2024. július, B év


Dr. Székely János megyéspüspök felhívása folyamatos szentségimádásra

Az Úr Jézus arra tanít minket, hogy "szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni" (Lk 18,1). Azt mondta: "Kérjetek, és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek!" (Lk 11,9) Szent Pál pedig így bátorítja a Tesszalonikában élő keresztényeket: "Imádkozzatok szüntelenül!" (1Tessz 5,17-18). E szüntelen imára való felhívást szeretnénk életre váltani, amikor megszervezzük Egyházmegyénkben a folyamatos szentségimádást. Milyen jó lenne, ha Egyházmegyénkben minden nap minden percében a dicséret és a kérés szava szállna a Teremtő felé!

Kérem a lelkipásztorokat, a képviselőtestületeket, a plébániai közösségeket, a szerzetesi közösségeket és az Egyházmegye minden hívőjét, hogy plébánosukkal egyetértésben vállaljanak havi egy 24 órás szentségimádási napot, hogy Egyházmegyénkben soha ne hallgasson el a mi Urunk dicsérete, s elnyerhessük azon áldásokat, amelyeket az őt kérőknek tartogat!

A felhívás teljes szövegét vasárnapi hirdetésünk mellékleteként ide kattintva olvashatják el.


2024. június, B év


Rákos József újmiséje

Egyházközségünk június 22-én felszentelt papja, Rákos József június 30-án vasárnap délután 4 órakor tartotta meg újmiséjét a körmendi Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplomban. Isten áldása kísérje papi szolgálatában!

Jámbori Tamás képgalériáját Körmend város honlapján ide kattintva tekinthetik meg.


Egyházmegyei elismerések átadása

A Szombathelyi Egyházmegye főpásztora szeretné megbecsülését azzal is kifejezni, hogy időközönként egyházmegyei elismeréseket ad át az arra méltónak talált személyeknek. Az idei évben Dr. Székely János újabb tiszteletbeli kanonoki és apáti címet adományozott néhány paptestvérünknek a pappá szentelési szentmise végén.

Tiszteletbeli kanonoki címmel jutalmazta

  • A Szent Márton kultusz érdekében tett rengeteg fáradozásaiért Aigner Géza letenyei plébános atyát,
  • Kiss László körmendi plébánost, akinek hálás a külsőségeket kerülő, derűs természetéért, imádságos lelkületéért,
  • Odaadottsággal végzett buzgó lelkipásztori szolgálatáért, valamint a Szily János Látogatóközpont művészi berendezéséért és működtetéséért Dr. Perger Gyula atyát.

A hosszú ideje megüresedett dömölki címzetes apáti címet Wimmer Roland gazdasági helynök atyának adományozta, nem csak gazdasági, hanem sokkal inkább lelki ügyekben végzett odaadó fáradozásaiért.

A Szombathelyi Egyházmegye képes tudósítását ide kattintva érhetik el. Az elismerésben részesülőknek gratulálunk, szolgálatukra Isten áldását kérjük.


Papszentelés és kanonoki kinevezés

2024. június 22-én szombaton délelőtt a Sarlós Boldogasszony Székesegyházban Dr. Székely János megyéspüspök három társával együtt pappá szentelte a körmendi Rákos Józsefet, egyházközségünk tagját. A püspök atya a szentelendők fejére helyezte a kezét, kézrátétele által hívta a Szentlelket és adott küldetést a jelölteknek. Ezután valamennyi jelenlevő pap a szentelendők fejére tette kezét, ezáltal fogadták be őket a papi közösségbe. A papi kézrátételt a szentelési imádság követte, melyben a szentelő püspök a teremtőt kérte, hogy adja meg szolgáinak az áldozópapi méltóságot. Ezt követően Kiss László plébános atya és Nagy Gábor atya közreműködésével József atya felölthette a papi liturgikus viseletet, a papi módra viselt stólát és miseruhát. A szentmise az Eucharisztia liturgiájával folytatódott, amelyben az új papok első alkalommal mutatták be főpásztorukkal és paptestvéreikkel együtt a legszentebb áldozatot. A szentmise végén új papjaink újmisés áldásban részesítették a jelenlévő híveket.

Püspök atyával együtt kívánjuk József atyának: Isten tegye teljessé a jót, amit benned megkezdett. S kérjük Boldog Batthyány-Strattmann László közbenjárását is, segítse lépteidet, hogy őt követhesd a szentté válás útján.

A szentmise keretében a megyéspüspök atya megtisztelő kinevezéseket adományozott egyházmegyénk néhány papjának. Tiszteletbeli kanonok címet kapott Kiss László plébános is, akinek a püspök atya háláját fejezte ki a külsőségeket kerülő derűs természetéért és imádságos lelkületéért. A kinevezéshez szívből gratulálunk! Isten adjon neki kitartást, erőt és jó egészséget, hogy plébániánk híveit a Batthyány-család örökségéhez egyre inkább méltó, lelkes közösségé kovácsolja.

