2021. december, C év


Aprószentek – Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni

Azokra a gyermekekre emlékezünk december 28-án, akiket Jézus születése után öletett meg Heródes a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király miatt, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát.

A Magyar Kurír cikkét ide kattintva olvashatják el.


Szent János apostol és evangélista

December 27. János apostol, a szeretett tanítvány ünnepe. Csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a teológiai gondolkodás mélysége tekintetében. Jánosé a nagy szó: Isten a szeretet.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva találják meg.


Plébániánk ministránsai

Köszönjük az ünnep alatti szolgálatot a ministránsoknak, énekkaroknak, minden segítőnek.

A karácsonyi díszbe öltözött templomunkban Szent Család vasárnapján, a délutáni szentmisén szolgálatot teljesítő ministránsokról készült képeket Plébániánk Facebook-oldaláról átvéve ide kattintva honlapunkon is megtekinthetik.


A Szent Család: Jézus, Mária és József

A Szent Család az a család, melyben a megtestesült Ige földi életének legnagyobb részét töltötte; a családi élet mintaképe. 1969 óta karácsony nyolcadában ünnepeljük.

A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.


Élő ünnepi szentmise-közvetítések

A Pannonhalmi Főapátság YouTube-csatornája élőben közvetíti a Pannonhalmi Bazilikából a karácsonyi ünnepkör több szentmiséjét, Szent János ünnepén napközi imaórát és boráldást, december 31-én pedig Mária, Isten Anyja ünnepének I. vesperását is. Az ünnepi liturgikus eseményekbe így ide kattintva azok is bekapcsolódhatnak, akik személyesen nem tudnak részt venni rajtuk.

A Szombathelyi Egyházmegye YuoTube-csatornája által élőben közvetített szentmiséket pedig ide kattintva találják meg.


Pásztorjáték és jóság szaloncukrok

December 24-én délután 3 órakor elkezdődött a szokásos Jézuska várás a városi színházteremben. 15:00 órakor Kiss László esperes plébános úr köszöntötte a nézőket. A Pásztorjátékot a helyi iskolák tanulói játszották el. A szép előadás után plébános úr mindenkit hívott és várt a Plébániatemplomba, ahol megnézhették a gyönyörűen felújított Betlehemet és mindenki, kicsi és nagy megkaphatta a jóság szaloncukrokat.

A ma megszületendő kis Jézus békéje, öröme ragyogja be az ember szíveket!

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Elkészültek plébániánk 2022-es falinaptárai

Plébániánk templomainak képeiből válogatva elkészült plébániánk 2022-es képes névnapos, ill. képes névnapos és liturgikus falinaptára is. Ezeket a naptárakat további naptárakkal együtt Pdf formátumban a Programok menüpont alatt a Naptáraknál érhetik el (ahol a képes névnapos naptárak 2035-ig megtalálhatóak), vagy közvetlenül is megtekinthetik és letölthetik, ill. ki is nyomtathatják a következő hivatkozásokra kattintva:

Adventi kórusmuzsika a plébániatemplomban

December 19-én, vasárnap délután 4 órakor Körmenden a Szent Erzsébet Plébániatemplomban karácsonyváró hangversenyt ad a Városi Vegyeskar és a körmendi általános iskolák énekkarai. A műsorban többen szavalattal is szerepelnek és megcsodálhatják Sabáli Anna fuvolajátékát is. A fellépők és közreműködők teljes listáját a hangverseny plakátján tekinthetik meg, amit Körmend város honlapján ide kattintva érhetnek el.

A hangverseny képeit, Jámbori Tamás művészi fotóit Körmend város honlapjának képgalériájában ide kattintva tekinthetik meg.


Plébániai esték: Császár István püspöki helynök plébániánkon

December 17-én, pénteken este 7 órakor a plébánia közösségi házában folytatódott a Plébániai esték sorozat. Az idei utolsó meghívott vendégünk Császár István püspöki helynök úr, székesegyházi plébános volt.

Köszönjük, hogy ellátogatott közénk és Kiss László plébános atya kérdéseire őszintén válaszolva betekintést engedett hivatása történetébe, mindennapi de unalmasnak egyáltalán nem mondható életébe. Papságának az első 12 éve itt zajlott Körmenden, ahol sok szép, de fájdalmas, megrázó dolog is történt. Innen püspök atya kollégiumi lelkésznek, majd kámoni plébánosnak nevezte ki. Immár 10 éve Székesegyházi plébános, ezen kívül 12. éve általános helynök.

István atya szájából az este folyamán többször is elhangzott, mikor egy-egy újabb állomáshoz ért a hivatása: "ott sem csináltam kirívó dolgokat, tettem, amit tennem kellett". Éppen ezért szeretjük őt ennyire, mert nem a nagy dolgokra figyelt, hanem az Egyetlenre, az Igazira, hogy Hozzá vezessen minket. Személy szerint én is köszönöm a 12 évet, hogy vezetett minket, hogy törődött velünk, segített minket. Isten áldása tegye teljessé a jót, amit megkezdett benne!

Köszönjük, hogy nem érkezett üres kézzel. Immár nekünk, körmendi híveknek is van Brenner-ereklyénk.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Boldog Brenner János ünnepe

Boldog Brenner János áldozópap vértanúsága előtt tisztelegtünk december 11-én szombaton, halálának 64. évfordulója alkalmából. A Magyar Kurír cikkét Brenner János életútjáról és vértanúságáról ide kattintva olvashatják el.

A Szombathelyi Székesegyházban délelőtt 10 órakor kezdődött az egyházmegye központi megemlékezése. A szentmise főcelebránsa volt és szentbeszédet mondott: Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök. A szentmise közvetítését a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva tekinthetik meg.

Sötétedéskor kezdődött vértanúságának helyszínén az Éjszakai zarándoklat Boldog Brenner János nyomában című ünnepi eseménysorozat, melynek plakátját ide kattintva érhetik el. A Vas Népe képes tudósítását pedig ide kattintva olvashatják el. Fazakas Z. Márton OPraem csornai apát Rábakethelyen elmondott szentbeszédét ide kattintva érhetik el, Dr. Székely János megyéspüspöknek a Jó Pásztor-kápolnánál megfogalmazott gondolatait pedig ide kattintva tekinthetik meg.


Megjelent Pete Polgár Máté Adventi séták című könyve

A Körmendi Híradó 2021. december 10-i adventi számában olvashatunk egy cikket Jó úton: vágy az igazságra és az önzetlen szeretetre címmel Pete Polgár Máté legújabb könyvének megjelenéséről. Pete Polgár Máté az adventi időszakra, a karácsonyra hangol új kötetével, melynek címe: Adventi séták. Az Adventi séták egy teljesen új stílusú kötet tőlem, amely tizenöt elbeszélést tartalmaz. Olyanokat, amelyek segítenek ráhangolódni az adventi időszakra és a karácsonyra. A könyv az ünnep értékét helyezi a középpontba – mondta a körmendi születésű szerző, aki jelenleg Szombathely szentkirályi városrészének plébánosa.

A kötetben minden novella egy idézetre épül. Az elbeszélések után pedig az életrevaló diák imáját olvashatjuk. Összegzésül a zárszóban Pete Polgár Máté kifejti: Ha valamiképpen elkezdtünk vágyakozni az igazság, az önzetlen szeretet után, akkor már jó úton vagyunk. Akkor megérte a séta, közeledve karácsony felé.

A teljes cikket megtalálják a Körmendi Híradó december 10-i számában, amit pdf formátumban Körmend város honlapján ide kattintva érhetnek el. A könyvet a Martinus Kiadó honlapján ide kattintva rendelhetik meg.


Új szakképző intézményt alapított a Szombathelyi Egyházmegye

Boldog Salkaházi Sára Technikum néven új szakképző intézményt alapított a Szombathelyi Egyházmegye, jelentették be sajtótájékoztatón. Az intézmény Szombathelyen, a volt Püspöki Általános Iskola épületében működik majd. 2022. szeptember 1-jén indul a tanítás. Technikumi és szakképző iskolai szakmai oktatást indítanak az iskolában. Oktatás és szociális ágazaton három szakmát lehet majd náluk tanulni.

Az intézmény várja azoknak a 8. osztályt végző diákoknak a jelentkezését, akik oktatási és szociális területen képzelik el jövőjüket. Kollégiumi elhelyezést a vidékről érkező diákoknak biztosítanak.

A Szombathelyi Egyházmegye honlapjának teljes képes tudósítását ide kattintva érhetik el.


Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől. E hittételt ünnepeljük december 8-án. A Szeplőtelen Fogantatásról szóló dogmát Boldog IX. Piusz hirdette ki 1854. december 8-án. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

December 8-án, szerdán a Szeplőtelen Fogantatás főünnepén délután 5 órakor a plébániatemplom elől körmenetben vonult plébéniánk közössége a Fő térre, ahol imádkoztak, mécsest gyújtottak és megkoszorúzták a Szeplőtelen Fogantatás szobrát. Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


2021. november, B év


Megáldották a fehérvárcsurgói Kaszap-központot

Búcsúi szentmise keretében áldotta meg Spányi Antal megyéspüspök Fehérvárcsurgón az egykori plébániából kialakított ifjúsági és szabadidőközpontot november 28-án. A helyi családok elszántságának köszönhetően immár teljesen felújított épület a Székesfehérvári Egyházmegye tiszteletreméltó fiatal példaképe, Kaszap István nevét viseli.
A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Gondoltunk-e már rá, milyen hasonló sorsban részesült a mi "kis hercegünk", Gróf Batthyány Ödön? Aki egész életét Szűz Máriának szentelte, s halálos betegen is hősiesen imádkozva hozzá vágyakozott. Dr. hg. Batthyány-Strattmann László 1921-ben közvetlenül Ödön halála után írta meg szívszorító megemlékezését húszévesen elhunyt legidősebb fia utolsó napjairól Gróf Batthyány Ödön emlékezetére címmel. A kis könyvet ide kattintva érhetik el.
Ezért szerepel Ave Maria Adventi naptáraink első vasárnapjain mindig Ödön gróf csodálatos műve, hogy felébressze a hívek megkülönböztetett tiszteletét, mely talán az ő esetében is a boldoggá válás útjára vezethet.


