Ökumenikus imahét a keresztények egységéért, 2022. január 19-21.


Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

Az idei imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Közel-keleti keresztény testvéreink az alábbi igét választották a hét mottójául: "Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." / "Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat" (Mt 2,2)
Az üzenet az, hogy hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek Őt imádni, hiszen az egész világ Megváltója Ő, jöjjünk Őhozzá, higgyünk Őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ...

Körmenden három alkalommal gyűltek össze a hívek a közös imádságra. Január 19-én szerdán a katolikus templomban Szabadi István református esperes, 20-án csütörtökön az evangélikus templomban Kaszás Csaba Richárd katolikus káplán, 21-én pénteken pedig a református templomban Benedek János evangélikus lelkész volt az igehirdető.

Forrás: Plébániánk Facebook-oldala

(A képekre kattintva teljes méretben nyílnak meg.)