A Szombathelyi Egyházmegye képes tudósítását eredetiben ide kattintva, a Magyar Kurír feldolgozásában pedig ide kattintva érhetik el.


Területi és személyi változások egyházmegyénkben 2024. augusztus 1-jétől

Dr. Székely János megyéspüspök 2024. augusztus 1-jétől területi és személyi változásokat rendelt el a Szombathelyi Egyházmegyében.

A plébániánkat érintő területi átrendezés: Nemesrempehollós és Egyházashollós fília az Egyházasrádóci Plébániától a Körmendi Plébániához kerül.

Rákos József leendő újmisés paptestvérünk a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna plébániára kerül kápláni minőségben.

A további részleteket a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva olvashatják el.A szeretet gyümölcse a szolgálat – Tokár János előadása

A Batthyány Örökségközpont aulájában június 10-én Tokár János ferences plébános, házfőnök tartott előadást a KÉSZ Körmendi Csoportjának meghívására. A szeretet gyümölcse a szolgálat című gondolatmenetét szép számú hallgatóság kísérte figyelemmel. Szigeti Lajosné részletes képes beszámolóját a Körmendi Híradó június 17-i számában jpg formátumban ide kattintva érhetik el.


2024. május, B év


Nevelőszülői hálózat indul a Szombathelyi Egyházmegyében – Várják a jelentkezéseket

A vármegye nevelőszülői hálózatába kíván becsatlakozni a Szombathelyi Egyházmegye a Szent Család Nevelőszülői Hálózat elindításával. A tervekről csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót a Püspöki Palotában.

Fiatal kora óta szívén viseli az állami gondozásban élő gyermekek sorsát Dr. Székely János megyéspüspök, régóta hordozza magában a gondolatot, hogy az egyházmegyében elindítson egy nevelőszülői hálózatot. Dr. Székely János azt is elmondta: a Szent Család Nevelőszülői Hálózat elindításához tíz leendő nevelőszülőre lenne szükség, most is várják a leendő nevelőszülők jelentkezését.

A nevelőszülővé válás lelki részéről a megyéspüspök azt gondolja, egy elhagyott gyermek szívén óriási seb tátong, amit azzal, hogy nevelőszülőkhöz, egy családba kerülhetne, ha teljesen begyógyítani nem is, de enyhíteni lehet. A nevelőszülő szerinte nem csak ad, de kap is: rengeteg hálát, örömöt és szeretetet.

A Szombathelyi Egyházmegye teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


"Az aratnivaló sok..."

A Szombathelyi Egyházmegye szeretettel várja azon fiatal férfiak jelentkezését, akik a papságra éreznek hívást, és a Szombathelyi Egyházmegyébe kérik felvételüket. Jelentkezési határidő: május 31.

A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat a Magyar Kurír cikkében ide kattintva találják meg.


Tavaszköszöntés tánclépéssel

A sok éves hagyományhoz híven a Szent Erzsébet római katolikus plébániatemplom kertjében idén is pünkösdi kiskirályné járás követte a pünkösd vasárnapi szentmisét.

Tóth Anna tudósítását és Jámbori Tamás képeit Körmend város honlapján ide kattintva érhetik el.


Felföldi László Csíksomlyón: A megújulás ereje a közösség, forrása a családi asztal és az oltár

Május 18-án, pünkösd szombatján, a somlyói nyereg Hármashalom-oltáránál 12.30-tól mutatták be a fogadalmi nagybúcsú ünnepi szentmiséjét, melynek főcelebránsa és ünnepi szónoka idén Felföldi László pécsi megyéspüspök volt.

A Magyar Kurír teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Nehéz kérdések világos válaszok – "A kispapok titokzatos élete"

A szemináriumok világa zárt világ, kevesen ismerik pontosan hogy milyen az élet a falak mögött, hogyan képzik a kispapokat, milyen napirendjük és életük van. Ezért is különleges az az előadás, amelyet egy hatodéves növendék – immáron szentelésére váró diakónus –, Rákos József tartott a Szombathelyi Egyházmegye érdeklődői számára.

A 777 egyik cikkében fedeztem fel, hogy Rákos József újmisés papunk két hónapja, május 14-én még diakónusként tartott előadást a Szombathelyi Egyházmegye Nehéz kérdések világos válaszok sorozatában a kispapok titokzatos életéről.

A 777 tudósítását ide kattintva olvashatják el. Rákos József előadásának videóját pedig a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva tekinthetik meg.