Ave Maria Adventi Naptár, 2021

A tavalyi évhez hasonlóan immár harmadszor, idén is egy Máriát köszöntő Adventi Naptárral szeretnénk a Körmendi Plébánia híveinek és minden olvasónknak segíteni az adventi lelki felkészülésben. Advent minden vasárnapján meggyújthatják virtuális adventi koszorúnk aktuális gyertyáit, s minden nap meghallgathatnak egy-egy újabb Ave Maria-éneket, népszerű és kevésbé ismert csodálatos feldolgozásokat. Különleges kincsünk Boldog Batthyány-Strattmann László fiatalon elhunyt elsőszülött fiának, Gróf Batthyány Ödönnek a műve, mely idén ismét Takács Klára csodálatos előadásában szerepel Advent első vasárnapján.

Adventi Naptárunkat ide kattintva érhetik el. A videókat a háromszögre kattintva indíthatják el. Elindítás után a jobb alsó sarokban lévő négyzetre kattintva teljes képernyőre nagyíthatják, a YouTube feliratra kattintva pedig YouTube-környezetben nézhetik meg.


Ferences Adventi Készület, 2021

"Miközben elvégezzük az utolsó simításokat a betlehemi jászlon és a karácsonyfán, készítsük fel lelkünket is arra, hogy mélyen átéljük hitünknek ezt a nagy misztériumát." – Szent János Pál pápa

A ferencesek az idei évre is elkészítették már hagyományos Adventi naptárukat, melyben lelki programot kínálnak a hívek számára a karácsonyi készület minden napjára. Idén az elmélkedések szövegét XVI. Benedek és Ferenc pápa gondolataiból válogatták. Az Adventi lelki naptárt az Országúti Ferences Plébánia honlapján ide kattintva érhetik el pdf formátumban.


Adventi TÖLTŐdés

A Szegedi Fogadalmi Templom honlapján több éves hagyományt folytatva idén Adventi TÖLTŐdés címmel Advent 1. vasárnapjától kezdve online formában is elérhetővé teszik mindenki számára az adventi hajnali (rorate) miséken kiosztott napi igecédulákat.

A bevezetőben olvashatjuk: "Ahogy a zsebünkben lapuló mobiltelefont szinte minden nap töltőre kell tennünk, úgy van szüksége lelkünknek is a rendszeres, Istenből forrásozó feltöltődésre. Lelki töltőzsinórunkat azonban nem is olyan könnyű a legfőbb energiaforrásra, Istenre csatlakoztatni, megfelelő adapterre van hozzá szükség: a csendre, lelkünk belső, éber csendjére. Idei adventünkben ennek a csendnek a megteremtését tűztük ki célul, melynek eléréséhez számos költő – szívhez és lélekhez szóló – versét hívjuk majd segítségül. Kívánjuk, hogy a versek olvasása napról-napra növelje bennünk az Istenre figyelő csendet, megteremtve annak lehetőségét, hogy Karácsonyra Isten Szeretete 100 %-osan betöltse lelkünket."

A szegediek Online Adventi Naptárát ide kattintva érhetik el. Ahhoz, hogy a naptár valóban elérje célját, kövessék a használati utasítást: 1. Klikkelj a mai napra! 2. Olvasd el az idézetet! 3. Váltsd tettekre az olvasottakat!


Virrasztva várjuk Urunk eljövetelét!

Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.

Ne haragudj ránk, Urunk, és ne emlékezzél többé gonoszságunkra; íme elhagyatottá lőn a Szentnek városa, pusztasággá Sion, és árván maradt Jeruzsálem, a Te szentségednek és dicsőségednek lakóháza, ahol atyáink téged dicsőítettek.

Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.

Vétkeztünk, s mint a tisztátalanok olyanná lettünk, s mint falevelek, földre hulltunk. Íme, gonoszságaink, mint a szélvész elsodornak minket; elrejtetted előlünk arcodat, és önnön gonoszságunk markába adtál minket.

Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.

Lásd meg, Urunk, a Te népednek sanyarúságát, és küldd el az Eljövendőt. Küldd el a Bárányt, a földkerekség Urát, küldd el a kősivatagból Sion leányának hegyéhez, hogy elvegye rólunk fogságunk igáját.

Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.

Vígasztalódjál, vígasztalódjál én népem! Hamar eljő üdvösséged. Miért merülsz a gyászba? Miért fog el ismét a fájdalom? Ne félj már! Megmentelek téged, mivel én vagyok a te Urad és Istened, Izrael Szentje, a te Megváltód.

Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat.


Plébániai esték: Aigner Géza letenyei plébános előadása Szent Márton életéről

November 26-án este 7 órakor a plébánia közösségi házában folytatódott a Plébániai esték sorozat. A meghívott vendégünk, Aigner Géza letenyei plébános tartott előadást Szent Márton életéről.

Márton életrajzírója azt írja, hogy Isten neki hagyta meg azt, akin senki nem könyörül.

Egyházi részről Géza atya került a Szent Márton tisztelettel kapcsolatba, mert olyankor volt Szombathelyen káplán, amikor a rendszerváltás után ezzel már lehetett foglalkozni. Az 1993-as szentelésekor a Márton napi libavacsorán kívül más nem nagyon hangzott el Szent Mártonról. Jött Szent Márton halálának az 1600. évfordulója, jubileumi éve. Ez az jubileum volt az, amikor sokan felfigyeltek arra, hogy Szent Márton ajándékai egy óceán, amely kimeríthetetlen, mindig újat tudunk meg Szent Mártonról. Nincs olyan dolog, amihez Szent Márton ne kapcsolódna. Az emberi életet olyan módon átjárja, mint karitatív szent, mint katona, mint püspök és úgy is mint lelki ember, az embert a Jó Istenhez vezető személy, a gyógyító szent.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Szent I. Kelemen pápa és vértanú

Római Szent Kelemen alakját valóságos Kelemen-irodalom fonta körül az ókeresztény korban, de a neve alatt fennmaradt írások közül csak egy tekinthető hitelesnek: a Levél a korintusiakhoz.

Kelemen előkelő római családból származott, de családja szétszóródott. Már felnőtt, amikor elindult, hogy megkeresse övéit, de közben a bölcsességet kereste, mert kora gyermekkorától fogva foglalkoztatták az élet értelmének kérdései. Végül elérkezett a keresztényekhez, találkozott Szent Péterrel, és csatlakozott hozzá missziós útjain, majd később utódja lett.

A legenda szerint Kelemen életének utolsó szakaszát száműzöttként a Krímben töltötte egy márványbányában. Kétezer keresztényt talált ott, akik hozzá hasonlóan kényszermunkára lettek ítélve. Panaszkodtak, hogy nagyon messzire kell vízért járniuk. Ekkor Kelemen a többiekkel együtt imádkozni kezdett vízért. S íme, meglátott egy Bárányt, a lábával kapart egy helyen. Kelemen odament, és a megjelölt helyen szerszámát belevágta a földbe. Olyan bővízű forrás fakadt, hogy patakként folyt tovább. A környék lakói úgy megrendültek az eseménytől, hogy megkeresztelkedtek. Amikor ez a császár tudomására jutott, elrendelte, hogy kössenek követ Kelemen nyakába, és fojtsák a tengerbe.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva olvashatják el.


Plébániánk búcsúi szentmiséje

Plébániánk és plébániatemplomunk védőszentjének, Árpád-házi Szent Erzsébetnek az ünnepe alkalmából vasárnap 1/2 9-kor, a búcsúi szentmisét és szentbeszédet Óra Krisztián szentgotthárdi iskolalelkész úr mondta.

Krisztián atya homíliájában kifejtette, hogy Szent Erzsébet úgy szerette az embertársait, ahogyan Jézus szeretett. A kérdés az, hogy hogyan volt erre képes? Annak a Jézusnak a szeretetével tudott szeretni, aki nem ment el részvét nélkül, nem ment el közömbösen egyetlen szenvedő, egyetlen szükséget szenvedő ember mellett sem. Ma van az egyházi évnek az utolsó vasárnapja, Krisztus király vasárnapja. Hiába hódolunk Krisztus királynak, hogyha bennünk nem ő uralkodik. Szent Erzsébet ezt az igazságot tudta megélni, amit Pál apostol kimond, hogy "én kisebbedjek, Jézus Krisztus pedig növekedjen bennem!" Így tudott Erzsébetben, Erzsébet által Jézus szeretni. Így tudott Erzsébet által Jézus jelen lenni az Erzsébet korabeli szegények mellett, szükséget szenvedők mellett, betegek mellett. S olyan jó lenne, hogyha bennünk is növekedne Jézus Krisztus élete, bennünk is növekedne Jézus Krisztusnak a szeretete! Azt mondja Jézus, hogy "abból ismerje föl a világ, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását, Krisztián atya szendbeszédének teljes szövegével ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Karitász-ünnep a szőllősi templomban

80 közösség, 800 önkéntes segítő keze és szíve valósítja meg a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász sok száz segélyakcióját, megélve, hogy az embert kell segíteni, nem csak a szükségét orvosolni. Fantázia, tetterő, lelkesedés, jó szív formálta az elmúlt 30 év szolgálatát. Hálaadó jubileumra gyűltek össze a szombathelyi Jézus Szíve-templomban november 19-én, védőszentjük, Szent Erzsébet napján a Karitász önkéntesei.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János megyéspüspök volt. Homíliájában Szent Erzsébet életéről tanítva kiemelte: "A legfontosabb a tiszta szív, mely az egyenes úton tartotta Erzsébetet egy életen át. Látta élete igazi célját, ezért nem keserítette meg semmi. Elsősorban Isten országát és annak igazságát kereste, tudta, szeretnie kell, és nagylelkűnek kell lennie."

A jubileum a visszatekintés alkalma is volt. Kiss László, templomunk plébánosa, az egyházmegyei Karitász lelkivezetője bemutatta az évforduló alkalmából kiadott, a segélyszervezet három évtizedét feldolgozó, képekkel gazdagon illusztrált kötetet. Felidézte a harminc év emlékezetes pillanatait, megjelenítette a szeretetszolgálat fejlődésének állomásait.

A Vas Népe cikkét és képgalériáját ide kattintva érhetik el.

A Magyar Kurír cikkét és képgalériáját pedig ide kattintva találják meg.


Árpád-házi Szent Erzsébet

November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet liturgikus ünnepe. A középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentjére emlékezünk, felidézve élettörténetét. Erzsébetet évszázadok óta nagy tisztelet övezi, Sík Sándor "a női eszmény megtestesülésé"-nek nevezte őt.

"Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen."

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva olvashatják el.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) körlevelet intézett a hívek felé Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva, amelyet ide kattintva érhetnek el.


