2023. december, B év


Áldott, békés, szent karácsonyt kívánunk Mindenkinek!

Ma leszállt az égből az igazi béke: Ma édességet harmatoztak az egek a földre.
Ma felvirradt megváltásunk új hajnala, és elérkezett a kezdetektől megígért üdvösségünk napja.


Karácsonykor a Megváltó születését ünnepeljük

December 25-én Isten Fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Jézus Krisztus a megtestesült Ige, Isten fia, aki Szűz Máriától született Betlehemben. E születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak egy az emberek közül, hanem valóságos Isten és valóságos ember egy személyben.

A Magyar Katolikus Egyház honlapjának teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


A Körmendi Karitász Csoport köszönete és képes beszámolója a karácsonyi adománygyűjtésről

A körmendi Szent Erzsébet Plébánia Karitász csoportja hálásan köszöni mindenkinek, aki adományával támogatta karácsonyi gyűjtésünket. Örömmel és hálával szembesültünk azzal, hogy milyen sokan hallották meg kérésünket, tárták ki szívüket és hozták szeretettel nagyon értékes adományaikat. A Karitasz önkéntesei Advent III. hetében csomagolták, jutatták el rászoruló testvéreinknek a kapott élelmiszereket, édességeket és egyéb finomságokat.

40 csomagot a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásztól kaptunk. 63 csomagot a gyűjtés adományaiból raktunk össze. Nagyon szépen köszönjük az adományt, a megajándékozottak nevében is. Az Úr sokszorosan fizesse meg jóságukat!

A Körmendi Karitász Csoport Facebook-oldalának képes beszámolóját ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Óvodások bábos adventi miséje a Plébánián

Az adventi hetek múlását az adventi koszorú gyertyái is jelzik: vasárnaponként egy-egy gyertyával többet gyújtunk meg. A négy gyertyából három lila és egy rózsaszín, a liturgikus színeknek megfelelően. A koszorú otthonainkba varázsolja a várakozást, a meghittséget, főképp akkor, ha a család este le tud ülni mellé egy kis időre. Ahogy megyünk bele a sötétségbe, az egyre hosszabb éjszakákba, úgy nő a fény a koszorún, végül pedig a karácsonyfa borítja fénybe a leghosszabb éjszakát.

Hangulatos, gyermekközeli, vidám bábozással gazdagított misét ajánlott fel László atya óvodánk számára az adventi időszak végéhez közeledve, segítve ezzel lelkünk felkészülését a karácsonyra. Átadtuk magunkat a közösség Isten felé áradó áhítatának, együtt ünnepelhettük a közösségben Isten végtelen jóságát. Ez Isten érkezése. Köszönjük a plébánia kedves vendéglátását. Bor Andrea, óvodapedagógus

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Szívből szólt az adventi kórusmuzsika Körmenden

Idén is lélekemelő koncerttel készülődtek az ünnepre a város kórusai Körmenden. Az Árpád-házi Szent Erzsébet templomban elsőként az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és a Somogyi Béla Tagiskola közös kórusa adta elő ünnepi műsorát, ezután a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola énekkara, majd a Városi Vegyeskar következett. A karvezetők Pestiné Bánhidi Szilvia, Németh Zsuzsanna és Sabáli Lászlóné voltak, az est hangszeres kísérője pedig Sabáli László volt. A három kórus a Csendes éj közös éneklésével búcsúzott a közönségtől. A Vas Népe teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Plébániánk akolitusjelöltjeinek bemutatása

December 17-én a vasárnapi fél 9-es szentmise keretében két akolitusjelölt bemutatása történt meg a plébánia közösségének. Spaits Tamás és Szayer Géza vállalták a kétéves képzést, amely során felkészülnek a lektori, majd az akolitus avatásra, feladat ellátására.

Az akolitus három feladat ellátására kap megbízatást: közösség építésére, liturgia vezetésére, áldoztatásra. Szolgálatát a megyéspüspök, valamint a megyéspüspök által megbízott pap felügyelete alatt végzi.

Imáinkkal kísérjük az ő felkészülésüket, legyünk hálásak a jó Istennek, hogy meghallották erre a feladatra hívó szót!


Boldog Brenner Jánosra emlékezik egyházmegyénk

1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjel ölték meg Brenner Jánost, a Szombathelyi Egyházmegye káplánját a ma Szentgotthárdhoz tartozó Zsida felé vezető úton. Egyházmegyénk minden évben megemlékezik vértanúsorsú papjáról, akit 2018. május 1-jén avattak boldoggá. December 16-án a szombathelyi Székesegyházban kezdődött a megemlékezés a Boldog Salkaházi Sára Technikum növendékeinek lelki ráhangolódást segítő programjával. Szentbeszédében Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök a kiengesztelődésről és a hivatásról osztotta meg gondolatait.

Ezt követően Székely János megyéspüspök imádkozott Boldog Brenner János atya sírjánál, miközben mécseseket helyeztek el az oltárnál. A szentmise végén Székely János megyéspüspök újra meghirdette a Fogadj örökbe egy papot! akciót. A szentmise YouTube-videóját ide kattintva tekinthetik meg. A Szombathelyi Egyházmegye honlapjának teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el.

A délelőtti szombathelyi ünnepség után délután Szentgotthárdon folytatódott a megemlékezés. A Nagyboldogasszony-templomtól gyalogos zarándoklat indult Máriaújfaluba, ahol utolsó szentmiséjét mutatta be Brenner János. Itt litániát imádkoztak a hívek. Innen a rábakethelyi templomba vezett az út, ahol Székely János megyéspüspök volt a szentmise főcelebránsa. A zarándokok ezt követően végigjárták a vértanúság útját a rábakethelyi templomtól a Brenner János vértanúságának helyszínétől néhány méterre, a zsidai városrészen felállított emlékkeresztig. Püspök atya Rábakethelyen elmondott szentbeszédét ide kattintva hallgathatják meg. A Szombathelyi Egyházmegye honlapjának teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Brenner-ünnep a győri szemináriumban

Kator Martin tudósított az eseményről a Brenner János Hittudományi Főiskola honlapján: 2023. december 14-én, Boldog Brenner János vértanú-áldozópap ünnepének előestéjén tartottuk a Brenner-ünnepet, amelyre az idén felszentelt egykori szeminaristákat vártuk.

A 2022/2023. akadémiai év végén hét papnövendék részesült az egyházi rend második fokozatában. A szeminárium egykori lakói kiváló hangulatot hoztak magukkal. A velük való találkozás, úgy gondolom, miden jelenlegi növendéknek örömet jelentett.

Az újmisés atyák a szentmisét együtt mutatták be az elöljárókkal. Az ünnepi liturgia főcelebránsa Adrián atya, körmendi káplán volt, a prédikációt Kristóf atya, soproni segédlelkész mondta. A mise után közösen fogyasztottuk el a vacsorát, a közös szolgálat örömében. A program kötetlen beszélgetéssel zárult.

Kérjük Boldog Brenner János közbenjárását papjainkért, a papnövendékekért, új papi és szerzetesi hivatásokért!

A Brenner János Hittudományi Főiskola honlapjának teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Éjszakai Gyalogos Zarándoklatot Szentgotthárdon

A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd 14. alkalommal szervezi meg az Éjszakai Gyalogos Zarándoklatot Szentgotthárdon 2023. december 16-án szombaton Brenner János káplán 66 évvel ezelőtt történt meggyilkolásának éjszakáján.

A zarándoklat három szakaszból áll, bármelyik szakaszon bárkinek lehet csatlakozni.

  • I. szakasz: Plébánosi áldást követően gyalogos zarándoklat a Szentgotthárdi Nagyboldogasszony templomtól Brenner János utolsó szentmiséjének helyszínére, Szentgotthárd Máriaújfalu városrész kápolnájához. Indulás: 17 órakor. 18 órakor litánia Máriaújfaluban a Szent Péter és Pál kápolnában.
  • II. szakasz: Gyalogos zarándoklat Máriaújfaluból a Rábakethelyi Templomba. Indulás: 18:15-kor. Út közben rózsafüzért imádkozunk. 19:00-kor főpapi szentmise a rábakethelyi templomban.
  • III. szakasz: Éjszakai gyalogos zarándoklat a Boldog Brenner János utolsó útján kialakított keresztúton a Brenner kápolnához. Indulás: 20:00-kor. Útközben Keresztutat imádkozunk. A keresztút után ima a Brenner Kápolnánál.
  • Záró szakasz: zarándokmenet Zsidára a Boldog Brenner János emlékére meggyilkolása helyszínén felállított emlékkereszthez. Az emlékkeresztnél: áhítat.

A XIV. Éjszakai gyalogos zarándoklat honlapját ide kattintva érhetik el.


Fogadj örökbe egy papot!

Felhívás Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök Facebook-oldaláról:

A Szombathelyi Egyházmegyében 2022 decemberében hívői kezdeményezésre közös imába kezdtünk papjainkért. Az elmúlt évben minden lelkipásztorunkért személyesen imádkozott két vagy három hívő.

Az imában való elköteleződés egy évre szólt. 2024-ben is szeretnénk folytatni az imádságot, ezért 2023. december 16-án, Boldog Brenner János egyházmegyei ünnepén újra indítjuk kezdeményezésünket: ekkor lesz először lehetőség kihúzni annak az atyának a nevét, akit a következő évre Isten a szívünkre bíz. A kezdeményezéshez később is tudnak csatlakozni mindazok, akik szívesen vállalják ezt a fontos szolgálatot. A Pasztorális Iroda fogadja a jelentkezőket, akiknek postai úton juttatjuk el a véletlenszerűen kiválasztott atya nevét, akit a következő évre imáikba ajánlunk.

További információ és jelentkezés a Pasztorális Iroda elérhetőségein:
   pasztoralis@martinus.hu;
   94/513-198;
   Szombathelyi Egyházmegye 9701 Szombathely, Pf. 41.

Bízunk abban, hogy imádságunk egyházmegyénk lelki gazdagodását szolgálja!


Gyertyás körmenet a Maria Immaculata szoborhoz

December 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén délután 5 órakor gyertyás körmenetben mentünk a Körmend Fő terén álló Mária Immaculata szoborhoz, ahol imádkoztunk, meghallgattuk Kiss László plébános atya gondolatait, majd koszorút és mécseseket helyeztünk el.

A szobor történte röviden: A szobrot Batthyány-Strattmann Fülöp herceg állítatta apja emlékére. Kunits Mihály 1820-ban készült leírása szerint a Johann Martin Fischer, osztrák szobrász által elkészített szobrot, 1820 nyarán tervezték felállítani, azonban a talapzatára végül az 1822-es évszám került. Emelt talapzatán dór oszlop, rajta földgömb nyugszik, tetején a kezét imára kulcsoló Máriával, kinek gazdagon redőzött ruhája barokk jelleget mutat. Fejét 12 csillagos glória övezi. Mária lábánál egy liliomot emelő puttó szobrocska helyezkedik el. 1896-ban Ödön herceg díszes vasráccsal vette körül a szobrot. 1931. május 2-án a körmendi képviselő testület határozatot hozott arról, hogy dr. Batthyány-Strattmann László emlékére a Mária feje körüli glóriát villany fénnyel világítják ki.

Plébániánk Facebook-oldalának a körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum forrásanyagának és Jámbori Tamás képeinek felhasználásával készült tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől. E hittételt ünnepeljük december 8-án. IX. Piusz pápa Ineffabilis Deus kezdetű bullájában e szavakkal hirdette ki ünnepélyesen a hitigazságot 1854. december 8-án: "Kinyilvánítjuk, megerősítjük és isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük azt a tanítást, miszerint a Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán, az emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől." A Szűzanya 1858. március 25-én így mutatkozott be Bernadette Soubirousnak a Lourdes melletti Massabielle-barlangban: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás."

A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Pénteken, december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás Főünnepén, délután 5 órakor a plébániatemplom elől körmenetben megyünk a Fő térre a Szeplőtelen Fogantatás szobrához, ahol imádkozunk, mécsest gyújtunk és megkoszorúzzuk a Szűzanya szobrát. Várunk minden Mária tisztelőt. Imádságunkban a Szűzanya oltalmába ajánljuk családjainkat, adventi készületünket.


