Kórházkápolna, Körmend

A körmendi Batthyány-Strattmann László Kórház és Rendelőintézet udvarán áll egy jelentéktelennek látszó kis épület, a kórházkápolna. Az egyszerű külső gyönyörű belsőt takar, mely megragadja az idelátogatókat: Haranghy Jenő festőművész gyógyító szenteket ábrázoló falfestményei láthatók az oldalfalakon.

A kis épületnek regényes története van: nem a körmendi egyházközség építtette, hanem világi hívek kezdeményezésének köszönhetően épülhetett fel. Külön érdekessége, hogy a II. világháború utáni nehéz időkben szinte a csodával határos módon épült fel. Sok áldozatot hoztak érte a hívek. Körmend egykori plébánosa, Gyöngyös Ferenc így jellemezte ezt a nehéz időszakot: „Valóban hihetetlen, hogy a legnehezebb időben, ebben a pesszimista világban, az óriási munkabérek és nyersanyagárak mellett a lelkesedés és bizalom befejezésre segítette azt a meginduláskor kilátástalan vállalkozást.”

Haranghy Jenő festőművész-tanár ingyen vállalta a kápolna festését, a munkálatok négy hónapig tartottak. A művész megelégedett azzal, amit az emléklapra írt: „Isten áldása legyen munkájuknak és adományaiknak jutalma.” A kápolna azonban csak pár évig szolgálta a hívek lelki életét. Mivel a kórház területén volt, államosították, oltárát, padjait széthordták. Ezután negyven éven át raktárnak, irattárnak, tanácsteremnek használták, sekrestyéjében könyvárat rendeztek be. Szépsége az eltelt évtizedek alatt megfakult, bizonyos átalakításokat végeztek rajta. Ezeket hozta rendbe 1981-ben Komjáthy Kálmán, aki segédkezett Haranghy festőművésznek a kápolna festésénél még 1948-ban.

A kápolna hosszas egyeztetés után került vissza újra az Egyház tulajdonába, 1989. május 20-án dr. Konkoly István megyéspüspök szentelte újra. Ekkor azonban még várni kellett a kiürítésére és a teljes használatba vételre. Azóta újra a hívek kedves kápolnája, és hetenként kétszer, szerdán és szombaton mutatnak be szentmisét a hívek nagy örömére.

A bejáratnál olvasható a kápolna építésének rövid története. Oltárán Jézus keresztje mellett édesanyja és Szent János apostol szobra látható. Az oltár felett Jézus két csodáját örökítette meg a festőművész: Jézus feltámasztja Jairus leányát és meggyógyítja a jerikói vak koldust.

Az oldalfalakon gyógyító szentek képeit találjuk. Jobb oldalon Árpád-házi Szent Erzsébet és Szent Margit, Assisi Szent Ferenc, Szent Rókus, Borromeo Szent Károly, Lellisi Szent Kamill, a bal oldalon pedig Szinénai Szent Katalin, Szent Klára, Folignoi Szent Angéla, Szent Balázs, Eudes Szent János és Szent Kajetán képe látható.

Allegorikus ábrázolásokat találunk az ablakok felett: evangéliumos könyv, a hét pecséttel lezárt könyv, Bárány a könyvön, az Egyház hajója, Dávid király tornya. A kórus falán Szent Péter, Szent Pál és a négy evangélista szimbólumai láthatók. Haranghy Jenő szép keresztúti képekkel is megajándékozta a kórházkápolnát.
Bedőcs Gyula teljes képgsorozatát a Kórházkápolnáról a honlapunkon a szokásos leporelló-stílusban ide kattintva vagy a Google Drive-on miniatűr-előnézettel ide kattintva érhetnek el.


Dr Gyürki László könyvet írt A körmendi kórházkápolna története címmel. Ide kattintva egy riport keretében személyes ismertetését hallgathatják meg a kápolna történetéről és festményeiről.
Az alábbi képre kattintva pedig egy YouTube videóhoz jutnak, amit Kerecsényi József készített a könyv alapján.