Ismerkedjünk a latin nyelvvel

A gimnáziumi latin nyelvkönyv bevezetőjében olvashatjuk: "Aki modern idegen nyelvet nem tud, az csak külföldön érezheti hiányosnak tudását, aki viszont a latin nyelvben és kultúrában járatlan, az olykor itthon, saját hazájában is." S milyen igaz ez a katolikus hívők esetében. A latin nyelv ismerete által egy új mennyei világ nyílik ki előttünk, megnyílnak értelmünk előtt a latin nyelvű imádságok és énekek. Hatalmas lehetőség minannyiunk előtt, hogy a legújabb, NAT2020-as tankönyvek felmenő rendszerben szabadon elérhetők és teljes terjedelemben letölthetők a Tankönyvkiadó honlapján. Így a gimnáziumi 1. és 2. osztályos latin nyelvkönyvek is, s mire ezekkel végzünk, a következők is. Éljünk ezzel a nagyszerű lehetőséggel, ne a televíziók bugyuta sorozataira vesztegessük el a hosszú őszi és téli estéket, inkább tanuljunk latinul.

A tankönyveket ide kattintva találják meg. S akinek kedve van hozzá, böngésszen bátran a teljes katalógusban, ami ide kattintva nyílik meg. A honlapunkon is megtalálható Neovulgáta eredeti latin szövegét a Pázmány Péter Elektronikus könyvtárban ide kattintva olvashatják. A számozás alapján nagyon könnyen egybevethetik a két szöveget, így a Biblia olvasása közben elmélyedhetnek a latin nyelv tanulmányozásában is. Az Oremus párhuzamos magyar-latin hagyományos imakönyvet pedig ide kattintva találják meg.


Tours-i Szent Márton püspök

Szent Márton püspökre emlékezünk liturgikus emléknapján, november 11-én. Márton napjához, mely gazdasági határnap is volt, számos népszokás és hiedelem is kapcsolódott. A Magyar Kurír összeállításában ide kattintva, a szent életéről és az ünnephez kapcsoló szokásokról olvashatnak.

November 13-án szombaton 10 órakor egyházmegyénk papságának részvételével tartották meg a Szombathelyi Székesegyházban az ünnepi szentmisét, melynek főcelebránsa Marton Zsolt váci megyéspüspök volt. A szentmisét egyházmegyénk YouTube-csatornáján ide kattintva nézhetik vissza.


Magyar Passió

Ne eméssze meg a feledés rozsdája! – Bemutatták a mozikban a Magyar Passió című filmet.

1950. június 9-ről 10-re, majd június 18-ról 19-re virradó éjjel az államvédelem és a rendőrség fegyveresei rátörtek a rendházakra és a kolostorokra, az ott élő szerzeteseket és apácákat teherautókra rakták és internálták. Több ezer szerzetest szállítottak kényszerlakhelyükre, ellátásukról és elhelyezésükről nem gondoskodtak, további sorsukról nem tájékoztatták őket. E tragikus esemény adja a keretét Eperjes Károly Magyar Passió című filmjének.

A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.


Szent Imre herceg

November 5. Szent Imre herceg ünnepe. A magyar ifjúság védőszentjére emlékezünk.

"A nemes Imre herceg előkelő nemzetségből, mint a cédrus a Libanonról (Zsolt 91,13), Szent Istvántól, Magyarország első királyától származott, erényekkel nagyon feldíszítve ragyogóan tündökölt" – olvasható Szent Imre 1110-ből származó legendájában.

VII. Gergely pápa Szent László király uralkodása idején, 1083. november 4-én István királlyal és Gellért püspökkel együtt avatta szentté Imre herceget. Ünnepe november 5-ére került.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


Halottak napja

November 2-án tartjuk a halottak napját. Ezen a napon a Katolikus Egyház ünnepélyesen minden elhunytról, de különösen is a tisztulás állapotában levő szenvedő lelkekről emlékezik meg. Szent Odilo clunyi apát kezdeményezte, hogy miután mindenszentek ünnepén az Egyház megemlékezik a mennyország szentjeiről, másnap az összes megholtról is emlékezzünk meg. 998-tól tartják az ünnepet, majd a 11. században a clunyi bencések hatására széles körben elterjedt. Az Egyház az ünnepen bizalommal kéri a Mindenhatót: "add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket".

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


Ökumenikus imádság a magyarszecsődi temetőben

November 1-én 17:00 órakor a szokásos módon ökumenikus imádság volt a magyarszecsődi temetőben, ahol közösen imádkoztunk az elhunytakért. Az ökumenikus imádságot bevezette Rosta Izabella nádasdi evangélikus lelkész, az evangéliumot felolvasta Kaszás Csaba körmendi káplán, majd Léder Tamás református lelkész tanított minket. Az imádság áldássokkal zárult. Polgármester úr megköszönte, hogy ilyen sokat eljöttünk és közösen imádkoztunk.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Plébániánk ifjúsági közösségének megemlékezése a körmendi temetőben

Immár hagyományosan, november 1-én az esti szentmise után plébániánk ifjúsági közössége ellátogatott a körmendi temetőbe, megemlékezve az elmúlt év összes elhunytjáról, különösen azokról, akik egykor plébániánkhoz tartoztak és oszlopos tagjai voltak egyházközségünknek.

Ebben az évben is megemlékeztünk plébániánk egykori ministránsáról, Laposa Istvánról, Pistiről, imádkozva lelki üdvösségéért és kérve az ő közbenjárását újabb szolgálattevőkért. Mint minden évben, úgy most is megemlékeztünk plébániánk egykori papnövendékéről is, Zsámár Péterről, akinek példájára és bizonyosan közbenjárására is, időről-időre újabb papi hivatások születnek egyházközségünkben.

A régi és az új temető főkeresztjeinél pedig imádságos szívvel gondoltunk minden elhunytra, akik a körmendi temetőben nyugodnak. Imádságainkat különösen azokért ajánlottuk fel, akikért nem imádkozik senki sem. Hálásan köszönjük Buda Brigittának és Kaszás Csaba káplán atyának a szervezést és a közös imádságot!
(Rákos József)

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Mindenszentek ünnepe

November 1-jén egy napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Keleten már 380-ban megülték ezt az ünnepet, minden vértanúról megemlékezve. A nyugati Egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.


2021. október, B év


Plébániai esték: A Szeplőtelen Fogantatás Nővérei plébániánkon

Október 28-án folytatódott a Plébániai esték sorozat. A Szeplőtelen Fogantatás Nővérei látogattak el hozzánk Vorauból. Részt vettek a közös októberi rózsafüzéren és az azt követő szentmisén.

Az este folyamán betekintést engedtek életükbe, rendjük életébe. Vorauban van egy kórházuk 112 ággyal és 300 dolgozóval. Alapellátásban lehet nálunk része a pácienseknek, van sebészetük, belgyógyászat és idős embereket is gondoznak. A kórház mellett ők elsősorban szerzetesnővérek, megpróbálnak lelki életet élni és tanúságot tenni Krisztusról. A kórházba tudják közvetíteni az esti imát, közös ima van a pácienseknek és mindenki hallja az imádságot. A vasárnapi szentmisék vagy az ünnepi szentmisék ugyanígy közvetítve vannak az egész kórházban. A renden belül van egy ápolási osztály 10 ággyal, ahol a saját idős nővéreiket is tudják gondozni. Ezen az osztályon olyanokról is tudnak gondoskodni, akik nagyon nagy szükséget szenvednek.

A Körmendre látogatott 5 szerzetes nővér vidám tanúságot tett a krisztusi életről, a hiteles keresztény életről. Öröm volt a velük való találkozás. Így is lehet, pontosabban így kell keresztényként a világban élve tanúságot tenni. Fájdalmak mindenkinek az életében vannak, de nekünk van reményünk Krisztus, az ő jelenléte az Eucharisztiában erőt adó. Erről a nagy kincsről nem szabad elfeledkeznünk! Köszönjük, hogy a nővérek már most megkezdték a "munkát" és imádkoznak a városunkért, közösségeinkért. Az Úr tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük! Várjuk, hogy a gyümölcsöző munkájukat folytassák városunkban is.

Plébániánk Facebook-oldalának teljes képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


"Gróf Batthyány Lajos – Életmű Díj" kitüntetésben részesült Dr. Gyürki László

Megemlékező és kitüntetésátadó ünnepi ülést tartott a Vas Megyei Közgyűlés az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója tiszteletére pénteken a Megyeháza dísztermében.

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnökének megnyitója után Dr. Hende Csaba, a Magyar Országgyűlés alelnöke tartott ünnepi beszédet. A továbbiakban pedig Vas megye vezetői kitüntetéseket adtak át.

Példaértékű szakmai életpályájával Vas megye szellemi értékeinek fejlődését szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül "Gróf Batthyány Lajos – Életmű Díj" kitüntetésben részesült Dr. Gyürki László, kanonok, pápai prelátus, akit 1957-ben szentelték pappá.

Ismeri a latin, görög, a héber, az arámi, a szír és az arab nyelvet, mindez Biblia kutatásaiban és fordító munkásságában nagy segítséget jelentett számára. A hetvenes évek elején készült el a Szentírás új magyar fordítása, amelyben hét ószövetségi könyv átültetésével is részt vett.

Hosszabb időt töltött Rómában, eljutott a Szentföldre is. Útjai során számos sikeres könyvet publikált már a hetvenes évektől a legutóbbi esztendőkig. 1986 óta teljesít szolgálatot Körmenden. Nemzetközileg is ismert teológiai, tudományos munkássága. Ismeretterjesztő tevékenységével hívő és nem hívő számára egyaránt érthetően teszi hozzáférhetővé a Biblia üzenetét.

Nagy érdeme van abban, hogy Batthyany-Strattmann László boldoggá avatása megtörténhetett. Ennek érdekében számos előadást tartott, kiállítást rendezett, létrehozta a hercegorvos emléktemplomát Körmenden.

A Vas Népe teljes cikkét és képgalériáját ide kattintva érhetik el.


Világszinódus megnyitása a Szombathelyi Egyházmegyében

2021. október 17-én vasárnap, a 12 órai szentmisén Dr. Székely János megyéspüspök nyitotta meg egyházmegyénkben a Szentatya által meghírdetett világszinódust. A szentmise közvetítését a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva tekinthetik meg.