Megkezdődött az új egyházi év

Az új liturgikus év advent első vasárnapjával kezdődik, amely idén 2023. december 3-ra esik, és 2024. november 24-én, Krisztus, a világmindenség királyának ünnepén zárul. A szentmise ünneplésében az evangéliumi olvasmányokat Egyházunk három ciklusba sorolta: A, B és C évi vasárnapokra. A 2023-2024-es liturgikus év a B ciklusnak felel meg, amely Szent Márk evangéliumára összpontosít. Ezért a vasárnapi szentmisék evangéliumi olvasmányait túlnyomórészt ettől az evangélistától, ebből az evangéliumból olvassuk. A következő években a C ciklus (Szent Lukács evangéliuma), majd az A ciklus (Szent Máté evangéliuma) következik. Szent János evangéliumát elsősorban karácsonykor és húsvétkor olvassuk.

A Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet honlapján az egyházi év direktóriumát, bővített és szűkített énekrendjét ide kattintva olvashatják, az énekrendeket Pdf formátumban le is tölthetik, a liturgikus igenaptárat pedig ide kattintva érhetik el és tölthetik le.


A Szombathelyi Egyházmegye családi napja Szentgotthárdon

A Szombathelyi Egyházmegye családi lelkinapját "Uram, taníts minket imádkozni!" (Lk 11,1) mottóval rendezték meg Szentgotthárdon, a helységnévadó püspökről elnevezett általános iskolában az egyházmegye családügyi bizottságának szervezésében december 2-án. A tartalmas programot koncelebrált szentmise zárta a Nagyboldogasszony-templomban, melyet Székely János megyéspüspök mutatott be.

Vagy kétszázan gyűltek össze a Szent Gotthárd Általános Iskolában, hogy a Szombathelyi Egyházmegye családi lelkinapján újult erővel köteleződjenek el az imádság mellett. A kisebb gyerekekre pedagógusok vigyáztak a délelőtti és délutáni programok alatt, kézműves-foglalkozást, különböző játékokat és sportolási lehetőséget nyújtva nekik. Amint a fényképek tanúsítják, a gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték Kiss László plébános atya bábjátékos bemutatóját is.

A házaspárok számára Dr. Török Csaba tartott előadást az imádságról, melynek YouTube-videóját ide kattintva tekinthetik meg.

Tóth Gábor és Judit Kozármislenyen élő orvos házaspár, akik a Schönstatt családmozgalomhoz tartoznak, Ima a családban címmel tartottak előadást. Előadásukban bemutatták a családon belüli ima három színterét: a személyes, a házastársi és a gyermekekkel együtt végzett imát. Kiemelték a napirend, a heti, havi és éves ritmus jelentőségét, és hogy ebben találjunk helyet a böjtre, szentmisére, gyónásra, lelkigyakorlatra, személyes imára, házastársi és a családi imára. Tanításukban rengeteg praktikus tanáccsal, ötlettel segítették a hallgatóságot.

Délután a Nagyboldogasszony-templomban Dr. Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét, melyen Gyöngyösi Balázs koncelebrált és Császár Róbert állandó diakónus végzett szolgálatot. Püspök atya szentbeszédét ide kattintva hallgathatják meg.

A Magyar Kurír teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


2023. november, A év


Plébániai esték: Vendégünk volt Gaspari Gábor, a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégium igazgatója

November 24-én a Plébánia Esték vendége Gaspari Gábor történelem tanár, a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégium igazgatója volt. Ő mutatta be az érdeklődőknek a Szakkollégiumot.

Ferenc pápa magyarországi látogatásakor külön napot és külön eseményt szentelt az ifjúságnak. Zárómiséjén Erdő Péter a következőket mondta: "Köszönjük szentatya az útmutatást, mert tudjuk, hogy az ifjúságban nagy kihívás és nagy lehetőség van." Sok a tennivaló, de abban a tennivalóban jó lehetőségek, gyümölcsöző lehetőségek vannak. A 18-24 éves korosztály, tehát gyakorlatilag az egyetemista korosztálynál, bezuhan a vallásosság, a vallásos hívek száma.

Mit lehet tenni? Az egyik, amit lehet csinálni a II. János Pál Katolikus Szakkollégium, amit Dr. Veres András püspökatya alapított 2012-ben. A szakkollégiumot dr. Németh Norbert atyával alapították, három pillérre: lelki élet, közösségben megélt élet és a tanulmányok. Azt lehet mondani, hogy van remény, az 50 fős kollégium 10 éve működik, 10 éve telt házzal működik és nagy várólistával.

Dr. Veres András püspök amikor megalapította a szakkollégiumot, akkor azt mondta, hogy "Nagyon fontos, hogy keresztény értelmiségieket neveljen!" Nem azt mondja, hogy csak katolikus, ezért a krisztusi társegyházakból is vannak a kollégiumban (evangélikus, református). A rítus, az imádságok katolikusak.

Négy éve kialakítottak egy 30 férőhelyes kápolnát, ahol állandóan van oltáriszentség, szép oltárral, keresztút stációit az egyetemisták festették. A kápolna az, ahol a lélek nyugalomra talál. Székely János püspök atya is szívesen jár hozzájuk. Különleges büszkeségük, hogy egyik volt szakkollégista társuk papszentelés előtt áll.

Köszönjük Gaspari Gábornak, hogy bemutatta nekünk a Szakkollégiumot, példát mutatott a közösségben megélt keresztény életre. Kívánjuk, hogy munkája által tudja betölteni azt a hívatást, amire a Jóisten elhívta! Sok kegyelmet, és lelki gyarapodást kívánunk a kollégium lakói számára!

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Adventi készület, 2023

"Menjünk és szemléljük a Jelet, örömét pedig vigyük el másoknak is!" – Ferenc pápa
A ferencesek az idei évre is elkészítették már hagyományos Adventi naptárukat, melyben lelki programot kínálnak a hívek számára a karácsonyi készület minden napjára. Idén az elmélkedések szövegét Ferenc pápa 2019-es, Greccioban elmondott és 2023-as magyarországi beszédeiből válogatták. Az Adventi lelki naptárt az Országos Lelkipásztori Intézet honlapján ide kattintva érhetik el két oldalas pdf formátumban.

A Szegedi Fogadalmi Templom online adventi naptárát Advent első vasárnapjától ide kattintva naponta érhetik el. A bevezetőben olvashatjuk, hogy Adventi RÁhangoló naptáruk versei, dalszövegei a lelkünkhöz szólnak, és megpendítik annak húrjait. Kicsit feszítenek, kicsit lazítanak rajtuk, hogy aztán Karácsony szent estéjén a legszebb dallammal kapcsolódhassunk az angyalok Messiást-dicsőítő öröménekéhez.


Ave Maria Adventi Naptár, 2023

A tavalyi évhez hasonlóan immár ötödször, idén is egy Máriát köszöntő Adventi Naptárral szeretnénk a Körmendi Plébánia híveinek és minden olvasónknak segíteni az adventi lelki felkészülésben. Advent minden vasárnapján meggyújthatják virtuális adventi koszorúnk aktuális gyertyáit, s minden nap meghallgathatnak egy-egy újabb Ave Maria-éneket, népszerű és kevésbé ismert csodálatos feldolgozásokat.

Különleges kincsünk Boldog Batthyány-Strattmann László fiatalon elhunyt elsőszülött fiának, Gróf Batthyány Ödönnek a műve, melyet Takács Klára felemelő előadásában hallgathatnak meg Advent első vasárnapján.

Az őszi Egyházmegyei zarándoklaton Kiss László plébános atya szentbeszédében kimondta, amit mindannyian érzünk, hogy Batthyány-Strattmann László boldoggá avatása és Coreth Mária Terézia boldoggá avatásának megindítása után "sajnos megint adósságba keveredtünk, mert ugyanúgy szentnek kellene kiáltanunk Batthyány Ödönt is". Szívbe markoló indoklását és a teljes szentbeszédet a jobb felső képre kattintva tekinthetik meg a YouTube-on.

Honlapunkon írtuk 2021. november végén a Magyar Kurír Kaszap István-cikke kapcsán: Gondoltunk-e már rá, milyen hasonló sorsban részesült a mi "kis hercegünk", Gróf Batthyány Ödön? Aki egész életét Szűz Máriának szentelte, s halálos betegen is hősiesen imádkozva hozzá vágyakozott. Dr. hg. Batthyány-Strattmann László 1921-ben közvetlenül Ödön halála után írta meg szívszorító megemlékezését húszévesen elhunyt legidősebb fia utolsó napjairól Gróf Batthyány Ödön emlékezetére címmel. A kis könyvet ide kattintva érhetik el. Ezért szerepel Ave Maria Adventi naptáraink első vasárnapjain mindig Ödön gróf csodálatos műve, hogy felébressze a hívek megkülönböztetett tiszteletét, mely talán az ő esetében is a boldoggá válás útjára vezethet.

Adventi Naptárunkat ide kattintva, ill. mint a Hírarchívum korábbi éveinél is, a Friss hírek alatti linkre kattintva érhetik el. A videókat a háromszögre kattintva indíthatják el. Elindítás után a jobb alsó sarokban lévő négyzetre kattintva teljes képernyőre nagyíthatják, a YouTube feliratra kattintva pedig YouTube-környezetben nézhetik meg.


A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász ünnepe

Szent Erzsébet ünnepével összekötve tartotta a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász hálaadását a szombathely-szőlősi Jézus Szíve templomban. A közös ünneplés püspöki szentmisével kezdődött, melyet Dr. Székely János megyéspüspök mutatott be kárpátaljai, körmendi, szentgotthárdi, gércei és szombathelyi atyák részvételével. A szentmisén Szkoropádszky Péter atya és kárpátaljai gyermekek képviseletében jelen voltak a határon túli magyarok is.

Püspök atya bevezetőjében megköszönte a karitász munkáját, hiszen ők a szeretet tetteivel hitelesítik az egyház szavait. Prédikációja elején egy emberről beszélt, aki hajléktalanokat, koldusokat látott, a TV-ben tragédiákról hallott, és megkérdezte Istent, miért nem tesz valamit? Isten válaszolt: én már tettem valamit, megteremtettelek téged. Isten válasza sok szenvedésre, magányra MI lehetünk.

A szentmise befejező áldása előtt került sor a karitász díjak átadására, majd a kárpátaljáról érkezett gyermekek, szívhezszóló, de megrendítő gondolatokat tartalmazó műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket! A műsor közben és végén Péter atya a kárpátaljai karitász igazgatója osztotta meg gondolatait a hívekkel.

A Szombathelyi Egyházmegye honlapjának teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el. A Vaskarika beszámolóját és képgalériáját ide kattintva találják meg. A Vas Népe képeit pedig ide kattintva tekinthetik meg.


Szent Márton Ünnepség Szombathelyen

A Székesegyházban Székely János megyéspüspök vezetésével, Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek részvételével, a szombathelyi papság, a Győri Szeminárium növendékei és a hívek együtt imádkozták a szent ünnepének előestéjén rendelt imádságokat. Szentbeszédében Fekete Szabolcs Benedek kiemelte: ma is szükség lenne arra, hogy Szent Márton köpenye betakarja az emberiséget, elhozva Krisztus békéjét, szeretetét a világba.

A szentmise végén a segédpüspök felolvasta a Szombathelyi Egyházmegye közleményét, amelyben bejelentették Coreth Mária Terézia boldoggá avatási eljárása egyházmegyei szakaszának megkezdését.

A bejelentést a fenti szövegre, a Szombathelyi Egyházmegye honlapjának teljes képes tudósítását pedig ide kattintva és ide kattintva érhetik el.


Tours-i Szent Márton püspök

Szent Márton püspökre, egyházmegyénk védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján november 11-én, ami Szombathely mellett Pannonhalmán, Kismartonban, Munkácson és Pozsonyban is az egyházmegye főünnepe. Márton napjához, mely gazdasági határnap is volt, számos népszokás és hiedelem is kapcsolódott. A Magyar Kurír összeállításában ide kattintva, a szent életéről és az ünnephez kapcsoló szokásokról olvashatnak.

November 10-én, pénteken, Szent Márton püspök főünnepének előestéjén este 5 órakor védőszentünk tiszteletére vesperás, esti dicséret lesz a szombathelyi székesegyházban, utána lampionos felvonulás lesz a Szent Márton templomhoz.