Nyugdíjas kirándulás Bodajkra és Majkra

Május 15-én a nyugdíjas klub zarándoklatot szervez Bodajkra és Majkra. Részvételi díj 8.000 Ft. Jelentkezni a plébánián lehet a részvételi díj befizetésével.

Kedvcsinálónak ajánlok egy válogatást az elmúlt két évben készített képeimből, amit honlapunkon ide kattintva érhetnek el. (Ha valaki még több képet is megtekintene, a Klemeand 66 plusz túratérképemen a Bodajk és Majk települések melletti piros (2022) és sárga (2023) pöttyökre kattintva megteheti.)


Május a Szűzanya hónapja

Köszöntsük Égi Édesanyánkat május minden napján A májusi ájtatosság könyvecskéje segítségével, amit a Pázmány Páter Elektronikus Könyvtár honlapján ide kattintva érhetnek el.


Legyünk Isten országának építői – Egyházmegyei zarándoklat Pusztacsatáron

Idén Pusztacsatár adott otthont az évről évre várt egyházmegyei zarándoklatnak. Több mint ezren vettek részt a programon.

A Szombathelyi Egyházmegye honlapjának képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Pusztacsatári zarándoklat – Közlemény

Kedves Hívek!

Köszönöm a jelentkezéseket a pusztacsatári gyalogos zarándoklatra. Több jelentkezőt sajnos már nem tudunk fogadni.

Május 1-én indulás reggel 6 órakor az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplomtól, előtte 3/4 6-tól gyülekező. A táv 13,7 km. Láthatósági mellényt szeretnék kérni, mivel forgalmas út mellett haladunk. Ahogy a szlogen mondja: "Nem elég látni, látszani is kell!"

Mindenkinek szép hétvégét, jó felkészülést kívánok! Buda Brigitta, szervező

Forrás: Plébániánk Facebook-oldala


2024. április, B év


A templom kövei a kegyelem erejét sugározzák – Megáldották a felújított jáki templomot

Székely János szombathelyi megyéspüspök megáldotta a felújított jáki Szent György-templomot április 21-én, vasárnap délelőtt. A szentmise végén átadták a legjobb műemléki helyreállításért járó ICOMOS-díjat, és végső nyughelyére helyezték az alapító Jáki Nagy Márton földi maradványait. Az eseményen részt vett Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

A Magyar Kurír teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Plébániai Esték – Vendégünk volt Császár István és győri papnövendékek

Április 19-én, pénteken este 7 órakor folytatódott a Plébániai Esték sorozatunk a plébánia közösségi házában. Meghívott vendégeink Császár István a győri papnevelő intézet spirituálisa, lelkiigazgatója, valamint Grafl Ákos ötödéves és Szalai Márton első éves papnövendékek voltak. Őket kérdezte Kiss László plébános úr hivatásról, elhívásról, vallásosságról, szemináriumi létről.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.
Frissítés: Császár István atya utólagos kérésére, miután már feltettem a honlapra is, a tudósítást a Facebook-oldalról teljes egészében eltávolították. Viszont én úgy ítéltem meg, hogy kár lenne a teljes anyagot veszni hagyni, mivel a két kispap nagyon értékes, szívből fakadó, hivatásébresztő gondolatokat osztott meg velünk. Ezeket a fiataljaink által olvasva, talán jövőre vagy pár év múlva több lakója lehet a győri szemináriumnak is. Ezért a Császár atyára vonatkozó rész, az általa mondottak kihagyása után újra elérhetővé tettem a tudósítást a kispapok tanúságtételeivel. Nem értem Császár atya döntését, hiszen szó szerint az szerepelt a tudósításban, amit a Plébániai estén a nyilvánosság előtt elmondott. Bár számítani is lehetett volna rá, hiszen korábban már egy ünnepi szentmisénken elmondott prédikációjának leiratát is eltávolíttatta. Holott a Szombathelyi Egyházmegye honlapjáról is rengeteg szentmise teljes videófelvétele nyilvánosan elérhető. Klement András honlapszerkesztő


Székely János püspök ünnepélyesen megáldja a felújított jáki templomot

Befejeződtek a jáki Szent György-templom külső és belső helyreállításának, restaurálásának több évig tartó munkálatai – mondta el az MTI-nek április 12-én Sarkadi Márton építész, a Szombathelyi Egyházmegye projektvezetője. A felújított templomot április 21-én, vasárnap, a 10 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Székely János szombathelyi megyéspüspök.

