Hírtár


A Hársfa-ház színjátszó körének előadása

Október 19-én, szombaton délelőtt 10 órakor a körmendi színházban a Szombathelyi Karitász Hársfa-ház pszichiátriai beteg foglalkoztatójának Miraculum színjátszó köre ünnepi előadást tartott a Hársfa-ház alapításának 20. évfordulója kapcsán. A programot Kiss László körmendi plébános, a Szombathelyi Egyházmegye korábbi karitász lelkésze nyitotta meg beszédével. A színvonalas darab után szerény ajándékok átadásával és agapéval folytatódott az ünneplés. Bedőcs Gyula képsorozatát ide kattintva érhetik el.

"Ne mondd el senkinek"

Október 18-án, péntek este 7 órakor folytatódott a Plébániai Esték előadássorozat közösségi házunkban. A téma alapját a "Ne mondd el senkinek" című film illetve annak háttere szolgáltatta, amely megrázta a lengyel egyházat, és egy olyan jelenséggel foglalkozik, amely a világ és az Egyház legnagyobb botránya: a pedofília. A meghívott vendégek: Dr. Éger Csaba pszichológus és Köbli Tamás őriszentpéteri plébános voltak. Egyfelől a pszichológia tudományának eredményeit és ajánlásait hallhattuk azzal kapcsolatban, hogy a probléma egyes fázisaiban a laikus ember hogyan tud segíteni és mire kell figyelnie/felfigyelnie. Másfelől pedig a film keletkezésének hátteréről valamint az Egyház e téren történő tanításáról, megnyilatkozásairól hallhattunk. Ezúton is köszönjük Dr. Éger Csaba pszichológusnak és Köbli Tamás atyának, hogy magas szinten ugyanakkor közérthetően tárták elénk a témával kapcsolatos fontos és hasznos tudnivalókat! Bedőcs Gyula képeit ide kattintva tekinthetnek meg.

Aki megfestette a Szűzanya arcát

Október 18-án Szent Lukácsra emlékezünk, aki orvosként Krisztusban fedezte fel az emberiség gyógyítóját, és akit a festők védőszentjeként is tisztelünk. Evangéliumában különös tisztelettel írt Szűz Máriáról, mintegy hiteles képet festve így Krisztus édesanyjáról. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

"Az imában termékenyül a csend, a csendben születik az ima"

Október 15-én, kedden este 6 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében, Körmenden a városháza dísztermében Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek, metropolita tartott előadást: Az imában termékenyül a csend, a csendben születik az ima címmel. Érsek atya az imádság klasszikus, katekizmusban is fellelhető fogalmából kiindulva és azt tovább fűzve világította meg a hallgatóság számára, hogy az imádságban nagyon fontos az Istennel való kapcsolatban levés és a kétirányú kommunikáció. „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” Erre a Szent Pál apostoltól vett gondolatra építette fel Érsek úr a gondolatát, miszerint az erények gyakorlásában és a jócselekedeteinkben maga Isten tevékenykedik bennünk. Bedőcs Gyula készített képeket az eseményen, melyeket ide kattintva tekinthetnek meg.

Plébánia hírek

  • Szeptember elején elkészült a templomkertben az új esővíz elvezető csatorna. Sajnos, a pár nappal későbbi zivatar, ami ismét elöntötte a templomot, bebizonyította, hogy a magunk részéről hiába teszünk meg mindent, amit tudunk, ha a városi rendszer eldugulásait nem tisztítják ki, továbbra is veszélyben lesz a templomunk.
  • Lassan elkészül a télikápolna és a sekrestye új elektromos fűtése. A régi hőtárolós kályhák már annyira elavultak voltak, hogy megértek a cserére. A templomtérbe is kerülnek elektromos fűtőtestek, hogy még kellemesebb legyen a hőérzet télen.
  • A télikápolna használaton kívüli gyóntatószékét eltávolítottuk, így megfelelő helye lesz a papi és ministráns székeknek. Új festést kapott a sekrestye, a gyóntatófolyosó és kórus bejárati ajtaja.
  • Megkezdődött a magyarszecsődi templom felújítása. Erre pályázaton nyertünk 15 000 000 Ft-ot. Először a szigetelés történik meg. Majd a külső vakolás fejeződik be. Szeretnénk újra térkövezni a bejárat előtt a templomkertet. A felújítás alatt a szentmisék a régi iskola épületében vannak. Hálás köszönet érte az önkormányzatnak.

"A szolgálat gyümölcse a béke." (Teréz anya)

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Körmendi Csoportja szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita "Az imában termékenyül a csend, a csendben születik az ima" című előadására 2019. október 15-én, kedden 18 órára a Polgármesteri Hivatal nagytermébe.

Elindult plébániánk Facebook-oldala

2019. október 9-én, szerdán Michael August Blume apostoli nuncius látogatása alkalmából elindult plébániánk Facebook-oldala, melynek szerkesztője, gondozója Böjti Balázs atya. Terveink szerint a Facebook-oldal honlapunkkal összhangban, de még rugalmasabban és naprakészebben, az aktuális eseményekről friss képes beszámolókkal fog jelentkezni. Kérjük, fogadják szeretettel, kövessék és osszák meg, ajánlják ismerőseiknek is plébániánk közösségének örömére és épülésére. Plébániánk Facebook-oldalát ide vagy a naptár alatti képre kattintva érhetik el.

Az apostoli nuncius látogatása plébániánkon

2019. október 9-én látogatást tett plébániánkon Michael August Blume apostoli nuncius, a Szentszék magyarországi nagykövete. 96 évvel ezelőtt járt nuncius Körmenden Boldog Batthyány László hercegnél. Michael August Blume 1946. május 30-án született az Egyesült Államokban, Indiana állam South Bend városában. Egyik nagyanyja magyar. A Győr-Moson Sopron Megyében lévő Himod községből vándorolt ki családjával az USA-ba. Blume érsek úr belépett az Isten Ige Társaságába, a Verbita missiós rendbe. 1972 december 23-án szentelték pappá. Afrikába került misszióba. 1975-től 1983-ig teológiai tanár volt Ghánában. 1983-tól 1990-ig a verbita rend ghánai, togói és benini tartományfőnöke. 1990 és 1994 között a verbiták egyetemes titkára. 1995-től a Vatikánban szolgál. 2005-ben szentelik püspökké, a Szentatya kinevezi Benin és Togo apostoli nunciusává. 20013-ban Ghána nunciusa lesz. Ferenc pápa 2018. július 4-én Magyarország nunciusává nevezte ki. Beszél angol, olasz, francia és német nyelven. Délután 1/2 3-kor érkezett meg Dr. Székely János megyéspüspök úrral, Császár István helynökkel és Végbauer Richárd nunciusi titkárral. Először megkávéztak a vendégek, majd a plébános bemutatta a plébániát. Ezután a plébánia papjaival együtt megtekintették a plébániatemplomot. Dr Gyürki László pápai prelátus Boldog Batthyány Lászlóról beszélt és megmutatta a Boldog Herceg emlékeit a templomban. A templomlátogatás közös imádsággal ért véget. Innen átsétáltak a Dienes Óvodába, ahol a gyereknek hittanórája volt. Együtt imádkozott a gyerekekkel és emlékképet osztott nekik. Az óvodai látogatás után a nuncius úr visszatért Szombathelyre. A nuncius úr három napot töltött egyházmegyékben, hogy kicsit megismerhesse azt. Reméljük, pozitív benyomással és maradandó élményekkel tért vissza a nunciatúrára. Az óvodában látva az arcát biztosak lehetünk abban, számára is különleges élmény volt az az alig egy órás körmendi látogatás. Az érsek úr látogatásának képeit ide kattintva tekinthetik meg.