Szombaton délelőtt 10 órakor pedig ünnepi szentmise lesz a szombathelyi székesegyházban, melynek főcelebránsa és szónoka Halko József pozsonyi segédpüspök úr lesz. Dr. Székely János megyéspüspök úr mindenkit szeretettel hív és vár az ünnepi szentmisére!


A hercegi pár ezüstlakodalmának 100 éves évfordulója

100 évvel ezelőtt ezen a napon, 1923. november 10-én, ünnepelte dr. Batthyány-Strattmann László és Coreth Mária Terézia 25 éves házassági évfordulóját.

Az esküvőt László kívánságára 1898. november 10-én éppen Coreth Mária Terézia 24. születésnapján tartották meg a bécsi Fogadalmi templomban. Marchall segédpüspök esketett, aki a Coreth család régi barátja volt. Először a menyasszonynak gratulált és Isten áldását kívánta neki. Azután a vőlegényhez fordulva azt mondta: keresztsége óta ismeri menyasszonyát, így szívből gratulálhat a vőlegénynek is, tudja ugyanis, hogy a menyasszony a legjobbat örökölte szüleitől: apja szívét és anyja lelkét.

A Rábavidék a következőképpen tudósított az ezüstlakodalomról: Az ezüst menyegző alkalmából a várkastélyba már pénteken számos előkelő vendég érkezett, mint Batthyány Vilmos gróf érsek, Mikes János gróf megyéspüspök, a gróf Batthyány, Erdődy, Korniss családok tagjai. Szombaton délután megérkezett Schioppa Lőrinc pápai nuncius is. A jubileumi ünnepség tegnap reggel 8 órakor a plébániatemplomban tartott hálaadó istenitisztelettel vette kezdetét. A templom ez alkalommal teljesen megtelt közönséggel. A hercegi család és vendégéi a szentélyben foglaltak helyet. A csendes mise alatt, melyet Fuchs Ferenc plébános mondott, alkalmi vegyes ének és zenekar szerepelt Erdélyi Mihály kántor vezetése alatt. Mise közben a hercegi pár és a családtagok megáldoztak.

Délelőtt 10 órakor a várkápolnában gróf Batthyány Vilmos érsek mondott csendes misét, mely után a jubiláló párt megáldotta. Fél 12 órakor volt a márványteremben a küldöttségek üdvözlése. Itt összegyülekeztek a papság, katonaság, a város, a különféle egyesületek, a vasút, a nőegylet kiküldöttei, melyek élén és nevében Horváth Lajos felsőörsi prépost üdvözölte magasan szárnyaló szép beszédben a jubiláló hercegi párt.

Délután 5 órakor a márványteremben ünnepi gyermekelőadás volt, élőképekkel és énekekkel. Este a Körmendi Dalosegyesület adott serenádot a várban. Schioppa Lőrinc pápai nuncius, aki szombaton délután érkezett XI. Pius pápa áldásával, a pápa által a hercegnek adományozott magas rendjelet, az Aranysarkantyús rendet is hozta, méltányolva a nagyszívű főúrnak emberszerető és áldozatkész működését. Dr. Batthyány herceg a szentszék iránti tiszteletének kifejezéséül 5 millió koronát juttatott a nuciushoz, hogy az összeget ossza ki a pápa által fenntartott 3 magyar gyermekotthon, a Szent István, a XI. Pius és a Nuncius-otthon között. A herceg ezüstmenyegzője alkalmából 3 millió koronát a szegénygyermekek felruházására, 1 milliót a szegényházra és 1 milliót a városi szegények javára adományozott.

A mellékelt fotó a körmendi kastély erkélyén készült az ezüstlakodalom vendégeiről. Középen Schioppa nuncius, két oldalán az ezüstlakodalmat ünneplő házaspár. Mögöttük Mikes János szombathelyi és Batthyány Vilmos nyitrai püspök áll.

Forrás: Dr. Gyürki László Coreth Mária Terézia életrajza és a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum Facebook-oldala2023. október, A év


Az Őrségi Esperesi Kerület 2023. őszi koronagyűlése plébániánkon

Az Őrségi esperesi kerület október 26-án plébániánkon tartotta őszi ülését. A Szent Erzsébet plébánia templomban 10 órakor szentmisével vette kezdetét a közös összejövetel, az oltár körül 9 pap és két diákónus részvételével. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános úr volt.

Plébániánk Facebook-oldalának beszámolóját honlapunkon ide kattintva érhetik el pdf formátumban.


Dr. Márfi Gyula előadása és könyvbemutatója Körmenden

2023. október 24-én a Körmendi Batthyány Örökség Központban Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek tartott előadást a Körmendi KÉSZ szervezésében szép számú érdeklődő jelenlétében.

Az előadás elején érsek úr az Istenkeresés útjain című könyvét mutatta be néhány mondatban. A harmadik kiadásban megjelent könyv főleg alapvető hittani és erkölcstani kérdéseket tartalmaz. Beszámol az Isten természetes megismeréséről, a Szentháromság titkáról, a pokolról, a purgatóriumról és a mennyországról, értinti az ősbűn, áteredő bűn és megváltás, valamint a tízparancsolat témakörét.

Az előadótól egy történelmi áttekintésen keresztül hallhattunk Európa jövőjéről. A jelenlegi Európa szakítani akar keresztény múltjával, ami nem a jövőbe, hanem a múltba visz vissza, a Római Birodalom dekadens korszakába, illetve az ábrahámi idők – Kr.e. 1800 évvel – Szodoma és Gomorra korszakába. A történelem áttekintésével eljutottunk a múlt századi nemzeti szocializmus, a fajimádat és fajgyűlölet megteremtéséhez. Jelenleg a kozmopolita globalizmust akarják létrehozni, hogy semmilyen faj ne legyen. Elképzelésük szerint egy hatalmas kolhozzá kell átalakítani az egész világot, amelyet természetesen egy nagytőkésekből álló világkormány kormányoz majd. Akkor az egységet érik el az egyformaságban. A mi tervünk az, hogy egység legyen a sokszínűségben, azaz minden nemzet őrizze meg a maga identitását.

Szigeti Lajosné tudósítását egyházmegyénk honlapján ide kattintva olvashatják el.


Plébániai esték: Vendégünk volt Dr. Bátor György szemész főorvos

A Plébánia esték októberi alkalma október 20-án, pénteken este 7 órakor volt a Közösségi házban. Vendégünk Dr. Bátor György szemész főorvos volt, a téma pedig a Hit, család, hivatás.

Gyerekkor: Édesapja helyi egyházközségi elnök volt, sok pap vendég megfordult náluk, rengeteg pap barátja volt a családnak. Iskolába járt be hittant tanítani. Az iskola párttitkára 3.osztályos korában elnevezte "kishiszes"-nek. A családban esténként a közös imádság mindig megvolt, vasárnap 1/2 11-es mise, utána családi ima, majd édesapja kiment a kertbe és sétálva imádkozta a rózsafüzért. Ez szép lassan beivódik a gyerekekbe, ha ilyent látnak. Dr. Bátor György főorvos úr testvéreivel együtt a Piarista gimnáziumba jártak. Egy iskolai ünnepségen elmondhatta Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra című versét. Ezt a verset el is imádkozta nekünk a főorvos úr. A vers ma különösen is aktuális, fontos a békéért való imádság. – tette hozzá. "Imádkozzunk a környezetünkben lévő háborús konfliktusok békés rendeződéséért!"

Hivatás: "A papságra nem voltam kiválasztva, mindig szemész szerettem volna lenni." Egyetemi előkészítőre járt, hogy bekerüljön az orvosi egyetemre. Elsőre nem sikerült, abban az egy évben még újra jelentkezhetett, laborasszisztensként dolgozott. Rengeteget tanult, ami a mai napig is segíti az életét, munkáját. Mielőtt 2002-ben Szombathelyre került a Bátor család, előtte 15 évet a Honvéd kórházban dolgozott. Akkor indult el a Batthyány kultusz, idős néniktől kapott Batthyány képeket és ezen elgondolkodott. Szombathelyre kerülése után felkereste Gyürki László atyát, akihez a Kamilliánus társaság ajánló levelével érkezett, így került közelebb városunk hercegorvosához.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Szárnyaló madarat idéz, emeli a lelket – A gasztonyi Mária-kert kápolnájára gyűjtenek

Gasztonytól nem messze található az úgynevezett Mária-kert, ahová évtizedek óta járnak ki imádkozni az emberek. Nagy Miklós, a település polgármestere egy kápolna felépítését tervezi a területen. A terület kimérését Temesi Zsolt földmérő már elvégezte, teljesen ingyenesen. Ő javasolta a tervek elkészítésére Cs. Tóth Péter építészt, aki a helyszínt alaposan tanulmányozva, szintén adományként készítette el az impozáns terveket.

Már csak az anyagiak előteremtése van hátra – mondta a polgármester, majd arról is beszélt, hogy a napokban végre megkezdhette működését a Gasztonyért Egyesület. A szervezet számlaszámára várják azok adományait, akik szeretnék, hogy megvalósuljon az építmény, amely egy szárnyaló madarat idéz. Emeli a lelket, utal az őstörténetre és úgy készül majd el, hogy egyetlen fát sem kell a területen kivágni. Az épületfára már van ígéret az erdőbirtokosságtól, ahogy a falu határában lévő bánya is térítésmentesen adja majd a kavicsot. Az összes költség nagyjából 31 millió forintot tenne ki, Nagy Miklós bízik benne, hogy ez az összeg mihamarabb összejön.

A siker érdekében a polgármester szombaton reggel nyolc órakor gyalogos zarándokútra indul Mariazellbe, Kiss György plébános áldásával, hogy a Szűzanya segítségét is kérje a kápolna felépüléséhez.

Tóth Judit cikkét a Vas Népe honlapján ide kattintva érhetik el.


Gyűjtést indít a Szombathelyi Egyházmegye a Brenner villa megmentésére


Megjelent egyházmegyénk Kalendáriuma

Nagy várakozás előzte meg és már a plébániákon, a templomokban van egyházmegyénk 2024-es Kalendáriuma. A 200 oldalas kiadványban egyházmegyénk papjait kérdeztük újmisés jelmondatukról. Imaösvényt állítottunk össze, amelynek segítségével megváltozhat az imádsághoz való viszonyunk. Egyházmegyénk értékeiből mutatunk be néhányat, a gyerekeket színező és iskolások által írt mesék várják. Riportjaink között pl. megemlékezünk a zalaegerszegi kertvárosi templom építésének évfordulójáról, Salkaházi Sára szociális testvérről, Anton Maulbertsch festőművészről, a perenyei énekeshagyományról.


Egy édesanya megsegítése

A Szent Márton Köpenye Alapítvány minden jószándékú adakozó támogatását kéri egy háromgyermekes édesanya megsegítésére.

Az alapítvány felhívását ide kattintva olvashatják el.


Közelebb a Jóistenhez! – Nyugdíjasok zarándoklatát tartották vasárnap a székesegyházban

Nyugdíjasok zarándoklatát tartották vasárnap a székesegyházban. Szent Ignác imájával kapcsolatban osztotta meg gondolatait elmélkedésében Brenner József atya. Utána különböző programok – csoportbeszélgetések, egy-egy témakör mentén imaösvények, az Úrral való egység imájáról szóló előadás – közül választhattak a résztvevők. Püspöki szentmise zárta a zarándoklatot.

A Vas Népe képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


A Magyar Batthyány Alapítvány idei díjazottjai

Idén Budapesten, október 6-án Vizi E. Szilveszter kétszeres Széchenyi-díjas magyar orvos, farmakológus, az MTA volt elnöke kapta a gróf Batthyány Lajos-díjat. A mártír miniszterelnök feleségéről elnevezett gróf Zichy Antónia-díjat pedig Tordai Teri Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő vehette át a Fiumei úti sírkertben.

Az eseményen, Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából, kiemelt elismerésként emléklapot kapott Kellermayer Miklós, a Semmelweis Egyetem professzora, Faigl Ilona főorvos, Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke, Meskó Zsolt író, rendező, Gyürki László pápai prelátus, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Latorcai Csaba államtitkár és Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke.