A Szombathelyi Egyházmegye és Ják Község Önkormányzata a jáki Szent György-templom április 21-i megáldásával kapcsolatban tájékoztatást tett közzé, a következő információkkal:

A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét megtiszteli jelenlétével Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke. Az esemény kiemelt jellege miatt a templomdombon korlátozottan állnak majd rendelkezésre parkolók. Kérik a település lakóitól, hogy akinek egészségi állapota megengedi, erre a szentmisére gyalog vagy kerékpárral jöjjön. Akik Jákról vagy távolabbról gépkocsival érkeznek, azoknak a település egyéb helyein – így például a faluközpontban, az óvoda környékén, a temetőnél vagy az önkormányzati étkező mellett – lesz lehetséges a parkolás. A templomot és környékét a szentmisét megelőzően biztonsági átvizsgálásnak vetik alá. Ennek okán a templomkertbe és a templomba csak 9 órától lesz lehetséges a belépés.

Körülbelül 9.45-kor a templom déli kertjébe vezető Folnay-kaput lezárják az érkezők elől, ettől az időponttól a templomba sem lehet már bemenni. Akik ezt követően érkeznek, a lépcsőn vagy a "szekérút" melletti nagykapun tudnak a kertbe bemenni. A templomon kívül a kertben kivetítést és hangosítást biztosítanak a szervezők. Az ünnepnapon – a szentmisét követően 16 óráig – díjtalanul körbesétálható és megtekinthető a felújított templom és a kápolna. Ják Község Önkormányzata a helyi civilekkel, az egyházközséggel és a Karitasszal összefogásban pogácsával és frissítőkkel szolgál a vendégeknek.

A Szombathelyi Egyházmegye és Ják Község Önkormányzata mindenkit szeretettel hív a felújított Szent György-templom püspöki szentmisével történő megáldására.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


Nyitott kapuk napja a Brenner János Hittudományi Főiskolán

A Brenner János Hittudományi Főiskola a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében ismételten megrendezi a civil képzéseken a nyitott kapuk napját a győri és a szombathelyi képzési helyszíneken.

További részleteket a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva olvashatnak, a plakátot pedig ide kattintva érhetik el.


Beiratkozás a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába a 2024/2025-ös tanévre

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat és a szükséges dokumetumokat Körmend város honlapján ide kattintva érhetik el.


Élet a Szentlélekben – Pete Polgár Máté előadása Körmenden

Április 15-én KÉSZ előadás volt a színház aulájában. A meghívott előadó Pete Polgár Máté rédicsi plébános volt. Előadásának címe: Élet a Szentlélekben.

Máté atya a Galata levél 5, 22-23 alapján fejtette ki a kilenc gyümölcs által, olykor humorosan de mindenkor érthetően, a Szentlélekben való életet. "A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás."

Köszönjük Máté atyának a példákkal alátámasztott tanítását. Az ajándékokat. A jó Isten áldása kísérje élete minden napján!

Forrás: Plébániánk Facebook-oldala

Szigeti Lajosné részletes képes beszámolóját a Körmendi Híradó április 22-i számában jpg formátumban ide kattintva érhetik el.


Vallomások Boldog Brenner Jánosról

Legyetek szeretettel: Vallomások Boldog Brenner Jánosról címmel tartott előadást március 18-án Körmenden, a Faludi Ferenc Könyvtár olvasótermében Bodorkós Imre szentgotthárdi plébános.

A Körmendi Híradó cikkét jpg formátumban ide kattintva érhetik el.


2024. március, B év
Nagypénteki keresztút a Rába töltésen az alsóberki keresztig

Nagypénteken este 6 órakor kezdődött a Jézus szenvedésére és halálára emlékező szertartás. A szertartásban a kórus elénekelte a János passiót, hódolat volt a kereszt előtt, majd a hívek szentáldozáshoz járulhattak. A szertartás után indult a keresztúti ájtatosság a Rába töltésen az alsóberki keresztig. Az imádságot a családcsoport vezette. Hála Istennek, nem csak nagy szél volt, hanem sokan végig is jártuk Jézus útját. Váljék mindnyájunk lelki üdvére! A képeket és a hangosítást köszönjük Köbli családnak, Laurának és Csabának.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.

Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes március 15., az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 176. évfordulója alkalmából állami kitüntetéseket adott át március 14-én Budapesten, a Karmelita kolostor épületében.

A miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adta át mások mellett Dr. Soós Viktor Attila egyháztörténésznek, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Történettudományi Intézete oktatójának a 20. századi magyar történelem és egyháztörténet területén végzett kiemelkedő kutatói-oktatói munkája elismeréseként.

Gratulálunk a kitüntetéshez, további eredményes és sikeres munkát kívánunk! A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Tájékoztatás a Szent Család Nevelőszülői Hálózat létrehozásáról

A Szombathelyi Egyházmegye látva a sok-sok család nélkül felnövő, szeretetre és befogadásra vágyó gyermek szenvedését, létre kívánja hozni a Szent Család Nevelőszülői Hálózatot.

