Visitatio Canonica, 2022. február 7.


Február 7-én Visitatio Canonica volt plébániánk területén. Dr. Székely János megyéspüspök úr ellátogatott a Boldog Batthyány László iskolába, ahol örömmel tapasztalta a pozitív visszajelzéseket. Utána találkozott a plébániánk területén lévő települések polgármestereivel. Sajnos mindenki nem tudott részt venni ezen a találkozón, innen kívánunk jobbulást!

A délután további részében püspök atya Tálas Józseffel az EKIF igazgatójával és Kiss László plébánossal ellátogatott a Dienes utcai óvodába. Ez az intézmény a mostani tagóvodavezető családjáé volt, az ő felmenője alapította az első körmendi kisdedóvót.

Többször felmerült az igény, hogy a katolikus iskola után jó lenne, ha plébániánk területén katolikus óvoda is működne. Ebből a célból látogatott püspök atya az óvodába, ahol találkozott a dolgozókkal, megtekintették az épületet. Kötetlen beszélgetés keretében zajlott a megbeszélés.

Az idő rövidsége miatt sokáig nem időzhetett, mert már várta püspök atyát az Egyházközségi Képviselő Testület, akik a pozitív dolgok megemlítése mellett kérdést, kérést intézhettek püspök atyához. Köszönjük a lehetőséget, hogy személyesen is feltehettük a minket érintő kérdéseiket, elmondhatdtuk véleményünket.

Az esti 6 órás szentmise keretében Dr. Székely János püspök atya buzdított a mind tökéletesebb, hitelesebb keresztény életre, ami nekünk hívőknek is kiemelt feladatunk kell, hogy legyen. Rajtunk keresztül tapasztalja meg a világ az igaz hit értékét, magasztosságát.

A szentmise záró áldása után a különféle, plébániánk területén működő közösségek mutatkoztak be: Karitász, Család csoport, Kolping közösség, A csütörtök 15 órakor imádkozó imaközösség, KÉSZ csoport, Ifjúsági hittan, Felnőtt hittan, Nyugdíjas csoport. Püspök atya minden közösségnek tudott reményt adó, biztató szavakat adni.

A közösségek bemutatkozása után lehetőség volt kérdéseket feltenni. Itt elhangzott kérdésre kaptunk ígéretet arra, hogy idén tavasszal egy esti szentmise keretében hivatalosan is megalakul a Batthyányné Coreth Mária imaszövetség. Hálásak vagyunk, és már nagyon várjuk ezt a napot.

Köszönjük Dr. Székely János megyéspüspök úrnak, hogy plébániánkra látigatott, meghallgatott minket és figyelt ránk.

Isten áldása kísérje püspök atya és a hívek életét, hogy valóban mindent Isten nagyobb dicsőségére tehessünk!

Forrás: Plébániánk Facebook-oldala

(A képekre kattintva teljes méretben nyílnak meg.)