"Test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díjat" kapott dr. Wolf Terézia

Január 22-én adták át a körmendi Batthyány Örökségközpont színháztermében a "Test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díjat", amit évente egy orvosnak és egy ápolónak adományoznak. Idén dr. Wolf Terézia főorvosnő, körmendi háziorvos és Hajgató Éva ápoló, a Zalaegerszegi Szent Rafael Kórház főnővére részesült a díjban. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos, közreműködött a Batthyány Vonósnégyes. A díjátadót követően püspöki hálaadó szentmisére hívták a híveket a Szent Erzsébet Plébániatemplomba, melynek celebránsa dr. Székely János megyéspüspök volt.

A Vaskarika honlap teljes képes tudósítását ide kattintva találnak meg.

Dr. Székely János homíliáját és Jámbori Tamásnak az ünnepi szentmisén készített képeit honlapunkon ide kattintva érhetik el.


Szent kilenced Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért

Plébániánkon Szent kilenced ima kezdődött Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért, ami Plébániánk Facebook-oldalán naponként kerül megjelenítésre, hogy akik nem tudnak a templomba elmenni, ők is bekapcsolódhassanak eme imádságba.

Szent kilencedet akkor szoktunk kezdeni, amikor valami rendkívül fontos ügyünkben a megdicsőült Egyház valamelyik tagjának közbenjárását kérjük. Amikor testvéreinkre, a szentekre gondolunk, gyakran megfeledkezünk arról, hogy ők is olyan földi emberek voltak, mint mi: esendők, gyöngék, akik minden pillanatban rászorultak az őket végtelenül szerető Isten irgalmára.

Nekik is nagyon sokszor nehéz volt ez a földi élet, azonban "megharcolták a jó harcot", kiállták a próbát, és Isten kegyelméből eljutottak a célba: a Szentháromság boldog színelátására.

Jelen Szent Kilencedünkben Isten Szolgája, dr. Batthyány-Strattmann László küzdelmes életéről elmélkedünk. A lelkében fokozatosan kibontakozó három isteni erény, a hit, a remény és a szeretet érlelték meg őt az örök élet boldogságára. Ezek kitartó gyakorlása által lett méltóvá arra, hogy most Isten színe előtt közbenjárhasson értünk. Ezekről az erényekről elmélkedve és Isten Szolgája közbenjárását kérve terjesszük most kéréseinket kilenc napon át a jó Isten elé.

A teljes Szent kilenced honlapunkon is elérhető a Batthyányak menüpontban, ill. közvetlenül ide katintva is.


A gender ideológia és a keresztény értékrend

Január 17-én, hétfőn 18 órától a Martineumban Székely János megyéspüspök évnyitó előadásával megkezdődtek a Keresztény Értelmiségi Szövetség Szombathelyi Csoportjának programjai. Az évnyitó előadás címe: A gender ideológia és a keresztény értékrend. Az előadás videóját a A Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján ide kattintva tekinthetik meg.

Az eseményről a Szombathelyi Egyházmegye honlapja képes tudósításban számolt be, amit ide kattintva érhetnek el.


Eszterházy János – Isten szolgája c. kiállítás megnyitója

Szombaton, január 15-én a városi kiállítóteremben délután 2 órakor kiállítás nyílt Tiszteletreméltó Esterházy János mártír sorsú felvidéki politikusról, akinek boldoggá avatása folyamatban van. 12 éven át szenvedett szovjet és cseh börtönökben hitéért, magyarságáért. Sorsát áldozatként ajánlotta fel, imádságára csodás gyógyulások történtek a börtönben. Ellenségei még holtában is meggyalázták, megalázták. Imádkozzunk boldoggá avatásáért!

A kiállítást Kiss László plébános atya, a Kolping Család prézese és Dr. Molnár Imre történész, Eszterházy-kutató nyitotta meg. A kiállítás plakátját Körmend város honlapján ide kattintva érhetik el.