A további részleteket a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva érhetik el.

2024-ben megkezdődik a rendszer kiépítése, amelynek leglényegesebb elemét a megfelelő személyek, szülők megtalálása jelenti. Kázár Szilviát kérte fel dr. Székely János megyéspüspök a rendszer kiépítésére, vezetésére. A vele készített interjút, melynek címe Elfogadás és szeretetre nyitott szív, és amelyben a lehetőségekről, a feladata szépségéről beszélgettek, egyházmegyénk honlapján ide kattintva olvashatják el.

A győri Könnyező Szűzanya búcsúünnepe

A Vérrel Könnyező Szűzanya búcsúünnepét hagyományos módon, zarándokok részvételével tartották meg március 16 – 17-én a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Ünnepi szentmisét celebrált szombaton Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát, vasárnap Veres András győri megyéspüspök.

Szombaton került sor a lelkipásztorok és szüleik zarándoklatára. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődött, melynek főcelebránsa Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát volt.

A hívek zarándoklatát szombaton délután 17.20-kor rózsafüzér imádság nyitotta meg. Este 6-kor, 10-kor és az éjszakai virrasztást követően vasárnap reggel 6-kor, a könnyezés órájában is volt szentmise. 10 órakor kezdődött a püspöki szentmise, melynek főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök volt. Ezt követően délben is volt szentmise, majd délután 2-kor került sor a zarándokok búcsúztatására.

"Győrben Vérrel Könnyezett Szűzanya, Béke Királynője, könyörögj értünk!"

Az eseménysorozat plakátját ide kattintva, a Magyar Kurír cikkeit pedig ide és ide kattintva érhetik el.

Új életben járjunk – Nézz tükörbe Ferenc pápával a húsvéti gyónásod előtt!

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg március 8 – 9-én a "24 óra az Úrral" elnevezésű ájtatosságot Ferenc pápa szándékára, amely idén az imádság évének keretébe illeszkedik. Témája: Új életben járjunk.

A húsvéti szentgyónásra való felkészüléshez készített lelki tükröt a Magyar Kurír honlapján ide kattintva érhetik el.

A Pesti Ferencesek honlapján további személyre szabott lelki tükrök is szerepelnek, melyeket ide kattintva találhatnak meg.

Elevenné tenni a múltat – Interjú Soós Viktor Attilával, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjával

Az Új Ember 2024. március 3-i számában jelent meg Soós Viktor Attilával, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjával, melyet a Magyar Kurír március 8-án közölt.

Tíz évvel ezelőtt hozta létre az Országgyűlés a Nemzeti Emlékezet Bizottságát (NEB). A kutatókból, szakértőkből álló szervezet célja "a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzése, a kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása".

A Kádár-korszakban van egy határ, valamikor a hatvanas években: a '61-es nagy egyházi perek után már a püspökökkel állíttatják félre azokat a papokat, akik nem tetszenek a rendszernek. A békepapok szerepe is erre az időre kristályosodik ki. Fontos mérföldkő, amikor a magyar állam részleges megállapodást köt a Szentszékkel 1964-ben, ám a szerzetesek elleni perek csak ezután indultak. Kádárék egy idő után egyfajta kompromisszumra törekedtek az egyházakkal kapcsolatban, részben azért, mert elfogytak a püspökök. Az állami hozzájárulást ezt követően csak olyan püspökök kinevezéséhez adták meg, akik nem álltak szemben az állammal.

A teljes interjút a Magyar Kurír honlapján ide kattintva érhetik el.

Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

2024. április 23-25. között nemzeti zarándoklat lesz Rómában, Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján. A zarándoklat mindhárom napján lesz magyar nyelvű szentmise valamelyik nagy római bazilikában.

A magány sok idős ember életében keserű valóság, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai, ahogyan erre a Szentatya is többször figyelmeztet. Ezért a püspökök testülete úgy döntött, hogy az MKPK Családbizottsága szervezésében időspasztorációs képzést indít. Az általuk képzett mentorok feladata többek között az lesz, hogy kis közösségeket, programokat szerveznek helyben, egyházközségi szinten.

A Magyar Katolikus Egyház honlapjának teljes tudósítását ide kattintva érhetik el.

2024. február, B év

Plébániai esték: Vendégünk volt Pados Benjamin tanár

A Plébánia Esték című rendezvényünk februári vendége február 23-án Pados Benjamin lelkes középiskolai történelem tanár volt. Benjamin a pedagógusi hivatása mellett a Szalézi Plébánia aktív munkatársa, valamint a ministráns közösség vezetője is. Az előadás témája: Fiatalok a cselekvő hitben, mikre mozdulnak a fiatalok?

