben. Emlékezés – című írását ide kattintva olvashatják el, hangoskönyveit pedig ide kattintva hallgathatják meg saját előadásában.

Dr. Gyürki László atya életének főbb állomásait honlapunkon a Bemutatkozás menüpontban, ill. közvetlenül ide kattintva találják meg. 1999-ben Hargitai József kérésére írta le addigi élettörténetét "Itt vagyok, engem küldj!" /Izajás 6,9/ Hivatásom története címmel, amit ide kattintva olvashatnak el.

Dr. Gyürki László atya 2017. június 11-én tartotta gyémántmiséjét a körmendi Szent Erzsébet plébániatemplomban, melynek szónoka Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek volt. Gyürki atyának ez a gyémántmisés ünnepi mise volt élete harmincezer-kilencszázhuszonkettedik szentmiséje. Gyürki atya gyémántmisés oldalát honlapunkon ide kattintva érhetik el.

Istennek legyen hála munkásságáért és hogy plébániánk területén sokat tett a hívek javára, lelkek üdvösségére.


Területi és személyi változások egyházmegyénkben 2022. augusztus 1-jétől

Dr. Székely János megyéspüspök 2022. augusztus 1-jétől területi és személyi változásokat rendelt el a Szombathelyi Egyházmegyében. A teljes listát az egyházmegye honlapján ide kattintva olvashatják el.

Plébániánk ötödéves kispapja, Rákos József a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánián tölti nyári gyakorlatát. Bodorkós Áron diákónus pedig a Körmendi Plébánián teljesíti kéthónapos diákónusi gyakorlatát.

Bodorkós Áron bemutatkozó szentbeszédét, melyben őszintén és tanulságosan vall életének meghatározó kudarcairól és sikereiről, a YouTube-on ide kattintva tekinthetik meg. Fogadják őt szeretettel, segítsék hivatása kiteljesedésében.


A Szentírás szekrénye és hathatós közbenjáró – Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító

Az Egyház egyik legnépszerűbb szentjére, Páduai Szent Antalra emlékezünk június 13-án.

A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Honlapunkon a Páduai Szent Antal című szinkronizált filmmel emlékezünk meg az ünnepről, melyet ide kattintva tekinthetnek meg. Ez a gyönyörű és elgondolkoztató olasz játékfilm Páduai Szent Antal (1195-1231) életének főbb eseményeit kíséri végig, az 1221-es szicíliai partoknál történt hajótörésétől kezdve – közben korábbi sorsdöntő eseményekre is visszaemlékezve – egészen haláláig.


A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet pünkösdhétfőn ünnepelünk a liturgiában.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


A körmendi Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes pünkösdölője

Pünkösdvasárnap az esti szentmise után a körmendi Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes pünkösdölőt tartott a templomkertben.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik. Jámbori Tamás képeit pedig Körmend város honlapjának képgalériájában ide kattintva tekinthetik meg.


Elindult a Magyar Katolikus Egyház Facebook-oldala

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében 2022 Pünkösdjén útjára indult a Magyar Katolikus Egyház hivatalos Facebook-oldala. Közösségi felületükön Egyházunk híreit, eseményeit, közleményeit találják meg az odalátogatók, továbbá lelki útravalókkal is az Evangélium tanítását hirdetik majd olvasóik felé.

Bíznak benne, hogy ezen a csatornán elindulva egy közvetlenebb kommunikációra nyílik lehetőség.

Az oldalt közvetlenül ide kattintva érhetik el.


Valóban idegen nyelveken kezdtek beszélni az apostolok? – Huszonöt kérdés és válasz a pünkösdről

A Magyar Kurír Füzes Ádámot, az Esztergomi Hittudományi Főiskola levelező tagozatának liturgikatanárát kérdezte pünkösd ünnepéről és a Szentlélekről, hogy könnyebben válaszolhassunk az Úr hívására ebben a kegyelmi időszakban (is).

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.


Emlékezzünk Bárány László volt magyarszecsődi plébánosra

Imádsággal, szeretettel emlékezünk Bárány László tb. kanonokra, aki Kőszegen született 1925. június 25-én. Pappá szentelése 1948. június 27-én volt, első szentmiséjét június 29-én mutatta be Kőszegen.

Negyven évig volt Magyarszecsőd plébánosa 1959 és 1999 között. Fiatalkori érdeklődése az építészeti, régészeti emlékek iránt nagy szerepet játszott a magyarszecsődi román kori templom művészeti értékeinek felfedezésében és feltárásában is. A templomról készült tanulmányát a British Múzeum és a Washingtoni Kongresszusi Könyvtár is megkérte.

Életének 74., áldozópapi szolgálatának 51. évében a magyarszecsődi plébánián hunyt el 1999. június 2-án. A szombathelyi Jáki úti temetőben, családi sírboltjában helyezték nyugalomra. Imáinkban emlékezzünk meg róla, ki sokunkat keresztelt, tanított az igaz útra.

70. születésnapja alkalmából a Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1995. évi 4. számában Kiss Mária mutatta be életútját "Hát pápa nem lettem, de Isten papja igen" címmel. Az írást Pdf formátumban honlapunkon ide kattintva olvashatják el.


2022. május, C év


Plébániai esték: Család Covid

2022. május 27-én folytatódott a Plébániai Esték sorozat. A mai estén a meghívott vendégek Tóth Zoltán és felesége Viktória voltak. Kiss László esperes plébános kérdéseire válaszolva nagyon tanulságos történeteket hallottunk tőlük. A Tóth családnak 5 vér szerinti gyermeke van és 2 gyermeket örökbe fogadtak. Gyermekeik születéséről és neveléséről beszéltek, osztották meg tapasztalataikat.

Sajnos a Covid az ő családjukat sem kímélte. Az édesanya elkapta a betegséget, kórházba került az intenzív osztályon ápolták. Nagyon sokan imádkoztak érte, hogy meggyógyuljon és hazatérhessen otthonába. A csoda megtörtént! Az intenzíven az egyik ápoló is azt mondta, hogy csoda történt. Covid utáni gyógyulásáért hálaadó szentmisét mutatott be dr. Veres András püspök atya, megköszönve a Jó Istennek a gyógyulás kegyelmét.

Köszönjük a szülőknek, hogy eljöttek tanúságot tettek Isten és egymás iránti hitükről, szeretetükről. Isten áldása kísérje útjukat!

