Nehéz kérdések világos válaszok – "A kispapok titokzatos élete"

A szemináriumok világa zárt világ, kevesen ismerik pontosan hogy milyen az élet a falak mögött, hogyan képzik a kispapokat, milyen napirendjük és életük van. Ezért is különleges az az előadás, amelyet egy hatodéves növendék – immáron szentelésére váró diakónus –, Rákos József tartott a Szombathelyi Egyházmegye érdeklődői számára.

A 777 egyik cikkében fedeztem fel, hogy Rákos József újmisés papunk két hónapja, május 14-én még diakónusként tartott előadást a Szombathelyi Egyházmegye Nehéz kérdések világos válaszok sorozatában a kispapok titokzatos életéről.

A 777 tudósítását ide kattintva olvashatják el. Rákos József előadásának videóját pedig a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva tekinthetik meg.


Dr. Székely János megyéspüspök felhívása folyamatos szentségimádásra

Az Úr Jézus arra tanít minket, hogy "szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni" (Lk 18,1). Azt mondta: "Kérjetek, és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek!" (Lk 11,9) Szent Pál pedig így bátorítja a Tesszalonikában élő keresztényeket: "Imádkozzatok szüntelenül!" (1Tessz 5,17-18). E szüntelen imára való felhívást szeretnénk életre váltani, amikor megszervezzük Egyházmegyénkben a folyamatos szentségimádást. Milyen jó lenne, ha Egyházmegyénkben minden nap minden percében a dicséret és a kérés szava szállna a Teremtő felé!

Kérem a lelkipásztorokat, a képviselőtestületeket, a plébániai közösségeket, a szerzetesi közösségeket és az Egyházmegye minden hívőjét, hogy plébánosukkal egyetértésben vállaljanak havi egy 24 órás szentségimádási napot, hogy Egyházmegyénkben soha ne hallgasson el a mi Urunk dicsérete, s elnyerhessük azon áldásokat, amelyeket az őt kérőknek tartogat!

A felhívás teljes szövegét vasárnapi hirdetésünk mellékleteként ide kattintva olvashatják el.


Rákos József újmiséje

Egyházközségünk június 22-én felszentelt papja, Rákos József június 30-án vasárnap délután 4 órakor tartotta meg újmiséjét a körmendi Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplomban. Isten áldása kísérje papi szolgálatában!

Jámbori Tamás képgalériáját Körmend város honlapján ide kattintva tekinthetik meg.


Egyházmegyei elismerések átadása

A Szombathelyi Egyházmegye főpásztora szeretné megbecsülését azzal is kifejezni, hogy időközönként egyházmegyei elismeréseket ad át az arra méltónak talált személyeknek. Az idei évben Dr. Székely János újabb tiszteletbeli kanonoki és apáti címet adományozott néhány paptestvérünknek a pappá szentelési szentmise végén.

Tiszteletbeli kanonoki címmel jutalmazta

  • A Szent Márton kultusz érdekében tett rengeteg fáradozásaiért Aigner Géza letenyei plébános atyát,
  • Kiss László körmendi plébánost, akinek hálás a külsőségeket kerülő, derűs természetéért, imádságos lelkületéért,
  • Odaadottsággal végzett buzgó lelkipásztori szolgálatáért, valamint a Szily János Látogatóközpont művészi berendezéséért és működtetéséért Dr. Perger Gyula atyát.

A hosszú ideje megüresedett dömölki címzetes apáti címet Wimmer Roland gazdasági helynök atyának adományozta, nem csak gazdasági, hanem sokkal inkább lelki ügyekben végzett odaadó fáradozásaiért.

A Szombathelyi Egyházmegye képes tudósítását ide kattintva érhetik el. Az elismerésben részesülőknek gratulálunk, szolgálatukra Isten áldását kérjük.


Papszentelés és kanonoki kinevezés

2024. június 22-én szombaton délelőtt a Sarlós Boldogasszony Székesegyházban Dr. Székely János megyéspüspök három társával együtt pappá szentelte a körmendi Rákos Józsefet, egyházközségünk tagját. A püspök atya a szentelendők fejére helyezte a kezét, kézrátétele által hívta a Szentlelket és adott küldetést a jelölteknek. Ezután valamennyi jelenlevő pap a szentelendők fejére tette kezét, ezáltal fogadták be őket a papi közösségbe. A papi kézrátételt a szentelési imádság követte, melyben a szentelő püspök a teremtőt kérte, hogy adja meg szolgáinak az áldozópapi méltóságot. Ezt követően Kiss László plébános atya és Nagy Gábor atya közreműködésével József atya felölthette a papi liturgikus viseletet, a papi módra viselt stólát és miseruhát. A szentmise az Eucharisztia liturgiájával folytatódott, amelyben az új papok első alkalommal mutatták be főpásztorukkal és paptestvéreikkel együtt a legszentebb áldozatot. A szentmise végén új papjaink újmisés áldásban részesítették a jelenlévő híveket.

Püspök atyával együtt kívánjuk József atyának: Isten tegye teljessé a jót, amit benned megkezdett. S kérjük Boldog Batthyány-Strattmann László közbenjárását is, segítse lépteidet, hogy őt követhesd a szentté válás útján.

A szentmise keretében a megyéspüspök atya megtisztelő kinevezéseket adományozott egyházmegyénk néhány papjának. Tiszteletbeli kanonok címet kapott Kiss László plébános is, akinek a püspök atya háláját fejezte ki a külsőségeket kerülő derűs természetéért és imádságos lelkületéért. A kinevezéshez szívből gratulálunk! Isten adjon neki kitartást, erőt és jó egészséget, hogy plébániánk híveit a Batthyány-család örökségéhez egyre inkább méltó, lelkes közösségé kovácsolja.

A Szombathelyi Egyházmegye képes tudósítását eredetiben ide kattintva, a Magyar Kurír feldolgozásában pedig ide kattintva érhetik el.


Területi és személyi változások egyházmegyénkben 2024. augusztus 1-jétől

Dr. Székely János megyéspüspök 2024. augusztus 1-jétől területi és személyi változásokat rendelt el a Szombathelyi Egyházmegyében.

A plébániánkat érintő területi átrendezés: Nemesrempehollós és Egyházashollós fília az Egyházasrádóci Plébániától a Körmendi Plébániához kerül.

Rákos József leendő újmisés paptestvérünk a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna plébániára kerül kápláni minőségben.

A további részleteket a Szombathelyi Egyházmegye honlapján ide kattintva olvashatják el.


Friss hírek

Megújítva: BATTHYÁNYAK

Hírarchívum

Adventi naptár

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018

Ma 2024. július 15., hétfő,
Henrik, Roland napja van.
Holnap Valter napja lesz.