"Köszönöm, hogy hazajöhettem"

2019. október 9-én, szerdán látogatást tesz plébániánkon a pápai nuncius, a Vatikán nagykövete, Michael August Blume érsek. Az érsek urat a Magyar Kurír cikkével köszöntjük és mutatjuk be a körmendi híveknek, mely tavaly karácsony előtt abból az alkalomból készült, hogy hazánk apostoli nunciusa ősei szülőfalujába, a Kapuvár melletti Himodra látogatott. A cikket ide kattintva érhetik el.

Assisi Szent Ferenc

Október 4-e szentje: Assisi Szent Ferenc. Minden idők egyik legnépszerűbb szentje, már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. XVI. Benedek pápa az „életszentség óriásának” nevezte. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el. A Ferences Rendtartomány egy hangos-képes összeállítást készített az assisi Szent Ferenc-bazilikáról A Szent Ferenc-bazilikában, Kapisztrán atyával címmel. A videót ide kattintva tekinthetik meg. Ide kattintva pedig egy csodálatos sétán vehetnek részt Assisi városában.

Püspöki vizitáció Körmenden

2019. október másodikán Dr. Székely János megyéspüspök Körmenden tartott püspöki vizitációt. A kórházkápolnában 9 órakor kezdődött a szokásos szerda délelőtti szentmise, amelyen a helyi lelkipásztorok mellett Dr. Gyürki László nyugalmazott plébános, pápai prelátus is részt vett. A szentmise elején Nagy Gábor atya köszöntötte a a püspök urat és a prelátus atyát. A püspök úr szentbeszédében kiemelte az emberi szenvedés értelmét, értékét, a szenvedő ember méltóságát. Felhívta a jelenlévő hívek figyelmét a betegek meglátogatására, az értük való imádkozásra, így lelkierőt adva keresztjük hordozásához. A mise végeztével a püspök atya beszélgetésre marasztalta a híveket, melynek keretében Kiss László plébános beszámolt a plébánia helyzetéről, az aktuális tennivalókról, a felújításokról, az induló új programokról is. A beszélgetés végén a püspök atya és a hívek közösen imádkoztak, emlékül minden résztvevő a püspök úr címerével és jelmondatával ellátott szentképet kapott. Bedőcs Gyula képsorozatát ide kattintva tekinthetik meg.

Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

A Szentírásból név szerint ismert három főangyalt ünnepeljük szeptember 29-én. Szent Mihály a legnagyobb az angyalok közül. A lázadó angyalok elleni harc vezére volt az égben, mely harc során a bukott angyalok letaszíttattak a mennyből (Jel 12,7–9). Szent Gábor vitte hírül a hívatottaknak Isten terveit. Názáretben Mária számára a megtestesülés hírét vitte Gábor angyal. Szavait idézzük minden Üdvözlégy imádságban (Lk 1,26–45). Szent Rafael nehéz helyzetekben segít, gyógyít, ártalmatlanná teszi a démont. Az utasok, a zarándokok és a földi zarándokútját járó egyház védelmezője. A három főangyal ünnepét a II. vatikáni zsinat helyezte egy napra. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

"Mi történik a szentkirályi plébánián éjjel"

Hogyan, miért lesz sikeres íróvá egy plébános A Plébániai Esték programsorozat első alkalommal 2019. szeptember 27-én pénteken este 7 órakor került megrendezésre. A meghívott vendég városunk szülötte, Pete Polgár Máté szombathely-szentkirályi plébános volt, akivel Kiss László plébános beszélgetett abból az alkalomból, hogy nemrég jelent meg második könyve, a Lelkész lánya c. első regényének folytatása, a Hármak bosszúja. A hívek nagy érdeklődéssel fogadták az eseményt, teljesen megtelt a plébánia közösségi terme. Bedőcs Gyula képsorozatát ide kattintva tekinthetik meg.

"Ötven évig viseled sebeimet, azután hozzám jössz"

A Magyar Kurír Pietrelcinai Szent Pio atya életútját idézi fel mennyei születésnapján, liturgikus emléknapján, szeptember 23-án. Az Úr Jézus egyszer azt mondta neki: "Ötven évig viseled sebeimet, azután hozzám jössz." Így is lett: pontosan ötven év múlva halt meg, s halála pillanatában a sebek behegedtek. A cikket ide kattintva érhetik el.

Regisztráció az Eucharisztikus Kongresszus programjaira

A budapesti Szent István-bazilika előtt 2019. szeptember 13-án megtartott ünnepi rendezvényen Erdő Péter bíboros, prímás, Michael August Blume apostoli nuncius, Mohos Gábor püspök, a kongresszust előkészítő titkárság vezetője és Snell György püspök, a bazilika plébánosa indította el azt a visszaszámláló órát, ami jelzi, hány nap van még hátra az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kezdetéig. Ezzel egyidőben a regisztráció is elkezdődött a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A regisztráció megkezdése előtt tanulmányozzák át a Jelentkezési és Részvételi Tájékoztatót, melyet pdf formátumban ide kattintva érhetnek el. A tajékoztatóból részletesen kiderül, hogy mely programokhoz szükséges a regisztráció, melyek ingyenesek, illetve díjkötelezettek. A Nyitómise a Puskás Ferenc Stadionban például ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Érdemes időben regisztrálni, mert a korai (2020. március közepe előtti) jelentkezések esetén jelentős kedvezményeket bizutosítanak a szervezők. Miután kiválasztották a látogatni kívánt programokat, ide kattintva online módon végezhetik el az egyéni, csoportos (családi), illetve az egyházi személyek regisztrációját.

"Máriával Jézushoz"

Szeptember 7-én, szombaton 10 órakor Óra Krisztián atya lelki vezetésével 14 fős lelkes kis csapat indult a Körmendi Szent Erzsébet plébánia templomtól Vasvárra a Mária ünnepre. Döröskétől a Mária útra térve folytatták zarándoklatukat. Vasvárra érve a Szentkútnál imádkoztak, majd a templomhoz érve a helyi plébános fogadta őket. Este 6 órakor gyertyás körmenet keretében mentek le a templomtól a Szentkútra az előesti búcsúi szentmisére. Buda Brigitta képes beszámolóját ide kattintva tekinthetik meg.

Kolping főzőverseny Lentiben

A Körmendi Kolping család idén is részt vett Lentiszombathelyen a hagyományos regionális Kolping Családi Napon. Szeptember 7-én szombaton 9.15-től főzőversenyt rendeztek a városrészi kultúrháznál, majd 13.30-kor zarándoklat indult a Mária-fához, ahol szentmisét is tartottak. Bedőcs Gyula képsorozatát a főzőversenyről ide kattintva tekinthetik meg.