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


In memoriam Zsámár Péter

2005. május 23-án, Apor Vilmos ünnepén, az esti szentmise után jött a szomorú hír, hogy plébániánk kispapja, Zsámár Péter, aki Győrben tanult a szemináriumban, tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk. A temetésre május 27-én a 13.30-kor kezdődő szentmise után 15 órakor került sor a körmendi temetőben. Emlékét azóta is próbáljuk ápolni, nem csak halottak napján emlékezzünk meg róla imádságainkban.

Most Bognár István, a szeminárium spirituálisa emlékezett meg Péterről, párhuzamot vonva édesapja elvesztésével. Bognár atya visszaemlékezését, tanúságtételét Pdf formátumban ide kattintva olvashatják el.


Plébániánk eseményei a Körmendi Híradó legújabb számában

Május 23-án megjelent a Körmendi Híradó legújabb száma, melyben egész oldalas képes tudósítást találhatnak a Körmendi Kolping Család megalakulásának 30. évforulójáról, a Coreth Mária Terézia Imaszövetség megalapításáról és korábbi plébánosunk, Németh Zoltán indiai útibeszámolójáról is.

Az újság digitális változatát Körmend város honlapján pdf formátumban ide kattintva érhetik el.


"Ajándék vagy nekem!" – Pályázati kiírás

A Szombathelyi Egyházmegye Pasztorális Irodája pályázatot hirdet az egyházmegye területén élő nagyszülőknek és unokáknak "Ajándék vagy nekem!" címmel. Arra hívjuk a nagyszülőket és unokájukat, lepjék meg egymást egy egyszerű, kedves ajándékkal, majd készítsenek egy közös fotót, amin ők ketten és a kapott ajándékok láthatók!

Az elkészült fotókat elektronikus formában 2022. július 1-ig várjuk e-mailben: a pasztoralis@martinus.hu címre.

Eredményhirdetés: 2022. július 26. 19.00 órakor, Szent Joachim és Szent Anna ünnepén, a Nagyszülők és unokák szentmiséjén, a szombathelyi Székesegyházban.

További információkat a pályázati kiírás plakátján találnak, amit ide kattintva érhetnek el.


Robert Sarah: Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

Robert Sarah guineai bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció nyugalmazott prefektusa ebben a kötetében a házaspároknak és a családoknak kíván segítséget nyújtani, hogy újra felfedezzék a szeretet forrásait és a felélesztéséhez szükséges eszközöket. A kötet egy lelkigyakorlat összefoglalása, amelyet "a házaspárokat gyógyító Mária" oltalma alatt tartott Lourdes-ban.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


KÉSZ előadás: India a magyarok szemével

Május 16-án, hétfőn este 6 órakor KÉSZ előadás keretében Németh Zoltán celldömölki plébános tartott élménybeszámolót a Batthyány Örökségközpont aulájában, India a magyarok szemével címmel. Az előadás során egy "más világba" kaptunk betekintést Németh Zoltán atyától. Volt plébánosunk Remis atyánál, Indiában tett látogatásáról tartott előadást.

Az előadás kezdetén mesélt az előzményekről, Remis atya körmendi működéséről, a tőle hallottakról és az így kibontakozó érdeklődésről. Ezután pár szóval jellemezte az utazó csapatot, mely rajtuk kívül Török Csaba atyából, és négy földmérőből állt. A kapcsolat egyházi vonatkozása szent Tamás Apostol, aki a földmérők védőszentje, de természetesen itt Báger Szabolcs volt az összekötő, akit Zoltán atya segítségül is hívott az előadás során.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


A Spiritus vendége: Pete Polgár Máté, rédicsi plébános

A Muravidéki Rádió Spiritus című vallási műsorának májusi adásában a március vége óta Rédicsen szolgáló körmendi Polgár Pete Máté, katolikus lelkipásztorral készített riportot: Hogyan ébred rá valaki, hogy papi hivatást kapott? Milyen az élet egy papi szemináriumban? Vajon milyen az elméleti tudás és a gyakorlat viszonya a plébánosi munkában?

A a papi hivatás megélésének részleteiről szóló rádióriportot ide kattintva hallgathatják meg.


Elsőáldozók zarándoklata Vasváron

2 év kihagyás után újra összehívta a Szombathelyi Egyházmegye az idei évben első szentáldozásukhoz járuló fiatalokat. Ezúttal is Vasvár adott helyt a programnak május 12-én. Ezúttal is több mint 1000 gyermek vett részt a találkozón.

A fiatalokkal megismertették az ostyasütés titkát. Kiss László atya bábelőadással, Stift Zoltán atya rajzaival, Sziráki Péter és a Rád Találtam Dicsőítő Csoport zenével tanította a gyermekeket. Mire? A Jézussal való találkozás örömére, a közösség megélésére, mondta a martinus.hu-nak Pontyos Ildikó a Hitoktatási Iroda vezetője.

A délelőtti programok után indult a közös zarándoklat a Szentkúthoz. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök három történetet mesélt el a gyermekeknek, amelyek arra példák, hogy Jézus ismer minket, Ő a legjobb barátunk; nagyobb boldogság az ember életében ha adni tud másoknak és nem mindig csak kapni akar; és, hogy a szeretetnek néha ára van. /Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök Facebook.oldala/

Plébániánk területéről 60 leendő elsőáldozó gyermek vett részt a vasvári lelkinapon.

Plébániánk, ill. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök Facebook-oldalai képes tudósításainak kivonatát ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Plébániánk nyugdíjas klubjának tavaszi kirándulása

Plébániánk nyugdíjas klubja 2022. május 10-én kiránduláson vett részt. Élményekben, lelkiekben gazdagodva térhettek haza a zarándokok a kora esti órákban.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását honlapunkon is elérhetik a Programok menüpont alatt vagy a Közösségek menüpontban a Nyugdíjasklub oldalán, ill. közvetlenül ide kattintva is.


A Coreth Mária Terézia Imaszövetség megalapítása

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök 2022. május 7-én Körmenden a Szent Erzsébet-templomban a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében megalapította a Coreth Mária Terézia Imaszövetséget.