Szombathelyen is megemlékeztek a Szociális Testvérek Társasága százéves jubileumáról

Szociális Testvérek Társasága megalakulásának 100. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi év keretében megemlékezést tartottak Szombathelyen október 1-jén, vasárnap a szőllősi Jézus Szíve templomban. A Társaság magyar alapítású női szerzetesrend, amely 1923. május 12-én Fogolykiváltó Szűzanya (María de las Mercedes) oltalma alatt alakult Budapesten. Az év folyamán több olyan helyen, ahol a társaság tagjai élnek, megemlékezéseket, hálaadásokat tartottunk a százéves jubileum kapcsán. A dicsőítő bevezetés után előadásokra és filmvetítésekre került sor. Soós Viktor Attila történész, a rendi közösség régi jóbarátja előadásában Slachta Margitnak, a társaság alapítójának a 20. század történelmi eseményeiben betöltött szerepéről szólt.

A Magyar Kurír képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Székely János: A nagy jéghegyek igen gyakran széllel szemben úsznak – A 2022-es népszámlálás üzenete

Az Északi-tengeren a hatalmas jéghegyek igen gyakran nagyon erős szelekkel szemben úsznak. Egy jéghegy nagy része ugyanis a tengerben van, nagy és erős tengeri áramlatok hajtják sokszor a szelekkel szemben. Nekünk, mai európai keresztényeknek, meg kell tanulnunk széllel szemben úszni. A kissé dekadens európai kultúrával szemben, az emberiség nagyobbik és bölcsebbik részével együtt a hit és a szeretet sodrása mentén.

A Magyar Kurír cikkét ide kattintva olvashatják el.


Október, a rózsafüzér hónapja

A rózsafüzér imádkozásának módjáról és a titkokról a Pécsi Egyházmegye Pasztorális Irodája gyönyörű képekkel illusztrált 68 oldalas sedédanyagot készített, melyet ide kattintva érhetnek el, ill. tölthetnek le Pdf formátumban.


2023. szeptember, A év


Plébániai esték: Ismeretlen ismerőseink

Szeptember utolsó péntekén szép számmal gyűltünk össze a plébánia Közösségi házába, hogy hallgassuk, megismerjük "Ismeretlen ismerőseinket." Plébános úr kérdéseire Szántó Adrián káplán és Járfás Ádám diákonus válaszolt. Beszéltek a gyermekkori vallásos élményükről, ministrálásról.

Mindkettőjük számára meghatározó élmény volt a középiskola, a tanárok. Adrián atya Szombathelyre járt a Premontreibe, úgy hogy egyáltalán nem akart odamenni. Ádám diákonus pedig Pannonhalmán tanult 6 évig. A kollégiumban 4 évig 30 fős hálóban lakott, itt tanulta meg a közösségben való együttlétet, példát kapott a bencés szerzetesektől. Életük során az ő családjaikat sem kerülte el a trauma, de ebből felkelve tudtak és tudnak másokon segíteni.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Dédunoka a hercegorvosról – filmvetítés és beszélgetés Batthyány Boldizsárral a gimnáziumban

2023. szeptember 28-án, csütörtökön 11 órakor a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban Az orvosok hercege – Boldog Batthyány-Strattmann László című 2022-es dokumentumfilm vetítésére került sor. A film vetítését beszélgetés követte a hercegorvos dédunokájával, Batthyány Boldizsárral.


Egy hiteles élet – Hálaadó egyházmegyei zarándoklat Körmenden

2003-ban avatta boldoggá Batthyány-Strattmann Lászlót Rómában Szent II. János Pál pápa. A 20 éves évfordulóra emlékezve és hálát adni zarándokoltak el a Szombathelyi Egyházmegye hívei Körmendre szeptember 23-án, ahol a hercegorvos élt és dolgozott. A nap során számos programon vehettek részt az emberek, és imáikban megemlékeztek a herceg feleségéről Coreth Mária Teréziáról is.

A Szombathelyi Egyházmegye teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el. A püspöki szentmise élő közvetítését ide kattintva nézhetik vissza egyházmegyénk YouTube-csatornáján. Kiss László plébános atya szentbeszédét ide kattintva közvetlenül is elérhetik a videóban, vagy ide kattintva meghallgathatják a Google Drive-on. A záró litániát itt találják egyházmegyénk YouTube-csatornáján.

Tóth Judit részletes beszámolóját Jámbori Tamás képeivel a Vas Népe honlapján ide kattintva érhetik el. A cikk megjelent a Körmendi Híradó október 2-i számában is, amit ide kattintva olvashatnak, ill. tölthetnek le.Dr. Székely János megyéspüspök buzdítása

Kedves Atyák és Szerzetesek, Diakónusok és Akolitusok,
kedves Gyerekek és Fiatalok, szeretett és tisztelt Idősebb Testvéreink, kedves Családok!

Egyházmegyénk óriási kincsei a szentjeink. Sugárzó életük bátorítás arra, hogy – még ha nem is mindig könnyű – de lehetséges és boldogító Krisztus útján járni. Adjunk hálát együtt a szegények orvosának Batthyány-Strattmann Lászlónak a 20 évvel ezelőtti boldoggá avatásért, és imádkozzunk az ő nagyszerű és szentéletű feleségének, Coreth Mária Teréziának a boldoggá avatásáért!

Jöjjenek el minél többen szeptember 23-án Körmendre, az egyházmegyei zarándoklatunkra! A nem regisztrált zarándokokat is szeretettel látjuk.

+ János püspök


Iskolatáskák megáldása

Szeptember 10-én vasárnap reggel volt az Olcsai és a Somogyi iskola diákjainak a tanévnyitó szentmiséje, az iskolatáskák megáldása. A szentmisét Adrián atya mutatta be, Járfás Ádám diákónus buzdította a jelenlévő kicsiket és nagyobbakat, idősebbeket. Külön öröm volt látni az oltár körül a sok ministránst. Szeretettel hívjuk és várjuk őket továbbra is! Mindenkinek áldott, eredményes tanévet kívánunk! Gyerekeknek, pedagógusoknak sok figyelmet, szeretet és eredményes tanulást, tanítást! Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.Kisboldogasszony búcsú a Vasvári Szentkútnál

Szeptember 9-én délután 6 órakor körmenet indult a Vasvári templomtól a Szentkútig, ahol Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök mutatta be az ünnepi búcsúi szentmisét.

A Szombathelyi Egyházmegye honlapjának képes tudósítását ide kattintva, a Vas Népe cikkét pedig ide kattintvaérhetik el.


Mária Kongresszus Zalaegerszegen

75 évvel az 1948-ban megrendezett Mária Kongresszus után szeptember 8-9-ére újra Mária tiszteletére hívták össze a híveket Zalaegerszegen. A Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva érhetik el.

A visszanézhető, ill. meghallgatható szentmisék és előadások linkjeit egyházmegyénk honlapján ide kattintva érhetik el.

Történelmi visszaemlékezésül Mindszenty József bíboros 1948. szeptember 8-án elmondott beszédét ide kattintva olvashatják el.

2023. augusztus, A év


Az agy mellett formálni kell a szívet és a lelket is

Augusztus 31-én 17 órakor az Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplomban szentmisével egybekötve megtartották a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola tanévnyitóját. Kiss László esperes-plébános, az iskola lelkésze köszöntötte a gyermekeket és szüleiket, kiemelve, hogy hogy a szülők legfőbb feladata az, hogy felnőtté szeressék gyermekeiket.

A Vas Népe képes tudósítását ide kattintva, a Körmendi Híradó cikkét a városi tanévnyitókról pedig ide kattintva érhetik el.


Egyházi iskolák dolgozóinak Veni Sancte-ja Körmenden

Az egyházi iskolákban dolgozók tanév eleji közös évnyitójára a körmendi Árpád-házi Szent Erzsébet templomban került sor augusztus 28-án hétfőn délelőtt.

A program kezdetén Horváth Márton a Batthyány Iskola negyedik osztályos tanulója Aranyosi Ervin: Isten szeret engem című versével köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Tálas József EKIF igazgató üdvözölte a jelenlévőket, majd dr. Gloviczki Zoltán a zsámbéki főiskola rektora tartott előadást az egyházi iskolákban dolgozóknak. Ezután Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök szentmisében kérte a 2023/2024-es tanévre a Szentlélek kegyelmét a pedagógusok és munkájukat segítők részére.

A Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik. A szentbeszédet ide kattintva hallgathatják meg. A Magyar Kurír képes tudósítását ide kattintva, a Vas Népe cikkét pedig ide kattintva olvashatják el.


Az új kenyér megáldása

Augusztus 20-án, a hagyományoknak megfelelően az esti szentmise keretében volt plébániánkon az új kenyér megáldása. A szentmisén Járfás Ádám diákónus prédikált, az új kenyeret Szántó Adrián atya áldotta meg. Jámbori Tamásnak az ünnepi szentmisén és az azt követő templomkerti kenyérkostoláson, koccintáson és beszélgetésen készített képeit Körmend város honlapján ide kattintva tekinthetik meg.


Szeretettel köszöntjük Járfás Ádám diakónus atyát!

Szeretettel köszöntjük Járfás Ádám diakónus atyát, aki fél éves gyakorlatát tölti plébániánkon. Kívánjuk, hogy jól érezze magát köztünk, sok jó tapasztalatot szerezzen. Máris megismerkedhetnek vele, Ádám atya mondja augusztus 20-án, Szent István király, Magyarország Fővédőszentjének főünnepén az esti szentmisén a szentbeszédet. Fogadják szeretetükbe a Kedves Hívek!


Magyarszecsődi falunapok

Augusztus 4-e és 6-a között hirdették meg a Magyarszecsődi falunapokat. Sajnos az árvíz miatt a bányatóra hirdetett rendezvények elmaradtak, ezeket Károlyi Gyula polgármester közleménye szerint később bonyolítják le, erről részletes tájékoztatást adnak. A vasárnap 14 órakor kezdődő ünnepi szentmise, melynek keretében sor került a restaurált Mária szobor megáldására is, valamint az ezt követő ünnepi kis műsor és kiállítások viszont változatlan formában megrendezésre kerültek.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnk Facebook-oldalán képes tudósításban számolt be az eseményekről: Magyarszecsődön az árvíz felülírta a falunapok programját. A "kultúránk és értékeink jegyében" született rendezvények egy része viszont szerencsére megvalósult. A restaurált Mária szobor megáldását követően igazi élményt jelentett a Petőfi emlékműsor, a helytörténeti,- fotó - és képkiállítás és a lokátoros honvédségi gyűjtemény megtekintése. A teljes képes tudósítást ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Gyalogos zarándoklat Kárnics Júlia emlékére

Augusztus 5-én, szombaton reggel 1/2 7-kor a plébániatemplom elől gyalogos zarándoklat indult Kertesre (Mariaweinbergbe) Kárnics Júlia emlékére. Indulás előtt Kiss László plébános úr áldotta meg a zarándokokat, akik az eső ellenére is kitartottak. A zarándoklathoz autóval és kerékpárral is többen csatlakoztak. A kertesi templomban 12 órakor Plébános atya szentmisét mutatott be elhunyt Júlia édesanyáért és élő családtagokért. Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Szeretettel köszöntjük Szántó Adrián atyát!

Dr. Székely János megyéspüspök úr Kaszás Csaba Richárd káplán atyát augusztus 1-ei hatállyal Hosszúpereszteg plébánosává nevezte ki. Helyére Szántó Adrián újmisés atya kerül. Köszönjük Csaba atya körmendi szolgálatát. A Jó Isten őrizze meg őt vidámságában áldja meg munkáját, életét.

Szeretettel várjuk új káplánunkat, Szántó Adrián atyát, sok kegyelmet kívánunk első állomáshelyéhez. Adrián atya újmisés jelmondata: "Barátaimnak mondalak titeket." ( Jn.15, 15) Legyünk Adrián atya igaz barátai, akik imáikkal segítik az ő munkáját, hogy majd elmondhassuk róla is, hogy áldássá vált plébániánk számára. Adrián atya személyesen vasárnap fog bemutatkozni a Kedves Híveknek. Addig is ismerkedjenek vele a Bemutatkozás menüpontban, amit közvetlenül ide kattintva érhetnek el.


2023. július, A év

Búcsúzás Kaszás Csaba Richárd atyától

Dr. Székely János megyéspüspök úr Kaszás Csaba Richárd káplán atyát augusztus 1-ei hatállyal Hosszúpereszteg plébánosává nevezte ki. Helyére Szántó Adrián újmisés atya kerül. Köszönjük Csaba atya körmendi szolgálatát. A Jó Isten őrizze meg őt vidámságában áldja meg munkáját, életét. Szeretettel várjuk Adrián atyát, sok kegyelmet kívánunk első állomáshelyéhez.

"Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned!"

Akik szeretnének elköszönni Csaba atyától, a következő szentmisék alkalmával lesz rá mód és lehetőség:

  • Körmenden július 22-én szombaton este, 23- án vasárnap reggel és 30-án vasárnap este,
  • Magyarszecsődön előreláthatólag július 9-én,
  • Horvátnádalján és Felsőberkiben július 23-án,
  • A Kórházkápolnában és Batthyány templomban július 29-én,
  • Vasalján, Pinkamindszenten és Alsóberkiben július 30-án.


Plébániai esték: Vendégünk volt dr. Marx Gyula nyolc gyermekes orvos édesapa

Május 12-én, pénteken este 7 órakor a plébánia közösségi házában volt a Plébániai Esték utolsó alkalma az eddigi keretek között. Jövő szeptembertől más formában folytatjuk tovább.

Pünkösdhétfőn a megyés főpásztor 4 házas férfit szentelt állandó diakónussá, vagyis szerpappá egyházmegyénkben. Köztük volt dr. Marx Gyula nyolc gyermekes orvos édesapa. Ő volt a vendégünk, vele beszélgettünk, hogyan jutott el a diakónus szentelésig. Mit szóltak hozzá már felnőtt gyermekei, felesége. Milyen tervei vannak, mint felszentelt szerpapnak. Egyházmegyénkben ez az első állandó diakónus szentelés, ezért is vártuk nagy érdeklődéssel a beszélgetést, melyről Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.

Dr. Marx Gyulával készült interjút olvashatnak a zaol.hu hírportál július 25-i lapszámában, melyet ide kattintva érhetnek el.


2024-es kalendárium és naptárak

Megjelent az Új Ember 2024-es Kalendáriuma, melyben ismét sok érdekes írással találkozhatnak olvasóink. A hagyományokhoz híven a friss írások mellett hetilapunk archívumából válogatott versek, novellák és cikkek is helyet kaptak a kiadványban. A Magyar Kurír részletes cikkét ide kattintva olvashatják a kalendáriumról.

A Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet is elkészítette a jövő évi Liturgikus Igenatárat, amit az Intézet honlapján ide kattintva pdf formátumban le is tölthetnek.

Plébániánk képes jövő évi naptárai is elkészültek, melyek a Programok menüpont Naptárak részlegében is szerepelnek már, ahonnak le is tölthetik őket. Most a képes névnapos és a liturgikus naptárunkban is néhány magyar r. k. templomunk, köztük híres búcsújáró helyek idei külső és belső képei szerepelnek.

A naptárakhoz felhasznált külső anyagok listája a Programok menüpontban szerepel az egyes naptáraknál. Az idei Képes Igenaptár is technikai frissítésen esett át, a liturgikus anyaga az eredetihez hasonlóan kereshető pdf formátumban került a képek közé, ahogyan a jövő éviben is.


Járművek és járművezetők megáldása Szent Kristóf ünnepéhez kapcsolódva

2023. július 23-án, a fél 9-es szentmise után Szent Kristóf ünnepéhez kapcsolódva idén a járműveket Rákos József diákónus áldotta meg. A szentmise után a hívek a templom előtt gyülekeztek, ahol előbb a kerékpárok és a gépjárművek megáldására került sor, melyet a járművezetők megáldása követett. Nagy öröm volt számunkra, hogy jónéhányan eljöttek az eseményre és kérték a Jóisten áldását, valamint Szent Kristóf közbenjárását azért, hogy utazásaink során sikeresen és balesetmentesen célba érjünk. Köszönjük a Körmendi Autóklub együttműködését és a hívek nyitottságát!

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Nyári hittantáboraink

2023 júliusában kétszer egy héten át 40 gyerek számára nyújtott kikapcsolodást az idei hittantábor. A gyerekek játszva ismerkedtek a 7 napos Teremtés történetével. Valamint nem maradhatott el a számháború, balatoni kirándulás, fagyizás. Jó hangulatban gyorsan teleltek a tábor napjai. Köszönjük, hogy 1-1 hétre ránk bízták gyerekeiket és egyben köszönjük a segítők munkáját is.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


XIV. Mariazelli gyalogos zarándoklat

Mariazell Közép-Európa egyik legjelentősebb Mária-kegyhelye, évszázadok óta keresik fel a zarándokok a csodatévő Szűzanya segítségében bízva. A bazilika két legfontosabb kincse a Máriát és a kis Jézust ábrázoló kegyszobor és az I. Lajos által adományozott Szűz Mária-kép. A kegyszobor 48 cm magas, fából készült és Máriát ábrázolja, aki a jobb karjában tartja a kis Jézust. A hely népszerűsége egészen II. József zarándoklatokat megtiltó rendeletéig növekedett és a tiltás feloldása után újra töretlenül nőtt napjainkig, amikor évente kb. egymillió búcsújáró keresi fel a várost. Közülük megközelítően minden hatodik gyalogosan érkezik.

A szentgotthárdi Keresztény Megmozdulásokért Egyesület szervezésében idén is elindultak a gyalogos zarándokok, köztük plébániánk hívei is. A gyalogos zarándoklat 2023. július 18-tól 22-ig tart, az út hossza: 176km. Július 18-án kedden indultak Szentgotthárdról a Barokk templomtól. Reggelenként az indulás a kora hajnali órákban történik, 5-6 óra körül. A zarándokok a szálláshelyekre a késő délutáni, kora esti órákban érkeznek meg. Minden este szentmise van, illetve egy napon, ha az időjárási körülmények engedik, akkor tábori mise az erdőben. Szombaton a mariazelli templomban a szentmise 16:00 órakor kezdődik. A gyalogosok fogadására autóbuszos zarándokok érkeznek Mariazellbe. A hazautazás a szentmise után autóbuszokkal Szentgotthárdig, illetve Körmendig történik. Forrás: https://www.kemesze.org/zarandoklatok/mariazelli-gyalogos-zarandoklat/

Bodorkós Áron atya újmisés áldása Körmenden

Július 2-án, vasárnap este 6 órakor a szentmisét Bodorkós Áron újmisés atya mutatta be, aki múlt évben nálunk volt két hónapos gyakorlaton diakónusként. Most együtt adhattunk hálát Áron atyával a papság kegyelméért, és újmisés áldásában részesülhettünk.

Áron atya prédikációjának teljes szövégét jpg formátumban honlapunkon ide kattintva érhetik el.


2023. június, A év


Szent Péter és Pál apostolok ünnepe Szentgotthárdon

Június 29-én, csütörtökön, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén régi szokás szerint elzarándokolt a Boldog Brenner János vértanúságának helyéhez közel álló Jó Pásztor-kápolnához a Szombathelyi Egyházmegye négy újonnan szentelt papja. A meghívást szintén elfogadta a négy új diakónus is, akiket jövőre fognak pappá szentelni, valamint az Egyházmegye négy új állandó diakónusa. A szentmise főcelebránsa Kirchknopf Gergely atya volt, míg a szentbeszédet Bodorkós Áron atya mondta. A szentmisén koncelebrált a Szombathelyi Egyházmegye több papja is. A szép számmal megjelent hívek a szentmise végén újmisés áldásban is részesülhettek.


A Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola hírei

Június 28-án a szombathelyi Székesegyház adott otthont a Szombathelyi Egyházmegye köznevelési intézményeinek évzáró ünnepségéhez. A tanévzáró szentmisén Kiskós Kitti igazgatónő dr. Székely János megyéspüspöktől átvette 5 évre szóló igazgatói kinevezését! Gratulálunk! Az Úr áldása, bölcsessége vezesse munkájában, életében.

Ezen alkalommal kerültek átadásra a kiemelkedő pedagógiai munkáért adományozott Szent Gellért díjak is. A körmendi katolikus iskolából Németh Zsuzsanna részesült a díj arany fokozatában! Gratulálunk! Köszönjük, hogy az iskolán kívül az énekkarokban is számíthatunk rá. Az Úr áldása kísérje élete minden napján!


Császár István lesz a Brenner János Papnevelő Intézet spirituálisa

A Győri Egyházmegye honlapján közzétették a dr. Veres András megyéspüspök úr által a Győri Egyházmegyében elrendelt személyi változásokat. Ezek egyike minket is érint, ugyanis Császár István volt káplánunkat, szombathelyi egyházmegyés püspöki helynököt öt évre kinevezte a Brenner János Papnevelő Intézet spirituálisává. A rendelet teljes szövegét ide kattintva érhetik el.

Császár István atyát 1995. június 15-én szentelte pappá Konkoly István megyéspüspök úr. A papi jelmondata: "A lélek az, ami éltet" Kérjük számára Isten áldását és a Szent Szűz anyai pártfogását ehhez a szép, de nehéz feladathoz, a kispapok lelki segítéséhez!


Az Úr szőlőjének új munkásai – Papszentelés a Székesegyházban

2023. június 17-én a szombathelyi Székesegyházban Bodorkós Áron, Kirchknopf Gergely, Szántó Adrián és Vigh Balázs diakónusokat áldozópappá szentelte dr. Székely János megyéspüspök.

Egyházmegyénk honlapjának teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el, a Magyar Kurír cikkét pedig ide kattintva találják meg.


Felhívás Papp Zsombika gyógyulásáért

Bor Andrea tett közzé egy felhívást Plébániánk Facebook-oldalán Papp Zsombika a Dienes Lajos Katolikus Óvoda Csiga csoportos gyermeke gyógyulása érdekében, melyet honlapunkon ide kattintva érhetnek el jpg formátumban.

A Vas Népéhez is eljutott Zsombika rendkívül ritka és súlyos betegségének híre, részletes cikküket ide kattintva olvashatják el.

Június 16-án, pénteken Plébániatemplomunkban az esti, 18 órakor kezdődő szentmisét Zsombika gyógyulásáért, betegsége gyógymódjának megtalálásáért ajánlották fel.

Karitász csoportunk ingyenes ruhaosztást tart

Vargáné Joó Mária tette közzé a Körmendi Karitász Facebook-csoportjában, hogy ingyenes ruhaosztást tartanak 2023.06.06-án (kedden) délelőtt 9-12.00 óra között és 06.07-én (szerdán) délután 15.00-17.00 óra között a Szent Erzsébet plébánia közösségi házában (bejárat a Damjanich utca felől). Minden érdeklődőt szeretettel várnak.


Területi és személyi változások egyházmegyénkben 2023. augusztus 1-jétől

Dr. Székely János megyéspüspök 2023. augusztus 1-jétől területi és személyi változásokat rendelt el a Szombathelyi Egyházmegyében. A teljes listát az egyházmegye honlapján ide kattintva olvashatják el.

Káplánunk, Kaszás Csaba Richárd atya a tavaly újraalapított hosszúperesztegi plébánia plébánosa lesz, melyben idén újabb átszervezések történnek. Csaba atyának plébánosi kinevezéséhez szívből gratulálunk, nagyon sok hitet, erőt és kitartást kívánunk hozzá, kísérje Isten áldása további munkájában!

Plébániánk új káplánja az újmisés Szántó Adrián lesz, aki három társával tavaly a diakónusszentelésük kapcsán mutatkozott be a Martinus júliusi számában, aminek aktuális részletét ide kattintva érhetik el. Egy tavalyi szentbeszédét pedig a YouTube-on ide kattintva tekinthetik meg. Fogadják őt szeretettel, imádkozzanak érte, segítsék hivatása kiteljesedésében.

A féléves pasztorációs gyakorlatát Rákos József kispapunk a tavalyi diakónusi gyakorlatához hasonlóan ismét a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánián fogja tölteni, Járfás Ádám pedig nálunk, a körmendi Szent Erzsébet Plébánián. Járfás Ádám elmélkedését egy tavaly nyári letenyei szentmisében ide kattintva tekinthetik meg a 14. prctől. Imádkozzunk értük is, hogy töretlen, szilárd hittel készüljenek a papszentelésükre.

A Magyar Kurír honlapján ide kattintva érhetik el a 2023. évben életbe lépő személyi és szervezeti változásokat egyházmegyéinkben. Az összeállítás a beérkező információk alapján folyamatosan bővül.


