Coreth Mária Terézia Imaszövetség

Az Imaszövetség megalapítása

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök 2022. május 7-én Körmenden a Szent Erzsébet-templomban a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében megalapította a Coreth Mária Terézia Imaszövetséget.

Az Imaszövetség céljai

  • Coreth Mária Terézia tisztelőinek összefogása és példájának továbbadása
  • A feleségek és édesanyák lelki támogatása önfeláldozó munkájukban
  • Ima és közbenjárás a testi vagy lelki nehézséggel küzdő családokért
  • A családok, házaspárok egységének megerősítése

Az imaszövetség tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden nap elimádkozzák a szövetség imáját, valamint legalább egy Miatyánkot, Üdvözlégyet, Dicsőséget családjukért, családjainkért.

Szeretettel várjuk az imaszövetségbe mindazokat, akik vállalják imáikat a fenti célokért, családjaink megerősödéséért!

További információ és jelentkezés

Szombathelyi Egyházmegye
9700 Szombathely Pf. 41.
pasztoralis@martinus.hu

Jelentkezési lap Körmenden, a Szent Erzsébet plébánián is igényelhető.
A Coreth Mária Terézia Imaszövetség megalapításának előzményei


  • 2021. március 14-én emlékeztünk meg Coreth Mária Terézia halálának 70. évfordulójáról. Az emlékmiséről Buda Brigitta készített képes beszámolót, amit ide kattintva tekinthetnek meg. Ekkor bocsátotta honlapunk rendelkezésére dr. Gyürki László ny. plébános, pápai prelátus Coreth Mária Terézia életrajzát, ami 2005-ben jelent meg először a Testis temporis – Az idő tanúja sorozat 13. füzetében. Az életrajzot ide kattintva olvashatják el.

  • 2021. március 21-én a Vasárnapi hirdetésben jelentette be Kiss László plébános atya az imaszövetség megalapításának szándékát: "Plébániánkon megalapítjuk a Coreth Mária Terézia Imaszövetséget. Várjuk azokat az édesanyákat, nagymamákat, akik szívesen vállalják, hogy közösségben és egyénileg is imádkoznak a gyermekekért, családokért, Szent Mónika az édesanyák védőszentjének oltalma alatt és Coreth Mária Terézia példája szerint. A napi egyéni imádság mellett, havonta lesz közös imádság, és rendszeresen lesz szentmise a tagok szándékaira"

  • 2022. február 7-én dr. Székely János megyéspüspök úr Visitatio Canonica látogatást tett plébániánk területén. Itt kaptunk ígéretet arra, hogy idén tavasszal egy esti szentmise keretében hivatalosan is megalakul a Coreth Mária Terézia Imaszövetség.Plébániánk Facebook-oldalának képes tudósítása az alapító ünnepi szentmiséről


2022. május 7-én az esti szentmise keretében hivatalosan is megalakult a Coreth Mária Terézia Imaszövetség. Püspök atya a szentmise bevezetőjében kiemelte, hogy dr. Batthyány Lászlóval együtt Coreth Máriát is boldoggá kellett volna avatni 2003-ban Rómában. A szentbeszédben dr. Székely János megyéspüspök úr bemutatta e szentéletű asszony életútját, ami nem szűkölködött keresztektől, de szeretetből sem, tudott támasza lenni a férjének, családjának.

Külön öröm számomra, hogy ezt az ünnepséget a Batthyány-család tagjai megtisztelték jelenlétükkel. Jó érzés volt őket itt látni, ahol az ő szentjeik éltek. A felfedezés örömét megtapasztalni, amikor egy képen meglátták a herceget díszmagyarban... A jó Isten adja meg Nekik és mindnyájunknak, hogy a családok békés örömmel, férj – feleség egymást szeretve, tisztelve éljék életük napjait!Dr. Székely János megyéspüspök Facebook-oldalának képes tudósítása az alapító ünnepi szentmiséről


2022. május 7-én Körmenden megalakult a Coreth Mária Terézia Imaszövetség. Célja nemcsak Boldog Batthyány-Strattmann László felesége tiszteletének terjesztése, hanem imádság a családokért, feleségek és édesanyák lelki támogatása. Várják a jelentkezéseket. Az ünnepi szentmisén a Batthyány-család tagjai is részt vettek. Boldog Batthány-Strattmann László felesége olyan sugárzó egyéniség volt, aki férje életét is döntően befolyásolta. Mondhatjuk azt, hogy az Úristen után elsősorban neki köszönhetjük Boldog Batthyány-Strattmann Lászlót, mondta a martinus.hu-nak adott interjújában Székely János megyéspüspök. Ezért gondolták sokan, hogy a hercegorvossal együtt Coreth Máriát is boldoggá kellett volna avatni 2003-ban. Ezt fogja kezdeményezni jövőre a Szombathelyi Egyházmegye és az Eisenstadti Egyházmegye. És ennek egyik első lépcsője az imaszövetség megszületése. Szeretnénk Coreth Máriát példaképként állítani feleségek, édesanyák elé. Ahogyan Ő derűs, vidám hittel tudta a férjét visszavezetni Isten közelébe, ahogy a nagy szeretetével tudta alakítani a férje szívét, ahogy igent mondott 14 gyermek világrahozatalára, ahogy sok beteget, szegényt gondozott, ápolt, segített, tegyenek így a mai feleségek, édesanyák is: tudjanak sugárzó, férjük életét szeretetükkel, hitükkel alakító feleségekké és édesanyákká válni, hangsúlyozta Székely János aki szentbeszédében Coreth Mária életének néhány fontosabb eseményét idézte fel a híveknek, kiemelve jellemének követendő vonásait.