Benjamin az előadás első felében röviden bemutatta Don Bosco Szent János életét, majd kitért a szombathelyi Szalézi templom közösségi életére, a nyári táborokra, ministráns közösségre.

Benjamin életére a Jó Isten végtelen áldását kérjük, hogy a megkezdett munkát, amit a fiatalokért, egyházért tesz gyümölcsözően tudja továbbra is végezni! S majd egykor örömmel adhasson hálát, hogy a rábízott feladatot elvégezte. Don Bosco pártfogása őrizze élete minden napját!

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.

Rákos József papnövendék fél évre bekapcsolódott a zalaegerszegi kertvárosi plébánia életébe és közösségébe

A körmendi születésű Rákos József diakónus a győri szeminárium 6. éves papnövendéke. A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia hívei 2022. nyarán ismerkedhettek meg vele, amikor egy hónapos gyakorlatát ezen a plébánián töltötte. Majd egy év múlva, a fél éves nagy gyakorlatára ismét Zalaegerszegre, a Kertvárosba küldte őt Székely János megyéspüspök. Rákos József atya fél éves gyakorlata során szolgált az oltár körül, gondolatokat ébresztő prédikációival tanította a híveket, bekapcsolódott a plébánia életébe, megismerkedett az itt élő emberekkel, és az itt működő közösségekkel, részt vett a plébániához tartozó iskolákban a hitoktatásban, és Istenről beszélt a bérmálkozó fiataloknak, és a Gondviselés szociális otthon lakóinak.

Rákos József diakónussal a Mária Rádióban elhangzott interjút ide kattintva hallgathatják meg. A Szombathelyi Egyházmegye képes tudósítását ide kattintva érhetik el.

Húsvéti készület – Nagyböjti lelki naptár 2024

Február 14-én, Hamvazószerdán megkezdődik a húsvéti készület ideje, a nagyböjt. A Ferencesek idén is elkészítették hagyományos lelki naptárukat, melynek idei jelmondata: "A nagyböjt alázatos önmagunkba és mások felé való fordulás. Az üdvösség nem a dicsőségbe vezető felemelkedés, hanem a szeretetért való alászállás." (Ferenc pápa) A lelki naptár idézetei Thomas Merton: A csend szava című könyvéből valók.

A nagyböjti lelki naptárat Pdf formátumban ide kattintva tekinthetik meg és tölthetik le.

A Gödöllői Szentháromság-templom keresztútjának fotóit 2023 nyarán készítettem, az eredeti képeket ide kattintva találhatják meg. Az amerikai St. Raphael Catholic Church, Naperville, Illinoisj számára készített keresztút képeinek forrása: https://www.kohvarillaguild.com. A Pázmány Páter Elektronikus Könyvtár Keresztút gyűjteményét ide kattintva érhetik el és tölthetik le.

Szűz Mária lourdes-i jelenése – A betegek világnapja

1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette Soubirous-nak megjelent a Szűzanya. A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott hatalmát. Lourdes világhírű zarándokhely lett, ahova milliók zarándokolnak el engesztelni és gyógyulásért vagy megnyugvásért imádkozni. A megmagyarázhatatlan gyógyulások száma sok ezer, ebből hetvenet ismer el az Egyház csodás gyógyulásnak. A lelki gyógyulások száma felmérhetetlen. Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 11., a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja legyen a betegek világnapja. A világnap célja, hogy "Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését".

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia betegek világnapjára kiadott körlevelét és Bíró László püspök atya szavait és tanúságtételét pedig ide kattintva érhetik el. A Linkek oldalunkon három szép lourdes-i videót is megnézhetnek, ill. itt a lap fejlécében nyomon követhetik az állandó élő közvetítést is.


Mikor készült Coreth Mária Terézia "menyasszonyi" képe?

Honlapunk Batthyányak és a Coreth Mária Terézia Imaszövetség oldalának megújítása közben sokat kutatgattam a könyveim között és az interneten. Többször találkoztam Coreth Mária Terézia egyik legismertebb képével, amit a körmendi Szent Erzsébet templomban is szoktunk látni kinagyítva ünnepi szentmiséken. Néhány helyen az 1910-es évek anyagai között szerepelt, mások viszont menyasszonyi képként említették. Coreth Mária Terézia boldoggá avatása előtt próbáljuk meg kideríteni, mi is az igazság a kép eredete körül. Első ránézésre valóban úgy tűnik, mintha menyasszonyi kép lenne. De akkor miért nem fehér? S miért nincs közös esküvői képük Batthyány Lászlóval? Tudjuk, hogy az eljegyzés után alig maradt idő a háromszori kihirdetésre és az egyéb előkészületre az 1898. november 10-i esküvő előtt. A szervezést Coreth Mária Terézia nehéz körülmények között élő édesanyja végezte, édesapja és László szülei nem éltek már. Talán ezért nem is készültek reprezentatív esküvői képek.