Az Imaszövetség céljai:

 • Coreth Mária Terézia tisztelőinek összefogása és példájának továbbadása
 • A feleségek és édesanyák lelki támogatása önfeláldozó munkájukban
 • Ima és közbenjárás a testi vagy lelki nehézséggel küzdő családokért
 • A családok, házaspárok egységének megerősítése

Az imaszövetség tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden nap elimádkozzák a szövetség imáját, valamint legalább egy Miatyánkot, Üdvözlégyet, Dicsőséget családjukért, családjainkért.

Szeretettel várjuk az imaszövetségbe mindazokat, akik vállalják imáikat a fenti célokért, családjaink megerősödéséért!

További információ és jelentkezés:
Szombathelyi Egyházmegye 9700 Szombathely Pf. 41.
pasztoralis@martinus.hu

Jelentkezési lap Körmenden, a Szent Erzsébet plébánián is igényelhető.Az imaszövetség oldalát a Közösségek menüpontban, ill. közvetlenül ide kattintva érhetik el. Itt nyomon követhetik az imaszövetség megalapításának előzményeit a 2021. március 14-én Coreth Mária Terézia halálának 70. évfordulója alkalmából tartott emlékmise óta, tanulmányozhatják dr. Gyürki László ny. plébános, pápai prelátus jóvoltából Coreth Mária Terézia részletes életrajzát is.

Az imaszövetség oldalán megtalálják plébániánk és dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök Facebook-oldala képes tudósításának kivonatát és a püspök atya szentbeszédét is, amit ide kattintva közvetlenül is meghallgathatnak.

A Vas Népe cikkét ide kattintva, a Magyar Kurír tudósítását pedig ide kattintva érhetik el.


Templommegáldás és képtármegnyitó Magyarszecsődön

Pénteken május 6-án délután 4 órakor dr. Székely János megyéspüspök úr szentmisét mutatott be a magyarszecsődi templomban, megáldotta a felújított templomkülsőt és megnyitotta a plébánián kialakított egyházmegyei képtárat.

Köszönjük a gyermekek szép köszöntő szavait.
A képtár létrejöttéért külön köszönet Takács László József atyának, Marosfalvi Antalnak, Spaits Jenőnek.
Köszönjük az asszonyok munkáját is!

Plébániánk Facebook-oldala képes tudósításának kivonatát ide kattintva honlapunkon is megtekinthetik.

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök Facebook-oldala képes tudósításának kivonatát és a püspök atya szentbeszédét honlapunkon ide kattintva érhetik el.

A Magyar Kurír is megemlékezett az eseményről, a cikket ide kattintva érhetik el.


Michael Wallace Banach Magyarország új apostoli nunciusa

A Szentatya, Ferenc pápa 2022. május 3-án Excellenciás és Főtisztelendő Michael Wallace Banach memphisi címzetes érseket Magyarország apostoli nunciusává nevezte ki.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának teljes közleményét ide kattintva érhetik el.


2022. április, C év


Az alsóberki felújított feszület megáldása

Alsóberkiben 2022. április 24-én a délutáni szentmise után, Kiss László plébános felszentelte a keresztet. Hála, köszönet mindenkinek, aki segített!

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


A Körmendi Kolping Család ünnepe

Megalakulásának és fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte április 23-án szombaton a Körmendi Kolping Család. A jubileumi ünnepségen az MKSZ országos vezetősége mellett a Szombathelyi és a Lenti Kolping Család is képviseltette magát, ahol a körmendiek hálaadó szentmisével, köszöntőkkel, múltidéző prezentációval és igazi ritkaságokat is felvonultató kiállítással készültek, melyek révén betekintést nyerhettünk a helyi egyesület sokrétű munkásságába.

A körmendi kolpingos testvérek egyaránt jeleskednek a kulturális (Kolping-bál és könyvbemutató szervezés); az egyházi (fatimai ájtatosságok, keresztutak megtartása, úrnapi sátrak feldíszítése, gyalogos, kerékpáros, illetve autóbuszos zarándoklatok szervezése, adventi koszorúk készítése); és a helyi civil társadalmi-szociális élet (városi csónakfelvonuláson, valamint szemétgyűjtési akciókon való részvétel, karitatív tevékenység folytatása) területein, így méltóképpen törekednek alapító atyánk, Boldog Adolf Kolping művének megőrzésében és továbbörökítésében.

A Magyar Kolping Szövetség Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Plébániai esték: Dr. Németh Norbert római beszámolója

2022. április22-én a Plébániai Esték vendége dr. Németh Norbert atya a római Pápai Magyar Intézet rektora, a Magyar Püspöki Konferencia római ágense, Magyarország Olaszországi és Szentszéki Nagykövetségének egyházi referense volt.

Az est elején Norbert atya beszélt a csütörtöki miniszterelnöki látogatásról a Vatikánban, ami jól sikerült, közös állásponttal zárult, az ésszerű segítés előtérbe helyezésével. A Szentatya különleges ajándékot adott, egy Szent Mártont ábrázoló plakettet, ami különösen a mi egyházmegyénknek kedves. "Ti, Magyarország népe, most ti vagytok a Szent Márton."

Továbbiakban beszélt arról, hogy milyen feladatai vannak egy ágensnek (izgága kisbojtárnak), mi az Alamizsna hivatal, milyen az egyház szívében élni és dolgozni, milyen a Vatikán belülről, milyen az olasz életmód.

A Rómába zarándkló Hívek figyelmébe ajánljuk, hogy dr. Németh Norbert atya Olaszországi Magyar Főlelkész, a Szent Péter Bazilika misézőjeként minden kedden reggel 8 órakor magyar nyelvű szentmisét mutat be a Szent Péter Bazilika Magyar kápolnájában, amely VI. Pál pápa sírja mellett van.

Köszönjük, hogy Norbert atya vállalta a fáradságot, eljött hozzánk és betekintést nyújtott az élete, hivatása mindennapjaiba. Isten fizesse meg a munkáját!

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.
Hagyományteremtő keresztút a felújított alsóberki kerereszthez

"Kedves Hívek! Hagyományteremtő szándékkal, plébános úr vágya valósult meg a mai napon. Április 15-én a nagypénteki szertartás után keresztúti ájtatosság indult a Rába töltésén az Alsóberkiben felújított keresztig. Először volt ilyen keresztutunk, amin közel százan vettünk részt Jézus szenvedésére emlékezve. Köszönjük a szervezést, lelkiekben gazdagodva térhettünk haza otthonainkba."

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.