2023. május, A év


In memoriam Zsámár Péter

18 éve, 2005. május 27-én kísértük utolsó földi útjára kispapunkat, Zsámár Pétert. Déri Péter plébános visszaemlékezését Pdf formátumban ide kattintva olvashatják el.


Egyházmegyei zarándoklat Rómába

Május 15-19. között egyázmegyénk Boldog Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából egyházmegyei zarándokutat szervezett Rómába. A zarándokok a hajlani órákban indultak, és Körmenden szentmisén vettek részt. Az út lelki vezetője dr. Székely János megyéspüspök.

Az első napi utazás egy szép történelmi visszatekintést is magába foglalt Aquileia-ban, a korai keresztény közösségek egyik fontos emlékhelyén.

A második napon a római zarándokok a Szent Pál bazilikában kezdték a napot. Utána a Callixtus katakombához mentek, ott sajnos nem lehetett fotózni. Ezután a Szent Lépcső bazilikában voltak, ott térdelve mentek fel a lépcsőn! Majd egy kis szabadidő után voltak a Jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikában, itt a Torinói lepel másolatát láthatták. A napot a Lateráni bazilikában fejezték be, itt volt a szentmise is.

Szerdán, a harmadik napon a zarándokok részt vettek az általános kihallgatáson, melynek során Ferenc pápa külön üdvözölte a Szombathelyi Egyházmegyéből érkezett zarándokokat ezekkel a szavakkal: "Szeretettel köszöntöm a mai általános kihallgatáson részt vevő magyar nyelvű zarándokokat, különösen a Szombathelyi Egyházmegyéből érkezett hívek csoportját, akik Székely János püspökkel együtt Boldog Batthyány-Strattmann László, a szegények orvosa boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából érkeztek. Boldog Batthányi-Strattmann László a szenvedők érdekében végzett munkája révén vált nagy misszionáriussá, mert tanúságot tett a szeretet evangéliumáról. Ingyenesen segített a szegényeknek, akiktől jutalmul csupán csak azt kérte, hogy imádkozzanak érte. Arra buzdítalak benneteket, kedves testvérek, hogy utánozzátok az életszentségnek ezt a tiszteletre méltó példáját. Isten áldjon benneteket." Erről a Magyar Kurír is képes tudósításban számolt be, amit ide kattintva érhetnek el.

Geszti Lilla beszámolója a harmadik napról: A szerdai napot a pápai audencián kezdtük a Szent Péter téren, ami hatalmas lelki élmény volt. Utána pedig egy nagy séta következett, láttuk a Capitoliumot, Forum Romanumot, és a Colosseumot. Utána a Vincoli templomba voltunk. A Santa Prassede templomban volt a szent mise, ahol Boldog Batthyány-Strattman László családja is jelen volt, s az egyik örökös tanúságtételét is meghallgathattuk. A napot pedig a Santa Maria Maggiore-ban zártuk.

Geszti Lilla beszámolója a negyedik napról: A csütörtöki napot a Szent Péter bazilikában kezdtük, ott szentmisén vettünk részt utána pedig lehetőségünk nyílt a Magyarok Nagyasszonya kápolnájában János püspök úrral egy rövid imádságot elmondani. Azt követően megnéztük az Angyalvárat, majd a Négy folyó szökőkútját, utána egy rövid imára betértünk a Szent Ágnes templomba. Ezután a Pantheon következett. Utána a Szent Ignác templomban dr. Németh Norberttel volt hálaadás és Lorettói litánia, majd a Trevi kutat tekintettük meg és a Spanyol lépcsőnél zártuk a napot.

Péntek reggel a zarándokok elindultak hazafelé. Útközben megtekintették Assisi közelében az Angyalos Boldogasszony kápolnát, a föléje épített bazilikát és a rózsakertet, szentmisén vettek részt, és éjjel hazaérkeztek.

Geszti Lilla és Maurer Péter Plébániánk Facebook-oldalán megosztott képeit ide kattintva honlapunkon is megtekinthetik.


Plébániai esték: Vendégünk volt dr. Marx Gyula nyolc gyermekes orvos édesapa

Május 12-én, pénteken este 7 órakor a plébánia közösségi házában volt a Plébániai Esték utolsó alkalma az eddigi keretek között. Jövő szeptembertől más formában folytatjuk tovább.

Pünkösdhétfőn a megyés főpásztor 4 házas férfit szentelt állandó diakónussá, vagyis szerpappá egyházmegyénkben. Köztük volt dr. Marx Gyula nyolc gyermekes orvos édesapa. Ő volt a vendégünk, vele beszélgettünk, hogyan jutott el a diakónus szentelésig. Mit szóltak hozzá már felnőtt gyermekei, felesége. Milyen tervei vannak, mint felszentelt szerpapnak. Egyházmegyénkben ez az első állandó diakónus szentelés, ezért is vártuk nagy érdeklődéssel a beszélgetést, melyről Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.

Dr. Marx Gyulával készült interjút olvashatnak a zaol.hu hírportál július 25-i lapszámában, melyet ide kattintva érhetnek el.


KÉSZ előadás: Dr. Orosz Atanáz: A Szentléleknek szerepe az ősegyházban és ma

Május 8-án, hétfőn este 6 órakor a Faludi Ferenc Könyvtár olvasótermében a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Körmendi Csoportja szervezésében a Szentléleknek szerepe az ősegyházban és ma címmel Dr. Orosz Atanáz görögkatolikus püspök tartott előadást. Az eseményről a Körmendi Híradó a 10. oldalán egész oldalas képes tudósítást közöl, melyet ide kattintva érhetnek el.


A Tízparancsolat

A Tízparancsolat értelmezéséhez, megéléséhez nyújt segítséget dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek írása, amit a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva érhetnek el pdf formátumban, de megtalálják honlapunkon a Gondolatok menüpontban is.


Ferenc pápa boldog volt Magyarországon

Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az Index internetes portálon fogalmazta meg Ferenc pápa magyarországi látogatása utáni gondolatait. A szentatya látogatása csodálatos emléket hagyott minden magyarban. Jelenléte arra ösztönzött bennünket, hogy együtt dolgozzunk nagy és nemes célokért. Ezek a célok például a társadalmon belüli kohézió és a béke, az európai béke. A teljes cikket ide kattintva olvashatják el.

2023. április, A év


Itt tényleg valami csoda történt

Magyarországi apostoli látogatásának második napján, április 29-én délután a Papp László Sportarénában a fiatalokkal találkozott Ferenc pápa. A három órán át tartó programsorozat után Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök nyilatkozott a Magyar Kurírnak, amit ide kattintva érhetnek el.


Ferenc pápa apostoli látogatása Magyarországon

A Szentatya, Ferenc pápa lelkipásztori látogatásra érkezett Magyarországra a húsvéti időszakban, április 28-30. között. A Magyar Kurír teljes tudósítását a részletes programokkal ide kattintva találják meg.

A legfrissebb hírekkel és információkkal elindult a pápalátogatás kétnyelvű hivatalos honlapja is, amit ide kattintva érhetnek el.

Elkészült Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának hivatalos dala, amit a YouTube-on ide kattintva tekinthetnek meg. A Magyar Kurír cikkét pedig ide kattintva olvashatják a dalról.

A Szentatya érkezéséről, programjairól készült videófelvételek honlapunkon is visszanézhetők a Vasárnapi hirdetések menüpontban.


Jelentkezőket vár a Brenner János Imaszövetség

Egyházmegyénkben a Brenner János Imaszövetség fogja át a közös imádságot papi és szerzetesi hivatásokért. Az Imaszövetség várja a jelentkezőket, akik vállalják a közös imádságot.

A részletes információkat Egyházmegyénk honlapján ide kattintva találják meg.


Letölthetővé vált a KAPP katolikus mobilapplikáció

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából készült el a KAPP nevet viselő mobilapplikáció, amelyet immáron bárki letölthet a Play Áruházból (Android), valamint App Store-ból (IOS).

Az applikáción a Magyar Katolikus Egyház hírei, eseményei, hasznos letölthető anyagai kapnak helyet, valamint tematikus menüpontjai is lesznek. A közelgő pápalátogatás hasznos tudnivalói is felkerültek az applikációba. Az Események menüpont alatt megtalálhatóak azok a helyszínek, ahová ellátogat a Szentatya, útvonaltervező segíti az eljutást a résztvevőknek.

A Liturgikus énekek menüpont tartalmazza az Adoremus különszámát, az április 30-ai ünnepi szentmise énekeit és liturgikus olvasmányait. Az applikáció a pápalátogatást követően is frissülni fog.


Beiratkozás a katolikus óvodába és általános iskolába

Megjelent Körmend város honlapján Pusztainé Dévai Judit Intézményvezető közleménye a Dienes Lajos Katolikus Óvodába való beiratkozásról a 2023-2024. nevelési évre. A tájékoztatót ide kattintva érhetik el. Az óvoda részletes adatlapja és intézményi dokumentumai is nyilvánosak az Oktatási Hivatal honlapján, amit ide kattintva találnak meg.

Kiskós Kitti igazgató a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola honlapján tette közzé a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat. A tájékoztatót ide kattintva érhetik el. Az iskola részletes adatlapja és intézményi dokumentumai is nyilvánosak az Oktatási Hivatal honlapján, amit ide kattintva érhetnek el.


KÉSZ előadás: Dr. Székely János: Coreth Mária Terézia – az aranyszívű feleség

Április 18-án, kedden este 6 órakor a Batthyány Örökségközpont aulájában a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Körmendi Csoportja szervezésében dr. Székely János megyéspüspök úr tartott előadást Coreth Mária Terézia – az aranyszívű feleség címmel.

A nagy érdeklődéssel kísért értékes előadáson a Coreth Mária Terézia Imaszövetség tagjai is megjelentek. Imádkozzunk velük együtt Boldog Batthyány-Strattmann László feleségének boldoggá avatásáért: legyen példaképe és égi pártfogója a feleségeknek, édesanyáknak!

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.

A Körmendi Híradó egész oldalas képes tudósítását ide kattintva tekinthetik meg.

Rákos József diakónussá szentelése

Rákos Józsefet, plébániánk kispapját 2023. április 6-án – nagycsütörtökön – a délelőtt 10 órakor kezdődő krizmaszentelési szentmise keretében, Dr. Székely János megyéspüspök atya – három társával együtt – diakónussá szentelte a Szombathelyi Székesegyházban.

József meghívóját jpg kép formátumban a Bemutatkozás menüpontban vagy közvetlenül ide kattintva tekinthetik meg.

A Martinus.hu részletes képes tudósítását a diakónussá szenteléséről ide kattintva tekinthetik meg, a Magyar Kurír összefoglaló cikkét pedig ide kattintva találják meg. Az ünnepi olaj- és diakónusszentelési szentmise teljes videóját a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva érhetik el, dr. Székely János megyéspüspök úr szentbeszédét ide kattintva tekinthetik meg, a frissen szentelt diakónusok bemutatkozását pedig a Martinus.hu honlapon ide kattintva olvashatják el.


2023. március, A év


Húsz évvel ezelőtt avatták boldoggá Dr. Batthyány-Strattmann Lászlót

Március 23-án emlékezett meg egyházmegyénk arról, hogy 20 éve, 2003-ban avatta boldoggá Rómában Szent II. János Pál pápa Batthyány-Strattmann Lászlót. Körmenden emlékkonferenciát rendeztek a jeles nap kapcsán, amelyet püspöki szentmise zárt a plébániatemplomban.

Körmend Város, a Magyar Parlamenti Imacsoport és a Magyar Batthyány Alapítvány közös szervezésében valósult meg a boldoggá avatás évfordulóján szervezett konferencia, amelyről a Vas Népe cikke számol be részletesen, amit ide kattintva találnak meg.

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök volt a főcelebránsa a Szent Erzsébet-templomban bemutatott szentmisének. Homíliájában felhívta a figyelmet Batthyány László halála előtti szenvedésére, amelyet a Krisztussal való találkozás tudatában élt meg. Az ünnepi szentmiséről a Martinus.hu képes tudósítását ide kattintva tekinthetik meg.

A Körmendi Híradó képes tudósítását ide kattintva érhetik el, Kiss László plébános atya gondolatatait pedig a Gondolatok menüpontban vagy közvetlenül ide kattintva olvashatják el.