Madame D'Ora, eredeti nevén Dora Kallmus 1881-ben született és 1907-ben alapította meg fényképész stúdióját Bécsben. Ez a stúdió jegyzi a Sport & Salon újság 1912-es címlapján szereplő "menyasszonyi" képet. De vegyük csak szemügyre a képet Coreth Mária Terézia többi képével együtt. A menyasszonyt testvére, aki koszorúslány volt az esküvőn, nagyon karcsúnak írta le, ami az 1890-es években készült képeken feltűnően látszik is, ezen a képen viszont már nem annyira. Az arca is jó pár évvel érettebbnek tűnik a "menyasszonyi" képen, és biztosan nem közel 20 évvel fiatalabbnak, mint a következő, Ödönnel közös képén, amely IV. Károly megkoronázása idején készült. Érdekes, hogy ezen a képen is ugyanazt a nemesi tiarát viseli és a kép szintén Madame D'Ora stúdiójában készült. Sőt, én nagyobb különbséget látok az 1895-ös és a "menyasszonyi" kép között, mint a "menyasszonyi" és akár az ezüstlakodalmas kép között is. Mindezek alapján úgy gondolom, hogy a "menyasszonyi" kép biztosan 1907 után, nem sokkal az 1912-es címlap előtt készülhetett. (Klement András)


Testvériesebbé tenni a világot – Afrika-hét kezdődött Körmenden

Február 5-én a körmendi Battyhány-iskolában tartott megnyitóval kezdetét vette az idei Mindannyian testvérek című Afrika-hét. Idén a kongói Kabinda városában egy óvoda és egy iskola felújítására, valamint motorok vásárlására gyűjtenek pénzt.

Kiskós Kitti, az intézmény igazgatója bevezetőjében hangsúlyozta: hatalmas megtiszteltetés, hogy 2024-ben az Afrika témahét megnyitójának helyszíne a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola, amelynek fenntartója 2021 szeptembere óta a Szombathelyi Egyházmegye. Az iskola diákjai műsorral készültek az alkalomra: a kórus Németh Zsuzsanna vezetésével énekelt, majd hat afrikai gyerek életét mutatták be a tanulók, a felkészülést Sára nővér segítette.

A szombathelyi Egyházmegye honlapjának képes tudósítását ide kattintva, a Vas Népe cikkét pedig ide kattintva érhetik el.

Aki támogatni szeretné az afrikai kezdeményezést, a Szent Márton Köpenye Alapítvány számlaszámára fizethet be egy neki tetszőleges összeget. Bankszámla száma: 11747006-27260324. Az alszámla megnevezése "Mindannyian testvérek".


2024. január, B év – Békés, boldog új évet kívánunk!


Az élet érték! – Életvédő hetek a Szombathelyi Egyházmegyében

2024 első negyedévében a Szombathelyi Egyházmegyében különös hangsúllyal szeretnénk imádkozni és tanúságot tenni az élet értékéről. Szeretettel hívjuk az egyházmegye híveit, hogy közösen imádkozzunk az életért Dr. Székely János megyéspüspök atya gondolataival. Az imádság elektronikusan a mellékletben, papír alapon a Pasztorális Irodában elérhető.

Január-április között fogadjuk a Meg nem született gyermek szobrát az Egyházmegye plébániáin. A fogadás menetrendjét a plakáton, további részleteket és imádságokat a plakáton, ill. a január 28-i hirdetésünk mellékletében ide kattintva olvashatnak.
A szobor fogadása január 15-én, hétfőn 18 órakor püspöki szentmise keretében történt meg a szombathelyi Székesegyházban.
A szentmise videóközvetítését a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva érhetik el.

A szobor január 31-én szerdán érkezett plébániatemplomunkba. Az abortuszok áldozataira emlékeztet, és imádságra és engesztelésre hív mindazokért, akik ebben érintettek. Február 6-án, kedden délután 3 órakor imaórát tartunk a szobránál. A szobrot szerda délelőtt viszik tovább templomunkból.

Február 22-25. között Ne félj, nem ítéllek el címmel magzatvesztők számára lesz lelkigyakorlat Szombathelyen. Részletek a plakáton.


Idén január 21-én kezdődött az ökumenikus imahét

Az ökumenikus imahetet világszerte minden év január harmadik hetében rendezik meg. A rendezvénysorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei közösen imádkozzanak a keresztények egységéért.

Az imahét jelmondata: "Szeresd az Urat, a te Istenedet... és felebarátodat, mint magadat." (Lk 10,27)

A 2024-es ökumenikus imahét anyagát az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport állította össze.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva, az imaheti füzetet pedig ide kattintva érhetik el.