Mindenkit várunk plébániánk új nagypénteki keresztútjára

Április 15-én, nagypénteken este 6 órakor kezdődik a Jézus szenvedésére és halálára emlékező szertartás. A szertartásban a kórus elénekli a János passiót, hódolat lesz a szentkereszt előtt, majd a hívek szentáldozáshoz járulhatnak.

A szertartás után indul a keresztúti ájtatosság a Rába töltésén az alsóberki felújított keresztig. Először lesz ilyen keresztutunk, várunk mindenkit! Az imádságot a családcsoport vezeti.


A nagyböjti lelkigyakorlat és a hétvége képekben

Kedves Hívek! Csütörtökön kezdődött a lelkigyakorlat, amit Köbli Tamás atya vezetett. Pénteken az idős és beteg testvéreink kaptak szentségi támogatást. Vasárnap pedig Jézus Krisztus bevonulására emlékeztünk, éltük át.

A hétvégén bőven volt lehetőség, hogy a húsvéti szentgyónását mindenki elvégezze, hogy húsvét ünnepén méltón járuljunk a nagy Misztériumhoz, Krisztus titokzatos testéhez.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Plébániánk három napos nagyböjti lelkigyakorlata

Kedves Hívek! Április 7-én csütörtökön kezdődik plébániánk idei három napos nagyböjti lelkigyakorlata, melyet Köbli Tamás egyetemi és iskola lelkész vezet.
 • Mindhárom nap
  • délután 5 órától gyóntatás,
  • 6 órakor szentmise a lelkigyakorlatos szentbeszéddel.
 • Péntek
  • délelőtt 9 órától Horvátnádalján gyóntatás,
  • 3/4 10 órakor szentmise szentbeszéddel és a Betegek Szentségének kiszolgáltatásával.
  • Délután 1/4 6 órakor keresztút a Karitász csoport vezetésével,
  • 6 órakor szentmise a második lelkigyakorlatos szentbeszéddel és a Betegek Szentségének kiszolgáltatásával.
   A szentséget felveheti, aki 60 éves elmúlt vagy súlyos betegségben szenved, és egy éven belül nem kapta meg a szentséget. A felvétel előtt szentgyónáshoz kell járulni!
 • Szombat
  • Délután 4 órakor a plébánia közösségi házában a bérmálkozóknak lelki felkészülés lesz Húsvétra, szentgyónással. A felkészülést Köbli Tamás atya vezeti.
  • 6 órakor szentmise.
   Szombaton a kórházkápolnában és a Batthyány templomban nem lesz szentmise!

Plébániánk tavaszi szentségimádási napja

Pénteken, április 1-én volt plébániatemplomunk tavaszi szentségimádási napja. Délelőtt 10 órakor kezdődött a szentmise a szentségkitétellel. Délután 5 órakor szentórát tartottunk keresztúti ájtatossággal. A szentóra végén került sor a szentségeltételre.

"Mindenki előtt nyitva állt a templom kapuja, aki szeretett volna az Úr lábánál töltekezni. Köszönjük Uram, hogy voltak, akik meghallották a hívó szót: kisgyermekes anyuka kislányával, idős és fiatal, családos és egyedül álló, dolgozó és nyugdíjas. Mindnyájunknak van kiért miért könyörögni és hálát adni. Köszönjuk, hogy időt adtál a megtérésre, elcsendesedésre. Uram, hallgasd meg a Hozzád kiáltok szavát és őrizz meg minket szeretetedben!" /Plébániánk Facebook-oldaláról/


2022. március, C év


Plébániai esték: Beszélgetés dr. Csépányi Gáborral a papi hivatásról és a papképzésről

Március 25-én, pénteken este 7 órakor folytatódott a Plébánia esték sorozat. Ez alkalommal a meghívott vendég dr. Csépányi Gábor az esztergomi papnevelő intézet spirituálisa, lelkivezetője volt. Vele beszélgetett Kiss László plébános úr. Téma a papi hivatások alakulása, a papképzés. Mit tehetnek a hívek, hogy legyenek papi hivatások?

Gábor atya nem teológiai doktor, hanem medikus doktor. Hogyan lett az ember orvosból lélek orvos? Az egy érési folyamat. Testvéri versengésből indult orvosi pályára, ott egy mély Isten élmény megtapasztalás az Oltáriszentség előtt vezetett el a papi hivatása felé. Mint minden egészséges fiatalnak vágya, neki is volt barátnője, szeretett volna családot de a hívó szónak végül is nem tudott ellenállni... Édesapja nehezen fogadta el hivatását, de ma már örömmel úgy mutatja be az ismerőseinek: "A pap fiam, aki egyébként orvos is".

Gábor atya beszélt a szemináriumi évekről, Isten humoráról. Nagyon szép 6 évet élt meg, ami hamar elrepült. Örömteli évek voltak számára. Onnan a Római Gergely Egyetemre került, ahol dogmatika licenciátust szerzett. Majd a római tanulmányok után Városmajorban volt 3 évig káplán, amit nagyon élvezett. Aztán Terézváros következett ahol kisegítő lelkész, közben – hivatás gondozó, – IRÁNYTŰ műhely, – szemináriumban dogmatika tanár. Innen vezetett az út Esztergomba a szemináriumba, ahol először csak dogmatikát tanított, aztán majd spirituális, lelki vezető lett.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Gyümölcsoltó Boldogasszony

Jézus fogantatását, Urunk megtestesülését (Conceptio Domini, Conceptio Christi) ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén.

Keleten a legrégebbi időktől az egyik legnagyobb ünnep, Rómában a keleti származású I. Sergius pápa (687-701) honosította meg Annuntiatio Domini (az Úr hírüladása) néven. 692-ben említik először, amikor a Trullai Zsinat helyesnek ítélte nagyböjtben való ünneplését – valószínűleg ekkor már hosszú ideje a jeles napok sorába tartozott.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


Szeptembertől lesz katolikus óvodánk is

Plébániánk Facebook-oldalának tudósítása szerint hivatalosan is, lesz a következő tanévtől Körmenden katolikus óvoda. Köszönjük a szülők bizalmát, támogatását. Továbbra is kérjük a kedves Hívek imáját az ott dolgozókért, gyerekekért és családjaikért.

Körmend város honlapja Támogatják az átvételt címmel a szülői szavazásról számolt be, amit ide kattintva olvashatnak el.


Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Szent Józsefre, az egyetemes Egyház védőszentjére, a keresztény házasságok és családok, munkások, kézművesek, ácsok, favágók, asztalosok, üldözöttek és a jó halál védőszentjére emlékezünk főünnepén, március 19-én.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


Felszentelték a felújított szentgotthárdi templomot

Mintegy 20 évnyi munka zárult le március 16-án, amikor Székely János megyéspüspök felszentelte a külső-belső felújításon átesett szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templomot. A jeles ünnepre azon a napon került sor, amelyen 1779-ben Szily János felszentelte a ciszter rend által építtetett barokk templomot.

Már tavaly híre ment, hogy a végéhez közeledik a belső felújítás is, és milyen gyönyörű lett a szentély. Nyáron kétszer is elmentem megnézni, és valóban szemet gyönyörködtető, szívet-lelket melengető lett a látvány még az állványokon keresztül is.

Második alkalommal azt is megtapasztaltam, hogy milyen méltó gazdája van ennek a szent helynek. Koradélután érkeztem, csak a kápolnába és a rácsig tudtam bemenni. Épp a rácsnál álltam a látványba merülve, mikor jött valaki, nyitotta a rácsot és közben megszólított. Bár sohasem találkoztunk előtte, felismertem Bodorkós atyát, a plébánost. Ő viszont ismeretlenül is nagyon kedvesen beinvitált a templom belsejébe és mesélni kezdett a templomról, értékeiről, s a felújításáról. Csak a sekrestyébe ugrott be valamiért, mégis időt szánt rá, hogy felhívja figyelmemet pl. a Szentgotthárdi csata híres freskójára is. Tudtam, hogy jó kezekbe került ez a templom és a hívei.

A tavalyi látogatás képeit és a felszentelés képeit, melyeket a Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldaláról vettünk át, honlapunkon ide kattintva tekinthetik meg.


Köszöntjük a Szombathelyi Egyházmegye új segédpüspökét!

Őszentsége Ferenc pápa 2022. március 11-én Főtisztelendő Fekete Szabolcs Benedek atyát, a Szombathelyi Egyházmegye irodaigazgatóját, a szombathely-szőlősi Jézus Szíve Plébánia plébánosát basti-i címzetes püspökké és a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

Fekete Szabolcs atya püspöki jelmondata: "Legeltesd bárányaimat!" (Jn 21,15)
Imádkozzunk érte, hogy Krisztus szeretetével, az Ő lelkületével szolgálja a rá bízottakat!

A Szombathelyi Egyházmegye honlapjának teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Szabolcs atyával a kinevezése után interjút készített a Magyar Kurír, amit ide kattintva olvashatnak el.

A Szombathelyi Egyházmegye mindenkit szeretettel hív Fekete Szabolcs Benedek atya püspökké szentelésére a szombathelyi Székesegyházba. Az ünnepi szertartás 2022. április 18-án, húsvéthétfőn 15 órakor kezdődik. Isten áldását kérve szolgálatára imádkozzunk egyházmegyénk új püspökéért!


Imádság édesanyákért, akik katona fiaikért aggódnak

Plébániánk Batthyányné Coreth Mária Imaszövetsége imádságra hívja az édesanyákat. Kérjük, vállaljanak szolidaritást imádságban azokkal az édesanyákkal, akik katona fiaikért aggódnak és imádkoznak mindkét oldalon. Kérjük Coreth Mária Terézia égi közbenjárását is! Kérjük, aki vállalja az együtt imádkozást, azt mindennap tegye meg!

Az imádság szövegét honlapunkon a Közösségek menüpontban vagy közvetlenül ide kattintva találják meg pdf formátumban.


Kedves Testvérek!

Biztosan értesültek a hírekből arról, hogy hazánkba nagyon sok menekült érkezik Ukrajnából. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász folyamatosan családokat fogad be, az Ő ellátásukat szeretnénk a lehető legjobb módon megoldani, illetve az Ungváron élőket támogatni, amihez kérjük a segítségeteket!

Elsősorban az alábbi dolgokra lenne szükségünk:

 • matrac
 • takaró, pléd, párna
 • ágyhuzat
 • hálózsák
 • törölköző
 • pelenka
 • bébiétel, gyerekeknek keksz, édesség
 • női higiéniai termékek
 • olyan élelmiszerek, amik gyorsan fogyaszthatók: konzerv, levesporok, készételek, kekszek stb.

Az adományok leadhatók a Körmendi Plébánián minden hétköznap délelőtt 900 – 1200 óra között.

A pénzadományokat a 11747006-20209380-as OTP Bank-os számlaszámon fogadjuk.

Segítsük együtt a háború elől menekülőket!


Nagyböjti lelki naptár

"Ne féljetek ... és ne engedjétek, hogy megzavarjanak titeket, hanem imádjátok az Úr Krisztust a szívetekben, mindig készen arra, hogy bárkinek megfeleljetek, aki számonkéri a bennetek élő reményt." (1Pt 3,14-15)

Az Országúti Ferencesek idén is elkészítették Nagyböjti lelki naptárukat, melyet ide kattintva találnak meg. Az elmélkedések gondolatait Szt. II. János Pál pápa "Az Egyház Európában" című ma is aktuális apostoli buzdításából vették.


Ferenc pápa felhívása: Március 2-án, hamvazószerdán tartsunk böjti napot a békéért!

Február 23-án, a VI. Pál teremben tartott általános kihallgatás végén a Szentatya felhívást fogalmazott meg az ukrajnai háborús feszültség fokozódása miatt. A politikai vezetőket lelkiismeret-vizsgálatra, minden embert böjtre, a hívőket pedig a böjtön túl buzgóbb imára hívta:

"Most mindenkihez szeretnék fordulni, hívőkhöz és nem hívőkhöz egyaránt. Jézus azt tanította nekünk, hogy az erőszak ördögi értelmetlenségére Isten fegyvereivel, az imával és a böjttel válaszoljunk."

A Magyar Kurír cikkét a felhívás teljes szövegével ide kattintva érhetik el.


2022. február, C év


Itt hagyott minket, aki közelünkbe hozta a mennyországot

Életének 89. évében, február 26-án elhunyt Puskely Mária szerzetesnővér, a Boldogasszony Iskolanővérek kongregációjának tagja. Egy szerény, aprócska termetű apáca volt, ám olyan életművet hagyott örökségül számunkra, amely hatalmas értéket hordoz.