A Magyar Kurír cikkét a 2023-ig tartó szinódusi folyamat lényegéről ide kattintva olvashatják el.


Imaest betegeinkért

2021. október 14-én, csütörtökön este plébániánk hívei közös imádságra gyűltek össze a betegeinkért. Ebben az imaórában kérték a Jó Isten kegyelmét és a Szűzanya közbenjárását betegeinkért, hogy keresztjüket felvéve tudják Istenbe vetett bizalommal járni a Krisztusi utat.

Elhunyt testvérünkért és itt maradt családjáért is szólt az imádság szava. A feltámadás hitében tudjuk, hogy Ő csak előre ment, a búcsú nem végleges. A földi élete itt lezárult, de Istennél van a boldog örökkévalóságban, ahol újra találkozhat elhunyt szeretteivel. Hálát adunk az Ő Krisztusba vetett életéért megköszönve, hogy eddig köztünk élt.

A segítő, erősítő Isten kegyelmét kérve mindnyájunk számára szentségi áldással zárult az imaóra. Kiss László plébános atya megköszönte a kedves Híveknek, hogy ilyen szép számmal meghallották az imára hívó szót.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Imádkozzunk plébániaközösségünk súlyos betegeiért

Október 14-én, csütörtökön plébániaközösségünk az esti mise után, 19 órától súlyos betegeiért rendez közös imádságot, kérve a Jó Isten segítő, vigasztaló kegyelmét, Rózsafüzér Királynője közbenjárását.

Ne felejtsük azonban, hogy a koronavírus-járvány újra közöttünk van, s új erővel támad. Vigyázzunk magunkra és egymásra, nehogy óvatlanul mi is tovább növeljük súlyos betegeink számát! De mindenkit kérünk, hogy ha személyesen nem is tud részt venni az imádságban, otthon kapcsolódjon be a közös imába.

Betegek gyógyítója, Boldogságos Isten Anyja, Szűz Mária! Könyörögj érettünk!
Betegek és orvosok pártfogója, Boldog Batthyány-Strattmann László! Könyörögj érettünk!


Szent John Henry Newman

Ferenc pápa 2019. október 13-án a Szent Péter téren szentté avatta John Henry Newman bíborost, teológust, a Néri Szent Fülöp Oratórium angliai alapítóját, a leghíresebb angol konvertitát, akinek a világegyház október 9-én, katolizálása napján ünnepli emléknapját.

A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.


Templomaink nyomában, 2021

Sokan nem vették elég komolyan a koronavírus-járványt. Úgy éreztem, néha még papok, püspökök is elbagatellizálták a veszélyét. A vírus tombolásakor én a szentmiséken is csak online vettem részt, és azóta is tartózkodom a nagyobb közösségektől. Ezért mikor július elejére letelt a második oltásom után is a várakozási idő, s ki mertem mozdulni otthonról, továbbra is inkább magam vagy szűk családi körben kerestem a templomok meghittségét, az elmélyülés csöndjét.

Közben meglátogattam hazánk legszebb templomait, amiből most egy kis ízelítőt mutatok be itt. 65 év fölött, kihasználva az ingyenes utazás lehetőségét, mindenkinek ajánlom, hogy ha egészsége is engedi, keresse fel szent helyeinket. (Ehhez szeretnék kedvet csinálni ezzel az albummal.)

Nagyon örültem, amikor a templom nyitott kapukkal fogadott, de nagyra becsültem azt is, ha a védőrács mögött helyeztek el padokat az imádkozni vágyók számára, s az örökmécsest látva így is közvetlenül érezhettük Krisztus jelenlétét. De olyan helyen is jártam, ahol a belépődíj ellenében csak 15 percig maradhattam, s ha még szerettem volna egy kicsit elcsendesülve imádkozni a zajos idegenvezetés után, be kellett volna fizetnem újabb 15 percre. Akkor inkább a templom előtti padot választottam. Vajon meddig fér össze az üzlet a keresztény szellemiséggel?

Külön is szeretnék kiemelni három templomot (persze most igazságtalan leszek néhány másikkal), azokat korábban is mindig nyitva találtam, a csörötnekit, ahová még kerékpárral is többször elzarándokoltam, a hévízit és a békéscsabait.

A képes albumot honlapunkon ide kattintva érhetik el.


Rózsafüzér Királynője

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7. Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii), az "Olvasós Boldogasszony" emléknapja: hálaünnep Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért.

"Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál?" (II. János Pál pápa)

A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.


Assisi Szent Ferenc

Október 4-e szentje: Assisi Szent Ferenc. Minden idők egyik legnépszerűbb szentje, már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. XVI. Benedek pápa az "életszentség óriásának" nevezte. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Szent Ferenc életéről Franco Zeffirelli készítette a legnagyobb hatású filmet Napfivér, Holdnővér címmel. A filmet a Videa honlapján ide kattintva nézhetik meg. Zeffirelli 2019 nyarán hunyt el, 95 éves korában. A Magyar Kurírban ekkor jelent meg egy cikk életéről és művészetéről, melyben így méltatták a filmet: "Az 1973-ban Assisi Szent Ferenc életéről készült Napfivér, Holdnővér sokak szerint minden idők egyik legszebb vallásos tárgyú filmje, melyben Zeffirelli afféle virággyerekként mutatta be a rendalapítót, a zenét is a hippibálvány Donovan írta és adta elő." A teljes cikket ide kattintva olvashatják el.


Terménymegáldás Vasalján

Az évközi 27. vasárnapon minden évben terménymegáldás van. Nem volt ez másképp az idei évben sem. Plébániánk területén ma mindenhol terménymegáldást tartottunk, hálát adva a Jó Istennek a termésért.

Vasalján nem csak terménymegáldás volt, hanem a szentbeszédben Köbli Tamás atya tanította a híveket, amely által még jobban megértettük Istennek hozzánk szóló üzenetét.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


2021. szeptember, B év


Zenés imaest a Székesegyházban

2021. szeptember 29-én 18 órakor a Szombatlyi Székesegyházban Dr. Székely János megyéspüspök hálaadó püspöki szentmisét mutat be a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász elmúlt 30 évéért. Ezután kezdődik Dr. Csókay András és a Magnificat zenekar zenés imaestje Varga Mónika, Dolhai Attila és Lambert Attila közreműködésével.

A hálaadó szentmise és a zenés áhítat élő közvetítésébe a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva kapcsolódhatnak be.


Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

A Szentírásból név szerint ismert három főangyalt ünnepeljük szeptember 29-én. Szent Mihály a legnagyobb az angyalok közül. A lázadó angyalok elleni harc vezére volt az égben, mely harc során a bukott angyalok letaszíttattak a mennyből (Jel 12,7-9). Szent Gábor vitte hírül a hívatottaknak Isten terveit, Szent Rafael pedig nehéz helyzetekben segít, gyógyít, ártalmatlanná teszi a démont. A három főangyal ünnepét a II. vatikáni zsinat helyezte egy napra. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Zarándokoljunk el lélekben a Sopronba, a gyönyörűen felújított gótikus Szent Mihály-templomba, amit a Győri Egyházmegye YouTube-videójában ide kattintva csodálhatunk meg.


Plébánia esték: Mitől, hogyan, miért lesz egy iskola katolikus?

Dr. Kürnyek Róbert pasztorális helynök atya előadásával szeptember 24-én újraindult a Plébánia esték sorozat. Előadása témája, kérdése: Mitől, hogyan, miért lesz egy iskola katolikus?

Az előadásában elmondta, hogy a gyermeknevelés elsősorban a szülők dolga, ebben segít az iskola és az Egyház. Tehát mit csinálnak az egyházi iskolában? Nem csak tanulnak a diákok, az egyházi iskola nem versenyistálló, ahol csak tanulni kell. A katolikus iskolában a diákok boldogsága, örök élete a fontos, amely elsősorban az üdvösség elnyerésében segít. Valamint világnézetet is közvetít, amelyhez ragaszkodni kell egy katolikus iskolában, akkor is, ha feszültséget okoz. Nem elég a tudást beleönteni a gyerekekbe, hanem nevelni, szeretni kell őket. Nem az az elsődleges cél egy oktatási intézményben, hogy a gyerekek mindent megtanuljanak, ez is fontos, de ennél sokkal fontosabb, hogy boldogok legyenek és az örök életre jussanak. Nagyon érdekes, hogy a gyerekek a katolikus iskolában biztonságban érzik magukat.

Ne azért írassák a szülők gyermekeiket katolikus iskolába, mert ott nem tanul rosszat, hanem azért, mert ott jót tanul! Ugyanígy mondjuk, hogy azért menjen misére a gyermek, mert ott jót tanul. Előadását azzal zárta Róbert atya, hogy nagyon sok diák mondja azt, hogy jó katolikus iskolába járni, elfogadóbbak, egymás felé nyitottabbak a gyerekek.

Ezen az estén élvezetes előadást hallhattunk Róbert atya által. A Plébánia est zárásaként Kiss László esperes plébános megköszönte a résztvevőknek, hogy eljöttetek az előadásra és mindenkit biztat, hogy jöjjünk el legközelebb is minél többen.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Plébániánk nyugdíjas klubjának őszi kirándulása

Plébániánk nyugdíjas klubja első őszi összejövetelén, 2021. szeptember 15-én kiránduláson vett részt. Jártak Horvátzsidányban a Petruska Mária kegyhelyhen, ahol Dumovits István atya várta a kirándulókat. István atya elmesélte a hely történetét, majd közösen elimádkozták a rózsafüzért. Innen Kőszegre vitt az útjuk, ahol megtekintették a belváros nevezetességeit majd Gencsapáti Szentkúthoz zarándokoltak, ahol közösen elimádkozták a keresztútat. Ezen a szép napon gazdagabban térhettek haza, a találkozás örömével a szívükben.

Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítását ide kattintva honlapunkon is elérhetik.


Véget ért az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Ferenc pápa zárómiséjével véget ért Budapesten, a Hősök terén az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A videók újbóli megtekintése, a felejthetetlen események mélyebb átélése, értelmezése, az elemzések és értékelések olvasása, lelki feldolgozása céljából kövessék továbbra is figyelemmel a Kongresszus honlapját, amit ide kattintva érhetnek el.

Robert Sarah bíboros homíliája az Eucharisztikus Kongresszuson

Robert Sarah bíboros, a katolikus egyház legkarizmatikusabb személyisége is részt vett a Budapesten megrendezett 52. Eucharisztikus Kongresszuson. Homíliájának teljes szövegét, melyet a Gazdagréti Szent Angyalok templomában mondott 2021. szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján, ide kattintva érhetik el.