Bedőcs Gyula természetfotói

Bedőcs Gyula, Plébániatestületünk sajtófelelőse és fotósa a 3F-K Fotóklub alapító tagja városunk határain túl is egyre népszerűbb és elismertebb gyönyörű természetfotóinak köszönhetően. Legutóbb a nagyszabású Vas Megyei Vadásznap alkalmából a Batthyány Örökségközpont félemeleti galériájában nyílt közös kiállítása Móricz Péterrel, a múzeum vezetőjével. Gyula szinte minden nap szakít időt egy kis barangolásra, kedvenc helyszínei közé tartozik a Rábapart és a Várkert, ahol gyakran lencsevégre kap olyan állatokat, amelyek amúgy rejtőzködő életmódot folytatnak. Tóth Judit cikkét a Körmendi Híradó legutóbbi számában vagy ide kattintva is olvashatják. Bedőcs Gyula Madarak és természet című blogját ide kattintva érhetik el.

Gyalogos zarándoklat Vasvárra

Szeptember 7-én, szombaton 10 órakor gyalogos zarándoklat indul a Körmendi Szent Erzsébet plébánia templomtól Vasvárra a Mária ünnepre. Vasváron a fáklyás körmenet a templomtól a Szentkútra 18 órakor indul, utána szentmise 19 órakor a kegyhelyen. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket! A zarándoklat meghívóját és a jelentkezés részleteit a Programok menüpontban vagy ide kattintva tekinthetik meg.

Új programok plébániánkon

Szeptembertől két új programot szeretnénk bevezetni. Minden hónap egy délutánján nyugdíjas klub lesz a közösségi teremben. Az első alkalom a plébánia közösségi házában szeptember 24-én kedden délután 2 órakor lesz. Szintén a hónap egy estéjén Plébániai Estet tartunk a közösségi teremben, mindenkit érdeklő, aktuális kérdésekről meghívott vendégek előadásával és kötetlen beszélgetéssel egybekötve. A Plébániai Esték időpontjait és témáit már megtalálják az Évközi 21. vasárnap hirdetéseiben a Vasárnapi Hirdetések menüpont alatt vagy ide kattintva is elolvashatják.Udvardy György érseki beiktatása

Őszentsége Ferenc pápa 2019. július 12-én nevezte ki Udvardy György pécsi megyéspüspököt a Veszprémi Főegyházmegye érsekévé. Az új veszprémi érsek beiktatására 2019. augusztus 31-én, szombaton, 10 órakor kerül sor a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházban. A részletes információkat a Veszprémi Főegyházmegye honlapján ide kattintva találják meg.

Búcsú a Szőlőhegyen

Augusztus 15-én, csütörtökön, Nagyboldogasszony napján, Szűz Mária mennybevételének főünnepén Pinkakertesen, Maria Weinbergben búcsút tartottak. Ennek keretében magyarnyelvű szentmisén is részt vehettünk a templomban, ami fél 12-kor kezdődött. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böjti Balázs atya volt, aki szentbeszédében saját élményein alapuló példákkal tett hitet a Máriához kitartó imádság erejéről. A szentmisén és utána készült képeket a Programok menüpontban vagy ide kattintva tekinthetik meg.

A Körmendi Kolping Család autóbuszos kirándulása

Az Egyesület ez évben is megszervezte hagyományos autóbuszos zarándoklatát, melyre az idei esztendőben július 18. és 20. között került sor a Körmend – Kaposvár – Szigetvár – Harkány – Máriagyűd – Pécs – Körmend útvonalon. Simonits Ádám beszámolóját a Körmendi Kolping Család honlapján ide kattintva olvashatják. (Bedőcs Gyula képeinek megtekintéséhez a Microsoft Silverlight program letöltése szükséges, de sajnos a telepítés után továbbra sem jelentek meg a képek, ezután is csak a program letöltését kérte a honlap.)

Mariazelli gyalogos zarándoklat

2019. július 16-án hajnalban 50 gyalogos zarándok indult Szentgotthárdról ősi kegyhelyünkre, Máriacellbe. A szentgotthárdi, körmendi, vasvári, gércei és erdélyi zarándokok 5 nap alatt, 178 km-t tettek meg. Az ismert útvonalon imádkozva, énekelve, kérték a Szűzanya pártfogását. Képes beszámolónkat a Programok menüpont alatt vagy ide kattintva tekinthetik meg.

Mariazelli zarándoklat

Idén 12. alkalommal indulunk útra, hogy időt, energiát, fáradtságot nem sajnálva, 5 nap, és közel 170 km után megérkezzünk Szűzanyánk Máriazelli kegyhelyére. A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület szervezésében idén is elindulunk ötvenen Szentgotthárdról, hogy ezekben a napokban a mindennapokból kiszakadva, elcsendesedve, de lelkesen és boldogan, hitünkről tanúbizonyságot téve imádkozzunk magunkért, szeretteinkért, közösségeinkért, hazánkért. Kérjük kedves testvéreinket, imáikban ne feledkezzenek meg rólunk, gyalogosokról. Öt nap gyaloglás után hatalmas élmény megérkezni, és a lelkünket nyomó terhetek letenni a Szűzanya elé. Bizton állítjuk, hogy ez mindenkinek hatalmas élmény, azoknak is, akik a zarándoklás autóbuszos változatát választják. Biztatjuk Önöket, hogy a gyalogosok és a szentgotthárdi, vasvári, sitkei buszos zarándokok mellett, mi Körmendiek is minél többen vegyünk részt, hogy együtt élhessük át Mariazellben ezt a lelki adományt. Az autóbusz július 20-án, szombaton reggel 8 órakor indul a plébánia elől. Mariazellben délben keresztúti ájtatosság lesz a kálvárián. A buszos zarándokok 14 óra magasságában fogadják az érkező gyalogosokat, majd együtt vonulunk fel a Bazilikához, ahol 15 órakor kezdődik a szentmise a kegyoltárnál. Hazaérkezés 20-21 óra között várható. Részvételi díj 5 000 Ft. Jelentkezni a sekrestyében és a plébánián lehet. Szeretettel ajánljuk Önöknek az Egyesület idei útra készült kisfilmjét, melyet ide kattintva tekinthetnek meg.
Körmendi gyalogosok

Mise a Szabadság hídon

"Vettél már részt szentmisén a szabadban? És a Szabadság hídon?" Július 28-án 10 órakor Sajgó Szabolcs SJ mutat be szentmisét Budapest szívében. "Jézus lakomája a Szabadság hídon – akár esik, akár fúj, tűzhet a nap is" – írják az esemény plakátján a jezsuiták. A plakátot a jezsuita.hu honlapon ide kattintva tekinthetik meg. A 777.hu cikkét pedig ide kattintva érhetik el.