Coreth Mária Terézia boldoggá avatásának megindítása

A Batthyányak évszázados otthona és nyughelye, Güssing (Németújvár) volt a kismartoni és Szombathelyi Egyházmegye közös ünnepének színhelye március 19-én. A németújvári bazilikában püspöki szentmisében emlékeztek meg Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulójáról, és jelentették be felesége, Coreth Mária Terézia boldoggáavatási eljárásának megindítását.

Dr. Ägidius Johann Zsifkovics, kismartoni megyéspüspök szentbeszédének magyar fordítását ide kattintva olvashatják el. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök szentbeszédét ide kattintva hallgathatják meg. A Magyar Kurír képes tudósítását ide kattintva érhetik el. Frissítés! A Vas Népe riportját a kismartoni megyéspüspök úrral ide kattintva találják meg.

Kiss László plébános atya gondolatai Nagyböjt 3. hetére

Nagyböjt harmadik hetében is ajánljuk a hívek számára Kiss László plébános atya gondolatatait a Gondolatok menüpontban vagy közvetlenül ide kattintva.


Az orvosok hercege – Boldog Batthyány-Strattmann László élete

A Magyar Batthyány Alapítvány 50 perces dokumentumfilmet forgatott Batthyány-Strattmann László életútjáról, melyen keresztül szeretnék minél több helyszínen, minél több emberrel megismertetni a Boldog életútját, szentségében rejlő értékeket. A filmet Szombathelyen és Zalaegerszegen is nagy érdeklődés mellett vetítették. Mit üzen nekünk Batthyány-Strattmann László itt és most a XXI. században?

Az Alapítvány jóvoltából a film már online is elérhető, a YouTube-on ide kattintva tekinthetik meg.

A film kapcsán a Martinus márciusi számában beszélgetést olvashatnak Batthyány-Schmidt Margittal és Batthyány Boldizsárral. Az interjúból ízelítőt közölnek a Martinus.hu honlapon, amit ide kattintva érhetnek el.

Ferenc Pápa Apostoli Áldásban részesítette a dokumentumfilm valamennyi készítőjét és szereplőjét.


Ülésezett a püspöki konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) március 7–8-án megtartotta tavaszi rendes ülését, amelyen Michael Wallace Banach apostoli nuncius is részt vett. Az ülésen elhangzottakról az MKPK Titkársága március 9-én adott ki tájékoztatást, amit a Magyar Kurír honlapján ide kattintva olvashatnak el.


Kiss László plébános atya gondolatai Nagyböjt 2. hetére

Nagyböjt második hetében vasárnaptól szombatig, a hét minden napjára elolvashatják Kiss László plébános atya gondolatatait a Gondolatok menüpontban vagy közvetlenül ide kattintva.


2023. február, A év


Bátran, félelem nélkül élni

Az elmúlt hétvégén mutatták be Szentgotthárdon a Legyetek szeretettel! című filmet, amely a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt rábakethelyi káplán, Brenner János életét mutatja be. Dr. Soós Viktor Attila körmendi születésű történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja is részese volt film elkészülésének.

Tóth Judit riportját a VAOL Vas Vármegyei Hírportálon ide kattintva érhetik el.


Kiss László plébános atya gondolatai Nagyböjt 1. vasárnapjára

A mai vasárnap a megkísértés vasárnapja. Az olvasmányban a Teremtés könyvéből az első emberpár bűnbe esését halljuk. Máté evangéliumban Jézus megkísértéséről olvasunk. Ádám és Éva elbuktak. Jézus megmutatta, a kísértésnek ellent lehet mondani, állni.

A Sátán csapdája: a bűnbeesés után félni kell az Istentől, el kell bújni előle, mert kegyetlen bosszút áll. Avilai Szent Teréz azt mondja: "Ha a világ összes bűnét elkövettem volna, akkor is az isteni Gondviselés ölelésébe rohannék."

Plébános atya elmélkedésében a következő gondolatokat fejti ki: A Sátán és az ördögök létező valóságok. Isten angyali teremtményei, akik megtagadták teremtőjüket. S erre igyekeznek az embert is rávenni csúsztatásokkal, féligazságokkal. Az ember első kísértése: olyan lehet, mint az Isten, vagy isten lehet. Kísértéseink ellen az első fegyver az ima. A legszentebb és legtökéletesebb imádság a szentmise. A Sátán elleni második fegyver az önmegtagadás, böjt. A harmadik pedig a bűnbánat, a Bűnbocsánat Szentsége és a szentáldozás.

László atya gondolatainak teljes szövegét ide kattintva olvashatják el.


Plébániai esték: Vendégünk volt Németh Erika és Pontyos Ildikó, a Szociális Testvérek tagjai

A február havi Plébániai Esték sorozat vendégei 2023. február 24-én este 7 órakor a plébánia közösségi házában Németh Erika és Pontyos Ildikó, a Szociális Testvérek tagjai voltak. A Szociális Testvérek Társasága egyházjogilag apostoli élet társasága. Testvéreknek szólítják őket, nem nővérnek. Szerzetesei hivatásukat a Benedek-i lelkiség szerint élik meg, azonban civil ruhában, aminek a színe szürke és fehér, Szentlélek medállal a nyakukban, illetve jegygyűrű az ujjukon, amit első fogadalmukkor kapnak. A női szerzetesrendek között az egyik legnépesebb szerzetesközösség az övék. Erika és Ildikó külső testvérek, – vannak testvérek, akik a házaikban közösségben élnek és – vannak, akik egyedül, esetleg otthon a családjukban élnek, mint ők. Érdekesség, hogy van közösségük Kubában, Fülöp -szigeteken is, és Kanadában.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Kiss László plébános atya gondolatai hamvazószerdán

Senki nem tart Mikulás ünnepséget májusban vagy augusztusban. Ahogy karácsonyi hangversenyt sem ad senki nyáron vagy ősszel. Sajnos Körmenden az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola is a farsangi bálját március 11-én tartja, pedig a farsang már február 21-én véget ért. Mindennek megvan a maga ideje.

Si Deus pro nobis, qui contra nos. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.

Csak az a kérdés, én Istennel vagyok-e. Ezért a Nagyböjt a megtérés ideje. Isten ér-tem áldozta Fiát. A Nagyböjtben kell, hogy a megfeszített Úr Jézus mindig előttem legyen, és ha ránézek a feszületre, eszembe jusson. Értem halt meg.

László atya gondolatainak teljes szövegét ide kattintva olvashatják el.

Itt jegyezzük meg, hogy egy technikai hiba miatt kicsit megkésve, de felkerült a Vasárnapi hirdetések menüpontba a tavalyi év Hitéleti statiisztikája is, amit közvetlenül ide kattintva érhetnek el.


Húsvéti készület – Nagyböjti lelki naptár 2023

Február 22-én, Hamvazószerdán megkezdődik a húsvéti készület ideje, a nagyböjt. A Ferencesek idén is elkészítették hagyományos lelki naptárukat, melynek idei jelmondata: "Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt." (Fil 2,5) A lelki naptár idézetei Timothy Radcliffe OP: Vesd bele magad! – Élet a keresztség és a bérmálás kegyelmében című könyvéből valók.

A nagyböjti lelki naptárat Pdf formátumban az Országúti Ferencesek honlapján ide kattintva találják meg és tölthetik le.


Szentgotthárdon látható először a Brenner-film

A Brenner János életét bemutató, Legyetek szeretettel! című filmet elsőként Szentgotthárdon láthatja a közönség. Jövő pénteken, február 24-én kezdi vetíteni a sorozatot a Csákányi László Filmszínház.

Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt kezdték el forgatni a Legyetek szeretettel! című televíziós sorozatot, amely a különös kegyetlenséggel meggyilkolt rábakethelyi káplán, Brenner János életét mutatja be. Szilágyi Andor rendező tájékoztatása szerint egy újonnan induló csatorna, a Magyar Mozi TV kezdi vetíteni márciusban a nyolcrészes sorozatot. A nézők azonban már előbb is láthatják az alkotást: február 24-én, pénteken este fél hattól a szentgotthárdi Csákányi László Filmszínházban vetítik le az első három részt. Másnap, február 25-én, szombaton 10 órától látható majd a negyedik és az ötödik epizód, 13 órától pedig az utolsó három rész. Délután négy órától közönségtalálkozót tartanak, amelyen jelen lesznek a film szereplői és készítői. A napot 18 órától szentmise zárja a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-templomban.

A Vas Népe teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Nyugdíjas farsang

2023. február 8-án volt plébániánk nyugdíjas farsangja. Nagyon jó hangulatban, vidámságban telt el a délután.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Martos Levente Balázs az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke lett

Miután betöltötte hetvenötödik életévét, 2023. február 3-án, Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján Ferenc pápa elfogadta Cserháti Ferenc centuriai címzetes püspök úr lemondását az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöki tisztségéről. Ezzel egy időben Martos Levente Balázst, a Központi Papnevelő Intézet rektorát trebai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

Dr. Martos Levente Balázs 1973. november 18-án született Szombathelyen. Családja anyai ágon katolikus, apai ágon evangélikus, mindkét oldalon erős egyházi kötődéssel. Szüleivel, két fiú- és egy lánytestvérével iskoláskorától Sárváron éltek. 1988-ban az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba került, ahol 1992-ben érettségizett. Teológiai tanulmányait 1992 és 1994 között a budapesti központi szeminárium növendékeként kezdte meg, majd főpásztora, Konkoly István 1994-ben Rómába küldte tanulni. A Collegium Germanicum et Hungaricum növendéke, illetve a Pápai Gergely Egyetem hallgatója lett. 1997-ben Rómában diakónussá, majd 1998-ban Szombathelyen pappá szentelték. 2008 és 2013 között Győr és Szombathely mellett a Szegedi Hittudományi Főiskolán is biblikus tárgyakat tanított. 2019. szeptember 3-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése alapján a Központi Papnevelő Intézet rektorává nevezték ki. 2019-től a PPKE Hittudományi Karának egyetemi magántanára, 2022-től tanszékvezetője.

A Magyar Kurír teljes tudósítását ide kattintva érhetik el. A kinevezés alkalmából készített Odaállni a másik ember mellé című riportjukat pedig ide kattintva olvashatják el.


Mackót kaptak ajándékba az óvodások

Plüssmackóval lepte meg a Városi Vegyeskar a Dienes Lajos Katolikus Óvoda ovisait.

A történet évtizedekkel ezelőttre nyúlik vissza, amikor a körmendi Városi Vegyeskar egy alkalommal Szlovéniában vendégszerepelt. A kórus ott kapta azt a plüssmackót, ami sokáig a zeneiskola egyik termében díszelgett. Miután Sabáli Lászlóné, a vegyeskar karnagya nyugdíjba vonult a zeneiskolából, otthon őrizte a kis medvét. Aztán gondolt egyet, gyönyörűen kitisztíttatta, és a vegyeskar elnökével, Báger Szabolccsal elvitte ajándékba az óvodásoknak. Az átadást a Medve-napra időzítették. A gyerekek sokféle mackós dalt tudtak, ezeket elénekelték köszönetképpen a kórus tagjainak.

A Vas Népe képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


2023. január, A év – Békés, boldog új évet kívánunk!


Dr. Székely János: Coreth Mária Terézia – Az aranyszívű feleség

Dr. Székely János megyéspüspök Coreth Mária Terézia – Az aranyszívű feleség című könyve Boldog Batthyány László feleségének életét kívánja bemutatni az olvasóknak, felhívva a figyelmet emberi nagyságára, amely mindeddig kissé háttérbe szorult Boldog Batthyány Strattmann László érdemei mellett. A kiadvány megvásárolható a Martinus Könyvesboltban.

A kiadvány azt a Mislt igyekszik bemutatni, aki a Sacré Couer-beli neveltetése során mély vallásosságra tett szert, olyannyira, hogy hite később "átragadt" férjére is. Ő volt az az asszony, aki tizennégy gyermekkel ajándékozta meg hitvesét. Tizennégy gyermek világra hozatala, majd gondozása, nevelése önmagában is emberpróbáló feladat. Ám Misl mindezek mellett férje hű társa volt annak hivatásában is, többek között segítette őt a műtétek során.

"Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásakor nagyon sokan – püspökök, papok, hívek, történészek – mondogatták, és mondogatják azóta is: milyen kár, hogy nem a feleségével együtt avatták őt boldoggá. Boldog Batthyány László ugyanis nagyon nagymértékben ennek a nagyszerű feleségnek köszönhette azt, hogy elindult az életszentség útján, hogy szeretettel teli, és olyan sok gyümölcsöt termő lett az élete. Coreth Mária egy vidám, minden jóért lelkesedni tudó, őszintén és nagyon mélyen vallásos, nagyszerű asszony volt. Mindenben a férje mellett állt, megtanult magyarul, segítette őt a műtétek közben, a kórházi adminisztrációban és a szegények támogatásában. Tizennégy gyermeket hozott a világra. Értett ahhoz, hogy a férjét a zárkózottságából, a rossz hangulataiból kiemelje, hogy jó irányba alakítsa, segítse őt."

Coreth Mária Terézia alakja példaértékű volt akkoriban, és ma is az. A modern nő példája is ő, hiszen Isten útján járva, minden nap hitéből merítve jelenítette meg és tartotta egyensúlyban a családanya és a dolgozó nő kettősét. Amellett, hogy gyermekeit nevelte, jutott ideje arra is, hogy férje mellett lelki társként és a munkában is kiteljesedjen. E kiadvány célja, hogy szélesebb körben is megismertesse és kiemelje férje árnyékából e nagyszerű asszony alakját.

A Martinus.hu könyvajánló cikkét ide kattintva érhetik el. A Magyar Kurír tudósítását pedig ide kattintva találják meg.


Tudósítás a Szent Erzsébet-plébániatemplom felújításának első szakaszáról

A munkaterületet szeptember végén adtuk át a kivitelezőnek, és nagyjából két hete költöztünk vissza – mondta Kiss László esperesplébános, aki egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a hívek nevében hálás köszönetét fejezi ki a Körmendi Evangélikus Egyházközségnek, hiszen négy hónapon át az evangélikus templomba járhattak misére a katolikusok.

A felújítás első szakaszában megtörtént a templom átvágása, amire azért volt szükség, hogy a vizesedés megszűnjön. Emellett megvalósult a teljes elektromos hálózat cseréje is, amely már igencsak elavult, sőt balesetveszélyes is volt. A felújításnak azonban még koránt sincs vége, nagyon sok munkával kell még számolni a jövőben. Hátravan a templomon belül a sekrestye, a téli kápolna és a gyóntatófolyosó lapozása, kívül pedig zajlik a templom melletti vízelvezetés rendbetétele és az árkok betemetése. A külső és belső falak egy évig biztosan leverve maradnak, a száradás miatt. A déli ajtót nem használjuk, csak a lapozás befejezése után, a gyóntatófolyosóra pedig a templomon keresztül mehetnek a hívek. A téli kápolnát nagypénteken a szent sír megnyitásával vesszük majd használatba. A kórus alatti részt eredeti állapotába állította vissza a kivitelező. A lourdes-i kápolnát a falak kiszáradása után építjük vissza 90 fokkal elfordítva, vagyis így az előtérből nyílik majd. A nyitott boltívet pedig ráccsal zárjuk le – tette hozzá az atya.

A Vas Népe képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Az orvosok hercege – Boldog Batthyány-Strattmann László élete

Az orvosok hercege – Boldog Batthyány-Strattmann László élete című Kiss Stefán Mónika rendezte dokumentumfilm első premier előtti bemutatója 2022. december 8-án 18 órakor volt Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dísztermében.

A filmet január 23-án, hétfőn délután 5 órakor Szombathelyen is levetítették a Boldog Salkaházi Sára Technikum zsúfolásig megtelt termében. A dokumentumfilm érdekessége, hogy a hercegorvos leszármazottai készítették, életének helyszínein dédunokája kalauzolta a nézőket. Feltárult Dunakiliti, Köpcsény, Körmend, Felsőőrs, Németújvár lakóinak és tudományos szakembereinek múltidézése kapcsán a nemes életút. A film után beszélgetés volt a film készítőivel, a Batthyány család tagjaival. A Martinus.hu képes beszámolóját ide kattintva érhetik el.

A film teljes zenéjét a YouTube-on ide kattintva hallgathatják meg.

A film hivatalos bemutatója 2023. január 27-én volt Budapesten, melyről a Magyar Kurír képes tudósítását ide kattintva érhetik el. Ebben örömmel olvastuk, hogy Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke elmondta azt is, hogy idén számos vidéki helyszínen, közöttük Körmenden kívánják megismertetni a nagyközönséggel az 50 perces dokumentumfilmet.


Így készült a Szent beszélgetés

Nagyszabású felkérésnek tett eleget Kisléghi Nagy Ádám, a Vasi-Hegyhát erdejében viszszavonultan élő és alkotó Kossuth-díjas festőművész. Tizenhét négyzetméteres, Szent beszélgetés című olajképe a magyar kultúra napjától kezdve Budapesten a karmelita kolostor hangversenytermének falát díszíti.

A pályája elején Szőcén élő, a felsőberki Sarlós Boldogasszony iskolalakápolna oltárképét is megfestő művész a most elkészült festmény elkészítésére három évvel ezelőtt kapta a megtisztelő megbízást. Olyan hatalmas olajképet kellett terveznie, ami a karmelita kolostor – ma hangversenyteremként funkcionáló – egykori kápolnájának nyugati, azaz hátsó falát díszíti majd. Mindjárt tudta, hogy nem térhet ki a feladat elől, kötelessége megfesteni ezt a képet, hiszen a legnagyobb bűn a mulasztás, amikor nem teszünk meg valami jót, amit megtehetnénk. A Sacra Conversazione, azaz szent beszélgetés témát választotta vezérfonalnak.

Kisléghi a feltámadt Krisztust festette meg tizenöt üdvözülttel, a festő szívéhez legközelebb álló szentekkel a környezetében. Olyan alkotást képzelt el, ami idő és felekezetek fölötti, nincsenek glóriák, a feltámadt Krisztuson nem láthatók a sebek. A három éven át tartó alkotói folyamathoz a műtermet egy vasvári megürült iskolaépület tornatermében rendezték be.

A Vas Népe teljes cikkét ide kattintva érhetik el. A festményt végső helyén nagyobb méretben ide kattintva tekinthetik meg.


Szombathelyi Egyházmegye zarándoklata Rómába

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök Facebook-oldalán szeretettel hív mindenkit az útra:

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek!

Nagy örömmel adom hírül, hogy 2023. május 15-19. között Boldog Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából egyházmegyei zarándokutat szervezünk Rómába a Misszió Tours szervezésében. Terveink között szerepel a Szentatyával való találkozás a szokásos általános kihallgatás során, ahol egyrészt hálánkat fejeznénk ki a 20. boldoggá avatási évfordulóért, másrészt bejelenteném a Boldog feleségének, Coreth Máriának boldoggá avatási eljárásának elindítását. A zarándokútnak természetesen része lesz a katakombák, néhány nagy római bazilika és fontos történelmi emlék megtekintése is. A szállásunk a Szent István Házban és a Tamagno magyar zarándokházban van lefoglalva. Nagyon örülnék, ha minél többen tudnánk együtt zarándokolni, ezért buzdítom Egyházmegyénk papjait és híveit a részvételre. Legyen ez a néhány együtt töltött nap a szentjeinkért való közös hálaadás, a Szent Péter utódával való találkozás, a közös ima és testvérei együttlét ideje.

A találkozás reményében: János püspök

A részletes programot és tudnivalókat a Misszió Tours honlapján ide kattintva találják meg.


Boldog Batthyány-Strattmann László Liturgikus Emléknapja

Dr. Kovács Mónika, a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház I. belgyógyászat és infektológia osztályvezető főorvosa, valamint Szabó Imréné, a szombathelyi Markusovszky Kórház szemészeti műtősasszisztense vehette át idén A test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díjat január 22-én, a Szegények orvosa emléknapján Körmenden.

A Hercegorvos emberi nagyságát, kimagasló orvosi tevékenységét méltatta Bebes István, Körmend polgármestere, kiemelve, hogy Batthyány László nemcsak orvosi hivatásában igyekezett a legtöbbet adni betegeinek, hanem a hitéletben is igyekezett példát mutatni. Ezután a tavalyi egyik díjazott dr. Wolf Terézia osztotta meg gondolatait. Kitért rá, hogy amikor a gyógyító tevékenység véget ér, akkor a reményadás, vigasztalás erejével kell helyt állniuk az orvosoknak, ápolóknak szenvedő embertársaik mellett.

Szentmisével zárult az ünnep az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban. Szentbeszédében Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök idézte a Hercegorvos egyik levelét amelyben azt írta az orvosoknak, ápolóknak: mielőtt bemennél a kórterembe, a türelmetlenségedet hagyd az ajtón kívül. A betegekkel a legnagyobb együttérzéssel, részvétettel kell foglalkozni. A beteg ágya mellett legyen ott a csupa türelem, jóság, szelídség, együttérzés, a kímélet, idézte a segédpüspök, aki a szentmise végén Kiss László plébánossal imádkozott Boldog Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért.

A Martinus.hu képes tudósítását ide kattintva érhetik el. A Magyar Kurír cikkében a képeket ide kattintva nagyobb méretben is megtekinthetik. Fekete Szabolcs Benedek szentbeszédét ide kattintva hallgathatják meg.


Coreth Mária Terézia boldoggá avatásának elindítása

Miután a Bécsi Érsekség és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a szükséges engedélyeket 2022-ben megadta, 2023. március 19-én, Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulóján a Szombathelyi Egyházmegye az Eisenstadti Egyházmegyével együtt Güssingben elindítja Boldog Batthyány-Strattmann László feleségének, Coreth Mária Teréziának a boldoggá avatását. Coreth Mária szívből jövő, mély vallásossága és férje iránti nagy-nagy szeretete volt az, ami elindította Batthyány Lászlót az életszentség útján. Tizennégy gyermeket hozott a világra, asszisztált a férje műtétjeinél, segítette a szegényeket: legyen példaképe és égi pártfogója a feleségeknek, édesanyáknak!

Forrás: Van miért hálát adni – Dr. Székely János megyépüspöki szolgálatának 5 éve hallgathatják meg.

Ökumenikus imahét 2023

Január 15-én kezdődik a 2023-as Ökumenikus imahét. Az idei imafüzetet a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, amit a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honlapján ide kattintva érhetnek el és tölthetnek le. Az imahét körmendi programjait a Vasárnapi hirdetésekben találják meg.


Templomtakarítás

Nagyon szépen köszönjük a sok szorgalmas kezet, hogy időt szántak a templomra és segítettek visszarendezni, kitakarítani a templomot. Az Önök munkája is nagyon fontos, hogy minél előbb, igaz csak ideiglenesen is, de vissza tudjunk térni a plébánia templomba. A Körmendi Szent Erzsébet templom takarítása megtörtént. Köszönjük még egyszer az asszonyok, férfiak és gyerekek önzetlen munkáját, a jó Isten áldása kísérje életüket!

Január 19-én, csütörtökön az ökumenikus istentisztelettel vesszük ismét használatba templomunkat. 22-én vasárnap, Boldog Batthyány-Strattmann László ünnepén, este 6 órakor pedig mindenkit szeretettel hívunk és várunk a püspöki szentmisére!

Körmend város Facebook-oldalának képes tudósítását a templomtakarításról ide kattintva honlapunkon is megtekinthetik.


Ünnepélyes gyászmise XVI. Benedek pápa lelki üdvéért

"Aki hisz, soha nincs egyedül – sem az életben, sem a halálban." /XVI. Benedek/

Január 5-én, csütörtökön 18 órakor a Szentgotthárdi Nagytemplomban ünnepélyes gyászmisét mutat be XVI. Benedek pápa lelki üdvéért az Őrségi Esperesi Kerület papsága.

Imádkozzunk együtt Őszentsége lelki üdvéért a temetése napján!

Forrás: Plébániánk Facebook-oldala.Angol és spanyol nyelvű képes katolikus falinaptárak

A Catholic Extension, egy amerikai katolikus segélyszervezet a honlapján évről-évre ingyenesen is elérhetővé teszi képes katolikus falinaptárait. 2023-ban az angol nyelven elérhető naptárak témái: Ünnepek és szentek, az Isteni irgalmasság és az USA tájképei. A spanyol nyelvű naptár címe: Ó, Mária, anyám.

A naptárakat ide kattintva találják meg és tölthetik le pdf formátumban.
Friss hírek

Adventi naptár

Hírarchívum

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018