Püspöki vizitáció Körmenden, 2019

2019. október másodikán Dr. Székely János megyéspüspök Körmenden tartott püspöki vizitációt. A kórházkápolnában 9 órakor kezdődött a szokásos szerda délelőtti szentmise, amelyen a helyi lelkipásztorok mellett Dr. Gyürki László nyugalmazott plébános, pápai prelátus is részt vett. A szentmise elején Nagy Gábor atya köszöntötte a a püspök urat és a prelátus atyát. A püspök úr szentbeszédében kiemelte az emberi szenvedés értelmét, értékét, a szenvedő ember méltóságát. Felhívta a jelenlévő hívek figyelmét a betegek meglátogatására, az értük való imádkozásra, így lelkierőt adva keresztjük hordozásához. A mise végeztével a püspök atya beszélgetésre marasztalta a híveket, melynek keretében Kiss László plébános beszámolt a plébánia helyzetéről, az aktuális tennivalókról, a felújításokról, az induló új programokról is. A beszélgetés végén a püspök atya és a hívek közösen imádkoztak, emlékül minden résztvevő a püspök úr címerével és jelmondatával ellátott szentképet kapott.

Fotó: Bedőcs Gyula

(A képekre kattintva teljes méretben nyílnak meg.)