Sarlós Boldogasszony

Magyarországon régi szokás szerint július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Mivel ezekben a napokban kezdődnek az aratási munkák, és a katolikus magyarság minden munkáját a Szűzanya oltalma alatt végezte, ezért Sarlós Boldogasszonynak nevezték el az ünnepet. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Feladatunk, hogy senki se érezze magát egyedül" – Beszélgetés Tete Remis új verbita tartományfőnökkel

A kőszegi Szent Imre Missziósház kápolnájában 2019. május 1-jén szentmise keretében beiktatták az Isteni Ige Társasága (verbiták) magyarországi rendtartományának új tartományfőnökét, a negyvenéves Tete Remis SVD atyát, aki korábban 2013 őszétől egy évig Körmenden szolgált. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Takács András kórházlelkész temetése

A június 24-én elhunyt lelkipásztor örök nyugalmáért július 3-án, szerdán tartottak temetési szertartással egybekötött gyászmisét a szentgotthárd-rábakethelyi katolikus templomban. Takács András 3 éve Lentiben kezdte papi pályáját. Akkori bemutatkozó videójával emlékezünk rá, melyet ide kattintva tekinthetnek meg.

Elhunyt Takács András zalaegerszegi kórházlelkész

Székely János szombathelyi megyéspüspök a gyászoló család nevében is megrendülve tudatja, hogy Takács András kórházlelkész élete 36., papsága 4. évében június 24-én, hétfőn este autóbalesetben elhunyt. Szülővárosában, Szentgotthárdon kedden reggel 8 órakor az ő emlékére szólaltak meg a harangok. A 777.hu tájékoztatását ide kattintva érhetik el.

Pete Polgár Máté: Hármak bosszúja

A szentkirályi plébánia augusztus elsejével kinevezett plébánosa, a körmendi Pete Polgár Máté második könyvét mutatta be a szombathelyi könyvtárban. Pete Polgár Máté tavaly írta A lelkész lányát, annak a folytatása a Hármak bosszúja, melynek a története hét évvel később játszódik. Hét évvel ezelőtt a kisváros elveszítette spirituális vezetőjét, Timothy Romney tiszteletest, a Ku-Klux-Klan alabamai nagysárkányát. A bírósági ítélet a montgomery-i fegyházba száműzte őt. Lányának udvarlója, a kegyetlen Mike balesetben hunyt el. A lány három barátja, akikkel korábban együtt bandázott, most karján az árja testvériség tetoválásával hagyja el a börtönt. Bár szabadlábra kerültek, a bosszúvágytól nem szabadultak meg, az most is fűti őket. S most a terepjáró a hármakkal Littletown felé közeledik... Vajon az új lelkész, Esther Grant hite elbírja-e a nyomást, amely a hármak részéről éri? Romney lelkész lánya pedig hazatér-e valaha? A Vas Népe cikke ide kattintva érhető el. A könyvet a Martinus Könyvkiadó honlapján ide kattintva meg is rendelhetik.

A Csíksomlyói Szűzanya aranyrózsája

Az ötszázéves csíksomlyói kegyszobrot a pápai misére kivitték a kegytemplomból a Hármashalom-oltárhoz. Ferenc pápa a szentmise végén aranyrózsát helyezett a kegyszobor lábához, ezzel is kifejezve Mária és a vidék hívő népe iránti tiszteletét. A Kárpát-medencében jelenleg ez az egyetlen pápai aranyrózsa. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Aranyrózsát adományoz Ferenc pápa a csíksomlyói Szűzanyának

Az aranyrózsa a pápák különleges adománya, amelyet napjainkban Mária-kegyhelyeknek ajándékoznak. Ferenc pápa Csíksomlyón is átad egy aranyrózsát, kifejezve Mária iránti tiszteletét a csodatevő Szűzanya szobra előtt, valamint elismerésként a vidék népének hitéért. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Letölthető a csíksomlyói pápai szentmise liturgikus füzete

Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói szentmiséje előtt néhány nappal a Pontifex.ro oldalon elérhetővé tették a szentmise menetét, énekeit, a csíksomlyói kegyszobor történetének és a Szentatya életútjának rövid ismertetését magyar és román nyelven tartalmazó zarándokfüzetet. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el. A zarándokfüzet pedig közvetlenül ide kattintva is letölthető.

Alakítsd a szívedet! – Készüljünk kilenceddel pünkösd ünnepére!

Az idei pünkösdi kilenced központi gondolata a szív alakítása. A Renovabis Alapítvány immár 24. alkalommal jelenteti meg a kis imafüzetet, amely az Urunk mennybemenetelétől pünkösdig tartó időszakra szánt imákat tartalmazza. Idén a kiadvány első ízben jelenik meg magyar nyelven. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el. Az imafüzet pedig közvetlenül ide kattintva is letölthető.

Világméretű szentségimádás

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve Fábry Kornél, a Kongresszus főtitkára felhívást tett közzé:
"Téged is hívunk, hogy június 22-én, Úrnapja szombatján a világ minden részén imádkozzunk együtt egy órát az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztus előtt, aki önmagát adta értünk. A Te odaadott egy órányi imáddal is enyhíted mások lelki éhségét. Kérünk, segíts a szentségimádás létrejöttében a plébániádon, közösségedben és jelentkezz a corpusdomini.iec2020.hu oldalon, vagy csatlakozz ugyanitt egy helyszínhez."

Szent Pál útjain jártam

Kedden, május 14-én este 6 órakor a körmendi városháza nagytermében a KÉSZ szervezésében tartotta meg Dr. Gyürki László pápai prelátus úr legújabb könyvének bemutatóját Szent Pál útjain jártam címmel. Az előadás képanyagát pdf formátumban ide kattintva, pps (diavetítés) formátumban pedig ide kattintva nézhetik meg. Ismételten figyelmükbe ajánljuk Dr. Gyürki László hangoskönyveit, melyeket a Gondolatok menüpont alatt érhetnek el, s most az ott is megtalálható képbemutatóval még teljesebb élményt nyújthatnak a honlap látogatóinak.

A Szent István Társulat ünnepi könyvhete

A Szent István Társulat immár huszonhetedik alkalommal rendezi meg május 13. és 19. között Budapesten, a Ferenciek terén a Szent István Könyvhetet, a keresztény szellemiségű könyvkiadók legjelentősebb hazai seregszemléjét. A Magyar Kurír ajánlásait a könyvhét gazdag kínálatából ide kattintva találják meg.

Csíksomlyói Online Zarándoklat

Tarisznyánkban a 8 boldogság címmel a Laudetur Kiadó 8 napos ingyenes online lelki zarándoklatra hívja a híveket a pápalátogatásra történő méltó előkészület céljából. A részleteket és a jelentkezési lapot a kiadó honlapján ide kattintva találják meg.

Tete Remis lett a verbiták tartományfőnöke

Május 1-jén a kőszegi Szent Imre Missziósház kápolnájában szentmise keretében beiktatták az Isteni Ige Társasága magyarországi rendtartományának új tartományfőnökét, Tete Remis SVD atyát. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el. Remis atya 2013 őszétől egy évig Körmenden szolgált, a Rábavidék akkori interjúját ide kattintva olvashatják.

Mindszenty József műve Körmenden a KÉSZ szervezésében

2019. április 23-án este 6 órakor a KÉSZ szervezésében adták elő a körmendi színház aulájában a vasszécsenyi plébánia színjátszói Mindszenty József: Az édesanya című művének adaptációját, Merkli Ferenc plébános, főiskolai tanár alkotásában. A nagy sikerű előadásról készült képgalériánkat a Programok menüpontokban, ill. ide kattintva tekinthetik meg.