Megkezdődött az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Megkezdődött Budapesten a koronavírus-járvány miatt 2021. szeptember 5-12-re halasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, melynek záró szentmiséjén részt vesz Ferenc pápa is.

Az Eucharisztikus Kongresszus honlapján elérhető az eseményeket, helyszíneket és szereplőket is bemutató részletes programfüzet. A teljes kiadványt pdf formátumban ide kattintva tudják megnézni, ill. letölteni.

Az Új Ember kiadásában pedig az Adorémus különszámaként megjelent a Kongresszus összes szentmiséjét tartalmazó Liturgikus füzet is, mely szintén pdf formátumban ide kattintva érhető el.

A Kongresszus honlapja a NEK-en való részvételhez szükséges részletes gyakorlati információkat is közöl, melyek segítenek, hogy jó élmény legyen a Kongresszus programjain töltött idő. A praktikus információkat ide kattintva tanulmányozhatják.

Akik pedig nem tudnak személyesen részt venni a Kongresszuson, ide kattintva kapcsolódhatnak be az élő közvetítésekbe. Vagy ha részt vettek valamelyik eseményen, újra átélhetik a megható és felemelő pillanatokat.


A 30 éves Szombathelyi Egyházmegyei Karitász életét bemutató kiállítás

2021. szeptember 3-án 11 órakor nyitotta meg Körmenden a Szabadság téren a 30 éves Szombathelyi Egyházmegyei Karitász életét bemutató kiállítást Dr. Székely János megyéspüspök, Majthényi László a Megyei Közgyűlés elnöke és Bebes István Körmend polgármestere. Bedőcs Gyula képes beszámolóját honlapunkon ide kattintva érhetik el.

Dr Székely János megyéspüspök köszöntő beszédét a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva tekinthetik meg.

A tárlatmegnyitóról Megvalósítani Krisztus álmát – Szabadtéri kiállítás nyílt az Egyházmegyei Karitász jubileumán Körmenden címmel a Szombathelyi Egyházmegye honlapja is fényképes beszámolót közölt, amit ide kattintva találnak meg.


Megújult a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola Facebook-oldala

Már az új névvel és az iskola új címerével találkozhatunk katolikus iskolánk Facebook-oldalán. A tanévnyitóról készült képes tudósításukat honlapunkon is megtekinthetik. A cikket, ill. Jámbori Tamás képeit ide kattintva érhetik el.


2021. augusztus, B év


Dr. Székely János megyéspüspök tanévnyitó gondolatai

Dr. Székely János megyéspüspökünknek a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola tanévnyitó szentmiséjén elmondott teljes beszédét honlapunkon pdf formátumban ide kattintva érhetik el.

Semmit sem veszít értékeiből, kincseiből a körmendi iskola

2021. augusztus 31-én 17 órakor Dr. Székely János megyéspüspök vezetésével megtartotta a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola első, szentmisével egybekötött tanévnyitó ünnepségét a Szent Erzsébet-plébániatemplomban.

Azzal, hogy az iskola egyházi lett, semmit nem veszít el az eddigi értékeiből és kincseiből, hanem ezeket megőrzi, és valami különlegeset kap még ezek mellé – kezdte ünnepi gondolatait a püspök atya, majd arra mutatott rá, hogy a diákoknak mostantól fogva a tanárok mellett lesz egy új titokzatos tanítójuk: maga Jézus.

A tanévnyitón az imádság azért zengett, hogy az iskola falai között ne legyen csúnya beszéd, veszekedés, keserűség, kicsúfolás, helyette legyen benne több segítés, öröm, jóság, tudásvágy és tisztelet.

A folytatásban a megyéspüspök felidézte az iskola új névadójának példás életútját, majd megáldotta azt a 11 feszületet, amelyet az iskola minden osztályának falára elhelyeznek.

Markó Petra teljes cikkét a Vas Népe honlapján ide kattintva érhetik el.


Dr. Székely János megyéspüspök a gyermeknevelésről

A gyermek nevelésének a legfőbb felelőse a szülő – hangsúlyozta dr. Székely János megyéspüspök, akit a 777blog.hu portálon megjelent írása kapcsán kérdezett az LMBTQ-mozgalomról, gyereknevelésről Tömböly Ágnes, a Vas Népe újságírója.

Kifejtette az egyház feladatait a gyermekek iskolai nevelésében: A családi életre nevelésnek elsősorban arról kellene szólnia, hogy mi a házasság, az életre szóló szerelem és szeretet a lényege. Az önátadásról, a szeretetben való kiteljesedésről. Ennek a művészetét kellene tanítani. A szerelem, egy másik ember boldogítása nem mindig könnyű művészet, sokszor ára van. Tanítani kellene a konfliktuskezelést, azt, hogy a fiú értse a női lélek reakcióit és megfordítva. A Szombathelyi Egyházmegyében az összes katolikus iskolánkban elindítjuk a családi életre nevelés tantárgyát, aminek pontosan ez a célja. Ezt a foglalkozást ráadásul olyan emberek tartják, akik szép családban élnek, és a maguk hiteles életének példáját is odaviszik a gyermekek elé.

A teljes riportot a Vas Népe honlapján ide kattintva érhetik el.


Az új kenyér megáldása

Ebben az évben is augusztus 20-án az esti 6 órai szentmise keretében áldották meg az új kenyeret. A szentmisén részt vett Bebes István, Körmend város polgármestere és a Körmendi Járási Hivatal vezetője, Gombásné Nardai Ibolya.

A szentmisét Kiss László esperes plébános mutatta be. A beszédében arról szólt, hogy a katolikus iskola nem csak tanít, hanem nevel is. Ezért is fontos és jó, hogy Körmenden lesz katolikus iskola. A szentmise végén megáldotta az új kenyeret, a megszegést a polgármester úr végezte. A szentmisén a Körmendi Városi Vegyeskar énekelt, ezzel emelve az ünnepi hangulatot. A szentmise után a szokásos módon szétosztottuk az új kenyeret a templomkertben.

Vadász Emma Villő cikkét és Kiskós Bernadett képeit ide kattintva érhetik el.

A Körmendi Híradó augusztus 27-i száma is beszámol a városi és a templomi ünnepségről a címlapján, ill. a 8-9. és 10. oldalán. A kiadványt pdf formátumban Körmend város honlapján ide kattintva találják meg.


Megáldották "A magyar Teréz anya" emlékművét Olaszfán

100 éve, 1921. augusztus 16-án született Olaszfán Ódor Anna Teréz orsolyita nővér. A jeles évforduló alkalmából emlékművet avattak tiszteletére a faluban.

Dr. Gyürki László pápai prelátus, egykori olaszfai plébános közel 30 évig állt levelezésben Teréz nővérrel. Személyes emlékeit osztotta meg a megjelentekkel. A szoboravatás alkalmából újból kiadták a Gyürki atya által 2008-ban, Teréz nővérről írt könyvet is.

A Szombathelyi Egyházmegye cikkét ide kattintva találják meg.
Gyürki atya pedig honlapunk rendelkezésére bocsátotta a szentmisén elhangzott beszédét is, amit ide kattintva olvashatnak el.


Szent István király, Magyarország fővédőszentje

Első, államalapító, szent királyunk, hazánk fővédőszentje életét és művét idézzük fel liturgikus ünnepén, augusztus 20-án. Szent Istvánt diplomáciai és politikai érzéke korának, sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból egyaránt ő teremtette meg Magyarországot, ő jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Egyházi fenntartásban indul a tanév Körmend legrégebbi iskolájában

Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola néven kezdi meg az új tanévet a korábbi Kölcsey Utcai Általános Iskola. Az intézmény egyházi fenntartásba került, igazgatója Kiskós Kitti lett, aki az elmúlt évben igazgatóhelyettesként vezetői feladatokat végzett. Tíz éve dolgozik az iskolában, tanító szakos, testnevelés műveltségi területtel.

Intézményünknek nagy lehetőséget jelent az egyházi átvétel, minden szempontból. Az elmúlt pár hónapban jelentős felújítások zajlottak az iskolában. Az épület mellett szellemiségében is megújul az iskola, ettől nem kell tartani, ez csak a javunkra válik. Az iskolában kialakítunk egy kis kápolnát is. Kiskós Kitti elmondta azt is, hogy a hagyományos iskolai menetrend és a rendezvények megmaradnak, emellett cél, hogy az egyházi fenntartásból fakadó értékek pozitív többletet, ne pedig terhet jelentsenek. Az iskolalelkész Kiss László plébános atya lesz.

Tóth Judit teljes cikkét a Vas Népe honlapján ide kattintva érhetik el.


Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: "A Szűzanya az a csillag, aki utat mutat nekünk. (...) Ahogy a zsinat is tanítja, ő »a biztos remény és vigasztalás jeleként ragyog Isten zarándok népe számára«." (Lumen gentium, 68.) A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Van katolikus iskolánk

Szeptember 1-ével a Kölcsey Ferenc utcai Általános Iskola a Szombathelyi Egyházmegye kezelésében katolikus iskolaként működik tovább Boldog Batthyány László néven.

Kiss László plébános atya arról elmélkedik, hogy mitől lesz katolikus iskola, ill. hogy lesz a Kölcseyből Boldog Batthyány László iskola?! Gondolatai végén Boldog Carlo Acutis életpéldáját elemzi és Boldog Batthyány László mellett az ő közbenjárását kéri katolikus iskolánkért. Rajtunk is múlik milyen iskola lesz. Érezzük magunkénak, imádkozzunk érte, tegyünk meg, amit megtehetünk érte, kérjük mi is Boldog Batthyány László és Boldog Carlo Acutis közbenjárását is.

Kiss László atya írását a Gondolatok menüpontban, ill. ide kattintva érhetik el.


2021. július, B év


Újabb hírek a hittan táborról

Plébániai hittantáborunk hagyományosan két hétig tart, mely szokás idén egy kicsit módosult: a két tábor között tartottunk egy hét szünetet. A második hét, ami így július 19-23 között volt megtartva, rengeteg programmal és feledhetlen élménnyel volt színesítve - a részletes programról Csapó Kornél korábbi cikkéből tájékozódhatnak. A hittantábor programja a két hétben nem változott, viszont a táborozó gyerekek voltak újak. Reméljük, hogy sok jó élménnyel, lelkiekben is feltöltődve térhetett haza mindenki. Hálásan köszönjük a táboroztatásban nyújtott rengeteg segítséget!
Kaszás Beáta Lili cikkét és Papp Luca Anna képeit ide kattintva érhetik el.