Életének és alkotói tevékenységének egyik külön fejezete Batthyány-Strattmann Lászlóról szól, akiről nem csupán több könyvet írt, de Puskely Mária Kordia nővér készítette el azt a dokumentált életrajzot is, amely a nagycsaládos herceg, a szegények orvosa boldoggá avatásának egyik fontos előkészítője volt.

Földi élete minden percét a mennyország felé fordulva töltötte, oda vágyott, mennybe menő úton járt, eközben hozzánk is közelebb hozta az örök élet nyilvánvalóságát és szépségét. A Szemlélek teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Puskely Mária: Nyisd fel szemeidet és láss! című könyvét nemrég említettük Dr. Batthyány-Strattmann László azonos című füzete kapcsán. Emlékezzünk rá most az Akik hittek a szeretetben című művével, amit a Szent István Társulat könyveinek archívumában ide kattintva érhetnek el. Tanítson és erősítsen minket a mennyországból is!


Plébániai esték: Dr. Varga Melinda élménybeszámolója afrikai missziójáról

Február 25-én, pénteken este 7 órakor folytatódott a Plébánia esték sorozat. Ez alkalommal a meghívott vendég dr. Varga Melinda pszichiáter, terepauta volt, aki sok szállal kötődik városunkhoz.

Vetítéssel egybekötött élménybeszámolója a Ruandában, Afrikában végzett munkájáról, missziójáról magával ragadó élményt nyújtott számunkra. Önkéntesként több afrikai országban megfordult. Saját tapasztalatait osztotta meg, hogy a segítségnyújtás elsősorban elhatározás kérdése, az adott szó kötelez. Mindig, minden körülmények között lehet jót tenni egy kis odafigyeléssel, szeretettel. "Amit a legkisebb testvéreimnek tesztek, azt nekem teszitek." A legkisebb jócselekedet is sokat számít, annak aki kapja és annak is ki adja.

Isten áldása kísérje további életét és fizese meg sokszorosan önzetlen szeretetét!

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Dr. Batthyány-Strattmann László: Nyisd fel szemeidet és láss!

A betegek világnapjához kapcsolódva honlapunkon egy nagy hiányt szeretnénk pótolni azzal, hogy közzétesszük Dr. Batthyány-Strattmann László: Nyisd fel szemeidet és láss! című művének másolatát, mely Szombathelyen a Martineum Könyvnyomda R. T. kiadásában jelent meg 1924-ben. Alcíme: Kalauz az egész életre.

Amikor Trianon után Köpcsény Ausztriához került, Dr. Batthyány-Strattmann László magánkórházát átadta Burgenland tartománynak, ő pedig családjával körmendi birtokára költözött. A kastélyban modern, főként szemészeti magánkórházat létesített, ahová az ország minden részéből érkeztek szegény betegek. A kezelésért továbbra sem kért pénzt, sőt sokszor felruházta pácienseit, kifizette a szemüvegüket is, cserébe csak azt kérte tőlük: imádkozzanak el érte egy Miatyánkot. Búcsúzáskor minden betegének egy szentképet és egy kis füzetet adott "Nyisd fel a szemeidet és láss!" címmel.

Kis füzetét így ajánlotta olvasóinak: "Sok évre kiterjedő orvosi ténykedésem alatt elégszer tapasztalhattam, mily nagy volt öröme betegeimnek, amikor gyógyulva hagyhatták el kórházamat vagy rendelőmet. Ilyenkor önkéntelenül is az a gondolatom támadt: a tested ismét egészséges, de a lelked, az ember emez összehasonlíthatatlanul fontosabb részét, talán már rég súlyos kór emészti! Mily örömest vésnék lelkedbe is néhány megszívlelendő szót, hogy a halálos ágyadig és azon túl is, Isten ítélőszékéig kísérőd maradjon. E szavakat akarom elmondani a jelen kis füzetben, amelyet valamennyi betegem iránt táplált nagy szeretetemmel és azon őszinte óhajtással írtam meg: bár sikerülne őket ne csak testben, hanem lélekben is meggyógyítanom."

Az imafüzetet pdf formátumban honlapunkon A Batthyányak és a Gondolatok menüpontban, ill. közvetlenül ide kattintva érhetik el.

A mű nem tévesztendő össze Puskely Mária hasonló címen 1986-ban megjelent úttörő jellegű életrajzi könyvével, ami Plábániánk Facebook-oldalának új bejegyzésében is szerepel, s amit ide kattintva olvashatnak el.


Szűz Mária lourdes-i jelenése – A betegek világnapja

1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette Soubirous-nak megjelent a Szűzanya. Franciaországban a jelenések híre gyorsan terjedt, egyre nagyobb tömegek látogattak Lourdes-ba – a Pireneusok között, a Pau patak partján fekvő városkába – és a jelenések helyén fakadt forráshoz, mely 120 ezer liter vizet ad naponta. A forrásnál kezdettől fogva tapasztaltak csodás gyógyulásokat. A jelenéseket egyházi és világi hatóságok vizsgálták. Azok természetfeletti jellegét 1862-ben a tarbes-i püspök (Lourdes a tarbes-i egyházmegye területén fekszik), majd 1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan is elismerte.

Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 11., a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja legyen a betegek világnapja. A világnap célja, hogy "Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését".

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


Visitatio Canonica, 2022. február 7.

Február 7-én Visitatio Canonica volt plébániánk területén. Dr. Székely János megyéspüspök úr ellátogatott a Boldog Batthyány László iskolába, ahol örömmel tapasztalta a pozitív visszajelzéseket. Utána találkozott a plébániánk területén lévő települések polgármestereivel. Sajnos mindenki nem tudott részt venni ezen a találkozón, innen kívánunk jobbulást!

A délután további részében püspök atya Tálas Józseffel az EKIF igazgatójával és Kiss László plébánossal ellátogatott a Dienes utcai óvodába. Ugyanis, többször felmerült az igény, hogy a katolikus iskola után jó lenne, ha plébániánk területén katolikus óvoda is működne. Ezután Püspök atya az Egyházközségi Képviselő Testület tagjaival találkozott, akik a pozitív dolgok megemlítése mellett kérdést, kérést intézhettek püspök atyához.