A Haladás ifjú kapusának példamutatása

Rendkívül nemes gesztussal élt a Szombathelyi Haladás 18 éves utánpótlás-válogatott játékosa, Kiss Ágoston: a fiatal tehetség egyhavi jövedelmét ajánlotta fel a Srí Lanka-i terrortámadásban érintett családok megsegítésére. A 777 cikkét ide kattintva érhetik el.

Virágvasárnapi szentmise a Székesegyházból

A Szombathelyi Egyházmegye YouTube csatornáján 2019. április 14-én 10 órától élőben láthatják a virágvasárnapi ünnepi szentmisét a Székesegyházból. A szentmise főcelebránsa: dr. Székely János megyéspüspök. A közvetítés ide kattintva érhető el.

Barsi Balázs atya nagyböjti beszédei

Már elérhető Barsi Balázs atya nagyböjt 5. vasárnapi konferenciabeszédének linkje is a Gondolatok menüpontban vagy ide kattintva. Az élő adásban a Pesti Ferences Temolomban vasárnap este fél 7-kor kezdődő szentmisét is láthatják, később már csak a konferenciabeszédek érhetők el a megadott linkeken. Ugyanezen az oldalon már elérhetik Barsi Balázs atya idei sümegi nagyböjti lelkigyakorlatának harmadik előadását is.

"Esteledik, a nap már lemenőben van"

Robert Sarah, a legismertebb afrikai bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa szerint a keresztényeknek inkább ellenezniük kell a tömeges bevándorlást, a Bibliát pedig nem szabadna a migráció igazolására használni. A Mandiner cikke ide kattintva olvasható. Sarah bíboros annak kapcsán nyilatkozott a sajtónak, hogy a napokban jelent meg Franciaországban új könyve "Esteledik, a nap már lemenőben van" címmel (Lk 24,29). Könyvében a világ mély szellemi, vallási és politikai válságát elemzi, melyről a Magyar Hírlapban ide kattintva találnak részletesebb ismertetést. Sarah bíboros már az "Isten vagy a semmi" című első könyvében is határozottan szót emelt az alapvető katolikus értékrend védelmében. A Magyar Kurír könyvismertetőjét ide kattintva érhetik el. A könyv egy részletét, "A sarokkövek és a hamis értékek" című fejezetet ide kattintva el is olvashatják. Ide kattintva pedig meg is rendelhetik a könyvet. Sarah bíboros "A csönd ereje" című második könyvéről ide kattintva olvashatják a Magyar Kurír könyvismertetőjét. A Gondolatok menüpontban, illetve ide kattintva találhatják meg Barsi Balázs "A csönd szemináriuma" című nyolc részes videósorozatát, amelyben a bíborosról és könyvéről elmélkedik. A bevezetőben mondja Barsi atya: "Azért akartam lefordítani, mert az Isten utáni szomjúságot kelti az emberben." Ezt a könyvet is megrendelhetik ide kattintva.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Gyümölcsoltó Boldogasszony, Annuntiatio Beatae Mariae Virginis, márc. 25.: a megtestesülés, Isten Fiának Mária szűzi méhében történt fogantatásának ünnepe. 9 hónappal Jézus születése előtti nap, melyen Gábor főangyal megvitte Názáretbe Máriának a megtestesülés örömhírét, az angyali üdvözletet. A Magyar Katolikus Lexikon szócikke ide kattintva érhető el.

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Szent Józsefnek, az egyetemes Egyház védőszentjének főünnepén a keresztény házasságok és családok, munkások, kézművesek, ácsok, favágók, asztalosok, üldözöttek és a jó halál védőszentjére is emlékezünk. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Elsőáldozók és bérmálkozók felkészülési menetrendje

2019. március 24-én a délelőtti szentmise keretében lesz plébániatemplomunkban az elsőáldozók kiválasztási szertartása. A leendő elsőáldozók felkészülési menetrendjét a Programok, ill. Közösségek/Hittanosok menüpontban vagy ide kattintva olvashatják.
Ugyanott, ill. ide kattintva megtalálható a bérmálási előkészület tervezett menetrendje is.

Kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából

Kossuth-díjban részesült Kisléghi Nagy Ádám festőművész, aki a kilencvenes években feleségével, Kocsis Mártával, a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium angoltanárával Gyürki atya támogatása révén a szőcei plébánia épületében élt és alkotott. Ő festette a Szombathelyi Székesegyház Mária-képeit, melyek születéséről a Magyar Kurír cikkében ide kattintva olvashatnak. A Görögkatolikus Médiaközpont "A Szent festője" című portréfilmjét ide kattintva tekinthetik meg. Saját honlapja pedig ide kattintva érhető el.
Széchenyi-díjban részesült Barsi Balázs ferences szerzetes, akinek Magasság és mélység c. szentírási elmélkedéseit, illetve YouTube videóit (lásd előző hírünket is) a Gondolatok menüpontban érhetik el. Saját honlapját pedig ide kattintva találják meg.

Barsi Balázs atya nagyböjti konferenciabeszédei

A Ferences Alapítvány idén is élőben követíti a YouTube-on Barsi balázs atya nagyböjti konferenciabeszédeit a Pesti Ferences Templomból. Az elmélkedések előtt Balázs atya szentmisét mutat be, amely minden vasárnap, este fél hétkor kezdődik. Az élő adások linkjeit, illetve később a videókat a Gondolatok menüpontban vagy ide kattintva is elérhetik.

Ferences Nagyböjti lelki program

A Ferencesek a mélyebb húsvéti készület érdekében az idei évre is elkészítették Nagyböjti lelki naptárukat Ferenc pápa gondolataiból válogatva. A dokumentum pdf formátumban ide kattintva olvasható.

Keresztút gyűjtemények

A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár készítette el Bánk József érsek-püspök 25 keresztutat tartalmazó, Jézussal a keresztúton című gyűjteményének elektronikus változatát, mely pdf formátumban ide kattintva érhető el.
A Gondolatok menüpont alatt, illetve ide kattintva található szintén pdf formátumban a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár egy másik Keresztút gyűjteménye, mely 28 keresztút mellett Függelékében gazdag kiegészítő anyagot is biztosít a keresztút kialakulásáról és történetéről, az állomások szentírási eredetéről, tartalmazza a négy passió-történetet, a Salvifici Doloris című pápai körlevelet az emberi szenvedés keresztény értelméről, továbbá himnuszokat, énekeket és litániát Krisztus szenvedéséről.
A Keresztút állomásainak illusztrációját (St. Raphael Catholic Church, Naperville, Illinois) pedig ide kattintva tekinthetik meg.

Nagyböjt kívül és belül – Harminc kérdés és válasz segít a készületben

Füzes Ádám, az Esztergomi Hittudományi Főiskola levelező tagozatának liturgikatanára válaszol a Magyar Kurír kérdéseire a nagyböjtről – a készületről és annak eszközeiről –, hogy könnyebben válaszolhassunk az Úr hívására ebben a kegyelmi időszakban (is). A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Hamvazószerdával megkezdődik a húsvéti előkészületi idő, a nagyböjt

Hamvazószerdán – idén március 6-án – veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Farsangi fánkosztás Körmenden

A körmendi Szent Erzsébet Plébánia karitászosai 2019. március 2-án, farsang szombatján több száz fánkot sütöttek. Az elkészült finomságokat a plébánia ez évben bérmálkozó fiataljai az atyák és a hitoktatók vezetésével a város különböző pontjain osztották szét. Képes beszámolónk ide kattintva érhető el.