Csapó Kornél beszámolója a hittan táborról

Idén nyáron is megrendezésre került a hittan tábor, Isten akaratából, a gyerekek örömére. Erzsi néni, Ági néni, Csaba atya és József kispap vezetésével érdekes programokat kínáltak a gyerekeknek. Hétfőn tábor nyitó misével vette kezdetét a péntekig tartó mulatság. A résztvevők megismerkedtek egymással. Volt lehetőség focira, métára, kézműveskedésre. Ügyességi és elméleti versenyeken mérettek meg a csapatok. Ellátogattunk a kis kápolnába, rózsafüzért imádkoztunk. Mindenki kedvencét, a soha el nem maradható számháborút a várkertben rendezték meg. Csütörtökön a balatoni kiránduláson mindenki lehűtötte magát. Pénteken szalonna sütéssel zárult a tábor. Az ebédet a Kölcsey iskola ebedlőjében fogyasztottuk el, utána a Mini cukiban fagyizott a társaság. Köszönjük, hogy egy hétig gondoskodtak rólunk, jobbnál - jobb programokkal foglalkoztattak minket. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a tartalmas együtt töltött időt.

Isten éltesse a Kolping-születésnaposokat!

Hosszú kényszerpihenőt követően, múlt vasárnap tartotta meg a Körmendi Kolping család havi összejövetelét, amely a korábbiakhoz képest rendhagyó módon zajlott, ugyanis ez alkalommal három tagjuk is kerek évfordulót ünnepelhetett: Nagy Lajos elnököt a hatvanadik, míg Jóna Imre és Fodor Zoltánné társukat a hetvenedik születésnapjuk alkalmából köszöntötték. Simonics Ádám beszámolóját és Bedőcs Gyula képeit ide kattintva érhetik el. Külön is köszöntjük az új családtagot!

Júliusi imaóra kispapunkkal a Győr-újvárosi Szűzanya tiszteletére

Az idén 180 éves Győr-újvárosi Urunk színeváltozása templom ikonikus festménye az újvárosi Segítő Szűzanya-kegyképe a közelmúltban teljes átfogó restaurálásban részesült. A kegyképhez a hívek számtalan csodát tulajdonítanak, mutatja ezt a kegyoltáron elhelyezett rengeteg ezüst fogadalmi ékszer és hálatáblácska, amelyeket a hívek hoztak a Szűzanyának az elmúlt több mint két évszázadban. A kegykép fizikai megújulása magával hozza a közösség lelki megújulását is. Ezért hagyományteremtő szándékkal minden elsőszombaton ünnepélyes imaórát vezetnek a Segítő Szűzanya kegyoltáránál. Első ilyen alkalmuk 2021. július 3-án, szombaton 17 órakor volt a plébániatemplomban.

Az imaórát Horváth Csaba, a plébánia kispapja vezette, az elmélkedést pedig Rákos József papnövendékünk tartotta, akinek lélekemelő gondolatait a Győr-Újvárosi Urunk színeváltozása plébánia honlapján ide kattintva olvashatják el, ill. hallgathatják meg.


Szent Tamás apostol

Szent Tamásra, a "hitetlen" apostolra, a töprengő és kétkedő emberre emlékezünk liturgikus ünnepén, július 3-án. Az apostollal kiálthatjuk újra és újra: "Én Uram, én Istenem!" A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Sarlós Boldogasszony

Magyarországon régi szokás szerint július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Mivel ezekben a napokban kezdődnek az aratási munkák, és a katolikus magyarság minden munkáját a Szűzanya oltalma alatt végezte, ezért Sarlós Boldogasszonynak nevezték el az ünnepet. Mária Gábriel főangyaltól tudta meg, az angyali üdvözletkor, hogy idős rokona, Erzsébet áldott állapotban van. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban Erzsébet segítségére lehessen, aki Keresztelő Szent Jánost hordta a szíve alatt. A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Különösen értékes kincse plébániánknak a felsőberki Sarlós Boldogasszony iskolakápolna oltárképe, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. A festményt a Kossuth-díjas Kisléghi Nagy Ádám készítette pályája elején, amikor Dr. Gyürki László támogatása révén 1989-től feleségével, Kocsis Mártával, a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium angoltanárával a szőcei plébánia épületében élt és alkotott. Az oltárképet Kaszás Csaba Richárd atya fotózta le, s ide kattintva tekinthetik meg.


2021. június, B év


Elhunyt Fancsali Andrásné Ágota

A Körmendi Egyházközség szomorú szívvel búcsúzott el 2021. június 29-én Ágota igazgatónőtől, akit 80 éves korában szólított ki e földi életből a Mindenható. Nemzedékek fiataljait nevelte, tanította Körmenden és környékén, akik szeretettel emlékeznek tanítójukra, az iskola igazgatójára, aki nemcsak tudásra, hanem emberségre, becsületre nevelte őket. Köszönettel és hálával emlékezik rá a Körmendi Egyházközség, aki gazdagon részesült Ágota Isten adta tehetségéből. Dr. Gyürki László nyugalmazott plébános megemlékezését teljes egészében ide kattintva olvashatják el.

Szent Péter és Szent Pál apostolok

Június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe Egyházunkban. A hagyomány szerint Péter apostol 67-ben június 29-én halt vértanúhalált. Sok kínzás után saját kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre, mert alázatosságában nem tartotta magát méltónak ugyanarra a halálra, mint amit Mestere szenvedett el. Pál apostolt ugyanazon a napon végezték ki, lefejezték a Rómából Ostiába vezető út harmadik mérföldköve mellett. Egy régi legenda szerint azon a helyen, ahol feje a földre hullt, három forrás fakadt. A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Imádság Boldog Batthyány László közbenjárásáért

Rákos József papnövendékünk 2021 februárjában a koronavírus járvány idején fordult imádsággal Boldog Batthyány László közbenjárásáért. Imádságát a Szombathelyi Egyházmegye ajánlásával honlapunkon ide kattintva érhetik el. Kérjük mi is imáinkban minél gyakrabban városunk szent életű hercegorvosának közbenjárását!

Körmendi ministránsok a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász táborában

A plébániai karitász csoport jóvoltából, június 23-án plébániánk ministránsai ellátogattak Nardára, az Egyházmegyei Karitász táborába. Ezen a napon a tábor vendégül látta a környező nagyobb települések karitász csoportjait és gyerekeit, egyfajta vakációnyitó gyanánt. Plébániánk ministránsai a nardai templomban várták János püspök atyát, aki a szentmisét celebrálta és a kispapokat, akik részt vettek a tábor első hetének programjain, mint segítők. Ministránsaink szolgáltatták az asszisztenciát a tábornyitó szentmisén, amelyen Püspök atya prédikációja után Járfás Ádám kispap tanúságtételét hallhattuk. A prédikáció és a tanúságtétel egyaránt lelki alapot adott a nyár kezdetének. A szentmise végén Püspök atya minden résztvevőknek egy rózsafüzért ajándékozott, hogy Égi Édesanyánk által forduljunk Istenhez, a mi Atyánkhoz. Rákos József papnövendékünk részletes beszámolóját és a Vaskarika, ill. Vas Népe fényképeit honlapunkon ide kattintva érhetik el.

Szent László király

Szent királyunkra, Lászlóra emlékezünk liturgikus ünnepén, június 27-én. "Boldog László király kiragyogva kimagaslott Magyarország királyainak fényes nemzetségéből. Kétségtelen édesatyja a nevezetes első Béla, a hírneves András király öccseura; alkotóereje szorgalmából azon években, midőn uralkodott, az állam, sőt az egész Pannónia annyira rendezetten s meggyarapodva virágzott, hogy boldog István király ideje óta törvények, szabadság és bőség tekintetében soha még ily csodálatosan nem csillogott. Minden korábbi állapotánál gazdagabban Magyarország azidétt kezdte szabadságának fejét a bőség telt szaruival az egekig emelni, s gazdagságában, rangban és dicsőségben szinte valamennyi vidéket legyőzni" – olvassuk Szent László 1192 után keletkezett legendájában. A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Áldás Magyarországnak

Június 21-22-én repülőgép száll fel Budaörsről, fedélzetén az Oltáriszentséggel és egy pappal, azzal a céllal, hogy több szakaszban megáldják az egész országot. 22-én délben Pécsről indul a repülőgép és 2 óra alatt ér Szombathelyre Nagykanizsát és Szentgotthárdot is érintve. A további részleteket a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva találják meg.

Győzelemről énekeljen...

83 évvel az 1938-as budapesti eucharisztikus világkongresszus után és 83 nappal a 2021-es világesemény előtt, ünnepélyesen bemutatták az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszát, imázsfilmjét és az esemény 12 hírnökét.

Magyarország 2021. szeptember 5-12. között ad otthont a katolikus világeseménynek, amelynek záró szentmiséjén a tervek szerint részt vesz Ferenc pápa is. A szervezők bemutatták Koudela Géza, Bangha Béla "Győzelemről énekeljen" kezdetű művének újrahangszerelt változatát, amely 1938-hoz hasonlóan, most is a kongresszus himnusza lesz. A további részleteket az Eucharisztikus Kongresszus honlapján ide kattintva találják meg.


Vigyázzunk rájuk!

Széles körű együttműködésre van szükség a gyermekvédelemben – Szakmai fórumot tartottak a Patronában

"Gyökeresen változtatni kell a szemléletmódunkon." Országos gyermekvédelmi fórumon mutatták be célkitűzéseiket, programjaikat, egyre szélesebb körben megvalósuló együttműködésüket a katolikus intézmények képviselői. A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom (T72) Pedagógiai Műhelyének meghívására gyermekvédelmi szakemberek tanácskoztak június 16-án Budapesten, a Patrona Hungariae Iskolaközpontban. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.


Imádkozzunk kántorunk édesapjának lelki üdvéért

Kántorunk, Gemziczky Dávid édesapja, Gemziczky Béla elhunyt. Hétfőn, június 14-én este 6 órakor gyászmisét mondunk lelki üdvéért a plébániatemplomban. Közösségünk minden tagja nevében kérjük a Mindenható Atyát, adja meg számára az örök boldogságot, családjának pedig adjon vigasztalást!