Az esti 6 órás szentmise keretében Dr. Székely János püspök atya buzdított a mind tökéletesebb, hitelesebb keresztény életre. A szentmise záró áldása után a különféle, plébániánk területén működő közösségek mutatkoztak be. Püspök atya minden közösségnek tudott reményt adó, biztató szavakat adni. Ezután a hívők tehették fel kérdéseiket. Itt kaptunk ígéretet arra, hogy idén tavasszal egy esti szentmise keretében hivatalosan is megalakul a Coreth Mária Terézia Imaszövetség. Köszönjük Dr. Székely János megyéspüspök úrnak, hogy plébániánkra látigatott, meghallgatott minket és figyelt ránk.

Plébániánk Facebook-oldalának részletes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is megtekinthetik.


Szent Balázs püspök és vértanú

Szent Balázs püspök élettörténetét idézzük fel liturgikus emléknapján, február 3-án. A vértanú püspök emlékezete különösen a névadásban és a népszokásokban él elevenen. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

Február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Megjelent a Körmendi Híradó

A "Test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díj" kitüntetettjeinek fotójával a címoldalán február 1-jén megjelent a Körmendi Híradó legújabb száma. A Batthyány Örökségközpontban rendezett díjátadásról, az ünnepi szentmiséről, dr. Wolf Terézia díjazott körmendi főorvosnő életútjáról egész oldalas képes tudósítást olvashatnak a városi kiadványban. De tartalmas cikket találhatnak a lapban a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola első egyházi fenntartásban eltöltött félévéről, s terveikről is.

A lap elektronikus változatát Körmend város honlapján pdf formátumban ide kattintva tekinthetik meg.


2022. január, C év – Békés, boldog új évet kívánunk!


Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító

Január 28-án Aquinói Szent Tamásra emlékezünk, a teológusra és filozófusra, aki egyetemi tanári és hittudományi munkásságának termését naponta letette az Úr oltárára, hogy a minőségét Ő döntse el. Összegző műve, a Summa Theologiae nyolcszáz év után is a katolikus gondolkodás és tanítás fontos forrása. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el. Plébániánk honlapján, a Gondolatok menüpontban pedig két könyvet is találhatnak Aquinói Szent Tamás életéről és munkásságáról.

Zökkenőmentes volt az átállás

Egyházi fenntartásba került iskolák Vas megyében: zökkenőmentes volt az átállás, a diákok és a tanárok jól fogadták a változást címmel jelent meg cikk a Vas Népe január 27-i számában, melyben a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola és a szentgotthárdi Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium első katolikus fenntartásban eltöltött félévét értékelték.

Mindkét igazgató, Kiskós Kitti, ill. Balogh Éva is pozitív tapasztalatokról számolt be. Folyamatos fejlesztések jellemezték az elmút időszakot, melyek a jövőben is folytatódnak. A körmendi iskolának két új játszótere is lesz hamarosan, a mászótornyokat, hintákat, fészekhintákat remélhetőleg már márciusban birtokba vehetik a gyerekek.

Kiskós Kitti beszámolt róla, hogy a múlt héten tartották meg a Batthyány-hetet, hiszen az iskola névadója, a boldoggá avatott hercegorvos január 22-én hunyt el, ez azonban nemcsak a halálának, hanem égi születésének napja is. Minden osztály ellátogatott a Batthyány kastélyba, ezenkívül Boldog Batthyány László szobrát is megkoszorúzták. Már elkezdődött a tervezés a 2022/23-as tanévre. Szeretnének két első osztályt indítani, és összességében is az a cél, hogy visszahozzák évfolyamonként a két osztályt az intézménybe. Február 10-én terveznek iskolakukucskáló programot a leendő elsősöknek, jelenléttel, az aktuális járványügyi szabályok betartásával.

Kiss László plébános iskolalelkész lelkesedése és segítő szándéka továbbra is töretlen, minden támogatást megad az intézménynek.

A Vas Népe teljes cikkét ide kattintva olvashatják el.


"Test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díjat" kapott dr. Wolf Terézia

Január 22-én adták át a körmendi Batthyány Örökségközpont színháztermében a "Test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díjat", amit évente egy orvosnak és egy ápolónak adományoznak. Idén dr. Wolf Terézia főorvosnő, körmendi háziorvos és Hajgató Éva ápoló, a Zalaegerszegi Szent Rafael Kórház főnővére részesült a díjban. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos, közreműködött a Batthyány Vonósnégyes. A díjátadót követően püspöki hálaadó szentmisére hívták a híveket a Szent Erzsébet Plébániatemplomba, melynek celebránsa dr. Székely János megyéspüspök volt.

A Vaskarika honlap teljes képes tudósítását ide kattintva találnak meg.

Dr. Székely János homíliáját és Jámbori Tamásnak az ünnepi szentmisén készített képeit honlapunkon ide kattintva érhetik el.

Az eseményről készült videótudósítást a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva, a díjátadó rendezvényről készült teljes videót pedig ide kattintva tekinthetik meg.


Szent kilenced Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért

Plébániánkon Szent kilenced ima kezdődött Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért, ami Plébániánk Facebook-oldalán naponként kerül megjelenítésre, hogy akik nem tudnak a templomba elmenni, ők is bekapcsolódhassanak eme imádságba.

Szent kilencedet akkor szoktunk kezdeni, amikor valami rendkívül fontos ügyünkben a megdicsőült Egyház valamelyik tagjának közbenjárását kérjük. Amikor testvéreinkre, a szentekre gondolunk, gyakran megfeledkezünk arról, hogy ők is olyan földi emberek voltak, mint mi: esendők, gyöngék, akik minden pillanatban rászorultak az őket végtelenül szerető Isten irgalmára.

Nekik is nagyon sokszor nehéz volt ez a földi élet, azonban "megharcolták a jó harcot", kiállták a próbát, és Isten kegyelméből eljutottak a célba: a Szentháromság boldog színelátására.

Jelen Szent Kilencedünkben Isten Szolgája, dr. Batthyány-Strattmann László küzdelmes életéről elmélkedünk. A lelkében fokozatosan kibontakozó három isteni erény, a hit, a remény és a szeretet érlelték meg őt az örök élet boldogságára. Ezek kitartó gyakorlása által lett méltóvá arra, hogy most Isten színe előtt közbenjárhasson értünk. Ezekről az erényekről elmélkedve és Isten Szolgája közbenjárását kérve terjesszük most kéréseinket kilenc napon át a jó Isten elé.

A teljes Szent kilenced honlapunkon is elérhető a Batthyányak menüpontban, ill. közvetlenül ide katintva is.


Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

Az idei imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Közel-keleti keresztény testvéreink az alábbi igét választották a hét mottójául: "Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." / "Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat" (Mt 2,2)
Az üzenet az, hogy hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek Őt imádni, hiszen az egész világ Megváltója Ő, jöjjünk Őhozzá, higgyünk Őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ...

Körmenden három alkalommal gyűltek össze a hívek a közös imádságra. Január 19-én szerdán a katolikus templomban Szabadi István református esperes, 20-án csütörtökön az evangélikus templomban Kaszás Csaba Richárd katolikus káplán, 21-én pénteken pedig a református templomban Benedek János evangélikus lelkész volt az igehirdető.

Plébániánk Facebook-oldalának képeiből ide kattintva honlapunkon is megtekinthetnek egyet-egyet. Az Ökumenikus imahétre készített imafüzetet pedig ide kattintva érhetik el.


A gender ideológia és a keresztény értékrend

Január 17-én, hétfőn 18 órától a Martineumban Székely János megyéspüspök évnyitó előadásával megkezdődtek a Keresztény Értelmiségi Szövetség Szombathelyi Csoportjának programjai. Az évnyitó előadás címe: A gender ideológia és a keresztény értékrend. Az előadás videóját a A Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva tekinthetik meg.

Az eseményről a Szombathelyi Egyházmegye honlapja képes tudósításban számolt be, amit ide kattintva érhetnek el.


Eszterházy János – Isten szolgája c. kiállítás megnyitója

Szombaton, január 15-én a városi kiállítóteremben délután 2 órakor kiállítás nyílt Tiszteletreméltó Esterházy János mártír sorsú felvidéki politikusról, akinek boldoggá avatása folyamatban van. 12 éven át szenvedett szovjet és cseh börtönökben hitéért, magyarságáért. Sorsát áldozatként ajánlotta fel, imádságára csodás gyógyulások történtek a börtönben. Ellenségei még holtában is meggyalázták, megalázták. Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

A kiállítást Kiss László plébános atya, a Kolping Család prézese és Dr. Molnár Imre történész, Eszterházy-kutató nyitotta meg. A kiállítás plakátját Körmend város honlapján ide kattintva érhetik el.

Kiss László atya megnyitó beszédét ide kattintva olvashatják el, a Vas Népe képes tudósítását pedig ide kattintva tekinthetik meg.


Szinódusi kérdőív

A Szombathelyi Egyházmegye is részt vállal a 2023-ban megrendezésre kerülő Püspöki Szinódust előkészítő munkában.

A kérdőív elsődleges célja, hogy elgondolkodtasson. Kérjük, hogy szánjon időt a kitöltésre, s imádságban is tekintse át válaszait! A kérdőív kérdéseiről plébániai és lelkiségi közösségei tagjaival is beszélgessen!

A kérdőívet Word, Pdf, ill. Online formában a Pasztorális Helynökség honlapján ide kattintva érhetik el és 2022. március 31-ig lehet beküldeni a kérdőíven megadott módokon.


Egészségügyi dolgozók találkozója

Egészségügyi dolgozók találkozója lesz Körmenden 2022. január 22-én, szombaton a szentéletű orvos Boldog Batthyány László liturgikus ünnepén. A Szombathelyi Egyházmegye immár ötödik alkalommal rendezi meg ezt a találkozót, melynek helyszínei a Batthyány Örökségközpont és Szent Erzsébet-templom, kezdete 16.30.

A magyar orvosképzés, a magyar orvosok hivatástudata világviszonylatban is kiemelkedő. Orvosaink a kellő eszközök és megbecsültség gyakran megtapasztalt hiányának ellenére is nagy odaadással és szakértelemmel végzik a gyógyítói feladatukat. A Szombathelyi Egyházmegye ezt a szolgálatot szeretné megköszönni, és évről-évre egy kiváló orvost kitüntetni, valamint a hit és az orvosi hivatás kapcsolatát az egészségügyben dolgozók lelkében megerősíteni.

Dr. Székely János megyéspüspök szeretettel hívja és várja a Vas megyében szolgáló orvosokat, ápolókat is és mindazokat, akik az egészségügyben dolgoznak.

Forrás: Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök Facebook-oldala


Ünnepek és szentek – angol nyelvű képes falinaptár

A Catholic Extension, egy amerikai katolikus segélyszervezet a honlapján már ingyenesen is elérhetővé tette az idei képes falinaptárait. Ezek közül az Ünnepek és szentek címűt ajánlom plébániánk minden angolul tudó híve, de elsősorban a fiatalok, diákok és ministránsaink figyelmébe. A gyönyörűen kivitelezett naptárban a hónap kiválasztott ünnepét, ill. szentjét ábrázoló híres festmények és a hozzájuk tartozó leírások mellett érdemes a naptár liturgikus részét is böngészni, ahol a magyar Szent István és Szent Erzsébet ünnepét is megtalálhatják.

A naptárat pdf formátumban ide kattintva érhetik el.


Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

A katolikus egyház január 6-án ünnepli vízkeresztet, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepét. A kereszténységben a 4. század elején vált vízkereszt napja liturgikus ünneppé, 312 és 325 között kezdett elterjedni először keleten, majd nyugaton. Három eseményre emlékeztet az ünnep: a napkeleti bölcsek imádására, Jézus megkeresztelkedésére a Jordánban és Jézus első csodájára a kánai menyegzőn.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva olvashatják el.


Karácsonyi képek Plébániánk területéről

A karácsonyi időszak vége felé idézzük vissza a csodát, ami Jézussal bennünk is megszületett azon az éjféli órán. Ebben segít Plébániánk Facebook-oldala, ahol a körmendi képek mellett a filiák, Vasalja, Pinkamindszent és Magyarszecsőd templomainak karácsonyi hangulatában is elmerülhetünk.

Plébániánk Facebook-oldalának szívet melengető karácsonyi képeit ide kattintva honlapunkon is megtekinthetik.


Szűz Mária, Isten anyja

A Boldogságos Szűz – akit nyelvünk Szentségesnek mond – a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Már a 4. században megtalálható az "Isten Anyja" (Theotokosz) cím, amit az efezusi zsinat (431) tett dogmává. Ezt a hitigazságot ünnepeljük január 1-jén.

A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.Friss hírek

Adventi naptár

Hírarchívum

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018