Egyből segít! Idén is fontos, hogy rendelkezzen adója egyházi 1%-áról!

Idén is lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók bevallását, ezért szeretnénk felhívni figyelmét, hogy abban az esetben is külön rendelkezhet személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásáról, ha ezt a lehetőséget választotta. A részleteket a Magyar Katolikus Egyház honlapján ide kattintva tekinthetik meg.

Felhívás! Applikáció grafikai tervező verseny

2019. március 1-én applikáció grafikai tervező versenyt hirdet a Szombathelyi Egyházmegye. Szombathelyi Egyházmegye fontos feladatának tekinti, hogy segítse a hívek és a papság közötti hatékony kommunikációt. A kapcsolat megteremtéséhez mobilalkalmazás kidolgozása zajlik, ez a Papplikáció. A részletek ide kattintva találhatók meg.

Nyílt nap a Brenner János Hittudományi Főiskolán

A győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet a hagyományokhoz híven idén is megnyitotta kapuit. Ezúttal február 23-án várta a papi hivatás iránt érdeklődő fiatalokat. A Győri Egyházmegye képes tudósítása ide kattintva érhető el.

KÉSZ előadás Körmenden

Február 19-án, kedden este 6 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében, Körmenden a városháza dísztermében Makláry Ákos görögkatolikus parókus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke tartott előadást: Ikon, imádság, keresztény élet címmel. A Szombathelyi Egyházmegye képes tudósítását a ide kattintva érhetik el.

Beszélgetés dr. Székely János megyéspüspökkel

A nemrég átadott Raoul Wallenberg-díj kapcsán beszélgetett Ferenczy Gyöngyi dr. Székely János megyéspüspökkel a szombathelyi Püspöki Palotában. A Szombathelyi Egyházmegye videóját ide kattintva tekinthetik meg.

Szent Marto Jácinta és Ferenc, a fatimai látnokgyermekek

Az Egyház február 20-án emlékezik Szent Jácintára és Ferencre, a két fatimai látnokgyermekre, akiket Ferenc pápa 2017. május 13-án, az első fatimai jelenés 100. évfordulóján avatott szentté a portugáliai Mária-kegyhelyen. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el. A Linkek menüpont alatt vagy ide kattintva pedig a zarándokhelyet bemutató videót tekinthetnek meg.

Házasság Hete Körmenden

Február 14-én csütörtökön, 15-én pénteken és 16-án szombaton este 6 órakor a színház aulájában a házasság hetében programot szervezünk házaspároknak a baptista gyülekezettel együtt. A részletes program ide kattintva érhető el.

Szűz Mária lourdes-i jelenése – A betegek világnapja

1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette Soubirous-nak megjelent a Szűzanya. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.
A Szegedi Fogadalmi Templom honlapján Kilenced található a lourdesi Szűzanya tiszteletére és közbenjárásáért. A pdf formátumú imafüzet ide kattintva olvasható, ill. tölthető le.
A Linkek menüpont alatt vagy ide kattintva pedig a zarándokhelyet bemutató videót tekinthetnek meg.

Szent Ágota szűz és vértanú

A keresztény ókor egyik leghíresebb szentjére, Szent Ágotára emlékezünk liturgikus emléknapján. Vincéhez és Balázshoz hasonlóan az ő élete és halála felől is csak a számos változatban ránk maradt, legendásan fölékesített szenvedéstörténet tájékoztat. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Szent Balázs püspök és vértanú

Szent Balázs püspök élettörténetét idézzük fel liturgikus emléknapján, február 3-án. A vértanú püspök emlékezete különösen a névadásban és a népszokásokban él elevenen. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

Február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Farsangi bál

A Kolping család és az egyházközség január 26-án a Pencz étteremben tartotta meg közös farsanfi bálját. Idén is több mint százötven bálozó gyűlt össze a farsangi vigasság jegyében. A hangulatról az ifjúság és az egyházmegye jeles képviselői, míg a talpalávalóról a Chubby Band gondoskodott. Képes beszámolónkat a Programok menüpont alatt vagy ide kattintva tekinthetik meg.

Ökumenikus Imahét Körmenden

Körmend keresztény közösségei is bekapcsolódtak az Ökumenikus Imahét egyetemes programsorozatába a keresztények egységéért. Képes beszámolónkat a Programok menüpont alatt vagy ide kattintva tekinthetik meg.

Szent Pál apostol megtérése – Pál fordulása

Január 25-én Pál fordulását, Szent Pál apostol megtérését ünnepeljük. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el. A Linkek menüpont alatt több szinkronizált Biblia-filmet is találnak, köztük az aktuális Pál apostol élete című filmet is, melyet ide kattintva is megnézhetnek.

Boldog Batthyány-Strattmann László, városunk védőszentjének ünnepe

Halálának 88. évfordulóján a Szombathelyi Egyházmegye és Körmend Város Önkormányzata közösen rendezte meg Boldog Batthyány-Strattmann László, városunk védőszentjének ünnepét. Délután 5 órakor a színházteremben Dr. Székely János megyéspüspök ünnepi műsor keretében adta át Dr. Nagy Katalin belgyógyász, kardiológus főorvosnőnek "A test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László díj" kitüntetést. Este 6 órakor a plébániatemplomban hálaadó püspöki szentmisével folytatódott az ünnepség. A Szombathelyi Egyházmegye videói és képes beszámolónk a Programok menüpont alatt vagy ide kattintva érhetők el.

Árpád-házi Szent Margit szűz

Szent Margitra, a nagy engesztelőre, IV. Béla király leányára emlékezünk ünnepén, január 18-án. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el. A Magyar Elektronikus Könyvtár állományából Szent Margit legendája ide kattintva olvasható, Kodolányi János Boldog Margit című regénye pedig ide kattintva található meg.

Remete Szent Antal

Remete Szent Antalra, a „szerzetesség atyjára” emlékezünk liturgikus emléknapján, január 17-én. A Magyar Kurír Remete Szent Antalt bemutató cikke ide kattintva érhető el.

Wallenberg-díjat kapott Székely János püspök

Január 16-án, szerdán délután adták át az idei Raoul Wallenberg-díjakat Budapesten, a Goldmark Teremben. A kitüntetettek között van Székely János szombathelyi megyéspüspök is. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Eltemették gróf Batthyány Zsigmondot

2018. december 27-én életének 93. évében elhunyt a Németújváron élő gróf Batthyány Zsigmond, a boldoggá avatott Hercegorvos unokája. Életéről és temetéséről ide kattintva olvashatják Dr. Gyürki László beszámolóját.