Kiss László atya megnyitó beszédét ide kattintva olvashatják el, a Vas Népe képes tudósítását pedig ide kattintva tekinthetik meg.


Szinódusi kérdőív

A Szombathelyi Egyházmegye is részt vállal a 2023-ban megrendezésre kerülő Püspöki Szinódust előkészítő munkában.

A kérdőív elsődleges célja, hogy elgondolkodtasson. Kérjük, hogy szánjon időt a kitöltésre, s imádságban is tekintse át válaszait! A kérdőív kérdéseiről plébániai és lelkiségi közösségei tagjaival is beszélgessen!

A kérdőívet Word, Pdf, ill. Online formában a Pasztorális Helynökség honlapján ide kattintva érhetik el és 2022. március 31-ig lehet beküldeni a kérdőíven megadott módokon.


Egészségügyi dolgozók találkozója

Egészségügyi dolgozók találkozója lesz Körmenden 2022. január 22-én, szombaton a szentéletű orvos Boldog Batthyány László liturgikus ünnepén. A Szombathelyi Egyházmegye immár ötödik alkalommal rendezi meg ezt a találkozót, melynek helyszínei a Batthyány Örökségközpont és Szent Erzsébet-templom, kezdete 16.30.

A magyar orvosképzés, a magyar orvosok hivatástudata világviszonylatban is kiemelkedő. Orvosaink a kellő eszközök és megbecsültség gyakran megtapasztalt hiányának ellenére is nagy odaadással és szakértelemmel végzik a gyógyítói feladatukat. A Szombathelyi Egyházmegye ezt a szolgálatot szeretné megköszönni, és évről-évre egy kiváló orvost kitüntetni, valamint a hit és az orvosi hivatás kapcsolatát az egészségügyben dolgozók lelkében megerősíteni.

Dr. Székely János megyéspüspök szeretettel hívja és várja a Vas megyében szolgáló orvosokat, ápolókat is és mindazokat, akik az egészségügyben dolgoznak.

Forrás: Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök Facebook-oldala


Ünnepek és szentek – angol nyelvű képes falinaptár

A Catholic Extension, egy amerikai katolikus segélyszervezet a honlapján már ingyenesen is elérhetővé tette az idei képes falinaptárait. Ezek közül az Ünnepek és szentek címűt ajánlom plébániánk minden angolul tudó híve, de elsősorban a fiatalok, diákok és ministránsaink figyelmébe. A gyönyörűen kivitelezett naptárban a hónap kiválasztott ünnepét, ill. szentjét ábrázoló híres festmények és a hozzájuk tartozó leírások mellett érdemes a naptár liturgikus részét is böngészni, ahol a magyar Szent István és Szent Erzsébet ünnepét is megtalálhatják.

A naptárat Pdf formátumban ide kattintva érhetik el.


Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

A katolikus egyház január 6-án ünnepli vízkeresztet, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepét. A kereszténységben a 4. század elején vált vízkereszt napja liturgikus ünneppé, 312 és 325 között kezdett elterjedni először keleten, majd nyugaton. Három eseményre emlékeztet az ünnep: a napkeleti bölcsek imádására, Jézus megkeresztelkedésére a Jordánban és Jézus első csodájára a kánai menyegzőn.

A Magyar Kurír teljes cikkét ide kattintva olvashatják el.


Szűz Mária, Isten anyja

A Boldogságos Szűz – akit nyelvünk Szentségesnek mond – a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Már a 4. században megtalálható az "Isten Anyja" (Theotokosz) cím, amit az efezusi zsinat (431) tett dogmává. Ezt a hitigazságot ünnepeljük január 1-jén.

A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.


Friss hírek

Menüfrissítések:  1  2  3  4  5

Hírarchívum

Teljes rózsafüzér

2022   2021   2020   2019   2018

Ma 2022. január 24., hétfő,
Timót
napja van.
Holnap Pál napja lesz.