Körmend városában a következő imaalkalmak voltak:

  • Január 24. szerda: evangélikus templom, igét hirdetett Járfás Ádám diakónus.
  • Január 25. csütörtök: református templom, igét hirdetett Benedek János evangélikus lelkész.
  • Január 26. péntek: katolikus templom, igét hirdetett Szabadi István református esperes.
Mindhárom nap az istentiszteletek este 6 órakor kezdődtek.

Plébániánk Facebook-oldalának képes beszámolóját ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


"Test és lélek orvosa – Boldog Batthyány László díj" idei kitüntetettjei

A "Test és lélek orvosa – Boldog Batthyány László díj" idei díjazottja Dr. Berdál Mária celldömölki főorvosnő és Brodorics Tamásné, Erika plébániai közösségünk tagja lett. Szívből gratulálunk élethivatásuk elismeréséhez!

A Martinus.hu képes tudósítását ide kattintva tekinthetik meg, ezt a Magyar Kurír is átvette, amit ide kattintva találnak meg. A Vas Népe részletes beszámolóját ide kattintva, a Vaskarika cikkét és képgalériáját pedig ide kattintva érhetik el.

Az alábbi videókban megtekinthetik Bebes István polgármester úrnak A test és a lélek orvosa díj átadóján elmondott beszédét, meghallgathatják dr. Kovács Mónika tavalyi díjazott gondolatait és újranézhetik Fekete Szabolcs Benedek püspök atyának az ünnepi szentmisén tartott szentbeszédét. (A videók a jobb alsó négyzetre kattintva teljes képernyős módban tekinthetők meg.)


Ferenc pápa megnyitotta az imádság évét

Január 21-én a Szentatya a vatikáni Apostoli Palota ablakából mintegy húszezer hívővel és zarándokkal együtt imádkozta el a déli Mária-imát, az Úrangyalát. Az evangéliumról szóló elmélkedése után meghirdette az imádság évét, mely arra szolgál, hogy segítsen bennünket felkészülni a 2025-ös szentév gyümölcsöző megélésére.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


A Zaol-podcast vendége volt Pete Polgár Máté atya

A fejlődésről és újrakezdésről szólnak a rédicsi plébános regényei, novellái.

Pete Polgár Máté Körmenden született, 2014-ben szerzett teológiai diplomát. Zalaegerszegen, a Mária Magdolna-plébánián volt káplán két évig, majd Szentgotthárdon és Szombathelyen szolgált, s a Boldog Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium lelkésze, hittanára és egyben püspöki referense volt.

Személyes kudarcokról, a papi pálya szépségeiről, kihívásokról, a lelkiismereti szabadságról is szót ejtett a Zaol-podcast legutóbbi adásában. Emellett arra voltunk kíváncsiak, hogyan fogadták egyházi és világi körökben kalandregényeit, novelláit, melyek legtöbbször multikulturális környezetben játszódnak és a személyiségfejlődésről szólnak.

A Zaol.hu cikkét és videóját ide kattintva érhetik el.


Mindenkinek krisztusi szeretetben megélt, örömteli, vidám, békés új esztendőt kívánunk! Isten akarata teljesedjen be életünkben!


2024-es Római katolikus falinaptárak

A Szent Maximilian Kiadó 2024-es egylapos Római katolikus falinaptárát Ferenc pápa fényképével és gondolataival a Fehér Kegytárgy honlapon, közvetlenül ide kattintva pdf formátumban nagy méretben is megtekinthetik és letölthetik.

Az Ecclesia Szövetkezet két falinaptárát pedig szintén a Fehér Kegytárgy honlapon, közvetlenül az alábbi képekre kattintva érhetik el.

Egy nagyon szép és érdekes angol nyelvű, kör alakú liturgikus naptár található a SACCO Company honlapon is, a A Kegyelem éve 2024 Liturgikus naptára. A naptárat ide kattintva jpg formátumban nagy méretben közvetlenül is megtekinthetik és letölthetik.


Angol és spanyol nyelvű képes katolikus falinaptárak

A Catholic Extension, egy amerikai katolikus segélyszervezet a honlapján évről-évre ingyenesen is elérhetővé teszi képes katolikus falinaptárait. 2024-ben az angol nyelven elérhető naptárak témái:

  • Ünnepek és szentek: hagyományos témájú naptár, minden hónapban egy ünnephez vagy szenthez kapcsolódnak a képek.
  • Apostoli Hitvallás: különleges naptár, egy 12 hónapos katekézis, az Apostoli Hitvallás mondatait illusztrálják a műalkotások.

A naptárakat ide kattintva találják meg és tölthetik le pdf formátumban.
Friss hírek

Adventi naptár

Hírarchívum

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018