Újévi nagyinterjű Székely Jánossal

Bátran és erőteljesen kell az evangéliumot hirdetni címmel izgalmas és tanulságos évindító interjút adott a 777-nek Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke: beszélgetés az újévi fogadalmaktól a rázós társadalmi kérdéseken át egészen az olvasóknak szánt személyes és motiváló üzenetig. A cikket ide kattintva érhetik el.

Beszámoló a 2018-as évről

Kiss László atya plébánosi beszámolóját a 2018-as esztendőről a Vasárnapi hirdetések, ill. a Kiss László plébános atya gondolatai menüpontok alatt vagy ide kattintva olvashatják.

Vízkereszt – Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház, parancsolt ünnepként. Az epifánia – "epiphania Domini", az "Úr megjelenése" – néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Turista út Seregély Istvánnal

Dr. Gyürki László egy szovjetúnióbeli közös turista útjuk személyes élményeinek felidézésével emlékezik Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsekre. Írását ide kattintva olvashatják.

Szűz Mária, Isten anyja ünnepe

A Boldogságos Szűz – akit nyelvünk Szentségesnek mond – a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

MMXIX      ––     2019

A Naptárletöltés.hu honlapon különböző témákban ingyenesen elérhető 2019-es naptárakat találhatunk, sőt saját képeinkből is készíthetünk asztali- vagy falinaptárat. A honlap ide kattintva érhető el. A plébániánkhoz tartozó templomok, ill. kápolnák honlapunkon szereplő képeiből készített pdf formátumú naptár (utolsó módosítás: 2018. december 30.) ide kattintva tekinthető meg, ill. tölthető le.

Elhunyt Seregély István nyugalmazott egri érsek

Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek életének 87., papságának 63. évében, december 31-én a nyíregyházi Főegyházmegyei Papi Szociális Otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. A Magyar Kurír cikkét ide kattintva érhetik el.

Lelkipásztori gondolatok a jó házasság titkáról

Szentcsalád ünnepe alkalmából egy különleges, 24 évvel ezelőtti kiadványt ajánlunk olvasóink figyelmébe, melyben Kiss László atya, akkori zalaegerszegi káplán elmélkedik a jó házasság titkáról. Az Ünnepi Harangszó 1994. december - 1995. januári száma ide kattintva érhető el. A pdf dokumentum 3. oldalán egy beszélgetés található Kiss Lászlóval, utána következnek az ünnephez kötődő gondolatai.

A karácsony fényei a templomban

A hétköznapi esti misék most a téli kápolnában vannak, ezért nem kapcsolták fel a templom világítását, de a karácsonyfák és a betlehem fényei beragyogták a templomot. De jó ilyenkor odamenni és nézni! A karácsony csodája ekkor érvényesül igazán. Nem homályosítja el a lényeget a lámpák vakítása, a betlehem fénye zavaró külső hatásoktól mentesen, akadálytalanul képes a lelkünkig hatolni, s átmelegíteni szívünket. Bedőcs Gyula fotóját ide kattintva tekinthetik meg. A kép Gyula egy másik, külső esti fotójával együtt felkerült a templomunkat bemutató oldalra is.

Aprószentek - Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni

Azokra a gyermekekre emlékezünk december 28-án, akiket Jézus születése után öletett meg Heródes a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király miatt, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Szent János apostol és evangélista

December 27. János apostol, a szeretett tanítvány ünnepe. Csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a teológiai gondolkodás mélysége tekintetében. Jánosé a nagy szó: Isten a szeretet. A Magyar Kurír cikke ide kattintva érhető el.

Pásztorjáték a színházteremben

Hagyományainkhoz hűen december 24-én a körmendi hittanos gyermekek pásztorjátékot mutattak be a színházteremben. A részleteket, ill. a képgalériát a Közösségek/Hittanosok menüpontokban, ill. ide kattintva tekinthetik meg.

Karácsony kívül és belül

Huszonöt kérdés és válasz segít a készületben, ünneplésben A Magyar Kurír cikke ide kattintva olvasható el.

Közös munkával készült a betlehem Horvátnádalján

A helyi egyesületek tagjai dolgoztak a templom mellett. A közös munka már hagyomány, az adventi koszorút évek óta ők készítik, de betlehemet is már másodszor építettek fel a településen. A Vas Népe cikke ide kattintva olvasható el.
Petrovics László FaceBook oldalán egy képgaléria is található, amely ide kattintva tekinthető meg.

Barsi Balázs adventi konfrenciabeszédei élőben

A Pesti Ferences Templomban Advent minden vasárnapján az esti fél hetes szentmiséket Barsi Balázs ferences atya mutatja be, melyek után konferenciabeszédeket tart. A YouTube a szentmiséket és a konferenciabeszédeket is élőben közvetíti, a konferenciabeszédek pedig később is megtekinthetők. A hivatkozások a Gondolatok menüpont alatt vagy ide kattintva érhetők el.

Kaszap Istvánra emlékeztek Székesfehérváron

A legsötétebb órákban is tudott remélni. Spányi Antal püspök a Székesfehérvári Egyházmegye papjaival ünnepelt szentmisét Kaszap István halálának 83. évfordulóján a székesfehérvári Prohászka-emléktemplomban. Az ünnepre a Magyar Cserkészszövetség szervezésében idén is elhozták a betlehemi lángot, amely a béke üzenetét hirdeti világszerte. A cikk ide kattintva olvasható el.

A bakonybéli bencések adventi playlistje

A bakonybéli bencések YouTube-os zenei összeállítássa, mellyel az adventi elmélyülést szeretnék segíteni, ide kattintva a Magyar Kurír cikkéből érhető el.

Az esztergomi papnövendékek adventi ajándéka

Az esztergomi papnövendékek videója, mellyel az adventi készületet szeretnék meghittebbé tenni, ide kattintva a Magyar Kurír cikkében tekinthető meg.

Boldog Brenner János ünnepe

2018. december 15-én lesz egyházmegyénk XX. századi vértanújának ünnepe. A nap programjairól ide kattintva tájékozódhatnak.
A már korábban is említett újbudai szoboravatásról részletesebben ide kattintva olvashatnak.

KÉSZ előadás Körmenden

December 11-én, kedden este 6 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében, Körmenden a városháza dísztermében Molnár János Zalaegerszeg, kertvárosi plébános tartott előadást: Werner Alajos életének római hangjegyei címmel. A cikk ide kattintva olvasható el.

Mikulás délután

December 8-án szombaton délután 2 órakor Mikulás délutánra gyülekeztek az iskolások a plébánia közösségi házába. Délután 4 órakor érkezett meg a templomba a Mikulás, ahol már izgatottan várták eljöttét az óvodások és a kisiskolások, akiket szüleik is elkísértek a nagy eseményre. A programokról készült képeket a Közösségek/Hittanosok menüpontokban, ill. ide kattintva tekinthetik meg.

Kiss László adventi gondolatai Szűz Máriáról

A plébános atya Advent kapcsán most Szűz Máriáról elmélkedik, amit a Gondolatok menüponton belül, ill. ide kattintva olvashatnak.

Vörsi betlehem

A kis somogyi faluban már 70. alkalommal készült el Advent kezdetére Európa legnagyobb templomban épített betleheme, mely február elejéig látogatható. Ide kattintva egy YouTube videón tekinthetik meg az alkotást.

