Szentlélek Templom, Horvátnádalja

A templom elődjéről 1674-ből vannak adatok. A kápolnát akkor sima fából építették és sárral összeragasztottnak írják le. 1748-ban közadakozásból "a templom diszítésére" összegyűlt pénzből a Szentlélek tiszteletére új templomot emeltek kőből, cserepezték, tégla az alapzata. A szentély kelet felé néz, a kórus kőből, az oltár fából van. A templomnak nyugatról van a bejárata, amely előtt erős alapzaton áll a torony, tetején kereszttel. A templomhoz értékes ereklyék is tartoztak. 1799-ben a Szent Kereszt ereklyéjének, 1803-ban Szűz Mária és Szent József köpenyének egy darabjáról állítottak ki igazoló okiratot a horvátnádaljai templom részére, melyek fennmaradtak.

Köszönjük Kaszás Csaba Richárd káplán atyának a templom belsejéről készített gyönyörű képeit.
"A kis Lídia szüleivel a Balatonnál nyaralt. Egyik nap, úgy látszik, kissé unatkozott, mert egyszer csak felkiáltott: menjünk a templomkertbe! A körülötte lévők mind feléje fordultak, nem tudták elképzelni, hogy hova is szeretne menni a kislány. Ő a horvátnádaljai templomtérre gondolt, mert ott mindig jobban érezte magát, mint a balatoni strandon. Érdemes lesz nekünk is ellátogatni erre a szép templomtérre, mert nagyon sok látnivaló található itt. Csak címszavakban felsorolva: Két hatalmas platánfa a templomtér bejáratánál; Az amerikai kereszt; A két világháború hősi halottjainak emléke; Mindszenty József bíboros emlékműve; Az Immaculata-szobor; A „Házaspárok útja”; A sír, ahol „Hét papok Anyja” nyugszik; A vértanú Brenner János emlékműve; II. János Pál pápa szombathelyi látogatásának emlékműve; A horvátnádaljai templom; Emlékmű Bódi Mária Magdolna, egy elkötelezett világi hívő, vértanú tiszteletére."

/Gyürki László: Menjünk a templomkertbe!/A Kulturális örökség és szakrális táj – templomok, kápolnák és keresztutak című honlapon (fotoport.hu) 3 album is található Horvátnádalja Szentlélek templomáról, ill. a templomkertről.