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét ide kattintva hallgathatják meg.

Az imaszövetség tagjai a szentmise végén közösen mondták azt az imát, amit mindennap elimádkoznak a feleségekért, édesanyákért, valamint a családokért. Pappné Szép Mária egyike azoknak akik már az induláskor tagjai lettek az imaközösségnek. Mint mondta: azért tartotta fontosnak, hogy csatlakozzon, mert így Ő is tud tenni valamint a családokért. Coreth Mária nevével, életével akkor találkozott először, amikor gyermekei révén kapcsolatba került a körmendi óvodával, amely az Ő nevét viseli. Később azt is megtudta, mekkora szerepet játszott Boldog Batthyány-Strattmann László, valamint a körmendi emberek életében.
Az Imaszövetség programjai


Találkozó Körmenden, 2022. augusztus 12.


A közös összejövetel a Közösségi házban 17 órakor kezdődött, ahol Kiss László plébános atya beszélt a szentéletű asszonyról, példaként állítva elénk életáldozatát. Coreth Mária Terézia sokat imádkozott leendő férjéért, később a férjével együtt a családjáért. Sok viszontagságon mentek keresztül, de a hit erejével, bizalommal tudtak élni. A Jó Isten sokkal jobban meghallgatja a mi kéréseinket, mint azt gondoljuk. Sokat imádkoznak együtt, Coreth Mária Terézia a maga egyszerűségével, imádságával példaként áll ellőttünk.

Általában a nők határozzák meg a család vallásosságát. Nagyon sok múlik az édesanyán, a feleségen. Isten semmit nem hagy elveszni. Sokszor úgy gondoljuk, Isten nem hallgatja meg az imát, de Ő meghallgat, az imának meg lesz a hatása. Ennek az imaszövetségnek fontos része, hiszek az imádságban! A közös imádságunk az egyéni imádságot erősítse! Ez a célja ennek a közösségnek, imádkozzunk saját családjainkért is és családjainkért is!

A közös összejövetel a szentmisével folytatódott. Plébános atya szentbeszédben kiemelte, hogy sokan mondják, hogy a szülő nevelje, a nagyszülő meg kényeztesse a gyereket. Az igazság az, hogy sem nevelni sem kényeztetni nem szabad. Felnőtté kell szeretni. Kell engedékenynek lenni, de követelni is, kell szigorúnak lenni, de kedvesnek is kell lenni. Akit csak nevelnek, azzal előbb-utóbb gondok lesznek, akit kényeztetnek, eleve elrontják. A nagyszülő feladata az imádság, fiatal korban sokan eltávolodnak a templomtól, de később visszatérnek. Ezért fontos, hogy a szülő mellett ott legyen a nagyszülő is, hogy imádkozzék, mutasson példát. Ez is imádság, amikor megtanítjuk a keresztvetést, amikor a kicsi észreveszi, hogy a nagyszülő imádkozik evés előtt és után, cselekedetei közben. Gyerek utánozza és el kezd imádkozni.

Fontos hogy idő legyen a gyerekre. Sokan felnőnek szülői élmény nélkül. Borzalmas, mikor a szülő adja a gyerek kezébe a kütyűt, addig is el van... Fontos, hogy legyen a gyerekre idő. Ez az az idő, ami őt felnőtté szereti. Szükséges hogy időnket meghallja: – ezt most nem lehet. Meg kel tanulni már gyermekkorban, hogy a tetteinek következményei vannak. A szeretet nem az, hogy mindent megveszek neki. Mindent megkap, csak a szülői szeretetet nem. Nem pótolja semmi, értékes farmer, laptop... Időt a gyereknek! Ez a nagyszülő feladata is. Imádság, ki kell imádkozni a családi békét. Isten nem az utolsó lehetőség. Ő az első.

"Ora et labora!" Először mindig imádkozzál. Isten nem talán. Talán segít? ISTEN SEGÍT. Nem ő nem hallgatja meg, hanem mi nem hiszünk benne, hogy imánk meghallgatásra talál. Nagyszülő legfontosabb imádsága lehet a szenvedés. Ha a betegségben csak egy dolgot tudok, a kezemet összetenni, szenvedéseimet imádsággá tenni, hogy elfogadom és felajánlom. Nem panaszkodni kell, hanem rá kell döbbeni arra, hogy Jézus Krisztus a szenvedéssel váltott meg engem, az én szenvedésem is lehet áldozat. Sok minden azért történt, mert voltak imádkozó kezek, szenvedők... A gyereket nem kényeztetni, nevelni kell, hanem felnőtté szeretni. Magamat teljesen odaadni, ahogy Isten teljesen odaadta magát. A szeretet én magam kell, hogy legyek! Felnőtté kell őket szeretni!

A szentmise Szentségimádással folytatódott, ahol a kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkoztunk az Imaszövetség szándékára.


Forrás: a Plébániánk Facebook-oldala