Barsi Balázs új elmélkedései

Barsi Balázs idei Sümegi Lelkigyakorlatának hangfelvételei, ill. a Pesti Ferences Templomban Advent 1. vasárnapján elmondott konferenciabeszéde is meghallgatható már a Gondolatok menüpont alatt vagy ide kattintva.

Boldog Brenner János ünnepe

2018. december 15-én lesz egyházmegyénk XX. századi vértanújának ünnepe. A nap programjairól ide kattintva tájékozódhatnak.
Még egy örömteli eseményről is értesülhettünk Boldog Brenner János ünnepéhez közeledve. Budán, a ciszterciek Szent Imre temploma előtt, ahol Boldog Batthyány-Strattmann László emlékezetét is különös figyelemmel őrzik, december 13-án szobrot avatnak Boldog Brenner János tiszteletére. Az eseményről részletesebben ide kattintva olvashatnak.

Kiss László plébános atya bemutatkozása és Adventi gondolatai

Kiss László atya a már eddig is szereplő hivatalos adatokon túl egy személyes hangú, élménydús bemutatkozást kezdett írni honlapunk olvasói számára. Ennek első részét a most frissített Bemutatkozás oldalról vagy ide kattintva érhetik el.
A plébános atya ezentúl jeles alkalmakkor a prédikáción túl honlapunkon is buzdítja plébániánk híveit. Advent kezdetére írt gondolatait a Gondolatok menüponton belül, ill. ide kattintva találják meg.

Körmendi Advent 2018 december

A Körmendi Advent 2018 decemberi programjait ide kattintva olvashatják.
Ide kattintva pedig láthatják, amint december 1-jén, szombat délután Böjti Balázs atya megáldja a város adventi koszorúját.

Ferences Adventi lelki program

A Ferencesek a mélyebb karácsonyi készület érdekében az idei évre is elkészítették Adventi naptárukat Szent II. János Pál pápa gondolataiból, amely pdf formátumban ide kattintva olvasható.

Velünk az Isten

Thomas Merton szerint az advent "Isten földi jelenlétének szentsége, Krisztus misztériumának történelmi megnyilvánulása". Amikor a várakozás és öröm külső jeleivel és a karácsonyi készülődés rítusával ünnepeljük adventet, megkezdünk egy belső utazást is hitünk központjába, hogy találkozzunk Krisztussal, aki titokzatos módon jelen van bennünk és körülöttünk a világban. Advent minden napján ilyen lelki utazáson vehetünk részt ide kattintva Thomas Mertonnal, Kalkuttai Szent Teréz Anyával és Henri Nouwennel.

Árpád-házi Szent Erzsébet és a Katolikus Karitász

Árpád-házi Szent Erzsébet a Katolikus Karitász védőszentje, ünnepe összefonódik a karitász tevékenységgel. Körmenden néhány év óta különösen aktív és hatékony karitász csoport működik Erős Klára vezetésével. Munkájuk eredményességére jellemző, hogy 2017-ben a csoport vezetője és két tagja is országos kitüntetésben részesült. A Közösségek menüpont alatt, ill. ide kattintva olvashatják a csoport bemutatkozását és a velük kapcsolatos híreket.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére kiadott körlevele ide kattintva található meg.
A körmendi ünnepi szentmiséről az egyházmegye honlapja is beszámolt, mely ide kattintva olvasható el.

Gyalogos zarándoklat

November 16-án pénteken, az esti szentmise után a plébánia közösségi termében volt a 2018-as mariazell-i gyalogos zarándoklat utótalálkozója. Minden évben közel 60-an útra kelnek, hogy Szentgotthárdtól Mariazellig 5 nap alatt megtegyék a 176 km-es utat. A zarándoklatról készült videót ide kattintva tekinthetik meg.

A „Via Sancti Martini” útvonal Körmend városi stációja

November 5-én elhelyezték a „Via Sancti Martini” útvonal Körmend városi stációjának tájékoztató tábláját. A cikk ide kattintva olvasható el. Nagyobb méretben pedig ide kattintva tekinthető meg az információs tábla.

KÉSZ előadás Körmenden

November 13-án, kedden este 6 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében, Körmenden a városháza dísztermében Merkli Ferenc teológiai tanár, vasszécsenyi plébános tartott előadást: Van-e üdvösség az Egyházon kívül? címmel. A cikk ide kattintva olvasható el.

Dr. Gyürki László hangoskönyvei

Gyürki László atya szeretettel felajánlotta honlapunk számára a Karácsony és Húsvét a Szentföldön, Szent Pál útjain, Magyar zarándokok és emlékek a Szentföldön és Zarándoklat Szíriába, a kereszténység bölcsőjéhez című hangoskönyveinek hanganyagát. A hangoskönyvek a Gondolatok menüpont alatt, ill. ide kattintva érhetők el. Szintén a Gondolatok menüpontban találhatjuk Arcok és sorsok címmel a Magyar Katolikus Rádió Gyürki atyával készített riportjait. A beszélgetések témái: A magyar Teréz anya (Ódor Teréz nővér élete), Batthyány Ödön (Boldog Batthyány-Strattmann László 21 évesen elhunyt legidősebb fia) és Mindszenty József (Találkozások, személyes emlékek). A Templomok menüpont alatt a Kórházkápolna lapján pedig a kápolna építéséről és kifestéséről beszélget Soós Viktorral.

Elsőáldozók befogadása és felkészülési menetrendje

2018 november 11-én egyházmegyénk védőszentje, Szent Márton püspök főünnepén, a délelőtti szentmise keretében megtörtént plébániatemplomunkban az elsőáldozók ünnepélyes befogadása. A leendő elsőáldozók felkészülési menetrendjét a Programok menüpontban, ill. ide kattintva olvashatják. (A programok menüpontban megtalálható a bérmálási előkészület tervezett menetrendje is.)

Megjelent egyházmegyénk havilapja, a Martinus 2018. novemberi száma

Többek között arról is olvashatunk benne, hogy nemrég került a boltokba Pete Polgár Máté atya első könyve A lelkész lánya. A cikk írói a mű keletkezéséről, hátteréről, az írás szerepéről beszélgettek a szerzővel. Szemezgetés a tartalomból.

Coreth Mária Teréziára emlékeztek Körmenden

Körmenden a Bartók lakótelepi ódova névadójára emlékeztek 2018. október 25-én. Dr. Gyürki László pápai prelátus, nyugalmazott plébános tartott előadást a Szegények Orvosa felesége Coreth Mária Terézia életéről. Az előadás szövegét ide kattintva olvashatják.

Ó- és Újszövetségi Szentírás

Elérhető honlapunkon a Káldi-Neovulgáta Biblia Pdf formátumban. A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadványa alapján készült Gyürki László Bibliaolvasó naptárával kiegészítve. Ide kattintva elolvasható vagy jobb gombbal letölthető. A Szent Jeromos Társulat engedélyével. Forrás: https://www.martinus.hu/lelkiseg/bibliaA képekre kattintva jelennek meg a teljes naptárak.
Rorate Caeli - Gregorián liturgikus énekek Advent négy vasárnapjára a Ligugé-i Szent Márton Bencés Apátság kórusának előadásában.