Személyi és területi változások a Szombathelyi Egyházmegyében

Dr. Székely János megyéspüspök 2021. augusztus 1-jétől személyi és területi változtatásokról döntött egyházmegyénkben. Plébániánk korábbi káplánjai közül a püspök úr Zakó Jenő atyát jáki, Varju Gábort hegyfalui plébánossá nevezte ki, Óra Krisztián pedig a Szentgotthárdi Plébánia plébános helyettese és a Katolikus Iskola iskolalelkésze lesz. Munkájukat kísérje Isten áldása! A további részleteket a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva találják meg.

2021. május, B év


Szentháromság vasárnapjának története és liturgiája

A Pünkösd utáni első évközi vasárnap a Szentháromság vasárnapja. Az ünnepet Stephanus, Lüttich püspöke (+920) vezette be. Elrendelte városában, majd szép zsolozsmát is szerkesztett az ünnepre. Ebből is látható, hogy életében jelentős szerepet játszott a Szentháromság tisztelete. Írt egy könyvecskét elődjéről, Szent Lambertről (akit 670-ben száműztek), s közli egy fohászát:

"Istenem, kérlek, áldd meg szolgáidat; Isten, ki hármas egységben áldott légy!"

Az írását egy nagyon szép doxológiával (dicsőítés) zárta:

"Miközben uralkodik az élő Isten Háromsága teljességében s az egység fenségében,
kinek dicséret legyen, s a szentek ujjongása;
és folytonos hálaadás most és mindig a halhatatlan örökkévalóságon át. Ámen."

A püspököt székesegyházában a Szentháromság oltár alatt helyezték örök nyugalomra. Utóda pedig az egész egyházmegye számára elrendelte Szentháromság ünnepét. Verbényi István teljes írását a Magyar Kurír honlapján ide kattintva érhetik el.


"Íme, a te anyád" – A Megváltó és a megváltottak Anyjának ünnepe

Ferenc pápa döntésének megfelelően három évvel ezelőtt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétumban rendelte el, hogy Pünkösd ünnepe utáni hétfőn Máriát mint az Egyház anyját ünnepeljük.

A Kongregáció állásfoglalása szerint: "ez az ünneplés segíteni fog bennünket arra emlékezni, hogy a keresztény életnek – ahhoz, hogy növekedni tudjon – a kereszt misztériumához, Krisztusnak az eucharisztikus lakomában való fölajánlásához, az ajándékozó Szűzhöz, a Megváltó és a megváltottak Anyjához kell kötődnie". De mit is jelent az, hogy Mária az Egyház anya?

Vlaj Márk írását a Győri Egyházmegye online magazinjában, a Hitvallásban ide kattintva érhetik el.


Életem utolsó szakaszához érkeztem

Júliustól Sümegről Szécsénybe, a novícius házba helyezik át Barsi Balázs ferences szerzetest, aki 25 éven keresztül szolgált a Veszprém megyei településen. A 777.hu cikkét ide kattintva olvashatják el.

Balázs atya Konferenciabeszédek a húsvéti időben című utolsó sümegi konferenciabeszéd-sorozatát a Gondolatok menüpontban, ill. közvetlenül ide kattintva érhetik el.

Mint Balázs atya FaceBook bejegyzésében írja, "Életem utolsó szakaszához érkeztem. Hagyjatok ebben az évben visszavonultságban engem. Szeretnék szünetet tartani a lelkigyakorlatokban is."


2021. április, B év


Zoli atya üzenete a kórházból

"Köszönöm, hogy olyan sokan imádkoztok gyógyulásomért és édesapám lelki üdvéért. Jézus feltámadt, legyőzte a halált, ma is él, ma is gyógyít!" - írta ki Zoli atya április 26-án a FaceBook oldalára, egy képpel is illusztrálva gyógyulását.

Mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk, Zoli atya! Imádkozzunk továbbra is minden betegért és az elhunytak lelki üdvéért!

A Bors április 29-i online kiadása reggeli cikkében beszámolt Zoli atya betegségéről és édesapja temetéséről. Ezt a cikket ide kattintva érhetik el. Az esti cikkben pedig Dr. Székely János megyéspüspök úrtól új információkat is megtudhattunk Zoli atya gyógyulásáról, amit ide kattintva olvashatnak el. A Borsonline május 7-i cikke beszámol róla, hogy Zoli atyát is sikerült elérniük telefonon. Ezt a cikket, s benne Zoli atya üzenetét ide kattintva találják meg.


Imádkozzunk Lendvai Zoltán atyáért

Lendvai Zoltán atya rédicsi plébános, gördeszkás pap, volt körmendi káplán kórházba került, komoly küzderlmet folytat a koronavírussal. Imádkozzunk érte és imádkozzunk édesapja lelki üdvéért is, aki néhány napja hunyt el.
"Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük." Mt 18,20

A szülők többsége a fenntartóváltás mellett voksolt

A Szombathelyi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint megszületett a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, illetve a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola tekintetében a fenntartóváltással kapcsolatos szülői szavazás eredménye. A részletes eredményeket a Vas Népe cikkében ide kattintva találják meg.

Elérhető a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programja

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) szervező titkárság elérhetővé tette honlapján a kongresszus hetének teljes programját, amelyet PDF formátumban is letölthetünk. A program mellett megismerhetjük azokat az előadókat is, akiket a világ minden tájáról várnak a szeptemberi találkozóra. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Elérkezett a szülői szavazás ideje az iskolaátvételről

A digitális oktatás elhúzódása és a Kormány 151/2021. (111.27.) Korm. rendelete szerint, mely a szülői szavazáskor nem teszi lehetővé az on-line véleménynyilvánítást, csak a jelenléti szavazást, módosul a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskolában a fenntartóváltással kapcsolatos eljárásrend.

Az iskola intézményvezetőjének tájékoztatóját ide kattintva olvashatják az iskola honlapján. Ebben szerepel, hogy az intézmény alkalmazottjainak 81%-a a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába történő jövőbeni működése mellett foglalt állást.

A Szombathelyi Tankerület igazgatójának tájékoztatóját és részletes eljárásrendjét pedig ide kattintva találják meg. Eszerint a szavazásra április 19-én (hétfőn) és április 20-án (kedden) reggel 7 órától 19 óráig személyes megjelenéssel van lehetőség.

A Szombathelyi Egyházmegye új videójában megismerhetik megyéspüspökünk és plébánosunk szempontjait, és a szülők is kifejtik véleményüket az egyházmegyei fenntartás előnyeiről. A videót az Egyházmegye Youtube-csatornáján ide kattintva tekinthetik meg.

Kérjük a Kedves Szülőket, jöjjenek el és támogassák az iskola egyházmegyei fenntartásba vételét.
Imádkozzunk, hogy Körmenden is legyen katolikus iskola!


Ételszentelés lovaskocsiról

A Batthyány Lovas Bandérium és a Körmendi Polgárőrség közreműködésével Kiss László plébános úr húsvétvasárnap reggelén idén is végijárta lovaskocsival Körmend utcáit, megszentelve a közösségi pontokon összegyűlt hívek húsvéti ételeit.
A TV2 hírműsora, a Tények Lovaskocsiról áldották meg az ételt címmel tudósított az eseményről, amit ide kattintva tekinthetnek meg.

"Ne féljetek" (Mt 28,10)

2021 húsvétjára közös nyilatkozatot adott ki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK). A dokumentumot a Magyar Kurír honlapján ide kattintva érhetik el.

Ingyenesen elérhető az Adoremus áprilisi száma is

A kiadványt az Új Ember honlapján ide kattintva találják meg.

2021. március, B év


Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása

Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a nagyhét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Jézus fogantatását, Urunk megtestesülését (Conceptio Domini, Conceptio Christi) ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 18. évfordulója

Március 23-a Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 18. évfordulója. Megemlékezésül tekintsék meg Komáromi Mária eladását, melyet a Ferences Világi Rend szervezett idén januárban, halálának 90. évfordolója kapcsán. Az előadásról készített YouTUbe-videót ide kattintva érhetik el. Szeretettel ajánljuk honlapunk BATTHYÁNYAK menüpontját is, melynek anyagát folyamatosan gyarapítjuk új anyagokkal és információkkal.

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Szent Józsefre, az egyetemes Egyház védőszentjére, a keresztény házasságok és családok, munkások, kézművesek, ácsok, favágók, asztalosok, üldözöttek és a jó halál védőszentjére emlékezünk főünnepén, március 19-én. A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva érhetik el.

Hetven éve halt meg Coreth Mária Terézia

Idén januárban ért véget a Batthyány-év: 150 éve született és 90 éve halt meg Boldog Batthyány-Strattmann László. Ehhez kapcsolódik még hitvesének – Coreth Mária Terézia grófnőnek – halála is: 70 éve halt meg. Körmenden óvodát neveztek el róla. Dr. Gyürki László ny. plébános, pápai prelátus méltó megemlékezésül honlapunk rendelkezésére bocsátotta Coreth Mária Teréziáról írt mélyreható, lélekemelő tanulmányát, amit ide kattintva érhetnek el.

Plébániánk közössége március 14-én vasárnap az esti szentmisében emlékezett meg Coreth Mária Teréziáról. A szentmiséről Buda Brigitta készített képes beszámolót, amit ide kattintva tekinthetnek meg.


Ferenc pápa részt vesz az Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjén

Iraki útjáról hazatérőben, március 8-án a repülőgépen az újságírókkal beszélgetve Ferenc pápa a következőket mondta: "Most Magyarországra kell mennem a kongresszus zárómiséjére, de ez nem országlátogatás lesz, hanem csak a misére megyek. De Budapest két órára van Pozsonytól, miért ne látogassak el Szlovákiába? Így jönnek a dolgok ..."

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Sajtószolgálatának közleményét a Magyar Kurír honlapján ide kattintva érhetik el.


Ingyenesen olvasható és letölthető a márciusi Adoremus

Az Új Ember szerkesztősége ingyenesen elérhetővé és letölthetővé tette az Adoremus márciusi számát. Remélik, ezzel könnyebbé válik mindenkinek, hogy egyénileg és családilag – akár otthonában – még áhítatosabb lélekkel tudjon bekapcsolódni az Egyház liturgiájába, imájába, továbbá az online miseközvetítésekbe. A kiadványt az Új Ember honlapján ide kattintva érhetik el.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Nyilvános istentiszteletek csak a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal összhangban végezhetőek, az illetékes ordinárius rendelkezése szerint. Felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.

2. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai újfent megadják további intézkedésig.

A közlemény teljes szövegét ide kattintva érhetik el.


Katolikus YouTube-csatornák, élő liturgiaközvetítések


2021. február, B év


Barsi Balázs nagyböjti konferenciabeszédei

A nagyböjti szent időszak elérkeztével Barsi Balázs ferences szerzetes idén is megtartja hagyományos konferenciabeszéd-sorozatát, melyre a járvány miatt a sümegi kegytemplomban kerül sor, és a Ferences Rendtartomány YouTube-csatornáján élőben közvetítik. Az élő adás nagyböjt minden vasárnapján 18.30-kor kezdődik: Balázs atya először szentmisét mutat be, majd ezt követően mondja el az adott heti elmélkedését. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

A konferenciabeszédeket a Gondolatok menü Barsi Balázs elmélkedései YouTube videókon menüpontjában, ill. közvetlenül ide kattintva is megtekinthetik.


Jézussal a Keresztúton

A keresztút az egyik legismertebb keresztény ájtatossági forma. Mai formájában 14 stációból (vagy állomásból) áll, amelyek Krisztus végső szenvedését jelképezik. Minden stációnál a kegyeletet végző hívő az Úr szenvedésén elmélkedik. A keresztútjárás a szentföldi zarándoklatokat eleveníti föl, amelyek során a zarándokok Krisztus szenvedésének helyeit keresték föl.

Plébániatemplomunk keresztútjáról Bedőcs Gyula készített fotósorozatot, melyet lélekben ide kattintva járhatnak végig. Vagy zarándokoljanak el (legalábbis gondolatban) Horvátnádalja igazi mennyei szigetet alkotó templomkertjébe, melynek keresztútját honlapunkon ide kattintva találják meg.

Bár a Kórházkápolna felújítás miatt jelenleg zárva van, Kerecsényi József Dr. Gyürki László: A körmendi kórházkápolna története c. könyve alapján készített videójával most is betérhetnek, s számítógépük vagy akár okostelefonjuk előtt végigelmélkedhetik a videó 12.36-nál részletesen bemutatott keresztútját, amit minden állomásnál meg is tudnak állítani. A videót ide kattintva tekinthetik meg.

Egyházmegyénk legszebb modern templomát Dr. Takács Gyula plébános koncepciója alapján építették fel Csörötneken az 1980-as években. A képzőművészeti alkotások Lesenyei Márta és Kiss Sándor munkái. A 14 stáció bronz domborművei 1991-ben készültek el. A Csörötneki Örök Ige Plébániatemlom keresztútjához ide kattintva juthatnak el.

A keresztutakhoz tartozó imádságokat és elmélkedéseket Bánk József érsek-püspök 25 keresztutat tartalmazó, Jézussal a keresztúton című gyűjteményében ide kattintva, vagy a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár 28 keresztútból álló Keresztút gyűjteményében ide kattintva érhetik el.


Nagyböjti lelki naptár

Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. (Fil 2,5)

A Pesti Ferencesek idén is elkészítették Nagyböjti lelki naptárukat, melyet ide kattintva találnak meg. Az elmélkedések gondolatait Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa: Isten projektje c. műve Bűn és megváltás fejezetéből vették.


Diós István: Napi kenyerünk. Hamvazószerdától Nagypéntekig

Dr. Diós István római katolikus pap Szombathelyen született 1943-ban. A Magyar Katolikus Lexikon főszerkesztője és a Szentek élete c. kiadvány szerzője ebben a könyvében a nagyböjt napjaira ad lelki táplálékot. Budapesten, az Egyetemi Templomban 2001 nagyböjtjében elhangzott homíliáit tartalmazza. A könyv első fele a hétköznapokra ad elmélkedési anyagot, második fele pedig a vasárnapi konferenciabeszédeit tartalmazza Embernek lenni a harmadik évezred elején címmel. Itt hosszabban beszél a böjtölésről és az imádságról. A könyv elektronikus változatát a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár honlapján ide kattintva érhetik el.

Szűz Mária lourdes-i jelenése – A betegek világnapja

1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette Soubirous-nak megjelent a Szűzanya. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

A Szegedi Fogadalmi Templom honlapján Kilenced található a lourdesi Szűzanya tiszteletére és közbenjárásáért. A pdf formátumú imafüzetet ide kattintva találják meg.

A betegek világnapja alkalmából Bedőcs Gyula készített fotót plébániatemplomunk Lourdesi barlangjáról. Aki nem tud személyesen eljönni a templomba, jöjjön el lélekben és imádkozzon a Szűzanya előtt. A fényképet ide kattintva érhetik el.

A Via Sacra zarándok utazási iroda filmjét Lourdes történetéről és a 2019. augusztus 16-21. közötti lourdes-i zarándokútról pedig a Linkek menüpont alatt vagy ide kattintva tekinthetik meg.


Szent Ágota szűz és vértanú

A keresztény ókor egyik leghíresebb szentjére, Szent Ágotára emlékezünk liturgikus emléknapján. Vincéhez és Balázshoz hasonlóan az ő élete és halála felől is csak a számos változatban ránk maradt, legendásan fölékesített szenvedéstörténet tájékoztat. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Szent Balázs püspök és vértanú

Szent Balázs püspök élettörténetét idézzük fel liturgikus emléknapján, február 3-án. A vértanú püspök emlékezete különösen a névadásban és a népszokásokban él elevenen. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

Február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

2021. január, B év – Békés, boldog új évet kívánunk!


Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító

Január 28-án Aquinói Szent Tamásra emlékezünk, a teológusra és filozófusra, aki egyetemi tanári és hittudományi munkásságának termését naponta letette az Úr oltárára, hogy a minőségét Ő döntse el. Összegző műve, a Summa Theologiae nyolcszáz év után is a katolikus gondolkodás és tanítás fontos forrása. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el. Plébániánk honlapján, a Gondolatok menüpontban pedig két könyvet is találhatnak Aquinói Szent Tamás életéről és munkásságáról.

Boldog Batthyány-Strattmann László emlékév záróünnepsége

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 12-i ülésén a 2020-2021-es évet Boldog Batthyány-Strattmann László emlékévvé nyilvánította a hercegorvos születésének 150., halálának 90. évfordulójának tiszteletére. Az emlékév 2021. január 22-én, pénteken ünnepi szentmisével zárult, amely a járványhelyzet miatt délután 5 órakor kezdődött a plébániatemplomban. Főcelebránsa és szónoka Dr. Székely János megyéspüspök úr volt. A szentmise végén a templomban került sor a Boldog Batthyány-Strattmann László díj átadására. Idén egy orvos és egy ápoló részesült az egyházmegye kitüntetésében.

Rákos József papnövendékünk részletes beszámolóját és Bedőcs Gyula fényképeit honlapunkon ide kattintva érhetik el.

Az ünnepi szentmisét az Egyházmegye YouTube-csatornája élőben közvetítette, a felvételt ide kattintva tekinthetik meg.

Az Egyházmegye A test és a lélek orvosa díj átadója Körmenden címmel videó-összefoglalót is készített az eseményről, amit ide kattintva nézhetnek meg.


Ökumenikus Imahét

"Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek" (Jn 15,5–9)
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2021. január 17-24. között szervezte az Ökumenikus Imahetet a keresztény egységért. Városunkban a járványhelyzet miatt idén nem lesznek közös imaalkalmak a templomokban. Mindannyian egyénileg imádkozzunk, hogy Jézus Krisztus akarata szerint: egy akol legyen és egy pásztor! Ehhez nyújt segítséget az ökumenikus imahét Imafüzete, amely megtalálható a MEÖT honlapján, ill. ide kattintva érhetik el.

Mivel idén elmaradnak a személyes találkozások, Bedőcs Gyula körmendi templomokról készült fotóival szeretnénk erősíteni a helyi keresztények egységét. Az emléklapot ide kattintva tekinthetik meg.

Január 20-án, szerdán 18 órakor Ökumenikus imaest volt a Szombathelyi Székesegyházban, melyet az Egyházmegye YouTube-csatornája élőben közvetített, a felvételt ide kattintva tekinthetik meg.


Segítsünk a földrengés sújtotta horvát testvéreinken!

Horvátországot több földrengés is sújtotta a napokban. Sisek városa is nagy kárt szenvedett. Ennek a városnak volt püspöke Szent Quirinus, aki Savariában, a mai Szombathelyen halt vértanúhalált. Az Egyházmegyei Karitász már küldött segélyszállítmányt a városba, és felvette az ottaniakkal a kapcsolatot, akik mobil kályhákat és fűtőtesteket kérnek. Erre gyűjt a héten a karitász, hogy hétvégén már szállítani tudják a kályhákat. Kérjük a Kedves Hívek nagylelkű, jószívű adományait a szükséget szenvedőknek. A pénzadományt a plébániatemplomban a karitászperselybe tehetik a Testvérek, vagy a plébánián adhatják át. A többi templomban a miséző atyának adhatják oda az adományaikat. Segítsünk azokon, akik súlyos károkat szenvedtek, és nélkülöznek!

Imádkozzunk a katolikus iskoláért!

Miután a Kölcsey iskolába járó gyermekek szüleinek 70%-a szavazott a katolikus iskolára, így az egyházmegye elindítja az iskola átvételének kérelmét. Most még inkább imádkozzunk a katolikus iskoláért! Az iskolaátvétellel kapcsolatos friss híreket és tudnivalókat a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva érhetik el.

Készüljünk a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra!

Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire – úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztotta a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontja 2021. szeptember 5-12. A Kongresszus honlapját ide kattintva érhetik el.

Az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve tanulmányozzuk az alábbi térképet, hol élnek többségben katolikus testvéreink, illetve az egyes országokban melyek a jellemző vallások. Az országok azonosításában segíthet az alsó térkép. (Mindkét térkép kattintással kinagyítva 8000x4060 képpont méretű.) Különösen diákoknak javasoljuk, hogy gyakorolják csak a felső térkép alapján kitalálni az országok nevét és a fővárosukat is. Így a Kongresszus idején minden résztvevőt szinte ismerősként köszönthetünk majd! Imádkozzunk azért is, hogy a világ minden részéről eljöhessenek hozzánk keresztény testvéreink, s általuk magunkat is hitben gazdagítva, mi is hozzájárulhassunk lelki megújulásukhoz!

Friss hírek

Adventi naptár

Hírarchívum

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018