Szent Vince Társaság

Bejegyezték Párizsban a Páli Szent Vince Társaság Boldog Batthyány László Körmendi Csoportját

A Páli Szent Vince Társaságot 1833-ban Párizsban alapította Boldog Fréderic Ozanam és hat társa.
Az alapító így foglalta össze szándékát:

"Szeretném az egész világot befoglalni egy jótékonysági hálózatba"

Antoine Frédéric Ozanam 1813. április 13-án született Milánóban és 1853. szeptember 8-án halt meg Marseilleben. Lacordaire szerint a 19. századi katolikusság egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt. Egyetemi tanár Lyonban, majd a Sorbonne egyetemen. 1833-ban megalapítja a Páli Szent Vince Társaságot. A világ különböző országaiban működnek azóta. 1848-ban az "Új korszak" c. újság megalapításában vesz részt, amelyben a hit elterjesztésére törekszik. Még ugyanebben az évben megjelenik a nemzetgyűlési választásokon. Fiatalon, 40 éves korában halt meg. Finom lelkű fiú, házastárs, apa és barát, aki nagy hatással volt mindazokra akik ismerték. II. János Pál pápa 1997. augusztus 22-én Párizsban a Notre Dame székesegyházban avatta boldoggá. Az Ozanam által alapított szeretetszolgálat céljai:

- Anyagi, lelki segítségnyújtásával javítani a szociális körülményeit az elhagyott, rossz sorsú családoknak, öregeknek, gyerekeknek.
- Betegek, testi és szellemi fogyatékosok otthoni és kórházi ellátásának segítése.
- Beilleszkedni az ország reális életébe, igazodva a helyi követelményekhez, az elsődleges szükségletekhez.
- Szeretetteljes karitatív tevékenyéggel a szegények és a közjó szolgálata, közreműködve az egyház és a társadalom folyamatos megújulásában.
- A Nemzetközi Alapszabály kiköti, hogy semmilyen munka sem idegen a társaságtól. Elsődleges a rászorulók igényeinek, körülményeinek felmérése, mérlegelése, sorrend meghatározása.

A célok eléréséhez igyekszik támogatókat megnyerni, gyűjtési akciókat rendezni. A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Nemzeti Tanácsa Miskolc-Diósgyőr, Puskás Tivadar u. 4. sz. alatt működik.

A Társaság Nemzetközi központja pedig Párizsban van és ott történt a Boldog Batthyány László Körmendi Csoport bejegyzése is 2003. novemberében. A Társaság megalapításának gondolatát Körmend testvérvárosa Kranenburg vetette fel és szorgalmazta. Náluk már 150 éve működik a Társaság. Felhívták figyelmünket, hogy Boldog Batthyány László szellemében Körmenden is fontos lenne megalapítani a Páli Szent Vince Társaságot. A két város kapcsolatának kialakulása idején megismerkedtünk Kranenburg plébánosával Franz Günter Aengenheysterrel. A németországi társaságok elnöke a magyar származású dr. Könczöl László meg is keresett minket, hasznos tanácsokkal látott el és segítséget ígért. A kranenburgi Társaság vezetői is eljöttek Körmendre és támogatást adtak az elinduláshoz.

Így került sor az alakuló gyűlésre 2002. december 8-án. Az alapító tagok (orvos, mentős, hitoktató, szociális gondozó) elsősorban az iskolákban és óvodákban tanuló nehéz sorsú gyermekek megsegítését, iskolai étkeztetését tűzték ki célul. Ezenkívül a magányos öregek látogatását és segítését, valamint a kórházban lévő betegek látogatását, akiknek nincsenek hozzátartozóik és nem látogatják őket. A Páli Szent Vince Társaság Boldog Batthyány László Csoportja az alapító okiratban kitűzött céloknak megfelelően dolgozik. A hitoktatók az iskolákban és óvodákban mérték fel, kik azok a gyermekek, akik nem tudják fizetni az étkeztetés díját és ezt fizette ki a Társaság. Rendszeresen látogatjuk a betegeket a kórházban és kapcsolatot tartunk orvossal és ápolókkal. Karácsonykor pedig csomaggal és karácsonyi műsorral keressük fel a kórházi betegeket valamint az idősek otthonában lévőket. Kis csomagot kaptak azok az idősek is, akik nem tudtak eljönni az idősek otthonába az ünnepségre, számukra a gondozók juttatták el az ajándékot.

A Társaság tagjai minden hónap utolsó vasárnapján találkoznak és beszélik meg a tennivalókat. Szeretnénk felmérni az igényeket és tovább fejleszteni tevékenységi körünket. Bízunk abban, hogy sikerül támogatókat is találni és újabb tagokat toborozni a munkához.

Ozanam gondolatával fejezzük be ismertetésünket: "A jótékonyság soha nem nézhet maga mögé, csak előre, mert a már megtett jótettek száma mindig nagyon kevés, viszont a jelenlegi és jövőbeni enyhítésre váró nyomorúságok száma végtelen."